MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 462         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 24 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

150. - Lege privind siguranta alimentelor

 

308. - Decret pentru promulgarea Legii privind siguranta alimentelor

 

152. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere

 

310. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere

 

160. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societătii Comerciale “Roman” - S.A.

 

321. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societătii Comerciale “Roman” - S.A.

 

162. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă” pe platforma Sidermet Călan

 

323. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă” pe platforma Sidermet Călan

 

163. - Lege pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judetele Dolj si Mehedinti, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002

 

324. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judetele Dolj si Mehedinti, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

698. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 469/2003 privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.278. - Decizie privind interzicerea temporară a activitătii Societătii Comerciale “C.A.R.E. Asigurări” - S.R.L.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind siguranta alimentelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reprezintă baza pentru asigurarea unui nivel înalt de protectie a sănătătii oamenilor si a intereselor consumatorilor în ceea ce priveste alimentele, tinând cont de diversitatea ofertei  alimentare, incluzând si produsele traditionale, precum si functionarea eficientă a pietei interne.

(2) Prezenta lege stabileste principii si responsabilităti comune, mijloacele de a asigura o bază stiintifică solidă, cerinte si proceduri organizatorice eficiente pentru a sustine luarea celor mai potrivite decizii în domeniul sigurantei alimentelor si al hranei pentru animale.

(3) Având în vedere prevederile alin. (1), prezenta lege stabileste principiile generale care se aplică alimentelor si hranei pentru animale, în general, si sigurantei acestora, în special.

(4) Prezenta lege stabileste proceduri cu privire la problemele care au un impact direct sau indirect asupra sigurantei alimentelor si a hranei pentru animale.

(5) Prevederile prezentei legi se aplică la toate etapele productiei, prelucrării, distributiei si comercializării alimentelor si hranei pentru animale, cu exceptia productiei primare pentru uz particular casnic ori preparării, manipulării sau depozitării alimentelor destinate consumului casnic.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, prin aliment ori produs alimentar se întelege orice produs sau substantă, indiferent dacă este procesat integral, partial sau neprocesat, destinat consumului uman ori preconizat a fi destinat consumului uman.

(2) Alimentele includ si băuturile, guma de mestecat si orice altă substantă, inclusiv apa încorporată intentionat în alimente în timpul producerii, pregătirii sau tratării acestora.

(3) În notiunea de aliment nu se includ:

a) hrana pentru animale;

b) animalele vii, în afara cazului în care acestea sunt destinate a fi procesate în vederea punerii pe piată a produselor destinate consumului uman;

c) plantele înaintea recoltării;

d) produsele medicinale;

e) produsele cosmetice;

f) tutunul si produsele din tutun;

g) substantele narcotice si psihotrope;

h) reziduurile si contaminantii.

Art. 3. - În întelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) legislatie în domeniul alimentelor - actele normative care reglementează alimentele, în general, si siguranta alimentelor, în special, si se aplică în toate etapele productiei, procesării si distributiei alimentelor, precum si hranei pentru animale, produsă sau utilizată pentru animalele destinate productiei de alimente;

b) activitate în domeniul alimentar - orice activitate corelată cu una dintre etapele de productie, procesare si distributie a alimentelor;

c) întreprindere sau unitate cu profil alimentar – orice unitate, indiferent dacă are sau nu are drept scop obtinerea de profit si indiferent dacă este publică sau privată, care desfăsoară oricare dintre activitătile legate de una dintre etapele de producere, prelucrare si distributie a alimentelor;

d) agent cu activitate în domeniul alimentar – persoana fizică sau persoana juridică abilitată să răspundă de îndeplinirea cerintelor legislatiei în domeniul alimentelor în întreprinderea proprie;

e) operator din industria alimentară - persoana fizică obligată să aplice, în cadrul activitătii pe care o realizează în întreprinderea sau în unitatea în care lucrează, conformitatea cu prevederile legislatiei în domeniul alimentelor;

f) hrană pentru animale - orice substantă sau produs, inclusiv aditivii, procesat integral, partial sau neprocesat, destinat alimentatiei animalelor pe cale orală;

g) întreprindere sau unitate având ca profil hrana pentru animale - orice unitate, indiferent dacă are sau nu are drept scop obtinerea de profit si indiferent dacă este publică sau privată, care desfăsoară oricare dintre activitătile legate de una dintre etapele de producere, prelucrare, depozitare, transport si distributie a hranei pentru animale;

h) activitate din domeniul hranei pentru animale – orice activitate de productie, procesare, depozitare, transport sau distributie a hranei pentru animale, inclusiv activitatea oricărui producător agricol care produce, procesează sau depozitează hrana pentru animale destinată animalelor din exploatatia proprie;

i) agent cu activitate în domeniul hranei pentru animale - persoana fizică sau persoana juridică abilitată să răspundă de îndeplinirea cerintelor legislatiei în domeniul hranei pentru animale în întreprinderea proprie;

j) operator din domeniul hranei pentru animale - persoana fizică obligată să aplice, în cadrul activitătii pe care o realizează în întreprinderea sau în unitatea în care lucrează, conformitatea cu prevederile legislatiei în domeniul hranei pentru animale;

k) comert cu amănuntul - manipularea si/sau procesarea alimentelor si depozitarea acestora în punctele de vânzare ori de livrare către consumatorul final, inclusiv terminalele de distributie, operatiunile de catering, cantinele fabricilor, restaurantele si alte operatiuni similare în domeniul serviciilor alimentare, magazine, centre de distributie tip supermarket, piete de vânzare angro;

l) punere pe piată - detinerea de alimente sau hrană pentru animale în vederea vânzării, inclusiv oferirea spre vânzare sau orice alte forme de transfer, gratuit ori nu, precum si vânzarea, distributia si alte forme de transfer propriu-zise;

m) risc - probabilitatea aparitiei unui efect nociv pentru sănătate, precum si severitatea acestui efect, ca urmare a expunerii la un pericol;

n) analiza riscului - procesul care cuprinde 3 componente intercorelate: evaluarea riscurilor, managementul riscurilor si comunicarea riscurilor;

o) evaluarea riscului - procesul stiintific format din 4 etape, si anume: identificarea pericolului (hazardului), caracterizarea pericolului, evaluarea expunerii si caracterizarea riscului;

p) managementul riscului - procesul, distinct de evaluarea riscului, constând în aprecierea diferitelor politici posibile, în consultare cu părtile interesate, tinând cont de evaluarea riscului si de alti factori posibili si, dacă se impune, de selectarea măsurilor adecvate de preventie si control;

r) comunicarea riscului - schimbul interactiv de informatii si opinii, pe parcursul derulării analizei riscului, cu privire la pericole si riscuri, la factorii corelati riscurilor si la perceptia riscului, dintre evaluatorii riscului, managerii riscului, consumatori, operatorii din industria alimentară si din domeniul hranei pentru animale, mediile universitare si alte părti interesate, incluzând explicarea rezultatelor evaluării riscului si a bazei deciziilor de management al riscului;

s) pericol - un agent biologic chimic sau fizic ori o stare a acestuia, prezent în alimente sau în hrana pentru animale, cu potential de a cauza un efect nociv pentru sănătate;

s) trasabilitate - posibilitatea identificării si urmăririi, pe parcursul tuturor etapelor de productie, procesare si distributie, a unui aliment, a hranei pentru animale, a unui animal destinat pentru productia de alimente sau a unei substante care urmează ori care poate fi încorporată într-un aliment sau în hrana pentru animale;

t) etapele productiei, procesării si distributiei – oricare etapă, începând cu productia primară, inclusiv importul unui aliment, până la, inclusiv, depozitarea, transportul, vânzarea sau furnizarea către consumatorul final si, unde este cazul, importul, productia, prelucrarea, depozitarea, transportul, distributia, vânzarea si livrarea hranei pentru animale;

t) productia primară - cresterea animalelor sau cultivarea plantelor, inclusiv recoltarea productiei de la acestea, mulsul si productia rezultată de la animale înainte de abatorizare. Productia primară include, de asemenea, activităti de vânătoare si pescuit, precum si culegerea fructelor de pădure;

u) consumatorul final - persoana fizică sau un grup de persoane fizice care consumă în mod independent un aliment definit în sensul prezentei legi.

 

CAPITOLUL II

Legislatia în domeniul alimentelor

 

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

Art. 4. - (1) Prevederile legislatiei în domeniul alimentelor se aplică în toate etapele productiei, procesării si distributiei alimentelor sau hranei pentru animale, destinată sau administrată animalelor pentru productia de alimente.

(2) Principiile generale prevăzute la art. 5-10 formează cadrul general care trebuie să fie respectat prin măsurile care se vor lua.

(3) Principiile si procedurile în vigoare privind legislatia din domeniul alimentelor vor fi adaptate în cel mai scurt termen, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2007, în vederea conformării cu principiile prevăzute la art. 5-10.

(4) Până la data de 1 ianuarie 2007 si prin exceptie de la prevederile alin. (3) legislatia în vigoare se aplică în conformitate cu principiile prevăzute la art. 5-10.

(5) În baza prezentei legi se va elabora legislatia specifică în domeniul alimentelor si hranei pentru animale. SECTIUNEA a 2-a

 

Principii generale

 

Art. 5. - (1) Legislatia în domeniul alimentelor urmăreste unul sau mai multe obiective generale ale protectiei vietii si sănătătii umane, a intereselor consumatorilor, folosirea de practici corecte în comertul cu alimente, având în vedere, atunci când este cazul, protectia sănătătii si bunăstării animalelor, a sănătătii plantelor si a mediului înconjurător.

(2) Legislatia în domeniul alimentelor urmăreste realizarea liberei circulatii a alimentelor si a hranei pentru animale fabricate, precum si comercializarea în conformitate cu principiile si cerintele generale prevăzute în prezentul capitol.

(3) La elaborarea sau adaptarea legislatiei în domeniul alimentelor vor fi luate în considerare standardele internationale existente sau în stadiul de a fi adoptate, în afara cazurilor în care aceste standarde ori  elementele vizate de aceste standarde nu vor constitui un mijloc eficient sau adecvat în realizarea obiectivelor acestei legislatii, ori dacă există o motivatie stiintifică sau în cazul în care acestea pot determina un nivel de protectie diferit de cel stabilit ca adecvat la nivel comunitar.

Art. 6. - (1) În vederea realizării obiectivului general care vizează asigurarea unui nivel înalt de protectie a sănătătii si vietii oamenilor, legislatia în domeniul alimentelor se bazează pe analiza riscurilor, în afara cazului în care această abordare nu este adecvată circumstantelor sau naturii măsurii.

(2) Evaluarea riscurilor este bazată pe informatiile stiintifice disponibile si este realizată în mod independent, obiectiv si transparent.

(3) Managementul riscurilor ia în considerare rezultatele evaluării riscurilor si opiniile Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, alti factori relevanti pentru managementul riscurilor si principiul precautiei.

Art. 7. - (1) În cazurile specifice când, în urma evaluării informatiilor existente, este identificată posibilitatea efectelor dăunătoare asupra sănătătii, dar subzistă o incertitudine stiintifică, pot fi adoptate măsuri provizorii de management al riscului, necesare pentru asigurarea unui nivel înalt de protectie a sănătătii, până la colectarea altor informatii stiintifice în vederea unei evaluări mai complete a riscului.

(2) Măsurile adoptate în baza prevederilor alin. (1) vor fi proportionale cu posibilele efecte ale riscului si nu vor restrictiona comertul cu alimente mai mult decât este necesar pentru asigurarea unui nivel înalt de protectie a sănătătii, cu luarea în calcul a posibilitătilor tehnice si economice si a altor factori relevanti.

(3) Măsurile adoptate pe baza prevederilor alin. (1) sunt reexaminate în cadrul unei perioade rezonabile, care depinde de natura riscului identificat pentru viată sau sănătate, precum si de tipul informatiilor stiintifice necesare pentru clarificarea incertitudinii stiintifice si pentru realizarea unei evaluări mai complete a riscului.

Art. 8. - Legislatia în domeniul alimentelor urmăreste să protejeze interesele consumatorilor si să le furnizeze informatiile necesare, pentru a alege în cunostintă de cauză alimentele pe care le consumă, si vizează prevenirea:

a) practicilor frauduloase sau înselătoare;

b) falsificării alimentelor;

c) oricăror practici care pot să inducă în eroare consumatorul.

 

SECTIUNEA a 3-a

Principii de realizare a transparentei

 

Art. 9. - Elaborarea, evaluarea si modificarea legislatiei în domeniul alimentelor trebuie să se realizeze în cadrul unui proces deschis si transparent de consultare a publicului, direct sau prin intermediul organizatiilor reprezentative, cu exceptia cazurilor în care urgenta solutionării nu permite realizarea acestei actiuni.

Art. 10. - În cazurile în care există motive de suspiciune cu privire la existenta unui risc pentru sănătatea umană sau animală, determinat de un aliment ori hrană pentru animale, în functie de natura, gravitatea si aria de cuprindere a acestui risc, autoritătile publice competente în domeniu iau măsurile necesare în vederea informării populatiei cu privire la natura riscului, prin identificarea cât mai exactă a alimentului sau hranei pentru animalele respective ori tipului de aliment sau hrană pentru animale, a riscului pe care îl poate prezenta si a măsurilor care se vor lua în vederea prevenirii, reducerii sau eliminării acelui risc.

 

SECTIUNEA a 4-a

Obligatii generale privind comertul cu alimente

 

Art. 11. - Alimentele si hrana importate pentru animale trebuie să fie în conformitate cu cerintele legislatiei în domeniul alimentelor sau cu cele prevăzute în acordurile încheiate între România si tara exportatoare.

Art. 12. - (1) Alimentele si hrana pentru animale, care se exportă sau se reexportă, trebuie să fie în conformitate cu cerintele legislatiei în domeniul alimentelor, în afara cazurilor în care se dispune altfel de către autoritătile competente din tara importatoare sau de legislatia în vigoare din tara importatoare.

(2) În alte situatii, în afara cazurilor în care alimentele sunt dăunătoare pentru sănătate sau hrana pentru animale nu este sigură, acestea pot fi exportate sau reexportate numai în cazul în care autoritătile competente din tara de destinatie au fost de acord în mod expres, după ce au beneficiat de toate informatiile privitoare la motivele si situatiile pentru care alimentele sau hrana pentru animale nu pot fi puse pe piată.

(3) În cazul în care se aplică prevederile unui acord bilaterial încheiat între România si alt stat, alimentele si hrana pentru animale, exportate din România, trebuie să fie în conformitate cu prevederile acestuia.

Art. 13. - În domeniul comertului cu alimente autoritătile competente au, în principal, următoarele obligatii:

a) să contribuie la elaborarea de norme tehnice pentru alimente si hrană pentru animale si la elaborarea de norme sanitare si fitosanitare;

b) să asigure coordonarea activitătilor privind aplicarea normelor specifice alimentelor si hranei pentru animale, adoptate de organizatiile guvernamentale si nonguvernamentale;

c) să contribuie, în cazul în care este nevoie, la încheierea de acorduri cu privire la recunoasterea echivalentei măsurilor specifice privind alimentele si hrana pentru animale;

d) să acorde o atentie deosebită problemelor specifice de dezvoltare, finantare si comerciale ale tărilor în curs de dezvoltare, pentru a se asigura că normele internationale nu creează obstacole în realizarea exporturilor din aceste tări;

e) să promoveze concordanta dintre normele tehnice internationale si legislatia în domeniul alimentelor, astfel încât nivelul înalt de protectie să nu fie diminuat.

 

SECTIUNEA a 5-a

Cerinte generale

 

Art. 14. - Pentru asigurarea sigurantei alimentelor se vor respecta următoarele cerinte:

a) alimentele nu trebuie puse pe piată dacă nu sunt sigure;

b) alimentele sunt considerate nesigure, dacă sunt dăunătoare pentru sănătate sau inadecvate consumului uman;

c) pentru a determina dacă un aliment nu este sigur, se va tine seama de conditiile normale de utilizare a alimentelor de către consumator la fiecare etapă a productiei, procesării si distributiei, precum si de informatiile furnizate consumatorului, inclusiv informatiile de pe etichetă sau alte informatii generale puse la dispozitie consumatorului, privind evitarea efectelor dăunătoare sănătătii personale, determinate de un anumit aliment sau categorie de alimente;

d) pentru a stabili dacă un aliment este dăunător sănătătii, trebuie avute în vedere efectele probabile imediate si/sau pe termen scurt si/sau pe termen lung ale acelui aliment asupra sănătătii persoanei care îl consumă, precum si efectele asupra generatiilor viitoare, posibilele efecte toxice cumulate, precum si sensibilitatea din punctul de vedere al sănătătii a unei anumite categorii de consumatori;

e) pentru a determina dacă un aliment este sau nu este inadecvat pentru consumul uman, trebuie să se analizeze dacă alimentul este inacceptabil pentru consumul uman în conformitate cu destinatia sa, din punctul de vedere al contaminării determinate de factori externi sau nu, de alterare, deteriorare ori degradare;

f) în cazul în care un aliment nesigur face parte dintr-un lot, sarjă sau transport de alimente din aceeasi clasă ori cu aceeasi descriere, se va presupune că toate alimentele din respectivul lot, sarjă sau transport sunt nesigure, în afara cazului în care în urma unei evaluări detaliate nu se descoperă nici o dovadă care să indice că si restul lotului/sarjei sau transportului este nesigur;

g) conformitatea unui aliment cu prevederile specifice aplicabile acelui aliment nu va împiedica autoritătile competente să ia măsurile necesare în vederea impunerii de restrictii la punerea pe piată sau în vederea retragerii acestuia de pe piată, în cazul în care există motive care arată că alimentele nu sunt sigure, desi aparent acestea sunt conforme.

Art. 15. - Pentru garantarea sigurantei hranei animalelor se vor respecta următoarele cerinte:

a) hrana pentru animale nu va fi pusă pe piată sau utilizată în hrana animalelor destinate productiei de alimente decât dacă este sigură;

b) având în vedere destinatia ei, hrana pentru animale este considerată nesigură în cazul în care are un efect dăunător pentru sănătatea oamenilor sau animalelor ori face ca alimentele derivate din animalele destinate productiei de alimente să devină nesigure pentru consumul uman;

c) în cazul în care hrana pentru animale care a fost identificată ca fiind nesatisfăcătoare din punctul de vedere al cerintelor privind siguranta acesteia face parte dintr-un lot, sarjă sau transport de hrană pentru animale din aceeasi clasă sau cu aceeasi descriere, se presupune că toată hrana pentru animalele din lot, sarjă sau transport este afectată, în afara cazului în care în urma realizării unei evaluări detaliate nu se obtin dovezi care să arate că restul lotului/sarjei sau transportului nu satisface cerintele de sigurantă a hranei pentru animale;

d) conformitatea hranei pentru animale cu prevederile specifice aplicabile acesteia nu va împiedica autoritătile competente să ia măsurile necesare pentru impunerea de restrictii la punerea pe piată sau în vederea retragerii acesteia de pe piată, în cazul în care există suspiciuni care arată că hrana pentru animale nu este sigură, cu toate că este conformă cu prevederile specifice.

Art. 16. - Etichetarea, publicitatea si prezentarea alimentelor si hranei pentru animale, inclusiv forma, aspectul sau ambalajul, materialele utilizate pentru ambalaj, modul de prezentare si cadrul în care sunt dispuse, precum si informatiile difuzate prin orice mijloc nu trebuie să inducă în eroare consumatorul.

Art. 17. - (1) Operatorii din industria alimentară si din industria hranei pentru animale, în toate etapele productiei, procesării si distributiei realizate în cadrul activitătii proprii, trebuie să ia măsurile necesare ca alimentele si hrana pentru animale să îndeplinească cerintele legislatiei în domeniul alimentelor si să verifice dacă aceste cerinte sunt realizate.

(2) Autoritătile competente trebuie să asigure aplicarea legislatiei în domeniul alimentelor. Acestea controlează si verifică respectarea legislatiei în domeniul alimentelor de către operatorii din industria alimentară si din industria hranei pentru animale în toate etapele productiei, procesării si distributiei. În acest scop, autoritătile competente trebuie să mentină un sistem de control oficial si alte activităti necesare în functie de situatie, inclusiv activităti de comunicare publică cu privire la siguranta si riscurile alimentelor si hranei pentru animale, de supraveghere a sigurantei alimentelor si alte activităti de control care să acopere toate etapele productiei, procesării si distributiei.

(3) Măsurile si sanctiunile care se aplică în cazul încălcării prevederilor legislatiei privind alimentele si hrana pentru animale se stabilesc în conditiile legii. Măsurile si sanctiunile trebuie să fie eficiente, proportionale si descurajatoare.

Art. 18. - (1) Trasabilitatea alimentelor, a hranei pentru animale, a animalelor destinate productiei de alimente si a oricăror altor substante destinate ori preconizate a fi destinate încorporării în alimente sau în hrana pentru animale trebuie să fie stabilită în toate etapele productiei, procesării si distributiei.

(2) Agentii si operatorii din industria alimentară si din industria hranei pentru animale trebuie să fie capabili să identifice originea si sursa care a furnizat un aliment ori o hrană pentru animale, un animal destinat pentru productia de alimente sau orice substantă destinată ori preconizată a fi încorporată într-un aliment sau în hrana pentru animale.

În acest scop agentii si operatorii trebuie să dispună de sisteme si de proceduri care să le permită ca, la solicitarea autoritătilor competente, să pună la dispozitie aceste informatii.

(3) Agentii si operatorii din industria alimentară si din industria hranei pentru animale trebuie să dispună de sisteme si de proceduri pentru identificarea altor activităti cărora le sunt destinate produsele lor. Aceste informatii vor fi puse la dispozitie autoritătilor competente, la cererea acestora.

(4) Alimentele sau hrana pentru animale, care sunt puse pe piată sau care sunt preconizate a fi puse pe piată, trebuie să fie etichetate ori identificate într-un mod adecvat pentru a facilita trasabilitatea, prin intermediul documentatiei sau informatiilor, în conformitate cu cerintele si cu prevederile specifice.

Art. 19. - (1) În cazul în care un agent din industria alimentară consideră sau are motive să creadă că un aliment pe care l-a importat, produs, procesat, fabricat sau distribuit nu este în conformitate cu cerintele privind siguranta alimentelor, va retrage imediat alimentul respectiv de pe piată dacă acesta nu se mai găseste sub controlul direct al primului agent din industria alimentară si va informa autoritătile competente. În cazul în care produsul a ajuns la consumator, acesta trebuie să fie informat în mod eficient si exact de către agent privind motivele retragerii alimentului de pe piată si, dacă este necesar, va prelua de la acesta alimentele deja furnizate, atunci când alte măsuri nu sunt suficiente în vederea asigurării unui nivel înalt de protectie a sănătătii.

(2) Orice agent din industria alimentară care desfăsoară activităti de comert cu amănuntul sau de distributie care nu afectează ambalarea, etichetarea, siguranta ori integritatea alimentelor va retrage imediat de pe piată produsele care nu sunt în conformitate cu cerintele sigurantei alimentului, în limitele activitătii proprii, si va furniza informatii în vederea asigurării trasabilitătii acestora, participând la actiunile producătorilor, procesatorilor si/sau autoritătilor competente.

(3) Orice agent din industria alimentară va informa imediat autoritătile competente în cazul în care consideră sau are motive să considere că un aliment pe care l-a pus pe piată poate fi dăunător pentru sănătatea oamenilor.

Agentul trebuie să informeze autoritătile competente cu privire la măsurile luate în vederea prevenirii riscului pentru consumatorul final si nu va împiedica ori descuraja nici o persoană să coopereze cu autoritătile, conform legislatiei si practicilor juridice nationale, în cazurile în care această actiune poate determina prevenirea, reducerea sau eliminarea unui risc provocat de un aliment.

(4) Agentii din industria alimentară trebuie să colaboreze cu autoritătile competente în ceea ce priveste actiunile întreprinse pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de alimentele pe care le furnizează.

Art. 20. - (1) În cazul în care un agent din industria hranei pentru animale consideră sau are motive să creadă că hrana pentru animale importată, produsă, procesată, fabricată sau distribuită nu este în conformitate cu cerintele privind siguranta hranei pentru animale, va retrage hrana în cauză de pe piată si va informa autoritătile competente.

În această situatie sau în situatia prevăzută la art. 15 lit. c), hrana pentru animale trebuie distrusă, în afara cazului în care autoritătile competente decid altfel.

(2) Agentul trebuie să informeze eficient si exact consumatorii cu privire la motivele retragerii de pe piată a hranei pentru animale si, dacă este necesar, va colecta de la acestia produsele furnizate deja, atunci când alte măsuri nu sunt suficiente în vederea realizării unui nivel înalt al protectiei.

(3) Orice agent din industria hranei pentru animale, care desfăsoară activităti de comert cu amănuntul sau de distributie care nu afectează ambalarea, etichetarea, siguranta ori integritatea hranei pentru animale, va retrage de pe piată, în limitele activitătii proprii, produsele care nu sunt în conformitate cu cerintele de sigurantă si va furniza informatii în vederea asigurării trasabilitătii, participând la actiunile producătorilor, procesatorilor si/sau autoritătilor competente.

(4) Orice agent din industria hranei pentru animale va informa imediat autoritătile competente, în cazul în care consideră sau are motive să considere că hrana pentru animale pusă pe piată nu satisface cerintele de sigurantă pentru hrana destinată animalelor. Agentul trebuie să informeze autoritătile competente cu privire la măsurile luate în vederea prevenirii riscului si nu va împiedica ori descuraja nici o persoană să coopereze cu autoritătile, conform legislatiei si practicilor juridice nationale, în cazurile în care această actiune poate determina prevenirea, reducerea sau eliminarea unui risc provocat de hrana pentru animale pusă pe piată.

(5) Agentii din industria hranei pentru animale trebuie să colaboreze cu autoritătile competente în actiunile întreprinse pentru evitarea sau reducerea riscului, determinate de hrana pentru animale pe care o furnizează.

Art. 21. - Răspunderea privind siguranta alimentelor si hranei pentru animale revine agentilor si operatorilor din industria alimentară si din industria hranei pentru animale.

Art. 22. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va elabora reglementări privind sistemul de alertă rapidă, gestiunea crizelor si situatii de urgentă.

 

SECTIUNEA a 6-a

Dispozitii finale

 

Art. 23. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 150.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind siguranta alimentelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind siguranta alimentelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2004.

Nr. 308.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 25 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.25 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 152.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2004.

Nr. 310.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societătii Comerciale “Roman” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societătii Comerciale “Roman” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 9 decembrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 160.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societătii Comerciale “Roman” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Roman” - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societătii Comerciale “Roman” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2004.

Nr. 321.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă” pe platforma Sidermet Călan

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3 din 20 februarie 2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă” pe platforma Sidermet Călan, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 1 martie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 162.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă” pe platforma Sidermet Călan

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investitiei “Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă” pe platforma Sidermet Călan si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2004.

Nr. 323.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judetele Dolj si Mehedinti, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - După articolul 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106 din 5 septembrie 2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judetele Dolj si Mehedinti, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 17 septembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 666/2002, se introduce articolul 5 cu următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Cantitătile de motorină rămase disponibile după înfiintarea culturii de grâu din toamna anului 2002, respectiv 526.137 tone de motorină în judetul Mehedinti si 22.859 tone de motorină în judetul Dolj, se preiau fără plată în stocul rezervă de stat de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

(2) Cheltuielile ocazionate de operatiunile de preluare vor fi suportate din bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

(3) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală din judetul Mehedinti si Dolj vor scădea din gestiune, respectiv Administratia Natională a Rezervelor de Stat va înregistra în gestiune cantitătile de motorină prevăzute la alin. (1), la pretul de înregistrare din evidentele actualului detinător al produsului, pe baza proceselor-verbale de predare-primire si a avizelor de expeditie.”

Art. II. - Predarea-primirea motorinei rămase disponibile se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 163.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judetele Dolj si Mehedinti, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judetele Dolj si Mehedinti, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001- iulie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2004.

Nr. 324.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 469/2003 privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 26 din Legea nr. 469/2003 privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 469/2003 privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2004.

Nr. 698.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 469/2003 privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Serele se clasifică conform următoarelor criterii:

a) tipul constructiv;

b) materialele de constructie;

c) gradul de mobilitate;

d) forma acoperisului;

e) regimul de căldură;

f) activitatea desfăsurată.

(2) Clasificarea serelor potrivit criteriilor prevăzute la alin. (1) este cuprinsă în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Anul de productie se suprapune cu anul de recoltă si include unul sau mai multe cicluri de productie succesive, în scopul obtinerii de produse de seră în tot cursul anului.

(2) Durata ciclurilor de productie este:

a) ciclul I - între 1 noiembrie si 30 iunie;

b) ciclul II - între 1 iulie si 30 decembrie.

Art. 3. - În sere se cultivă specii de legume, flori si plante ornamentale, precum si specii pentru producerea de seminte si material săditor.

Art. 4. - Eficienta economică si productivitatea activitătii în seră sunt conditionate de:

a) analiza cererii si ofertei;

b) folosirea intensivă a spatiului de cultură din sere;

c) esalonarea productiei;

d) diversificarea gamei sortimentale;

e) tehnologia de cultură.

Art. 5. - Pentru actiunile de modernizare si extindere a suprafetelor de seră se au în vedere:

a) factorii climatici ai zonei;

b) factorii pedologici ai amplasamentului;

c) piata produsului si/sau consumul;

d) perioada de exploatare a constructiei;

e) sursele de energie termică, precum: surse de energie conventională, energie termică, obtinute prin utilizarea gazului metan, combustibil lichid, căldură reziduală, ape termale, căldură solară.

Art. 6. - Pentru protejarea plantelor de seră împotriva actiunilor radiatiilor solare si a curentilor reci de aer se iau următoarele măsuri:

a) reducerea absorbtiei radiatiei solare de către acoperisul de sticlă sau de plastic, prin cretizări sau colorare;

b) ecranarea suprafetei de sticlă fată de razele solare prin diferite sisteme interioare sau exterioare de umbrire;

c) cresterea stabilitătii termice a elementelor de constructie prin optimizarea amortizării oscilatiilor temperaturilor exterioare;

d) căptusirea serelor din sticlă cu material plastic;

e) construirea de pereti dubli la serele acoperite cu plastic.

Art. 7. - Producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră se fac cu respectarea conditiilor generale de protectie a mediului.

 

CAPITOLUL II

Conditii de producere, valorificare, comercializare si calitatea produselor de seră

 

Art. 8. - (1) Pentru constituirea bazei de date a Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, producătorii agricoli, indiferent de forma de organizare, depun la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti declaratia privind suprafetele de seră cultivate cu legume, flori si plante ornamentale.

(2) Termenul de depunere a declaratiei prevăzute la alin. (1) este data de 31 ianuarie a anului de recoltă.

(3) Modelul declaratiei privind suprafetele de seră cultivate cu legume, flori si plante ornamentale este prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti depun la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale centralizatorul declaratiilor producătorilor de legume, flori si plante ornamentale de seră, în termen de 20 de zile de la data prevăzută la alin. (2), întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 9. - Produsele de seră destinate comercializării în stare proaspătă pentru consum uman se clasifică pe categorii de calitate, conform standardelor nationale armonizate cu cele ale Uniunii Europene.

Art. 10. - Producătorii, detinătorii si comerciantii de legume, flori si plante ornamentale de seră au obligatia de a respecta prevederile standardelor de calitate pentru produsele de seră proaspete, destinate consumului, pe întreaga filieră de produs.

Art. 11. - Eliberarea certificatelor de conformitate si de destinatie industrială se realizează conform legii.

Art. 12. - Se exceptează de la cerintele de conformitate cu standardele de calitate:

a) produsele de seră livrate sau comercializate de către producători la centrele de colectare sau la statiile de pregătire, ambalare, marcare a produselor de seră, pentru comercializare în stare proaspătă;

b) produsele de seră expediate către fabricile de prelucrare industrială a legumelor de seră;

c) produsele destinate consumului propriu.

Art. 13. - În cazul în care, în urma unei crize puternice sau a unei oferte abundente, produsele de seră furnizate cu respectarea standardelor de calitate sunt insuficiente pentru a satisface cererea consumatorilor sau depăsesc această cerere, pot fi adoptate, în conditiile legii, măsuri de derogare de la standardele aplicabile pe o perioadă limitată, cu respectarea angajamentelor internationale asumate de România.

Art. 14. - (1) Informatiile solicitate prin standardele de calitate trebuie să fie prezentate în mod lizibil, într-o pozitie vizibilă, pe una dintre părtile ambalajului, fie imprimate direct pe pachet, astfel încât să nu poată fi sterse, ori pe o etichetă ce face parte integrantă din ambalaj si este bine atasată acestuia.

(2) Pentru produsele transportate în vrac si încărcate direct în mijloacele de transport, informatiile solicitate prin standardele de calitate sunt prezentate în documentele ce însotesc marfa sau sunt expuse într-un loc vizibil în interiorul mijloacelor de transport.

Art. 15. - (1) În stadiul de comert cu amănuntul, în cazul în care produsele sunt ambalate, informatiile specifice necesare trebuie să fie lizibile si vizibile.

(2) Pentru produsele preambalate se indică, în plus fată de informatiile prevăzute de standardele de calitate, greutatea netă.

(3) Pentru produsele vândute în mod normal la bucată, cerinta de a indica greutatea netă nu se aplică dacă numărul articolelor poate fi observat clar si usor, putând fi numărate din exterior, sau în cazul în care acest lucru nu poate fi realizat, dacă numărul este indicat pe etichetă.

(4) Produsele de seră pot fi prezentate spre vânzare si neambalate, cu conditia ca vânzătorul cu amănuntul să expună, pe lângă produsele de vânzare, un anunt vizibil si lizibil care să indice informatiile caracteristice specificate în standardele de calitate cu privire la:

a) varietate-soi;

b) originea produsului;

c) clasa din care face parte.

Art. 16. - Producătorii de legume de seră, constituiti în exploatatii agricole comerciale, vor tine evidenta tratamentelor si a substantelor folosite în procesul de productie pentru tratamentele fitosanitare într-un registru pe care îl vor pune la dispozitie inspectorilor Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor.

Art. 17. - Legumele destinate prelucrării industriale trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

a) să îndeplinească conditiile pentru asigurarea calitătii produselor finite, conform legislatiei în vigoare;

b) să fie proaspete, întregi, să aibă culoarea, mărimea si forma specifice soiului, fără lovituri mecanice, neatacate de boli si dăunători, curate, fără urme de substante chimice, fără corpuri străine;

c) să fie recoltate la maturitatea industrială.

Art. 18. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CLASIFICAREA SERELOR

 

Nr.  crt.

Criteriile

Clasificarea

1.

Tipul constructiv

- Sere individuale

- Sere bloc universale

2.

Materialele de constructie

- Sere cu schelet din lemn

- Sere cu schelet din beton

- Sere cu schelet din otel galvanizat

- Sere cu schelet din aluminiu

3.

Gradul de mobilitate

- Sere fixe

- Sere demontabile

4.

Forma acoperisului

- Sere cu o pantă

- Sere cu două pante

- Sere simetrice

- Sere asimetrice

5.

Regimul de căldură

- Sere încălzite (calde)

- Sere semiîncălzite (semicalde)

- Sere neîncălzite (reci)

6.

Activitatea desfăsurată

- Sere de productie a legumelor, florilor si plantelor ornamentale

- Sere înmultitor-răsad

- Sere cu activitate specială - cercetare, colectie de specii exotice si plante ornamentale

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

DECLARATIE

 

Vizat

Directia pentru agricultură

si dezvoltare rurală

................................

(semnătura si stampila)

 

Subsemnatul:

Persoana juridică .........., cu sediul în localitatea .................., str. .................. nr. ...., judetul/sectorul .................., cu codul unic de înregistrare nr. ................, reprezentată de ..............., în calitate de administrator/presedinte/director ..................., detinător al BI/CI seria ....... nr. .........., eliberat/eliberată la data de ........., declar pe propria răspundere că la data de 31 ianuarie 200..., 31 august 200... situatia realizării în seră la ciclul I/ciclul II de productie se prezintă astfel:

 

Nr.

crt.

Tipul serei*)

 

Cultura înfiintată

 

Suprafata de cultură (ha) înfiintată până la:

- 31 ianuarie 200...

- 31 august 200...

1.

2.

.

.

.

-

-

.

.

.

Total:

 

 

6.

7.

.

.

.

-

-

.

.

.

Total:

 

 

 

Total unitate:

 

 


*) După regimul de căldură.

 

Beneficiar,

..............................

(semnătura si stampila)

 

Documentul se întocmeste în două exemplare (unul la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală si unul la beneficiar).

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

CENTRALIZATORUL

declaratiilor producătorilor de legume, flori si plante ornamentale de seră

 

Nr.

crt.

 

Beneficiarul

Cultura înfiintată

 

Suprafata cultivată în seră cu legume, flori, plante ornamentale la data de:

- 31 ianuarie 200... (ciclul I)

- 31 august 200... (ciclul II)

 

-

-

-

-

-

-

 

Total judet:

 

 

 

Director executiv,

...............................

(semnătura si stampila)

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind interzicerea temporară a activitătii Societătii Comerciale “C.A.R.E. Asigurări” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 30 martie 2004, conform prevederilor art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei de constatare nr. 14.062 din 18 martie 2004,

în conformitate cu atributiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si în baza Deciziei nr. 3.234 din 9 februarie 2004, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au efectuat un control la Societatea Comercială “C.A.R.E. Asigurări” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Louis Blank nr. 2, bl. 11, sc. 1, et. 6, ap. 34, sectorul 1, înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J40/18569/1994, cod fiscal nr. 6311561, reprezentată legal în timpul controlului de domnul Victor Stan, în calitate de administrator.

Controlul efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a avut ca obiect verificarea activitătii brokerului de asigurare, în perioada noiembrie 2001 - decembrie 2003, conform Tematicii de control de fond nr. 10.285 din 29 octombrie 2002; verificarea a avut la bază documentele si situatiile prezentate si întocmite sub responsabilitatea conducerii brokerului de asigurare.

Rezultatele actiunii de analiză si control au fost concretizate în Nota de constatare, semnată fără obiectiuni de Societatea Comercială “C.A.R.E. Asigurări” - S.R.L., înregistrată cu nr. 560 din 18 martie 2004 la societatea sus-mentionată, iar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 14.062 din 18 martie 2004.

În urma analizării constatărilor cuprinse în actul de control, au fost retinute următoarele:

1. Societatea Comercială “C.A.R.E. Asigurări” - S.R.L. nu a depus la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2001, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.102/2003, următoarele documente:

- bilanturile contabile pe anii 2001 si 2002;

- raportările semestriale pe anii 2002 si 2003;

- situatia privind denumirea asigurătorilor cu care colaborează si volumul primelor intermediate.

Fapta sus-mentionată încalcă prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. 7 alin. (1) lit. a), c) si e) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2001, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.102/2003, precum si prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.104/2003, încălcarea acestei obligatii legale durând până la data controlului.

2. La data autorizării societatea a avut încheiată o polită de asigurare de răspundere civilă profesională pentru care nu a achitat rata a II-a scadentă la data de 15 ianuarie 2002 si nici următoarele.

Rezultă astfel că societatea a functionat fără a avea încheiată o polită de asigurare de răspundere civilă profesională din data de 15 ianuarie 2002, încălcarea acestei obligatii legale continuând până la data de 1 ianuarie 2004, când a încheiat următoarea polită de asigurare de răspundere civilă profesională în conformitate cu prevederile normelor puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2001.

S-au încălcat astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) si f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu art. 2 lit. c) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2001, modificat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2003.

Dovada săvârsirii de către Societatea Comercială “C.A.R.E. Asigurări” - S.R.L. a faptelor nelegale descrise mai sus rezultă din documentele contabile ale brokerului de asigurare, precum si din Nota de constatare semnată si înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 14.062 din 18 martie 2004.

Săvârsirea acestor fapte a fost consemnată în Nota de constatare întocmită în două exemplare de către organele de control ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, înregistrată la Societatea Comercială “C.A.R.E. Asigurări” - S.R.L. sub nr. 560 din 18 martie 2004, iar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 14.062 din 18 martie 2004, din care un exemplar a rămas la brokerul controlat.

Fată de aceste motive, pentru faptele nelegale retinute de organul de control în sarcina Societătii Comerciale “C.A.R.E. Asigurări” - S.R.L., prin nota de constatare sus-mentionată, fapte descrise în prezenta decizie, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 39 alin. (1) si alin. (3) lit. c) si e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în sedinta din data de 30 martie 2004, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât sanctionarea societătii sus-mentionate cu amendă în cuantum de 5.000.000 lei, precum si interzicerea temporară a activitătii, drept care emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se sanctionează Societatea Comercială “C.A.R.E. Asigurări” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Louis Blank nr. 2, bl. 11, sc. 1, et. 6, ap. 34, sectorul 1, înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. J40/18569/1994, cod fiscal nr. 6311561, reprezentată legal în timpul controlului de domnul Victor Stan, în calitate de administrator, conform art. 39 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, cu amendă în cuantum de 5.000.000 lei.

Art. 2. - (1) Se interzice temporar exercitarea activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială “C.A.R.E. Asigurări” - S.R.L., conform art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, până la refacerea evidentelor contabile pe anii 2001, 2002, 2003, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice si al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2.328/2.390/2001.

(2) Brokerul de asigurare este obligat să prezinte Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor evidentele contabile refăcute pe anii sus-mentionati.

Art. 3. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activitătii de broker de asigurare, prevăzută la art. 2, societătii sus-mentionate i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere a încheierii de noi contracte de asigurare sau reasigurare pentru persoane fizice sau juridice, a acordării de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul are obligatia să notifice clientilor, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător.

Art. 4. - (1) În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (10) si (11) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 8 alin. (5) si art. 28 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002, amenda se face venit integral la bugetul de stat si se achită în termen de 15 zile de la primirea prezentei decizii, în contul 20.22.01.03, care se va completa pe versoul ordinului de plată la rubrica “Cod cont”.

(2) Dovada plătii amenzii va fi prezentată Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor imediat după achitare.

Art. 5. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “C.A.R.E. Asigurări” - S.R.L. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. (2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 27 aprilie 2004.

Nr. 3.278.