MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 467         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 mai 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

158. - Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative

 

316. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea ca abrogate a unor acte normative

 

176. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

337. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

723. - Hotărâre pentru aprobarea contributiei voluntare anuale a României la bugetul Oficiului Regional pentru Europa al Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), pe anul 2004

 

724. - Hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Republicii Croatia pentru organizarea celei de-a treia Reuniuni a părtilor la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier

 

725. - Hotărâre privind plata contributiei României referitoare la participarea tării noastre la programul LIFE al Comunitătii Europene

 

728. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Palatul Baroc din municipiul Timisoara, judetul Timis

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea ca abrogate a unor acte normative

 

În aplicarea prevederilor art. 154 din Constitutia României, republicată, în vederea eliminării din legislatia României a actelor normative care contravin Constitutiei, sunt contrare noii ordini de drept sau au devenit anacronice,

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Sunt si rămân abrogate actele normative prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 158.

 

ANEXĂ

 

ACTELE NORMATIVE

care sunt si rămân abrogate

 

I. Legi:

1. Legea nr. 122 (Decretul nr. 1.612)/1937 privind organizarea si functionarea Muzeului Militar National, publicată în Monitorul Oficial nr. 76 din 1 aprilie 1937;

2. Legea nr. 306 (Decretul nr. 2.772)/1938 privind executarea imobiliară si abrogarea Legii nr. 230 din 11 iunie 1930 pentru unificarea unor dispozitii referitoare la executarea silită, publicată în Monitorul Oficial nr. 179 din 5 august 1938, cu modificările ulterioare;

3. Legea nr. 744 (Decretul nr. 3.627)/1940 privind înfiintarea si organizarea statiunilor columbofile civile, publicată în Monitorul Oficial nr. 257 din 2 noiembrie 1940;

4. Legea nr. 289 (Decretul nr. 1.714)/1947 privind desfiintarea si interzicerea organizatiilor de tip fascist, profascist sau terorist, politice, militare sau paramilitare, publicată în Monitorul Oficial nr. 189 din 18 august 1947;

5. Legea nr. 29/1967 privind dezvoltarea activitătii de educatie fizică si sport, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 114 din 29 decembrie 1967, cu modificările ulterioare;

6. Legea nr. 3/1971 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Demografie, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 35 din 18 martie 1971, cu modificările ulterioare;

7. Legea nr. 42/1975 privind productia bunurilor alimentare, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 135 din 26 decembrie 1975;

8. Legea nr. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor si salarizarea functiilor din Guvernul României si a unor functii de nivel guvernamental, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 20 iulie 1990, cu modificările ulterioare;

9. Legea nr. 9/1990 privind interzicerea temporară a înstrăinării terenurilor prin acte între vii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 1 august 1990, cu modificările ulterioare.

II. Decrete ale Consiliului de Stat:

1. Decretul nr. 772/1924 privind Regulamentul de aplicare a dispozitiilor Legii pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii), publicat în Monitorul Oficial nr. 87 din 19 aprilie 1924;

2. Decretul nr. 71/1951 privind prevenirea si combaterea turbării la câini, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 60 din 31 mai 1951, cu modificările ulterioare;

3. Decretul nr. 307/1953 privind reglementarea executării silite a hotărârilor judecătoresti prin decontare bancară, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 29 august 1953;

4. Decretul nr. 575/1953 privind aprobarea Regulamentului privind caracteristicile si modul de purtare a medaliei jubiliare “10 ani de la înfiintarea primelor unităti ale Armatei”, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 4 din 18 ianuarie 1954;

5. Decretul nr. 95/1955 privind organizarea si functionarea Fondului de arhitectură, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 6 din 4 aprilie 1955;

6. Decretul nr. 409/1955 privind reglementarea transmiterii bunurilor proprietatea statului, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 26 din 23 septembrie 1955, cu modificările ulterioare;

7. Decretul nr. 697/1956 privind protectia plantelor cultivate si a pădurilor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 1 din 9 ianuarie 1957;

8. Decretul nr. 217/1957 privind stabilirea modului de acordare a asistentei sanitare veterinare si a materialelor de uz veterinar, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 15 din 15 iunie 1957;

9. Decretul nr. 246/1958 privind reglementarea acordării asistentei medicale si a medicamentelor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 24 din 2 iunie 1958, cu modificările ulterioare;

10. Decretul nr. 283/1958 privind reglementarea transformării adoptiilor încuviintate înainte de intrarea în vigoare a Codului familiei în înfiere cu toate efectele unei filiatii firesti, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 26 din 21 iunie 1958;

11. Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 8 din 17 iunie 1960, cu modificările ulterioare;

12. Decretul nr. 787/1964 privind stabilirea premiilor Academiei, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 21 din 22 decembrie 1964;

13. Decretul nr. 329 (Legea nr. 15)/1966 privind sanctionarea unor contraventii la regulile de călătorie cu trenul, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 21 din 3 mai 1966;

14. Decretul nr. 201 (Legea nr. 19)/1969 privind modalitatea de calcul a fractiunilor de leu la încasarea chiriilor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 29 din 11 martie 1969;

15. Decretul nr. 871 (Legea nr. 8/1970)/1969 privind acordarea unor drepturi pensionarilor invalizi si accidentati de război, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 155 din 30 decembrie 1969;

16. Decretul nr. 122 (Legea nr. 19)/1970 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 22 din 18 martie 1970, cu modificările ulterioare;

17. Decretul nr. 134/1970 privind înfiintarea Ambasadei României în Republica Africa Centrală, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 20 din 17 martie 1970;

18. Decretul nr. 457/1970 privind înfiintarea Ambasadei României în Republica Populară Congo, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 128 din 3 noiembrie 1970;

19. Decretul nr. 341/1971 privind înfiintarea Ambasadei României în Republica Zambia, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 124 din 13 octombrie 1971;

20. Decretul nr. 224/1973 privind înfiintarea Ambasadei României în Republica Gabon, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 53 din 16 aprilie 1973;

21. Decretul nr. 267/1973 privind înfiintarea Consulatului general al României în Canada, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 72 din 21 mai 1973;

22. Decretul nr. 451 (Legea nr. 121)/1973 privind pregătirea personalului aeronautic necesar aviatiei civile, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 125 din 14 august 1973;

23. Decretul nr. 30/1974 privind ridicarea Consulatului României în Republica San Marino la rangul de consulat general, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 77 din 25 mai 1974;

24. Decretul nr. 94/1974 privind înfiintarea Consulatului general al României la Zagreb - Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 55 din 7 aprilie 1974;

25. Decretul nr. 102/1974 privind înfiintarea Ambasadei României în Republica Burundi, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59 din 11 aprilie 1974;

26. Decretul nr. 103/1974 privind înfiintarea Ambasadei României în Republica Malgasă, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59 din 11 aprilie 1974;

27. Decretul nr. 71 (Legea nr. 30)/1975 privind înfiintarea Institutului national de motoare termice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 66 din 25 iunie 1975, cu modificările ulterioare;

28. Decretul nr. 167 (Legea nr. 8/1976)/1975 privind majorarea duratei concediului de odihnă si a alocatiei de hrană ale militarilor în termen, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 138 din 29 decembrie 1975;

29. Decretul nr. 94/1976 privind înfiintarea si organizarea Facultătii de medicină militară, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 38 din 27 aprilie 1976;

30. Decretul nr. 170/1976 privind organizarea si functionarea Institutului central de cercetare, proiectare si directivare în constructii, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 55 din 16 iunie 1976, cu modificările ulterioare;

31. Decretul nr. 334/1976 privind organizarea, în cadrul Spitalului clinic Fundeni din Bucuresti, a activitătii de asistentă medicală în domeniul bolilor cardiovasculare, precum si trecerea sa din subordinea Consiliului popular al municipiului Bucuresti în subordinea Ministerului Sănătătii, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 85 din 25 septembrie 1976;

32. Decretul nr. 41/1977 privind trecerea Institutului de cercetări pentru viticultură si vinificatie “Valea Călugărească” si a statiunilor de cercetări viticole din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice în subordinea Centralei viei si vinului, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 16 din 23 februarie 1977, cu modificările ulterioare;

33. Decretul nr. 330 (Legea nr. 63)/1977 privind unele măsuri pentru atragerea personalului la locurile de muncă productive din subteran, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 100 din 19 septembrie 1977, cu modificările ulterioare;

34. Decretul nr. 252 (Legea nr. 42)/1978 pentru aprobarea normelor privind conditiile în care se poate efectua tăierea animalelor în situatii speciale, clasarea pentru tăiere a femelelor de bovine si ovine, precum si cu privire la aplicarea unor măsuri sanitare veterinare speciale pentru prevenirea difuzării epizotiilor si acordarea unor despăgubiri celor care au suferit pagube prin aplicarea acestor măsuri, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 15 iulie 1978;

35. Decretul nr. 270 (Legea nr. 23)/1979 privind termenele de plată a retributiilor, alocatiilor de stat pentru copii, altor drepturi bănesti cuvenite personalului muncitor, precum si a pensiilor si burselor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 62 din 18 iulie 1979, cu modificările ulterioare;

36. Decretul nr. 413 (Legea nr. 38)/1979 privind aprobarea Statutului personalului din aviatia civilă a României, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 94 din 6 decembrie 1979, cu modificările ulterioare;

37. Decretul nr. 415 (Legea nr. 40)/1979 privind organizarea si functionarea unitătilor socialiste militarizate în timp de război, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 95 din 7 decembrie 1979, cu modificările ulterioare;

38. Decretul nr. 146 (Legea nr. 23)/1980 privind unele măsuri de îmbunătătire a circulatiei, utilizării si recuperării ambalajelor pentru mărfurile ce se desfac prin comertul cu amănuntul, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 7 mai 1980;

39. Decretul nr. 403/1980 privind înfiintarea Consulatului General al României cu sediul în Montreal - Canada, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 119 din 30 decembrie 1980;

40. Decretul nr. 50/1982 privind aprobarea normelor de furajare, pe specii, categorii de animale si păsări si pe unitate de produs, pentru unitătile agricole socialiste, precum si unele măsuri pentru utilizarea eficientă si ratională a furajelor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 19 din 16 februarie 1982;

41. Decretul nr. 386/1982 privind organizarea si functionarea Institutului de cercetare-proiectare si inginerie tehnologică pentru masini si utilaje agricole Băneasa-Bucuresti, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 94 din 29 octombrie 1982;

42. Decretul nr. 86/1983 privind stabilirea obiectivelor si instalatiilor nucleare cărora li se aplică prevederile Legii nr. 6/1982 privind asigurarea calitătii obiectivelor si instalatiilor nucleare, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 16 din 28 martie 1983;

43. Decretul nr. 148 (Legea nr. 12)/1984 privind regimul de utilizare, reconditionare si valorificare după exploatare a anvelopelor de autovehicule, benzilor transportoare, articolelor tehnice si bunurilor de consum din cauciuc, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 38 din 3 mai 1984;

44. Decretul nr. 323/1984 privind stabilirea emblemei de marcare a aeronavelor, tehnicii de blindate, automobile si tractoare, care apartin fortelor armate ale României, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 73 din 17 septembrie 1984;

45. Decretul nr. 164/1986 privind îmbunătătirea activitătii în domeniul industriei miniere, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 29 din 13 mai 1986;

46. Decretul nr. 328 (Legea nr. 29)/1986 privind transmiterea unor păduri si terenuri forestiere si a unor plantatii si perdele forestiere în administrarea directă a unitătilor silvice din subordinea Ministerului Silviculturii, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59 din 16 octombrie 1986;

47. Decretul nr. 428/1986 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii de transport auto în bazinele carbonifere, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 80 din 27 decembrie 1986;

48. Decretul nr. 75/1987 privind îmbunătătirea activitătii de montaj si reparatii capitale pentru excavatoare cu rotor si masini de haldat, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 10 din 21 martie 1987;

49. Decretul nr. 171/1987 privind îmbunătătirea activitătii Combinatului siderurgic Galati, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 29 din 4 iulie 1987;

50. Decretul nr. 294/1987 privind înfiintarea Santierului naval Hârsova, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 4 decembrie 1987;

51. Decretul nr. 144/1988 privind îmbunătătirea activitătii organizatorice a unor unităti industriale din sistemul Ministerului Industriei Usoare, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 28 din 31 mai 1988;

52. Decretul nr. 149/1988 privind îmbunătătirea activităti de montă si fătare la bovine, ovine si porcine, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 29 din 3 iunie 1988;

53. Decretul nr. 369/1988 privind înfiintarea Trustului “Plafar”, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 63 din 8 decembrie 1988.

III. Decrete ale Consiliului de Stat - nepublicate:

1. Decretul nr. 321 din 13 septembrie 1952 privind păstrarea si evidenta dosarelor de anchetă clasate si a persoanelor care apar în aceste dosare;

2. Decretul nr. 416 din 6 august 1956 privind reglementarea raporturilor dintre Sfaturile populare si organele locale de militie;

3. Decretul nr. 141 din 19 mai 1976 privind unele măsuri de organizare la Combinatul siderurgic Galati si Întreprinderea de constructii si montaje siderurgice Galati;

4. Decretul nr. 240 din 27 iulie 1977 privind activitatea Centrului de scafandri, cu modificările ulterioare;

5. Decretul nr. 309 din 11 august 1978 privind unele măsuri pentru asigurarea derulării ritmice si operative a mărfurilor de comert exterior prin porturile maritime românesti;

6. Decretul nr. 84 din 2 martie 1979 privind acordarea materialelor igienico-sanitare, cu modificările ulterioare;

7. Decretul nr. 127 din 2 aprilie 1979 privind stabilirea procentelor sau cantitătilor de predare a mijloacelor de transport auto, navale si aeriene, a instalatiilor si tehnicii de aerodrom, a tehnicii de constructii, precum si a altor bunuri din economia natională, care pot fi rechizitionate;

8. Decretul nr. 453 din 24 decembrie 1979 privind înfiintarea unor centre teritoriale de calcul electronic;

9. Decretul nr. 67 din 5 martie 1980 privind organizarea activitătii de producere, livrare si montare a echipamentelor pentru centralele nuclearo-electrice;

10. Decretul nr. 70 din 5 martie 1980 privind regimul de hrănire si echipare, pe timp de război, a efectivelor Ministerului Apărării Nationale si Ministerului de Interne;

11. Decretul nr. 203 din 13 iulie 1985 privind constituirea ca rezervă de stat în cadrul Comitetului pentru Energia Nucleară a produsului “Combustibil nuclear” pentru centrale nuclearo-electrice.

IV. Decrete prezidentiale:

1. Decretul prezidential nr. 12/1974 privind înfiintarea Ambasadei României în Republica Coasta de Fildes, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 61 din 15 aprilie 1974;

2. Decretul prezidential nr. 49/1974 privind înfiintarea Ambasadei României în Republica Liberia, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 77 din 25 mai 1974;

3. Decretul prezidential nr. 227/1974 privind înfiintarea Consulatului general al României în Suedia, cu sediul în G.teborg, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 151 din 4 decembrie 1974;

4. Decretul prezidential nr. 241/1974 privind înfiintarea Ambasadei României în Republica Sierra Leone, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974;

5. Decretul prezidential nr. 54/1975 privind înfiintarea Consulatului general al României în Elvetia, cu sediul în Zürich, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 40 din 24 aprilie 1975;

6. Decretul prezidential nr. 84/1975 privind înfiintarea Ambasadei României în Mozambic, la Lourenço Marques, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 48 din 23 mai 1975;

7. Decretul prezidential nr. 188/1975 privind înfiintarea Ambasadei României în Republica Sri Lanka, la Colombo, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 44 din 11 mai 1976;

8. Decretul prezidential nr. 191/1977 privind aprobarea retelei liceelor, a planurilor de scolarizare pentru învătământul liceal, scolile profesionale si scolile de maistri, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 67 din 12 iulie 1977, cu modificările ulterioare;

9. Decretul prezidential nr. 151/1979 privind măsuri pentru rentabilizarea unor bunuri de consum alimentare, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 46 din 14 mai 1979;

10. Decretul prezidential nr. 48/1982 privind înfiintarea Ambasadei României în Republica Populară Benin, la Cotonou, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 25 din 5 martie 1982.

V. Decrete-lege:

1. Decretul-lege nr. 40/1990 privind Imnul de stat al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 25 ianuarie 1990;

2. Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea tărănimii si activitătii economice a unitătilor agricole cooperatiste si de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 30 ianuarie 1990, cu modificările ulterioare;

3. Decretul-lege nr. 65/1990 privind aprobarea normelor de constituire a compartimentelor functionale din ministere, celelalte organe centrale, centrale industriale, întreprinderi, fabrici, uzine, exploatări si alte unităti de stat similare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 9 februarie 1990, cu modificările ulterioare;

4. Decretul-lege nr. 68/1990 pentru înlăturarea unor inechităti în salarizarea personalului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 9 februarie 1990;

5. Decretul-lege nr. 79/1990 privind modificarea si completarea unor prevederi referitoare la salarizare si alte drepturi ale personalului trimis în străinătate pentru realizarea de obiective si lucrări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 10 februarie 1990;

6. Decretul-lege nr. 88/1990 privind unele măsuri de ocrotire a organelor de stat, a institutiilor publice, a sediilor partidelor si formatiunilor politice, a linistii cetătenilor si a ordinii de drept, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 26 februarie 1990;

7. Decretul-lege nr. 95/1990 privind trecerea la săptămâna de lucru de 5 zile în unitătile de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 19 martie 1990.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea ca abrogate a unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea ca abrogate a unor acte normative si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2004.

Nr. 316.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 43 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 31 ianuarie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 17 mai 2004.

Nr. 176.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 337.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea contributiei voluntare anuale a României la bugetul Oficiului Regional pentru Europa al Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 65 lit. k) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata contributiei voluntare anuale a României, în vederea functionării Secretariatului interimar al Conventiei pentru protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor pentru anul 2004, în limita sumei de 22.000 dolari S.U.A., la bugetul Oficiului Regional pentru Europa al Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb valutar leu/dolar S.U.A. în vigoare la data efectuării plătii.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pentru anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 723.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui sprijin financiar Republicii Croatia pentru organizarea celei de-a treia Reuniuni a părtilor la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

având în vedere prevederile art. 65 lit. k) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) pct. 29 si 30 si ale art. 4 pct. I.5 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata la limita echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, reprezentând sprijinul acordat Republicii Croatia de România, pentru desfăsurarea celei de-a treia Reuniuni a părtilor la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, care se va desfăsura în perioada 1-4 iunie 2004 la Cavtat, în Republica Croatia.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza raportului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plătii.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 724.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei României referitoare la participarea tării noastre la programul LIFE al Comunitătii Europene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata în limita sumei de 874.200 euro, reprezentând contributia efectivă a României aferentă anului 2004, pentru participarea la Programul LIFE.

(2) Diferenta de 535.800 euro până la suma de 1.410.000 euro, cât reprezintă contributia totală a României aferentă anului 2004, se acoperă prin Programul national PHARE.

Art. 2. - Se aprobă plata în limita sumei de 127.926,85 euro, reprezentând suma restantă pentru anul 2001.

Art. 3. - Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1) si la art. 2 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data plătii.

Art. 4. - Sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) si la art. 2 se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 725.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Palatul Baroc din municipiul Timisoara, judetul Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 59.01 “Cultură, culte si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, cu suma de 5,3 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de restaurare a Palatului Baroc din municipiul Timisoara, judetul Timis.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2004 si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri

Art. 4. - Sumele puse la dispozitia Ministerului Culturii si Cultelor potrivit art. 1, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 10 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Florin Zamfir Sandu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 mai 2004.

Nr. 728.