MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 461         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

181. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României

 

342. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României

 

183. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

344. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

184. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

 

345. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 193 din 27 aprilie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 861 si 862 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

748. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea la programele comunitare “Program comunitar referitor la strategia comunitară-cadru privind egalitatea între femei si bărbati” (2001-2005), “Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale” (2002-2006) si “Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării fortei de muncă” pentru anul 2004

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.274. - Decizie privind interzicerea temporară a activitătii Societătii Comerciale “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A.

 

3.276. - Decizie privind suspendarea desfăsurării activitătii de asigurare pe o perioadă de 12 luni a Societătii Comerciale “PWS Romania” - S.R.L.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Decoratiile civile pe domenii de activitate sunt următoarele:

A. Ordine:

- Ordinul Meritul Agricol;

- Ordinul Meritul Cultural;

- Ordinul Meritul Industrial si Comercial;

- Ordinul Meritul pentru Învătământ;

- Ordinul Meritul Sanitar;

- Ordinul Meritul Sportiv;

- Ordinul Meritul Diplomatic.

B. Medalii:

- Medalia Meritul Agricol;

- Medalia Meritul Cultural;

- Medalia Meritul Industrial si Comercial;

- Medalia Meritul pentru Învătământ;

- Medalia Meritul Sanitar;

- Medalia Meritul Sportiv;

- Medalia Meritul Diplomatic.”

2. La articolul 11 alineatul (1) punctul II, după pozitia 6 se introduce pozitia 7 cu următorul cuprins:

“7. Ordinul Meritul Diplomatic cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiter;

b) Comandor;

c) Ofiter;

d) Cavaler.

3. La articolul 11 alineatul (2) punctul VI, după pozitia 6 se introduce pozitia 7, cu următorul cuprins:

“7. Medalia Meritul Diplomatic cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.”

4. La articolul 31, punctele 6, 8, 11, 14, 21, 23 si 25 vor avea următorul cuprins:

“6. gradul de Mare Ofiter al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României, egal cu gradul de Mare Ofiter al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Învătământ, Meritul Sanitar, Bărbătie si Credintă, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace si clasa I a Ordinului Meritul Sportiv;

...........................................................................................

8. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Învătământ, Meritul Sanitar, Bărbătie si Credintă, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace si clasa a II-a a Ordinului Meritul Sportiv;

...........................................................................................

11. gradul de Ofiter al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Ofiter al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Învătământ, Meritul Sanitar, Bărbătie si Credintă, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace si Virtutea Maritimă de pace;

...........................................................................................

14. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Învătământ, Meritul Sanitar, Bărbătie si Credintă, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace si clasa a III-a a Ordinului Meritul Sportiv;

...........................................................................................

21. Medalia Serviciul Credincios clasa a II-a este egală cu medaliile: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Învătământ, Meritul Sanitar, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace si Bărbătie si Credintă de pace clasa I;

...........................................................................................

23. Medalia Serviciul Credincios clasa a III-a este egală cu medaliile: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Învătământ, Meritul Sanitar, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace si Bărbătie si Credintă de pace clasa a II-a;

...........................................................................................

25. Medaliile Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Învătământ, Meritul Sanitar, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace si Bărbătie si Credintă de pace clasa a III-a;”.

Art. II. - Alineatul (1) al articolului 62 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 62. - (1) Pentru contributii meritorii la afirmarea diplomatiei românesti pe plan international se poate acorda Ordinul sau Medalia Meritul Diplomatic.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 17 mai 2004.

Nr. 181.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 342.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 15 din 30 ianuarie 2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.10 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul unic, alineatul (11) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

“(11) În cazurile în care se solicită înmatricularea unei firme care, prin cuvintele sau sintagmele folosite, cum ar fi: national, român, institut, academic-stiintific, academie, universitate, universitar si alte denumiri asemănătoare acestora, este de natură să sugereze sau să imprime persoanei juridice respective caracterul de institutie publică ori de interes public, national sau local, este necesar acordul scris al Secretariatului General al Guvernului sau al prefectului, pentru cele de interes local. Acordul scris pentru folosirea denumirii se eliberează în termen de 10 zile de la data solicitării.”

2. La articolul unic se introduce un nou punct, punctul 2, cu următorul cuprins:

“2. La articolul 39, după alineatul (11) se introduc trei alineate noi, alineatele (12)-(14), cu următorul cuprins:

«(12) Firmele înmatriculate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante sunt obligate să ceară, pentru folosirea denumirii, acordul scris al autoritătilor competente potrivit alin. (11), în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(13) Neobtinerea acordului prevăzut la alin. (11) care duce la neînmatricularea firmei. Nerespectarea prevederilor alin. (12) se sanctionează cu amendă de 25 milioane lei si radierea de drept a firmei înmatriculate.

(14) Contraventia se constată si sanctiunea se aplică de persoanele împuternicite de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului sau al oficiului registrului comertului de pe lângă tribunale, după caz. Radierea de drept se constată de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunale.»”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 mai 2004.

Nr. 183.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 344.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Partea introductivă a articolului I va avea următorul cuprins:

“Art. I. - Legea concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, se modifică si se completează după cum urmează:”

2. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Preturile produselor si tarifele serviciilor si lucrărilor se determină în mod liber prin concurentă, pe baza cererii si ofertei. Preturile si tarifele practicate în cadrul unor activităti cu caracter de monopol natural sau al unor activităti economice, stabilite prin lege, se stabilesc si se ajustează cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competente.”

3. La articolul I punctul 3, alineatele (3), (4), (5) si (7) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

“(3) Regimul exceptării sub formă de dispensă, al deciziei de acordare a acesteia, termenele, informatiile de prezentat, durata si conditiile dispensei se stabilesc de către Consiliul Concurentei, prin regulamente si instructiuni.

Beneficiul exceptării prevăzut la alin. (2) se acordă prin decizie a Consiliului Concurentei pentru cazuri individuale de întelegeri, decizii luate de asociatii de agenti economici sau practici concertate si se stabileste prin regulamente ale Consiliului Concurentei pentru cazurile de exceptare pe categorii de întelegeri, decizii ale asociatiilor de agenti economici sau practici concertate. Agentii economici sau asociatiile de agenti economici pot solicita Consiliului Concurentei dispensă, probând îndeplinirea conditiilor stabilite la alin. (2).

(4) Categoriile de întelegeri, deciziile luate de asociatiile de agenti economici si practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2), precum si conditiile si criteriile de încadrare pe categorii de acordare si de retragere a beneficiului exceptării se stabilesc de Consiliul Concurentei, prin regulament.

(5) Întelegerile, deciziile luate de asociatiile de agenti economici si practicile concertate care se încadrează în vreuna dintre categoriile exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2) si stabilite prin prevederile alin. (3) sunt considerate legale, fără obligatia notificării sau obtinerii unei decizii din partea Consiliului Concurentei.

Agentii economici sau asociatiile de agenti economici, care se prevalează de beneficiul exceptării pe categorii, sunt tinuti să facă dovada îndeplinirii conditiilor si criteriilor prevăzute la alin. (3) si (4).

...........................................................................................

(7) Dispensa acordată conform alin. (6) pentru o întelegere, decizie luată de o asociatie de agenti economici ori practică concertată poate fi reînnoită, la cerere, dacă sunt satisfăcute în continuare conditiile cerute, si poate fi revocată dacă conditiile în care a fost acordată nu mai corespund; decizia de acordare a dispensei este nulă dacă a fost acordată pe baza unor informatii false, inexacte ori incomplete în raport cu cele solicitate.”

4. La articolul I punctul 4, partea introductivă a articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Este interzisă folosirea în mod abuziv a unei pozitii dominante detinute de către unul sau mai multi agenti economici pe piata românească ori pe o parte substantială a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurentiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea activitătii economice ori prejudicierea consumatorilor. Asemenea practici abuzive pot consta, în special, în:”

5. La articolul I punctul 12, litera d) a articolului 12 va avea următorul cuprins:

“d) agentii economici, inclusiv cei care fac parte din grupuri economice, realizează operatiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activităti.”

6. La articolul I punctul 18, alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(3) Presedintele, vicepresedintii si consilierii de concurentă trebuie să aibă o independentă reală si să se bucure de o înaltă reputatie profesională si probitate civică.

Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurentei se cer studii superioare, înaltă competentă profesională, o bună reputatie si vechime de minimum 10 ani în activităti din domeniile: economic, comercial, al preturilor si concurentei sau juridic.”

7. La articolul I punctul 18, alineatul (5) al articolului 18 se abrogă.

8. La articolul I punctul 18, literele e) si f) ale alineatului (9) si alineatul (12) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

“e) la survenirea unei incompatibilităti dintre cele prevăzute la alin. (6) si (8), conform prevederilor alin. (12); f) prin revocare, pentru încălcarea gravă a prezentei legi si pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, pentru săvârsirea unei infractiuni.

...........................................................................................

(12) Membrii Consiliului Concurentei sunt obligati să notifice de îndată Consiliului survenirea oricărei situatii de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (6) si (8), ei fiind de drept suspendati din functie din momentul survenirii acestei situatii, iar dacă situatia se prelungeste peste 10 zile consecutive, mandatul încetează si se procedează conform prevederilor alin. (10) si (11).”

9. La articolul I punctul 19, articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Mandatele membrilor Consiliului Concurentei încep de la data depunerii jurământului de către acestia si expiră la împlinirea termenelor prevăzute la art. 18 alin. (2), calculate de la această dată.

(2) Dacă, până la expirarea mandatului în curs, presedintele Consiliului Concurentei desemnat pentru mandatul următor nu va fi prestat jurământul cu respectarea dispozitiilor art. 19, membrii Consiliului Concurentei în exercitiu îsi vor continua activitatea până la depunerea jurământului de către presedintele Consiliului, desemnat pentru mandatul următor sub conducerea presedintelui anterior.”

10. La articolul I punctul 20, alineatele (1) si (6) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Consiliul Concurentei îsi desfăsoară activitatea, deliberează si ia decizii în plen si în comisii, cu majoritatea voturilor membrilor.

...........................................................................................

(6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei în plen conform prevederilor alin. (4) se semnează de către presedinte, în numele Consiliului Concurentei; ele vor putea fi atacate în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedura de contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti; sentinta va fi pronuntată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casatie si Justitie.”

11. La articolul I punctul 24, litera b) a articolului 27 va avea următorul cuprins:

“b) ia deciziile prevăzute de prezenta lege pentru cazurile de încălcare a dispozitiilor art. 5, 6, 9, 13 si 16, constatate în urma investigatiilor efectuate de către inspectorii de concurentă, în baza prevederilor legii si abilitării cu puteri de inspectie prin ordin al presedintelui; o copie a acestui ordin va fi înmânată de inspectorii de concurentă abilitati agentului economic sau asociatiei de agenti economici supusi investigatiei.”

12. La articolul I, după punctul 24 se introduce un punct nou, punctul 241, cu următorul cuprins:

“241. - La articolul 27, după litera d) se introduce litera d1) cu următorul cuprins:

«d1) ia decizii de retragere a beneficiului exceptării de la prevederile art. 5 alin. (1), stabilit prin regulament al Consiliului Concurentei pentru unele categorii de întelegeri, decizii luate de asociatiile de agenti economici sau practici concertate, atunci când constată că acestea nu mai îndeplinesc prevederile art. 5 alin. (2);”»

13. La articolul I punctul 25, litera c) a alineatului (2) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

“c) exceptarea unor categorii de întelegeri, decizii ale asociatiilor agentilor economici sau practici concertate;”

14. La articolul I punctul 26, alineatul (4) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

“(4) Consiliul Concurentei emite ordine prin care stabileste plafoanele valorice revizuibile periodic, prevăzute de prezenta lege, pune în aplicare, suspendă sau abrogă propriile reglementări adoptate, dispune efectuarea de investigatii, ordonă inspectii si măsurile de luat în privinta agentilor economici.”

15. La articolul I, după punctul 27 se introduce un punct nou, punctul 271, cu următorul cuprins:

“271. Litera d) a articolului 30 va avea următorul cuprins:

«d) organizatiilor profesionale, patronale si sindicale interesate, incluzând printre acestea si Camera de Comert si Industrie a României;»”

16. La articolul I punctul 36, articolului 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - În realizarea investigatiilor, precum si a atributiilor conferite în baza prezentei legi, inspectorii de concurentă pot solicita agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici informatiile si documentele care le sunt necesare, mentionând baza legală si scopul solicitării, si pot stabili termene până la care aceste informatii si documente să le fie furnizate, sub sanctiunea prevăzută în prezenta lege.”

17. La articolul I punctul 37, litera a) a alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 42 vor avea următorul cuprins:

“a) să intre în spatiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care agentii economici ori asociatiile de agenti economici le detin legal;

...........................................................................................

(2) Inspectorii de concurentă cu puteri de inspectie, prevăzuti la alin. (1), vor proceda la actele prevăzute la alin. (1) numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obtinute informatii considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare si inventariere.”

18. La articolul I punctul 40, alineatul (1) al articolului 44 va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - (1) Inspectorii de concurentă pot proceda la inspectii, în conformitate cu prevederile art. 43, doar în baza unui ordin emis de către presedintele Consiliului Concurentei si cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către presedintele tribunalului în a cărui circumscriptie sunt situate locurile de controlat sau de către un judecător delegat de acesta. Când aceste locuri sunt situate în circumscriptiile unor tribunale diferite si actiunea trebuie desfăsurată simultan în fiecare dintre ele, oricare dintre presedintii tribunalelor competente poate emite o încheiere unică.”

19. La articolul I punctul 41, alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Organele administratiei publice centrale si locale, precum si orice alte institutii si autorităti publice sunt obligate să permită inspectorilor de concurentă accesul la documentele, datele si informatiile detinute de acestea, potrivit puterilor de inspectie stabilite de presedintele Consiliului Concurentei, fără a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date si informatii.”

20. La articolul I punctul 42, alineatul (3) al articolului 46 va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul în care cererea sau plângerea înaintată nu cade sub incidenta prezentei legi, Consiliul Concurentei va răspunde, în scris, în termenele prevăzute prin legi speciale.”

21. La articolul I punctul 51, alineatele (2) si (3) ale articolului 52 vor avea următorul cuprins:

“(2) Măsurile de suspendare sau de interdictie a practicilor anticoncurentiale constatate, precum si dispozitiile obligatorii date agentilor economici de a reveni la situatia anterioară vor fi dispuse de Consiliul Concurentei, în aplicarea prevederilor art. 50 si 51, numai la constatarea unor fapte manifest ilicite, constitutive de practici anticoncurentiale prohibite expres de prezenta lege si care trebuie eliminate fără întârziere, pentru a preveni sau a opri producerea unui prejudiciu grav si cert.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) si (2) trebuie să fie strict limitate, atât în durată, cât si în obiectul lor, la ceea ce este necesar pentru a corija afectarea liberei concurente.”

22. La articolul I punctul 57, alineatul (3) al articolului 60 va avea următorul cuprins:

“(3) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 55 lit. a) si la art. 56 alin. (1) lit. c) si d), precum si amenzile cominatorii prevăzute la art. 59 se aplică de către comisiile Consiliului Concurentei prin decizii.”

23. La articolul I punctul 62, alineatul (1) al articolului 62 va avea următorul cuprins:

“Art. 62. - (1) Deciziile emise conform art. 50, 51, 59 si 60 vor fi comunicate părtilor în cauză de către Consiliul Concurentei si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz, ori pe pagina de Internet a Consiliului Concurentei.”

24. Alineatele (1) si (2) ale articolului II vor avea următorul cuprins:

“Art. II. - (1) Indemnizatiile prevăzute în anexa nr. VII/2b la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare, la nr. crt. 34, 35 si 36 se înlocuiesc cu indemnizatiile prevăzute la nr. crt. 16, 17 si 18 din aceeasi anexă.

(2) Salariile de bază ale inspectorilor de concurentă din cadrul Consiliului Concurentei se stabilesc prin asimilare cu indemnizatiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 347/2003, astfel: de la anexa nr. 1 cap. A, nr. crt. 11 - pentru inspectorul de concurentă superior, nr. crt. 18 - pentru inspectorul de concurentă principal, nr. crt. 23 - pentru inspectorul de concurentă asistent si nr. crt. 32 - pentru inspectorul de concurentă debutant.”

25. La articolul II, după alineatul (2) se introduc patru alineate noi, alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins:

“(21) Personalul de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei beneficiază în mod corespunzător de prevederile art. 30 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 347/2003.

(22) Personalul Consiliului Concurentei beneficiază de spor de confidentialitate de până la 15% din salariul de bază. Categoriile de personal, cuantumul sporului si conditiile de acordare se stabilesc prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate institutiei.

(23) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998, prevederile alin. (21) si (22) se aplică în mod corespunzător si membrilor Plenului Consiliului Concurentei.

(24) Membrii Plenului Consiliului Concurentei si inspectorii de concurentă beneficiază si de drepturile stabilite prin alte acte normative aplicabile personalului din sectorul bugetar.”

26. La articolul II, alineatul (3) se abrogă.

27. Articolul VII va avea următorul cuprins:

Art.VII. - Legea concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, cu modificările si completările aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2004.

Nr. 184.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 345.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 193

din 27 aprilie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 861 si 862 din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 861 si 862 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Artur Kocharyan si Vadim Casu în Dosarul nr. 1.372/2003 al Tribunalului Arges – Sectia penală.

La apelul nominal răspunde avocat Ion Grigoroiu, pentru autorul exceptiei Artur Kocharyan, lipsă fiind autorul exceptiei Vadim Casu, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Având cuvântul pe fond, reprezentantul autorului exceptiei Artur Kocharyan solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate asa cum a fost formulată, sustinând că dispozitiile art. 861 si 862 din Codul de procedură penală încalcă dispozitiile constitutionale referitoare la dreptul la apărare. Se arată că din redactarea art. 862 alin. 2 din Codul de procedură penală rezultă că la audierea martorilor în timpul judecătii participă doar procurorul si presedintele instantei, nefiind asigurat dreptul la apărare al inculpatului, câtă vreme acesta, nefiind prezent la audiere, nu are posibilitatea de a pune întrebări martorilor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorii exceptiei. În acest sens si cu referire la jurisprudenta în materie a Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv cazul Kostovski contra Olandei, arată că principiul potrivit căruia fiecare element de probă trebuie prezentat în fata acuzatului permite si exceptii, sub rezerva respectării dreptului la apărare, respectiv a asigurării pentru acuzat a dreptului de a asculta declaratiile martorului si de a-l interoga pe acesta. Or, dispozitiile art. 862 alin. 8 din Codul de procedură penală, prin trimiterea expresă la dispozitiile art. 86 din acelasi cod, care stipulează în alin. 2 că “După ce martorul a făcut declaratii, i se pot pune întrebări cu privire la faptele si împrejurările care trebuie constatate în cauză, cu privire la persoana părtilor, precum si în ce mod a luat cunostintă despre cele declarate”, asigură îndeplinirea acestor exigente corespunzătoare respectării dreptului la apărare, inculpatul având posibilitatea legală de a pune întrebări martorului.

Conchizând, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 10 februarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.372/2003, Tribunalul Arges - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 861 si 862 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Artur Kocharyan si Vadim Casu, inculpati în dosarul mentionat, trimisi în judecată pentru săvârsirea infractiunii prevăzute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile criticate, referitoare la protectia martorilor, încalcă dreptul la apărare reglementat de art. 24 din Constitutie, republicată, si de art. 6 pct. 1 si 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Se arată că, potrivit dispozitiilor art. 862 alin. 2 din Codul de procedură penală, la audierea martorilor în timpul judecătii participă doar procurorul si presedintele instantei, ceea ce înseamnă că dreptul la apărare este încălcat, inculpatul neavând posibilitatea de a asculta depozitiile martorilor si de a le pune întrebări.

Referindu-se la spetă, autorii exceptiei arată că, în timpul cercetării judecătoresti, instanta, la cererea procurorului, a hotărât audierea secretă a unui număr de cinci martori, desi în faza de urmărire penală inculpatii au cunoscut martorii, identitatea si adresele acestora. Martorii au fost audiati în lipsa inculpatilor si a apărătorului ales, ajungându-se la această îngrădire a dreptului la apărare - potrivit sustinerilor autorilor exceptiei - prin interpretarea dispozitiilor art. 861 si 862 din Codul de procedură penală.

Tribunalul Arges - Sectia penală consideră că exceptia este neîntemeiată, textele criticate fiind în acord cu prevederile art. 53 din Constitutie, republicată, referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Se arată că dispozitiile legale criticate, care dau posibilitatea procurorului sau instantei de judecată ca, în urma admiterii cererii formulate de partea interesată sau de procuror, în situatia în care există probe sau indicii temeinice că prin declararea identitătii reale a martorului, a localitătii acestuia de domiciliu ori de resedintă ar fi periclitată viata, integritatea corporală sau libertatea lui ori a altei persoane, să încuviinteze martorului să nu declare aceste date, nu încalcă dreptul la apărare al inculpatului sau principiul proportionalitătii, având în vedere situatia ce a determinat restrângerea dreptului la apărare, si anume necesitatea protejării drepturilor si libertătilor martorilor audiati în cauză. Totodată se arată că, potrivit dispozitiilor art. 861 alin. 6 din Codul de procedură penală, declaratiile martorilor cărora li s-a atribuit o altă identitate pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză, ceea ce nu face decât să garanteze dreptul la apărare al inculpatului, contrar celor sustinute de autorii exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile criticate constituie limitări normale ale dreptului la apărare, în considerarea apărării ordinii publice, a sănătătii, a drepturilor si libertătilor cetătenilor, precum si în vederea desfăsurării instructiei penale, în concordantă cu dispozitiile art. 53 si art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată. Se mai arată că această restrângere este în acord si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, în care s-a statuat că aplicarea unor măsuri similare celor prevăzute în art. 861 si 862 din Codul de procedură penală este conformă Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, dacă este îndeplinită conditia existentei unor măsuri de control care să suplinească presupusa limitare, precum si conditia ca declaratia obtinută în aceste circumstante să nu constituie singurul element probatoriu care stă la baza condamnării. Or, aceste conditii sunt îndeplinite, întrucât elementele procesuale de echilibrare a măsurilor prevăzute de art. 861 si 862 satisfac standardele stabilite de Curte, iar în ceea ce priveste declaratiile martorilor cărora li s-a atribuit o altă identitate, acestea pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte si împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. În concluzie, Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că nu poate fi retinută neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 861 si 862 din Codul de procedură penală, fată de prevederile art. 24 si 53 din Constitutie, republicată, deoarece textele legale criticate nu aduc atingere existentei dreptului la apărare, ci doar restrâng, în limitele stabilite de Constitutie, exercitiul acestui drept. Scopul protectiei datelor de identificare a martorului este acela de a-i asigura acestuia, precum si celorlalti cetăteni care ar fi expusi prin declararea identitătii reale a martorului dreptul la viată, la integritate fizică si libertate individuală. Restrângerea exercitiului dreptului este proportională cu situatia care a determinat-o si are loc numai dacă sunt probe sau indicii temeinice că fără ea ar fi periclitate drepturile si libertătile mentionate. Se mai arată că declaratiile martorilor cărora li s-a atribuit o altă identitate pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte si împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză, nefiind încălcat, asadar, dreptul la apărare. Se conchide că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, sustinerile părtii prezente, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 861 si 862 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins:

- Art. 861: “Dacă există probe sau indicii temeinice că prin declararea identitătii reale a martorului sau a localitătii acestuia de domiciliu ori de resedintă ar fi periclitată viata, integritatea corporală sau libertatea lui ori a altei persoane, martorului i se poate încuviinta să nu declare aceste date, atribuindu-i-se o altă identitate sub care urmează să apară în fata organului judiciar.

Această măsură poate fi dispusă de către procuror în cursul urmăririi penale, iar în cursul judecătii de instantă, la cererea motivată a procurorului, a martorului sau a oricărei alte persoane îndreptătite.

Datele despre identitatea reală a martorului se consemnează într-un proces-verbal, care va fi păstrat, la sediul parchetului care a efectuat sau a supravegheat efectuarea urmăririi penale ori, după caz, la sediul instantei, într-un loc special, în plic sigilat, în conditii de maximă sigurantă.

Procesul-verbal va fi semnat de cel care a înaintat cererea, precum si de cel care a dispus măsura.

Documentele privind identitatea reală a martorului vor fi prezentate procurorului sau, după caz, completului de judecată, în conditii de strictă confidentialitate.

În toate cazurile, documentele privind identitatea reală a martorului vor fi introduse în dosarul penal numai după ce procurorul, prin ordonantă sau, după caz, instanta, prin încheiere, a constatat că a dispărut pericolul care a determinat luarea măsurilor de protectie a martorului.

Declaratiile martorilor cărora li s-a atribuit o altă identitate, redate în procesul-verbal al procurorului potrivit art. 862 alin. 5, precum si declaratia martorului, consemnată în cursul judecătii si semnată de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului si de presedintele completului de judecată, potrivit art. 862 alin. 6, teza I, pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte si împrejurări ce

rezultă din ansamblul probelor existente în cauză.

Pot fi audiati ca martori cărora li s-a atribuit o altă identitate si investigatorii sub acoperire.

Dispozitiile prevăzute în alin. 1-6 se aplică si expertilor.”;

- Art. 862: “În situatiile prevăzute în art. 861, dacă există mijloace tehnice corespunzătoare, procurorul sau, după caz, instanta poate admite ca martorul să fie ascultat fără a fi prezent fizic la locul unde se află organul de urmărire penală sau în sala în care se desfăsoară sedinta de judecată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute în alineatele următoare.

Luarea declaratiei martorului, în conditiile arătate în alin. 1, se face în prezenta procurorului.

Martorul poate fi ascultat prin intermediul unei retele de televiziune cu imaginea si vocea distorsionate, astfel încât să nu poată fi recunoscut.

Declaratia martorului ascultat, în conditiile arătate în alin. 1 si 2, se înregistrează prin mijloace tehnice video si audio si se redă integral în formă scrisă.

În cursul urmăririi penale, se întocmeste un proces-verbal în care se redă cu exactitate declaratia martorului si acesta se semnează de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului si de organul de urmărire penală si se depune la dosarul cauzei. Declaratia martorului, transcrisă, va fi semnată si de acesta si va fi păstrată în dosarul depus la parchet, într-un loc special, în plic sigilat, în conditii de maximă sigurantă.

În cursul judecătii, declaratia martorului va fi semnată de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului si de presedintele completului de judecată. Declaratia martorului, transcrisă, va fi semnată si de martor, fiind păstrată în dosarul depus la instantă, în conditiile prevăzute în alin. 5.

Casetele video si audio pe care a fost înregistrată declaratia martorului, în original, sigilate cu sigiliul parchetului sau, după caz, al instantei de judecată în fata căreia s-a făcut declaratia, se păstrează în conditiile prevăzute în alin. 5. Casetele video si audio înregistrate în cursul urmăririi penale vor fi înaintate la terminarea urmăririi penale instantei competente, împreună cu dosarul cauzei, si vor fi păstrate în aceleasi conditii.

Dispozitiile art. 78, 85 si ale art. 86 alin. 1 si 2 se aplică în mod corespunzător.”

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 24, care garantează dreptul la apărare, precum si dispozitiile art. 6 pct. 1 si 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la apărare, în contextul mai larg al dreptului la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, potrivit art. 53 din Constitutie, republicată, “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

Curtea observă că dispozitiile legale supuse criticii de neconstitutionalitate reprezintă o concretizare a prevederilor constitutionale citate, necesitatea asigurării protectiei datelor de identificare a martorului determinând restrângerea prin lege a dreptului la apărare al persoanei supuse acuzării.

Această măsură este impusă de necesitatea asigurării pentru martor, precum si pentru ceilalti cetăteni care ar fi expusi prin declararea identitătii reale a martorului a dreptului la viată, la integritate fizică si libertate individuală, valori supreme si garantate în statul român de drept, în conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (3) din Constitutie, republicată. Restrângerea dreptului la apărare este proportională cu situatia care a determinat-o, realizându-se numai dacă sunt probe sau indicii temeinice că prin declararea identitătii reale a martorului sau a localitătii acestuia de domiciliu ori de resedintă ar fi periclitate drepturile si libertătile mentionate, si nu încalcă acest drept, contrar celor sustinute de autorii exceptiei.

Curtea mai observă că, în ceea ce priveste problema restrângerii dreptului la apărare realizată prin aplicarea unor măsuri similare celor prevăzute în art. 861 si 862 din Codul de procedură penală, s-a pronuntat si Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenta sa. Astfel, în aplicarea dispozitiilor art. 6 paragraful 3 lit. d) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora “Orice acuzat are, în special, dreptul (...) să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării (...)”, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că se admit exceptii de la principiul potrivit căruia elementele de probă trebuie produse în fata acuzatului în sedintă publică, în vederea unei dezbateri în contradictoriu. Aceasta însă sub rezerva respectării drepturilor apărării care impun, ca regulă generală, să se asigure acuzatului, la unul sau la altul dintre stadiile procedurii, o ocazie adecvată si suficientă de a contesta o mărturie în acuzare si de a interoga autorul mărturiei, si cu respectarea conditiei ca, în ipoteza în care de-a lungul întregii proceduri acuzatului nu i s-a acordat posibilitatea de a chestiona martorul si a combate mărturia acestuia, hotărârea de condamnare să nu se întemeieze în totalitate sau în mod determinant pe această mărturie (cazul Kostovski contra Olandei, 1989).

În acord cu cele statuate în această jurisprudentă, dispozitiile supuse criticii de neconstitutionalitate reglementează, pe de o parte, posibilitatea de a i se pune întrebări martorului supus măsurilor de protectie, după ce acesta a făcut declaratii (prin trimiterea realizată de art. 862 alin. 8 din Codul de procedură penală la dispozitiile art. 86 din acelasi cod, referitoare la modul si limitele ascultării martorului, dispozitii cu privire la care se arată că “se aplică în mod corespunzător”), iar pe de altă parte, reglementează obligatia coroborării, în vederea aflării adevărului, a declaratiilor martorilor cărora li s-a atribuit o altă identitate cu fapte si împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză (prin dispozitiile art. 861 alin. 6 din Codul de procedură penală). Totodată, măsurile de protectie mentionate se conformează unor reguli stricte privind consemnarea declaratiilor martorului, semnarea acestora, aducerea la cunostinta organelor judiciare si verificarea lor. De asemenea, după disparitia pericolului care a determinat luarea acestor măsuri, documentele privind identitatea reală a martorului sunt introduse în dosarul penal.

Fată de cele retinute, nu poate fi primită sustinerea autorilor exceptiei în sensul că dispozitiile art. 861 si 862 din Codul de procedură penală încalcă dreptul la apărare, întrucât textele legale criticate nu aduc atingere existentei acestui drept, ci doar îl restrâng, în limitele stabilite de Constitutie, si, de asemenea, există suficiente elemente procesuale de echilibrare a măsurilor reglementate prin aceste norme, în concordantă cu prevederile art. 24 si 53 din Constitutie, republicată, precum si cu dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 861 si 862 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Artur Kocharyan si Vadim Casu în Dosarul nr. 1.372/2003 al Tribunalului Arges - Sectia penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 aprilie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea la programele comunitare “Program comunitar referitor la strategia comunitară-cadru privind egalitatea între femei si bărbati” (2001-2005), “Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale” (2002-2006) si “Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării fortei de muncă” pentru anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei financiare a României pentru participarea la programele comunitare “Program comunitar referitor la strategia comunitară-cadru privind egalitatea între femei si bărbati” (2001-2005), “Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale” (2002-2006) si “Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării fortei de muncă” pentru anul 2004, în limita echivalentului în lei al sumei de 455.000 euro, potrivit repartizării prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se asigură astfel:

a) echivalentul în lei al sumei de 295.000 euro, din bugetul de stat pe anul 2004, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, de la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Transferuri”;

b) echivalentul în lei al sumei de 160.000 euro din fonduri PHARE.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Marian Sârbu,

ministru delegat pentru relatiile cu partenerii sociali

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 748.

 

ANEXĂ

REPARTIZAREA

pe programe a contributiei financiare a României

 

Programul comunitar

Anul

Contributia financiară a României,

din care

(euro)

Bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii

Sociale si Familiei

Fonduri PHARE

Program comunitar referitor la strategia comunitară-cadru privind egalitatea între

femei si bărbati

2004

94.000

56.000

Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale

2004

80.000

40.000

Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării fortei de muncă

2004

121.000

64.000

TOTAL:

2004

295.000

160.000

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind interzicerea temporară a activitătii Societătii Comerciale “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 15 aprilie 2004, conform prevederilor art. 4 alin. (22)-(24) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia s-a hotărât interzicerea temporară a activitătii Societătii Comerciale “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Gării de Nord nr. 2, sc. 3, sectorul 1, înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J40/7645/1997, cod unic de înregistrare nr. 9833691, reprezentată legal de doamna Cătălina Rosu, în calitate de director general, avându-se în vedere următoarele motive de fapt si de drept din care rezultă că:

Prin Decizia nr. 3.247 din 27 februarie 2003 emisă de autoritatea de supraveghere s-a dispus aplicarea prevederilor art. 29 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la redresarea financiară a Societătii Comerciale “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A.

În urma emiterii deciziei conducerea societătii nu a reusit să îndeplinească măsurile dispuse în planul de redresare si prin urmare nu a reusit să redreseze situatia financiară, aceasta confruntându-se în continuare cu serioase dificultăti financiare.

Actionarul majoritar, Grupul Kolal BV, a initiat un program de măsuri în vederea lichidării datoriilor societătii, refacerii imaginii acesteia, precum si a initierii unor strategii viitoare, inclusiv aport de lichidităti, asa încât să poată depăsi situatia dificilă cu care se confruntă societatea.

În prezent la nivelul societătii nu mai există nici o persoană autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru a reprezenta societatea.

De asemenea, în evidentele Directiei generale asigurări obligatorii si Directiei generale control din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sunt înregistrate 27 de sesizări de la asigurati si păgubiti, cu o sumă solicitată pentru despăgubire de aproximativ 834.674.500 lei si 10.752,64 euro.

De asemenea, conform raportărilor transmise de societate, coeficientul de lichiditate la data de 31 ianuarie 2004 este de 0,21 sub limita minimă admisă de lege, iar gradul de acoperire a rezervelor cu active admise la data de 31 decembrie 2003 este de 61,4%.

Din analiza situatiilor lunare si trimestriale transmise de societate cu privire la activele lichide, obligatiile pe termen scurt si a situatiei activelor care acoperă rezervele tehnice, s-a constatat că societatea nu îndeplineste conditiile minime admise de reglementările legale în vigoare, încălcând prevederile art. 39 alin. (2) lit. b), d), f) si g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de aceste motive, precum si ca urmare a faptului că situatia existentă pune în pericol interesele asiguratilor datorită situatiei nesatisfăcătoare din punct de vedere financiar, si anume lipsa lichiditătilor, un volum mare de obligatii către asigurati, o obligatie restantă către bugetul de stat de 4 miliarde, precum si lipsa unui personal specializat si cu experientă în activitatea de organizare si administrare eficientă a societătii, iar măsurile propuse în planul de redresare nu au condus la îmbunătătirea situatiei financiare a societătii, în temeiul art. 39 alin. (1) si alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se interzice exercitarea temporară a activitătii de asigurare de către Societatea Comercială “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Gării de Nord nr. 2, sc. 3, sectorul 1, înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J40/7645/1997, cod unic de înregistrare nr. 9833691, reprezentată legal de doamna Cătălina Rosu, în calitate de director general, începând cu data emiterii prezentei decizii, conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) lit. b), d), f) si g) din legea sus-mentionată.

Art. 2. - Pe toată perioada de interzicere temporară a activitătii de asigurare se suspendă efectele autorizatiei de functionare, societatea fiind obligată să aducă la cunostintă asiguratilor săi, precum si oficiului registrului comertului, de îndată, dispozitiile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, rămânând direct răspunzătoare de administrarea portofoliului de asigurări în vigoare.

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Compania Română de Asigurări - Societate de Asigurare-Reasigurare CROMA” - S.A. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 27 aprilie 2004.

Nr. 3.274.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind suspendarea desfăsurării activitătii de asigurare pe o perioadă de 12 luni a Societătii Comerciale “PWS Romania” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 30 martie 2004, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia s-a hotărât suspendarea pe o perioadă de 12 luni a activitătii Societătii Comerciale “PWS Romania” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Aleea Politehnicii nr. 2, bl. 5A, sc. 1, et. 10, ap. 2, sectorul 6, înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J40/7308/2002, cod unic de înregistrare nr. 14803859, reprezentată legal în timpul controlului de domnul Mihai Panoschi, în calitate de administrator, în conformitate cu atributiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si în baza Deciziei nr. 3.237 din 13 februarie 2004, precum si ca urmare a Adresei brokerului de asigurare, înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 30.783 din 12 decembrie 2003, din care rezultă că acesta a hotărât întreruperea activitătii de asigurare, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au efectuat un control la Societatea Comercială “PWS Romania” - S.R.L.

Controlul efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la punctul de lucru, nedeclarat de societate, din municipiul Bucuresti, str. Sebastian nr. 110, bl. V86, sc. A, et. 6, ap. 28, sectorul 5, a avut loc în perioada 16 februarie 2004-15 martie 2004 si a avut ca obiect verificarea activitătii brokerului de asigurare, conform Tematicii de control de fond nr. 10.285 din 29 octombrie 2002; verificarea a avut la bază documentele si situatiile prezentate si întocmite sub responsabilitatea conducerii brokerului de asigurare.

Rezultatele actiunii de analiză si control au fost concretizate în Nota de constatare, semnată fără obiectiuni de Societatea Comercială “PWS Romania” - S.R.L., înregistrată cu nr. 1 din 15 martie 2004 la societatea sus-mentionată, iar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 25.987 din 16 martie 2004.

În urma analizării constatărilor cuprinse în actul de control, au fost retinute următoarele:

- Societatea Comercială “PWS Romania” - S.R.L. a fost autorizată să functioneze ca broker de asigurare începând cu data de 24 septembrie 2002, conform Deciziei nr. 248 din 24 septembrie 2002.

- Contabilitatea este tinută pe noul plan de conturi, în conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice si al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2.328/2.390/2001 privind aprobarea Reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor, armonizate cu Directivele europene si Standardele internationale de contabilitate.

- De la momentul autorizării ca broker de asigurare a desfăsurat activitatea de brokeraj pentru două societăti de asigurare.

- Comisioanele încasate de societate în perioada noiembrie 2002 - iulie 2003 au fost în sumă de 238.359.526 lei; pentru comisioanele încasate societatea a datorat si a achitat taxa de functionare în sumă de 717.079 lei.

- Societatea a detinut o polită de asigurare de răspundere civilă profesională valabilă până la data de 31 august 2003.

- Începând cu luna august 2003, societatea si-a întrerupt activitatea, respectiv nu a mai intermediat polite de asigurare si nu a mai înregistrat venituri din comisioane; acest fapt a fost comunicat autoritătii de supraveghere prin Adresa înregistrată sub nr. 30.783 din 12 decembrie 2003.

Constatările sus-mentionate au fost consemnate în Nota de constatare întocmită în două exemplare de către organele de control ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, înregistrată la Societatea Comercială “PWS Romania” - S.R.L. cu nr. 001 din 15 martie 2004, iar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 25.987 din 16 martie 2004, din care un exemplar a rămas la brokerul controlat.

Fată de aceste motive, în temeiul art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si ca urmare a Adresei brokerului de asigurare, înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 30.783 din 12 decembrie 2003, din care rezultă că acesta a hotărât întreruperea activitătii de asigurare, în sedinta din data de 30 martie 2004, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât suspendarea pe o perioadă de 12 luni a activitătii Societătii Comerciale “PWS Romania” - S.R.L., drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se suspendă, pe o perioadă de 12 luni, desfăsurarea activitătii de asigurare de către Societatea Comercială “PWS Romania” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Aleea Politehnicii nr. 2, bl. 5A, sc. 1, et. 10, ap. 2, sectorul 6, înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J40/7308/2002, cod unic de înregistrare nr. 14803859, reprezentată legal în timpul controlului de domnul Mihai Panoschi, în calitate de administrator, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si la cererea brokerului de asigurare, începând cu data primirii prezentei decizii.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de suspendare a activitătii de asigurare, prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere a încheierii de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordării de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostintă clientilor săi suspendarea activitătii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, precum si oficiului registrului comertului, de îndată, dispozitiile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, brokerul este obligat să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activitătii de asigurare, fie prelungirea duratei de suspendare, fie încetarea activitătii de broker de asigurare.

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “PWS Romania” - S.R.L. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 27 aprilie 2004.

Nr. 3.276.