MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 433       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

148. - Lege pentru abrogarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

303. - Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

289. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

297. - Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sportiv

 

298. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

299. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

300. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

301. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

18. - Hotărâre privind numirea unui judecător la Curtea Constitutională

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 161 din 1 aprilie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru abrogarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 martie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 377/2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 11 mai 2004.

Nr. 148.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru abrogarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru abrogarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbtie a Regiei Autonome “Locato” de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 mai 2004.

Nr. 303.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, în semn de înaltă apreciere pentru contributia deosebită la dezvoltarea relatiilor de colaborare pe multiple planuri dintre România si Republica Austria,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Cruce Excelentei sale domnului Wolfgang Schüssel, cancelar federal al Republicii Austria.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 3 mai 2004.

Nr. 289.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport,

în semn de înaltă apreciere a rezultatelor sportive de exceptie obtinute în întrecerile pe echipe si individual, cu ocazia Campionatelor Europene de Gimnastică Artistică Feminină de la Amsterdam din anul 2004, pentru dăruirea, devotamentul si profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc pe plan international,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a, cu două barete:

- domnului Bellu Octavian, antrenor principal;

- doamnei Bitang Maria, antrenor;

- domnisoarei Ponor Cătălina, sportivă.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a, cu o baretă:

- doamnei Dumitru Carmen, medic;

- domnului Forminte Nicolae, antrenor;

- domnisoarei Rosu Monica, sportivă;

- domnului Sandu Lucian, antrenor.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a:

- domnisoarei Eremia Alexandra, sportivă;

- domnisoarei Sofronie Daniela, sportivă;

- domnisoarei Stroescu Silvia, sportivă.

Art. 4. - Se conferă Medalia Meritul Sportiv, clasa I:

- domnului Dudas Ion, maseur;

- domnului Tănase Ovidiu, kinetoterapeut;

- doamnei Turcu Margareta, asistent medical.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 6 mai 2004.

Nr. 297.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea primului-ministru,

în semn de înaltă apreciere fată de contributia personală la dezvoltarea relatiilor dintre Regatul Suediei si România, pentru sprijinul constant acordat tării noastre în eforturile de integrare europeană,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Cruce Excelentei sale domnului G.ran Persson, prim-ministru al Regatului Suediei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 mai 2004.

Nr. 298.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

pentru strălucita carieră de solist violonist, pentru prietenia deosebită pe o care o arată tării noastre, artistilor români si operei enesciene,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria D - “Arta spectacolului”, maestrului Ivry Gitlis.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 10 mai 2004.

Nr. 299.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport,

în semn de înaltă apreciere pentru rolul avut în promovarea activitătilor sportive sub egida Organizatiei Natiunilor Unite, pentru sprijinul acordat dezvoltării sporturilor din România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter domnului Adolf Ogi, consilier special al secretarului general al O.N.U., pentru sport în serviciul dezvoltării si păcii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 10 mai 2004.

Nr. 300.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, în semn de înaltă apreciere pentru contributia importantă avută la obtinerea de către România a calitătii de membru al Aliantei Nord-Atlantice, pentru sprijinul constant acordat tării noastre în procesul integrării în Uniunea Europeană,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Cruce Excelentei sale domnului Jaap de Hoop Scheffer, secretarul general al NATO.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 10 mai 2004.

Nr. 301.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru numirea unui judecător la Curtea Constitutională

 

În temeiul prevederilor art. 142 si 143 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 7, art. 43 alin. (1) lit. a) si ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ion Predescu se numeste în functia de judecător la Curtea Constitutională, pentru un mandat de 9 ani, ca urmare a încetării mandatului domnului judecător Costică Bulai, prin expirarea termenului pentru care a fost numit.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 mai 2004.

Nr. 18.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 161

din 1 aprilie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Stefan Panaitescu în Dosarul nr. 8.671/CA/2003 al Tribunalului Bihor – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de Casa de Asigurări de Sănătate Bihor prin care solicită comunicarea unei copii de pe exceptia de neconstitutionalitate “pentru a cunoaste motivele de fapt si de drept pe care se bazează”, precum si acordarea unui nou termen de judecată pentru a-si putea prezenta sustinerile fată de exceptia invocată.

Având cuvântul asupra acestei chestiuni prealabile, reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu amânarea cauzei si acordarea unui nou termen de judecată, dar se opune comunicării unei copii de pe exceptia de neconstitutionalitate.

Curtea, luând în considerare cererea depusă la dosar de partea Casa de Asigurări de Sănătate Bihor, precum si sustinerile reprezentantului Ministerului Public, constată că partea Casa de Asigurări de Sănătate Bihor a avut posibilitatea de a lua la cunostintă motivele invocate în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate la instanta de judecată care a sesizat Curtea Constitutională, aceasta din urmă nefiind obligată să comunice părtilor copii de pe actele aflate la dosar.

Având în vedere că cererea de amânare depusă la dosar de Casa de Asigurări de Sănătate Bihor nu a fost temeinic motivată, Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si ale art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, respinge cererea de amânare astfel cum a fost motivată si trece la judecarea cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că exceptările de la plata contributiei de asigurări sociale pentru anumite categorii de persoane au fost instituite în considerarea situatiei speciale în care se găsesc acestea, fără ca dispozitiile criticate să contravină art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 ianuarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 8.671/CA/2003, Tribunalul Bihor - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Stefan Panaitescu în cadrul unui litigiu de asigurări sociale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitia legală criticată este discriminatorie, deoarece exclude de la beneficiul asigurărilor de sănătate fără plata contributiei persoanele persecutate în trecut din motive etnice, beneficiare ale drepturilor prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 105/1999. Consideră că această dispozitie legală încalcă principiul egalitătii în drepturi consacrat de art. 16 din Constitutie, republicată, precum si interdictia discriminării, prevăzută de art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 le acordă persoanelor sus-mentionate dreptul la asistentă medicală gratuită, iar Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 nu le acordă beneficiul asigurărilor de sănătate fără plata contributiei.

Tribunalul Bihor - Sectia comercială si de contencios administrativ consideră că exceptia ridicată este întemeiată, deoarece textul de lege criticat “contine o dispozitie discriminatorie, în raport cu prevederile constitutionale, între subiectii de drept care beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 si Ordonanta Guvernului nr. 105/1999”, conditionând beneficiul asigurării de sănătate de nerealizarea altor venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului consideră că exceptia ridicată este neîntemeiată, întrucât tratamentul juridic diferit aplicabil persoanelor prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 are o justificare obiectivă si rezonabilă. Arată, în acest sens, că “persoanele care beneficiază de asigurare fără plata contributiei la asigurările de sănătate nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile bănesti acordate de legile speciale, precum si de cele provenite din pensii”. Astfel, legiuitorul, în mod justificat, “a optat ca în cadrul politicii de protectie socială să conditioneze scutirea de la plata contributiei la asigurările de sănătate de veniturile realizate de aceste persoane”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002), dispozitii modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 19 iunie 2003), având în prezent următorul cuprins:

- Art. 6 alin. (1) lit. c): “Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contributiei: [...]

c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961, precum si persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii.”

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia apreciază că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 11 alin. (1) si (2), ale art. 16 alin. (1) si (2), precum si ale art. 20 alin. (2) din Constitutia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, prevederi care au următorul continut:

- Art. 11 alin. (1) si (2): “(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.”;

- Art. 16 alin. (1) si (2): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 20 alin. (2): “Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”

De asemenea, în motivarea exceptiei se sustine si încălcarea prevederilor art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, conform cărora: “Exercitarea drepturilor si libertătilor recunoscute de prezenta conventie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine natională sau socială, apartenenta la o minoritate natională, avere, nastere sau orice altă situatie.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările ulterioare, vizează anumite categorii de cetăteni, prevăzute de patru legi speciale (Decretul-lege nr. 118/1990, Legea nr. 44/1994, Legea nr. 309/2002 si Legea nr. 42/1990), cărora, prin aceste legi, li  s-au acordat unele drepturi bănesti. Pentru aceste categorii de cetăteni se asigură beneficiul asigurărilor de sănătate fără plata contributiei, dar cu conditia să nu realizeze alte venituri în afară de cele provenite din ajutoarele bănesti acordate, precum si de cele provenite din pensii.

Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999), la care face referire autorul exceptiei, a modificat initial Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998), cu modificările ulterioare.

Prin Legea nr. 189/2000 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 8 noiembrie 2000), Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 i s-a modificat denumirea, devenind “Ordonanta privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice”. Ulterior, aceasta a mai fost modificată si completată, iar, în prezent, art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, cu modificările si completările ulterioare, are următorul continut: “Beneficiază de prevederile prezentei ordonante persoana, cetătean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, după cum urmează:

a) a fost deportată în ghetouri si lagăre de concentrare din străinătate;

b) a fost privată de libertate în locuri de detentie sau în lagăre de concentrare;

c) a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate;

d) a făcut parte din detasamentele de muncă fortată;

e) a fost supravietuitoare a trenului mortii;

f) este sotul sau sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.”

Ca si în cazul instituirii oricărei obligatii legale, la plata contributiei la asigurările de sănătate, Curtea retine că legiuitorul este suveran în a stabili anumite exceptii pentru situatii speciale, cum ar fi scutiri sau alte facilităti. În baza acestui drept exclusiv, ca exceptii de la regula generală privind plata contributiei mentionate mai sus, legiuitorul a stabilit în art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 anumite categorii de persoane, aflate în situatii speciale concret determinate, care pot beneficia de asigurări sociale de sănătate fără obligatia de a plăti contributia aferentă, cum ar fi cele prevăzute la lit. c) a alin. (1) al art. 6, adică persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin anumite legi speciale.

De asemenea, Curtea constată că legiuitorul are optiunea liberă în a stabili conditiile în care aceste exceptii pot fi aplicate, cum ar fi conditia potrivit căreia persoanele exceptate de la plata contributiei de asigurări sociale nu pot beneficia de această facilitate dacă realizează si alte venituri în afară de cele provenite din ajutoarele bănesti acordate, precum si de cele provenite din pensii. Astfel, este evident că persoanele care realizează venituri din alte surse suplimentare (cum ar fi veniturile obtinute din activitatea de întreprinzător, asociati sau actionari la societăti comerciale, salariul obtinut pentru munca depusă si altele similare) se află într-o situatie diferită fată de persoanele ale căror venituri provin doar din ajutoarele bănesti acordate de legile speciale si, eventual, din pensii, persoane fată de care se justifică în mod obiectiv si rational aplicarea unui tratament juridic diferit, si anume scutirea de la plata contributiei la asigurările sociale de sănătate.

Potrivit jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, în concordantă si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (Cazul “Marckx împotriva Belgiei”, 1979), situatia obiectiv si rezonabil diferită în care se află anumite categorii de persoane justifică tratamentul juridic diferentiat, fără a leza principiul egalitătii în drepturi, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, si de art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Pe de altă parte, Curtea constată că garantarea dreptului la ocrotirea sănătătii, prevăzută pentru toate categoriile de persoane la art. 34 alin. (1) din Constitutie, republicată, nu înseamnă scutire de la plata contributiei la asigurările de sănătate, sistem care trebuie sustinut cu mijloace financiare corespunzătoare.

În ceea ce priveste sustinerile autorului potrivit cărora dispozitiile criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 11 si ale art. 20 alin. (2), Curtea constată că această critică nu poate fi retinută, neretinându-se încălcarea art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Stefan Panaitescu în Dosarul nr. 8.671/CA/2003 al Tribunalului Bihor - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 aprilie 2004.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean