MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 436         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 mai 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

305. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a retragerii rezervei formulate de România la art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950

 

306. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Ofiter

 

307. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

667. - Hotărâre privind pregătirea si finantarea Exercitiului româno-sârbo-muntenegrean “Blue Road 2004”

 

672. - Hotărâre privind declararea zilei de 9 octombrie “Ziua Holocaustului”

 

693. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substantelor chimice

 

696. - Hotărâre privind regimul călătoriilor în România ale cetătenilor Serbiei si Muntenegrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

268/82. - Ordin al ministrului economiei si comertului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al II-lea al anului 2004

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a retragerii rezervei formulate de România la art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E151 din 29 aprilie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului retragerea rezervei formulate de România la art. 5 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 mai 2004.

Nr. 305.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

în semn de apreciere pentru activitatea de consultantă si expertiză artistică de specialitate acordată muzeelor de artă românesti, pentru contributia la îmbogătirea patrimoniului muzeal prin donatii de gravuri flamande,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter domnului Jan de Maere, istoric si expert de artă, presedinte al Asociatiei Flamande a Expertilor în Opere de Artă din Regatul Belgiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 mai 2004.

Nr. 306.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului educatiei si cercetării,

în semn de apreciere pentru studiile privind fenomenele economice contemporane si a situatiei economice românesti în perioada de tranzitie, pentru întreaga activitate didactică,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului profesor universitar Niculae Niculescu, rector al Universitătii “Petre Andrei” din Iasi.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 mai 2004.

Nr. 307.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind pregătirea si finantarea Exercitiului româno-sârbo-muntenegrean “Blue Road 2004”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfăsurarea Exercitiului bilateral româno-sârbo-muntenegrean “Blue Road 2004”, denumit în continuare exercitiu, cu tema “Actiunile grupării de forte Cerna pentru gestionarea unei crize transfrontaliere si anihilarea grupărilor teroriste la un obiectiv strategic, în cooperare cu structuri similare din Uniunea Statală Serbia si Muntenegru”, la obiectivul Sistemul hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier I.

(2) Exercitiul cuprinde următoarele etape:

a) 17-23 mai 2004 - activităti de instruire pentru pregătirea exercitiului;

b) 24-29 mai 2004 - partea operativă.

(3) Pe timpul exercitiului se organizează Ziua Distinsilor Vizitatori, prilej cu care se desfăsoară activităti demonstrative si se prezintă expozitii cu tehnica din înzestrare.

Art. 2. - (1) Pregătirea si desfăsurarea exercitiului sunt coordonate de Ministerul Apărării Nationale.

(2) Următoarele autorităti publice vor asigura participarea cu personal, tehnică si echipamente si vor desfăsura activitătile stabilite de comun acord cu Ministerul Apărării Nationale, în conformitate cu documentele de planificare si organizare a exercitiului:

a) Ministerul Afacerilor Externe;

b) Ministerul Administratiei si Internelor;

c) Ministerul Economiei si Comertului;

d) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

e) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

f) Ministerul Sănătătii;

g) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor;

h) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

i) Serviciul Român de Informatii;

j) Serviciul de Informatii Externe;

k) Serviciul de Telecomunicatii Speciale;

l) Serviciul de Protectie si Pază.

Art. 3. - Cheltuielile determinate de participarea la exercitiu se suportă din bugetele aprobate pe anul 2004 ale fiecărei autorităti prevăzute la art. 2.

Art. 4. - Participantii la exercitiu si invitatii din Uniunea Statală Serbia si Muntenegru beneficiază de exceptare de la obligativitatea vizelor de scurtă sedere.

Art. 5. - Autoritătile administratiei publice din judetul Mehedinti vor asigura, cu titlu gratuit, accesul pentru pregătirea si desfăsurarea activitătilor în cadrul exercitiului pe terenurile si locurile aflate în administrarea acestora.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea,

secretar de stat

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru Radu Timofte

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Gheorghe Fulga

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Gabriel Nicolae Naghi

 

Bucuresti, 29 aprilie 2004.

Nr. 667.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea zilei de 9 octombrie “Ziua Holocaustului”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La propunerea Comisiei Internationale pentru Studierea Holocaustului în România, în componenta stabilită de Presedintele României si prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ziua de 9 octombrie se declară “Ziua Holocaustului”.

Art. 2. - (1) Cu prilejul “Zilei Holocaustului” vor fi organizate actiuni culturale, simpozioane, mese rotunde si alte actiuni cu tematică specifică.

(2) Autoritătile administratiei publice centrale si locale vor acorda sprijin de specialitate pentru organizarea si desfăsurarea manifestărilor ocazionate de acest eveniment.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 672.

 

ANEXĂ

 

MEMBRII COMISIEI INTERNATIONALE PENTRU STUDIEREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA

 

- Prof. Elie Wiesel - presedinte

- Radu Ioanid - vicepresedinte

- Tuvia Friling - vicepresedinte

- Mihai Ionescu - vicepresedinte

- Ioan Scurtu, Institutul “Nicolae Iorga”, consilier de stat, coordonatorul Secretariatului comisiei

- Victor Opaschi - consilier de stat, Administratia Prezidentială, reprezentant al Presedintelui României în comisie

- Viorel Achim, Institutul “Nicolae Iorga”

- Lya Benjamin, Centrul pentru istoria evreilor din România

- Liviu Beris, Asociatia evreilor din România, victime ale Holocaustului

- Irina Cajal Marin, Federatia Comunitătilor Evreiesti din România

- Adrian Cioflanca, Institutul “A.D. Xenopol” Iasi

- Ioan Ciupercă, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi

- Alexandru Elias, Federatia Comunitătilor Evreiesti din România

- Alexandru Florian, Universitatea “Dimitrie Cantemir”

- Vasile Ionescu, Organizatia Romilor

- Mihai Corneliu Lungu, director general, Arhivele Nationale

- Andrei Pippidi, Universitatea din Bucuresti

- George Voicu, Universitatea din Bucuresti

- Jean Ancel, Institutul Yad Vashem, Israel

- Colette Avital, deputat Knesset, Israel

- Andy Baker, American Jewish Commite, S.U.A.

- Randolph Braham, Universitatea New York, S.U.A.

- Mihai Dinu Gheorghiu, Universitatea Paris II, Franta

- Hildrun Glass, Germania

- Dan Mariaschin, vicepresedinte B’Nai B’Rith, S.U.A.

- Paul Shapiro, Muzeul Holocaustului, Washington

- Michael Shafir, Radio Europa Liberă, Israel

- William Totok, Germania

- Leon Volovici, Universitatea Ebraică Ierusalim, Israel

- Raphael Vago, Israel

- Rabinul Menahem Hakohen

- Liviu Rotman, Institutul Yad Vashem, Israel

- Rosenne Meir, ambasador, Israel

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substantelor chimice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substantelor chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 10 decembrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 11 si 12, cu următorul cuprins:

“Art. 11. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică următoarelor preparate chimice în formă finită, destinate utilizatorului final:

a) produsele medicamentoase de uz uman, reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) produsele medicamentoase de uz veterinar, reglementate de Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 1.111/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind codul referitor la produsele medicinale veterinare;

c) produsele cosmetice, reglementate de Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, cu modificările si completările ulterioare;

d) amestecurile de substante devenite deseuri, reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001;

e) produsele alimentare;

f) alimentele pentru animale;

g) pesticidele;

h) substantele radioactive, reglementate de Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu completările ulterioare, si de Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, cu completările ulterioare;

i) substantele si preparatele chimice periculoase pentru care există proceduri comunitare de notificare si aprobare prin alte reglementări legale în vigoare si pentru care cerintele sunt echivalente cu cele stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 12. -Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în cazul:

a) transportului substantelor periculoase pe calea ferată, căi rutiere, aeriene sau pe apă;

b) substantelor în tranzit supuse unui control vamal, dacă ele nu fac obiectul unui tratament sau al unei transformări.”

2. Literele b), c) si e) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“b) notificare - procedura de înaintare a dosarului de notificare autoritătii competente:

- pentru substantele chimice fabricate pe teritoriul României si al celorlalte state membre ale Uniunii Europene, de către producătorul care introduce pe piată o substantă chimică ca atare sau într-un preparat;

- pentru substantele chimice fabricate în afara teritoriului Uniunii Europene, de către o persoană stabilită pe teritoriul României sau al celorlalte state membre ale Uniunii Europene, responsabilă pentru introducerea pe piată a substantei chimice ca atare sau într-un preparat, ori de către o persoană stabilită pe teritoriul Uniunii Europene care, pentru notificarea unei substante chimice introduse pe piată ca atare sau într-un preparat, este desemnată de către producător ca reprezentant unic al acestuia;

c) notificator - persoana care efectuează notificarea prevăzută la lit. b);

.............................................................................................

e) introducere pe piată - punerea la dispozitia tertilor a substantelor chimice; importul pe teritoriul României si pe teritoriul vamal al Uniunii Europene este, de asemenea, considerat introducere pe piată în sensul prezentei hotărâri;”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 10 si 11, substantele chimice pot fi introduse pe piată, ca atare sau sub formă de preparate, numai dacă au fost notificate autoritătii competente din România sau unei autorităti competente a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, etichetate si ambalate în conformitate cu prevederile art. 14-22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, ale anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, si în conformitate cu rezultatele testelor prevăzute de anexele nr. 1-5.

(2) Autoritatea competentă din România, în întelesul prezentei hotărâri, este Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, denumită în continuare ANSPCP.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 11, 12, art. 6 alin. (1), art. 10, 11, 15 si art. 16 alin. (1)-(6), notificatorul depune la ANSPCP dosarul de notificare completă, care include:

a) dosarul tehnic care contine toate datele privind evaluarea riscurilor previzibile, imediate sau ulterioare pentru om si mediu, informatiile si rezultatele studiilor prevăzute în anexa nr. 1, precum si descrierea completă si detaliată a studiilor efectuate si a metodelor utilizate sau o referire bibliografică la acestea;

b) declaratia cu privire la efectele periculoase ale substantei chimice, în corelatie cu utilizările previzibile;

c) clasificarea si etichetarea propuse pentru substanta chimică, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, cu modificările ulterioare, precum si ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002;

d) numai în cazul substantelor chimice periculoase, propunerea pentru fisa tehnică de securitate conform prevederilor art. 21 si 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, cu modificările ulterioare;

e) pentru substantele chimice fabricate în afara teritoriului Uniunii Europene, declaratia din partea producătorului, din care să rezulte că notificatorul este desemnat de acesta ca reprezentant unic;

f) la optiunea notificatorului, cererea din partea acestuia, prin care solicită, din motive întemeiate, exceptarea notificării de la prevederile art. 14 alin. (2), (3), (4) si (5) pentru o perioadă care nu trebuie să depăsească un an de la data notificării.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în situatia în care substanta chimică este fabricată pe teritoriul României sau în situatia în care producătorul este stabilit în afara teritoriului Uniunii Europene si notificatorul este stabilit pe teritoriul României.”

5. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 12, în cazul unei substante chimice deja notificate la ANSPCP, notificatorul va transmite informatii ANSPCP în următoarele cazuri:”

6. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 11, 12, 10, 15 si art. 16 alin. (1)-(6), notificatorul depune la ANSPCP dosarul de notificare redusă, care include:”

7. Litera b) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“b) toate informatiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), c), d), e) si f).”

8. După alineatul (1) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Prevederile alin. (1) se aplică în situatia în care substanta chimică este fabricată pe teritoriul României sau în situatia în care producătorul este stabilit în afara teritoriului Uniunii Europene si notificatorul este stabilit pe teritoriul României.”

9. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul în care cantitătile de substantă chimică ce urmează a fi introduse pe piată sunt sub 100 kg/an/producător, cu respectarea prevederilor art. 15 si art. 16 alin. (1)-(6), notificatorul poate să limiteze informatiile din dosarul tehnic la cele prevăzute în anexa nr. 4.”

10. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

“Art. 81. - În cazul în care, pentru substantele chimice fabricate în afara teritoriului Uniunii Europene, există mai mult de o notificare pentru o substantă chimică fabricată de acelasi producător, tonajele anuale cumulative introduse pe piata comunitară sunt determinate de Comisia Europeană si ANSPCP pe baza informatiilor depuse conform art. 4, art. 6 alin. (1) si art. 12. Obligatia de a efectua testări suplimentare conform art. 5 alin. (1) revine în mod colectiv tuturor notificatorilor.”

11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Pentru polimeri prevederile specifice referitoare la dosarele tehnice incluse în dosarul de notificare, conform art. 4 alin. (1) si art. 6 alin. (1), sunt prevăzute în anexa nr. 5.”

12. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Prevederile art. 4, 5, 6, 7, 12 si 14 nu se aplică pentru:

a) substantele chimice incluse în Inventarul european al substantelor chimice existente introduse pe piată - IESCE;

b) substantele chimice incluse în Lista substantelor chimice care nu mai sunt considerate polimeri - NLP;

c) aditivii si substantele chimice destinate utilizării exclusiv în produsele pentru hrana animalelor;

d) substantele chimice utilizate exclusiv ca aditivi si arome pentru produse alimentare;

e) ingredientele active utilizate exclusiv în produse medicamentoase si care nu includ intermediari chimici;

f) substantele chimice utilizate exclusiv drept componente active în produsele de protectie a plantelor si în biocide;

g) substantele chimice utilizate exclusiv în produsele cosmetice;

h) substantele chimice destinate utilizării exclusive în produse pentru care există proceduri comunitare de notificare si aprobare si pentru care cerintele de prezentare a datelor sunt echivalente cu cele prevăzute de prezenta hotărâre.”

13. Literele c) si d) ale alineatului (1) al articolului 11 vor avea următorul cuprins:

“c) substantele chimice introduse pe piată în cantităti limitate, care nu depăsesc 100 kg/producător/an si care sunt destinate exclusiv scopurilor de cercetare si dezvoltare stiintifică desfăsurate în conditii controlate;

d) substantele chimice introduse pe piată în scopuri de cercetare si dezvoltare aplicativă, în cantităti limitate la acest scop, cu un număr limitat de clienti înregistrati.

Aceste substante chimice sunt exceptate de la notificare pe o perioadă de un an, cu conditia ca producătorul sau importatorul să comunice ANSPCP dacă fabricarea, importul sau activitatea de cercetare si dezvoltare aplicativă se desfăsoară în România, identitatea acestor substante chimice, datele de etichetare, cantitatea, justificarea acestei cantităti, lista clientilor si programul de cercetare si dezvoltare. În acelasi scop, ANSPCP poate solicita si alte informatii suplimentare care să nu le depăsească însă pe cele prevăzute la art. 6 si 7. Producătorul sau importatorul este obligat să asigure că substantele sau preparatele în

care sunt încorporate substante chimice introduse pe piată în scopuri de cercetare si dezvoltare aplicativă sunt manipulate exclusiv de personalul clientilor, în conditii controlate, si nu sunt puse la dispozitie publicului. În situatia în care consideră că există un risc major pentru om si mediu, ANSPCP poate extinde restrictia asupra tuturor produselor care contin aceste substante chimice;

după un an aceste substante chimice trebuie notificate;”

14. Alineatele (2) si (4) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

“(2) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. c) si dacă fabricarea, importul sau activitatea de cercetare si dezvoltare aplicativă se desfăsoară în România, producătorul ori importatorul păstrează înregistrări scrise care contin identitatea substantei chimice, datele de etichetare, cantitătile si lista clientilor, informatii ce vor fi puse la dispozitie ANSPCP, la cerere.

..........................................................................................

(4) Dacă una dintre substantele chimice prevăzute la alin. (1), etichetată conform prevederilor art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, cu modificările ulterioare, este foarte toxică, toxică, cancerigenă, toxică pentru reproducere sau mutagenă, producătorul ori importatorul trebuie să transmită ANSPCP informatiile prevăzute în sectiunea B pct. 2.3, 2.4 si 2.5 din anexa nr. 1. În plus, datele de toxicitate acută vor fi prezentate dacă este posibil.”

15. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Notificatorul unei substante chimice deja notificate are obligatia să informeze în scris ANSPCP, în cazul în care aceasta a primit notificarea initială, sau autoritatea competentă a oricărui stat membru la care s-a depus notificarea intială, cu privire la:”

16. Literele a) si e) ale alineatului (1) al articolului 12 vor avea următorul cuprins:

“a) modificările apărute la nivelul cantitătilor anuale sau totale introduse pe piată de el ori în cazul unei substante chimice fabricate în afara teritoriului Uniunii Europene pentru care notificatorul a fost desemnat reprezentant unic, de către el si/sau de către altii;

..........................................................................................

e) orice modificare a statutului notificatorului - producător sau importator.”

17. Alineatele (1), (2) si (7) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Pentru o substantă chimică deja notificată, asa cum este cazul pentru substantele chimice incluse în lista ELINCS, ANSPCP poate aproba ca, în scopurile mentionate la sectiunea B pct. 3, 4 si 5 din anexele nr. 1 si 3 si la sectiunea B pct. 3 si 4 din anexa nr. 4, noul notificator să facă referire la rezultatele testelor/studiilor prezentate de către notificatorul initial, în măsura în care poate dovedi că substanta chimică renotificată este aceeasi cu cea notificată anterior, inclusiv în privinta gradului de puritate si a naturii impuritătilor. Noul notificator poate face referire la rezultatele testelor/studiilor notificării initiale, pe baza acordului scris al notificatorului initial.

(2) Înainte de a efectua testări pe animale vertebrate în scopul depunerii unui dosar de notificare în conformitate cu prevederile art. 4 sau ale art. 6 alin. (1) si (11), cu respectarea prevederilor alin. (1), noii notificatori cer ANSPCP următoarele informatii:

a) dacă substanta chimică a fost notificată anterior;

b) numele si adresa notificatorului initial.

..........................................................................................

(7) În situatia în care notificatorii unei substante chimice nu ajung la un acord privind utilizarea în comun a informatiilor care rezultă din testarea pe animale vertebrate, ANSPCP poate elabora pentru notificatorii stabiliti pe teritoriul României reglementări prin care acestia sunt obligati să utilizeze în comun informatiile respective, în vederea evitării repetării testelor pe animale vertebrate. În acest scop, ANSPCP stabileste atât procedura de utilizare în comun a informatiilor, cât si procedura privind exceptarea temporară de la notificare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. f), urmărind mentinerea unui echilibru între interesele părtilor implicate.”

18. Alineatul (6) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“(6) În cazul substantelor chimice notificate în conformitate cu art. 4 si art. 6 alin. (1), (11) si (2), ANSPCP efectuează o evaluare a riscurilor pentru om si mediu. Evaluarea include recomandări cu privire la cele mai adecvate metode pentru testarea substantei chimice si, dacă este necesar, cu privire la măsurile care să reducă riscurile pentru om si mediu, legate de introducerea pe piată a substantei chimice. Evaluarea va fi actualizată periodic, luându-se în considerare informatiile suplimentare prevăzute în prezentul articol sau la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (3) si la art. 12 alin. (1).”

19. După articolul 16 se introduc trei noi articole, articolele 161, 162 si 163, cu următorul cuprins:

“Art. 161. - (1) Pentru substantele chimice fabricate în afara teritoriului Uniunii Europene, pentru care s-a depus mai mult de o notificare pentru substanta chimică produsă de un producător, ANSPCP, împreună cu Comisia Europeană sunt responsabile pentru calcularea tonajelor anuale si cumulative introduse pe piata comunitară. În cazul în care nivelurile tonajelor prevăzute la art. 5 alin. (1) sunt atinse, autoritatea competentă responsabilă pentru primirea notificării/notificărilor va contacta fiecare notificator pentru a informa cu privire la identitatea celorlalti notificatori si pentru a atrage atentia asupra responsabilitătii colective a acestora, conform prevederilor art. 81.

(2) Amendamentele necesare pentru adaptarea la progresul tehnic a anexelor la prezenta hotărâre se efectuează de către Comisia Europeană asistată de un comitet compus din reprezentantii statelor membre si condus de reprezentantul Comisiei Europene. Amendarea anexelor se aplică pentru a confirma sau a amenda propunerile pentru clasificare si etichetare.

(3) Cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (1), (2) si (3), statele membre si Comisia Europeană asigură păstrarea confidentialitătii asupra utilizării comerciale sau fabricării substantei chimice.

Art. 162. - Când ANSPCP a primit dosarul de notificare prevăzut la art. 4 alin. (1) si la art. 6 alin. (1) sau informatii privind testarea suplimentară efectuată conform art. 5 alin. (1) si art. 6 alin. (3) ori informatii ulterioare notificării depuse conform art. 12, aceasta va transmite Comisiei Europene cât mai curând posibil o copie a dosarului sau a informatiilor suplimentare ori un rezumat al acestora. În cazul informatiilor suplimentare prevăzute la art. 16 alin. (1)-(6), ANSPCP va informa Comisia Europeană cu privire la testele alese, motivatia pentru alegerea făcută, rezultatele si, dacă este cazul, o evaluare a rezultatelor. În cazul informatiilor primite conform art. 11 alin. (1) si (2), ANSPCP va transmite Comisiei Europene acele elemente care ar putea fi de interes atât pentru Comisia Europeană, cât si pentru alte autorităti competente din statele membre ale Uniunii Europene. Evaluarea riscurilor prevăzută la art. 16 alin. (1)-(6) sau un rezumat al acestei evaluări va fi transmis Comisiei Europene imediat ce devine disponibilă.

Art. 163. - (1) La primirea dosarelor si informatiilor prevăzute de art. 162, Comisia Europeană va transmite copii statelor membre. În plus, Comisia Europeană poate transmite, atunci când consideră necesar, orice informatie relevantă pe care a primit-o în legătură cu prezenta hotărâre. ANSPCP poate consulta direct autoritatea competentă a oricărui stat membru care a primit initial notificarea sau Comisia Europeană asupra detaliilor specifice aferente datelor incluse în dosarul prevăzut de prezenta hotărâre ori asupra evaluării riscurilor prevăzute la art. 16 alin. (1)-(6).

(2) ANSPCP poate, de asemenea, sugera solicitarea unor testări sau informatii suplimentare ori modificarea evaluării riscurilor. Dacă autoritatea competentă care a primit initial notificarea nu este de acord cu sugestiile primite cu privire la informatiile suplimentare, testele de confirmare sau amendamentele la programele de studiu prevăzute de anexa nr. 2 ori evaluarea riscului, aceasta prezintă ANSPCP motivele sale. Dacă autoritătile competente implicate nu ajung la un acord si dacă ANSPCP consideră, din motive întemeiate, că informatiile suplimentare, testele pentru confirmare sau amendamentele la programele de studiu ori o evaluare a riscului sunt absolut necesare pentru protectia omului si a mediului, ANSPCP poate solicita Comisiei Europene luarea unei decizii în această privintă.”

20. Partea introductivă a alineatului (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“(2) Nu au caracter confidential următoarele informatii prezentate la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si la art. 6 alin. (1), (2) si (3):”

21. După alineatul (4) al articolului 17 se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(5) Pentru substantele chimice care sunt incluse pe lista ELINCS si care nu sunt clasificate ca periculoase în sensul prezentei hotărâri, numele acestora va fi inclus sub forma denumirii lor comerciale, dacă ANSPCP solicită acest lucru. În mod obisnuit, asemenea substante chimice pot fi incluse pe listă sub forma denumirii lor comerciale pentru un interval de maximum 3 ani. Totusi, dacă ANSPCP consideră că publicarea denumirii chimice conform nomenclaturii IUPAC ar putea dezvălui informatii privind fabricarea sau utilizarea comercială, denumirea substantei chimice poate fi înregistrată numai sub forma denumirii sale comerciale pentru perioada considerată necesară de către ANSPCP. La cererea ANSPCP, substantele chimice periculoase pot fi introduse pe listă numai sub forma denumirii lor comerciale până la includerea acestora în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.

(6) Informatiile confidentiale aduse la cunostintă Comisiei Europene sau ANSPCP sunt păstrate secrete. Totusi, aceste informatii pot fi aduse la cunostintă autoritătilor competente din alte state membre si pot fi divulgate persoanelor direct implicate în procedurile administrative sau judiciare implicând sanctiuni dispuse în scopul controlului substantelor chimice introduse pe piată si persoanelor care participă ori sunt audiate în cadrul procedurilor legislative.”

22. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

“Art. 171. - Datele furnizate în conformitate cu prevederile art. 162 si 163 pot fi transmise Comisiei Europene si statelor membre sub formă rezumativă. În aceste cazuri si în contextul prevederilor art. 163 alin. (2), ANSPCP si Comisia Europeană au acces în orice moment la dosarul notificării si la informatiile suplimentare.”

23. După articolul 18 se introduc trei noi articole, articolele 181, 182 si 183, cu următorul cuprins:

“Art. 181. - (1) Substantele chimice cuprinse în Lista NLP se aprobă prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Lista NLP se actualizează periodic, prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, în functie de progresul tehnic.

Art. 182. - ANSPCP nu poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piată a substantelor chimice care îndeplinesc cerintele prevăzute de prezenta hotărâre, pentru considerente privind notificarea, clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor chimice.

Art. 183. - Atunci când, pe baza unor informatii noi, ANSPCP are motive întemeiate să considere că o substantă chimică, care a fost acceptată ca îndeplinind cerintele prezentei hotărâri, constituie un pericol pentru om sau pentru mediu, deoarece clasificarea, ambalarea ori etichetarea nu mai este corespunzătoare, aceasta poate reclasifica temporar substanta chimică sau, dacă este necesar, poate interzice ori impune conditii speciale pentru introducerea pe piată a acelei substante chimice. ANSPCP va informa imediat Comisia Europeană si celelalte state membre cu privire la această măsură si la motivele care au stat la baza acesteia.”

24. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

“Art. 211. - O dată la 3 ani România transmite Comisiei Europene un raport privind aplicarea prezentei hotărâri pe teritoriul României. Primul raport se va transmite la 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”

25. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se suspendă până la data aderării României la Uniunea Europeană.”

26. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 23, cu următorul cuprins:

“Art. 23. - Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 92/32/EEC privind al saptelea amendament al Directivei 67/548/EEC privind armonizarea legislativă a statelor membre referitor la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 693.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind regimul călătoriilor în România ale cetătenilor Serbiei si Muntenegrului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă prelungirea aplicării, până la data de 1 iulie 2004, a Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia cu privire la desfiintarea vizelor pentru călătorii în scop oficial si particular, încheiată la Belgrad la 2 august 1967.

Art. 2. - Prezenta hotărâre îsi încetează aplicarea la data de 1 iulie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Sandu Zamfir Florin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 696.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 268 din 7 mai 2004

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 82 din 19 aprilie 2004

 

ORDIN

privind aprobarea pretului de referintă al gazelor naturale extrase în România, începând cu trimestrul al II-lea al anului 2004

 

Având în vedere adresele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.304/2004 si 1.305/2004,

conform prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 124/2001 privind metodologia de stabilire a pretului de referintă pentru gazele naturale extrase în România,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

ministrul economiei si comertului si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emit următorul ordin:

Art. 1. - Valoarea pretului de referintă pentru gazele naturale extrase în România, care stă la baza calculului contravalorii redeventei petroliere si al valorii productiei brute de gaze naturale, începând cu trimestrul al II-lea al anului 2004, este de 2.702.427 lei/1.000 Nmc.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat