MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 452         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 mai 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

721. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 1-5 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 23 august 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 1-5 se aplică începând cu anul scolar 2004-2005.

Art. III. - Promotiile scolarizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările ulterioare, vor finaliza studiile în conformitate cu planurile de învătământ si programele scolare aprobate în conditiile legii.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Marian Sârbu,

ministrul delegat pentru relatiile cu partenerii sociali

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 721.

 

ANEXE