MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 457         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

166. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

 

327. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

 

177. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

338. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

180. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

 

341. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

 

182. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

343. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

185. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

 

346. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

 

187. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Aviatia Utilitară” - S.A. Iasi din proprietatea statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Iasi si în administrarea Consiliului Judetean Iasi

 

348. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Aviatia Utilitară” - S.A. Iasi din proprietatea statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a  judetului Iasi si în administrarea Consiliului Judetean Iasi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

726. - Hotărâre pentru aprobarea Planului de actiuni prioritare în domeniul protectiei copilului împotriva abuzului, neglijării si exploatării pentru perioada 2004-2005

 

730. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Autoritătii Nationale de Control, Inspectoratul de Stat în Constructii - Inspectoratul Teritorial Iasi în administrarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - Agentia Teritorială Botosani

 

732. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în administrarea Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si  Protectiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucuresti

 

733. - Hotărâre privind transmiterea unor sectoare de drumuri nationale, proprietate publică a statului, din administrarea unor consilii locale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilorcuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 35 din 29 ianuarie 2004 privind unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 166.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2004.

Nr. 327.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6 din 11 martie 2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 17 martie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 17 mai 2004.

Nr. 177.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 338.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95 din 24 decembrie 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 17 mai 2004.

Nr. 180.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 341.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4 din 26 februarie 2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 12 martie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2004.

Nr. 182.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 343.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 44 din 29 ianuarie 2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări:

1. La articolul 22, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Până în prima lună de plată a ajutorului rambursabil, străinii care au dobândit o formă de protectie în România si care nu au mijloace de întretinere beneficiază din partea Oficiului National pentru Refugiati de un ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitantilor statutului de refugiat, în limita fondurilor disponibile, dar nu mai mult de două luni.”

2. În tot cuprinsul ordonantei, denumirea “Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului” se înlocuieste cu denumirea “Ministerul Educatiei si Cercetării”.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 17 mai 2004.

Nr. 185.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 346.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit,  al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Aviatia Utilitară” - S.A. Iasi din proprietatea statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Iasi si în administrarea Consiliului Judetean Iasi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 15 din 29 ianuarie 2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Aviatia Utilitară” - S.A. Iasi din proprietatea statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Iasi si în administrarea Consiliului Judetean Iasi, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.24 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 30 ianuarie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 17 mai 2004.

Nr. 187.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Aviatia Utilitară” - S.A. Iasi din proprietatea statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Iasi si în administrarea Consiliului Judetean Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Aviatia Utilitară” - S.A. Iasi din proprietatea statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a judetului Iasi si în administrarea Consiliului Judetean Iasi si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 348.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului de actiuni prioritare în domeniul protectiei copilului împotriva abuzului, neglijării si exploatării pentru perioada 2004-2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Planul de actiuni prioritare în domeniul protectiei copilului împotriva abuzului, neglijării si exploatării pentru perioada 2004-2005, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Autoritatea Natională

pentru Protectia Copilului si Adoptie

Gabriela Coman,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Mircea Alexandru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 726.

 

ANEXĂ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Autoritătii Nationale de Control, Inspectoratul de Stat în Constructii - Inspectoratul Teritorial Iasi în administrarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - Agentia Teritorială Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Autoritătii Nationale de Control, Inspectoratul de Stat în Constructii - Inspectoratul Teritorial Iasi în administrarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - Agentia Teritorială Botosani.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.324/1996 privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Botosani, judetul Botosani, în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 11 decembrie 1996.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 730.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul care se transmite din administrarea Autoritătii Nationale de Control, Inspectoratul de Stat în Constructii - Inspectoratul Teritorial Iasi în administrarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - Agentia Teritorială Botosani

 

Adresa

imobilului

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile

tehnice ale imobilului

- Municipiul Botosani, str. Marchian nr. 1,

bl. G3, judetul Botosani

Inspectoratul Teritorial Iasi

Autoritatea Natională de Control, Inspectoratul de Stat în Constructii

Autoritatea Natională de Reglementare

pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - Agentia Teritorială Botosani

Clădire parter -

suprafata construită =

102,41 m2

Nr. M.F.P.: 147.176

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în administrarea Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii

si Protectiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, compus din constructie si terenul aferent, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, Str. Povernei nr. 6-8, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în administrarea Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucuresti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Marian Sârbu,

ministru delegat pentru relatiile cu partenerii sociali,

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 732.

 

ANEXĂ

 

DATE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei în administrarea Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucuresti

 

Adresa

imobilului

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile

tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

Str. Povernei

nr. 6-8, sectorul 1

 

Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucuresti

 

Constructii:

- Pavilion B

- parter = 220 m2;

- etaj I = 68 m2;

- Pavilion D si hidrofor = 143 m2;

- garaj = 60 m2;

Teren:

- curte asfaltată = 800 m2

Nr. M.F.P.:

121.073 - teren

121.074 - clădiri

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor sectoare de drumuri nationale, proprietate publică a statului, din administrarea unor consilii locale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării

de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) si al art. 3 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor sectoare de drumuri nationale, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea unor consilii locale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drumuri nationale prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocoale încheiate între consiliile locale si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sectoarele de drumuri nationale preluate conform art. 1 îsi păstrează indicativele existente la data transmiterii, conform anexei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Florin Zamfir Sandu,

secretar de stat

Ministrul delegat

pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 733.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drumuri nationale, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea unor consilii locale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national