MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 176             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Luni, 1 martie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

38. - Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural

 

65. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

66. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

67. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie

 

68. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 52 din 12 februarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 87 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.113/2003. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Planul de urgentă pentru pesta porcină clasică

 

1.114/2003. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Planul de contingentă si Manualul de instructiuni pentru boala de Newcastle

 

ACTE PUBLICATE ÎN TEMEIUL ART. 51 DIN LEGEA PARTIDELOR POLITICE NR. 14/2003

 

Decizia civilă nr. 1 din 7 ianuarie 2004

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

pentru contributiile deosebite în promovarea culturii si civilizatiei românesti, pentru realizarea unor programe complexe de mediatizare a acestora atât în tară, cât si peste hotare,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, categoria F - “Promovarea culturii”, următorilor:

1. doamnei Berthola Clody, actrită, Bucuresti;

2. domnului Macovei Pompiliu, colectionar, Bucuresti;

3. domnului Maftei Ernest, actor, Bucuresti;

4. domnului Popescu-Nasta Dan, actor, colectionar, Bucuresti;

5. domnului Vasilescu Constantin, profesor.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F - “Promovarea culturii”, următorilor:

1. doamnei Cernat Manuela, critic de artă;

2. domnului Denize Eugen Bernard, istoric, director adjunct al Institutului de Istorie “Nicolae Iorga” din Bucuresti;

3. domnului Enăchescu Voicu, dirijor, Centrul de Cultură “Tinerimea Română”;

4. doamnei Florescu Eugenia, sef de serviciu, Serviciul pentru ambientare si expozitii, Camera Deputatilor;

5. domnului Lăzărescu George, profesor universitar doctor, Bucuresti;

6. domnului Leahu Gheorghe, arhitect, Bucuresti;

7. domnului Pintea Adrian, actor-regizor;

8. doamnei Prodan-Tănase Ionela (Ionela Prodan), interpret de muzică populară;

9. domnului Sturdza Mihai Dimitrie, filolog, Republica Franceză.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria F - “Promovarea culturii”, următorilor:

1. domnului Alexandrescu Harald, astronom, Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu”, Bucuresti;

2. domnului Bălăsoiu Nicolae Gheorghe, arhitect;

3. doamnei Breazu Monica, filolog, Republica Franceză;

4. doamnei Bulai Gh. Elena, muzeograf, Centrul de Cultură “Rosetti”, Bacău;

5. domnului Buhoiu Aristide, realizator emisiuni de televiziune;

6. domnului Ciucă Valentin, director Radio Iasi;

7. domnului Cosma Teodor, fost director general al Electrecord, Republica Franceză;

8. doamnei Enăchescu-Hroncova Iva, profesor, Republica Cehă;

9. doamnei Georgescu Ratiu Răileanu Ioana, critic de artă, Republica Franceză;

10. domnului Ghenghea Petru, profesor doctor inginer, dirijor al Orchestrei de Cameră a Inginerilor;

11. domnului Ionescu-Galati Ilarion, dirijor Orchestra Natională Radio;

12. domnului Marinescu D. Alexandru, muzeograf, Muzeul National de Istorie Naturală “Grigore Antipa”;

13. domnului Oostveen Robbert Peter, Regatul Tărilor de Jos;

14. doamnei Păulean L. Doina, muzeograf, Muzeul de Artă, Constanta;

15. domnului Paradaiser Claudiu, cercetător stiintific, Muzeul National Moldova, Iasi;

16. doamnei Popa Gr. Gabriela, muzeograf, director general al Muzeului National Peles;

17. domnului Solomonovici Tesu, ziarist, Statul Israel;

18. domnului Turcu Vasile, inginer, director general Romconstruct;

19. domnului Varia Radu, critic de artă, Republica Franceză.

Art. 4. - Se conferă Medalia Meritul Cultural Clasa I, categoria F - “Promovarea culturii”, următorilor:

1. domnului Alexandrescu I. Constantin, profesor, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, Arges;

2. domnului Alexandrescu Mircea Ion, tehnician, Muzeul National de Artă al României;

3. doamnei Arabagiu St. Irina Maria, arhitect, Ministerul Culturii si Cultelor;

4. domnului Banciu Ioan Constantin, inginer, Muzeul National de Artă al României;

5. domnului Băbîi Virgil, inginer, Iasi;

6. domnului Constantin-Murariu Marian, muzeograf, Muzeul National Cotroceni;

7. domnului Corneanu George, director, Centrul de Creatie Populară, Dâmbovita;

8. domnului Coroamă S. Radu, muzeograf, Muzeul National de Istorie al României;

9. domnului Dimitriu Victor Dan, sef de serviciu, Muzeul

National de Artă al României;

10. domnului Dinu Florea Ion, sociolog, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, Sibiu;

11. doamnei Firca Clemansa Liliana, cercetător stiintific, Muzeul National “George Enescu”, Bucuresti;

12. domnului Graur Tiberiu, muzeograf, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca;

13. doamnei Leonte Elena, director, Biblioteca “Gheorghe Asachi”, Iasi;

14. domnului Maftei Ionel, publicist, Iasi;

15. doamnei Mărgăritescu Gh. Iulia, inginer, Centrul Zonal pentru Educatia Adultilor;

16. domnului Musat I. Iuliu, referent, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, Covasna;

17. domnului Olteanu Florentin, profesor, Făgăras;

18. doamnei Palangeanu D. Dunia, referent, director, Casa de Cultură, Giurgiu;

19. doamnei Popescu Niculina, grafician, Muzeul National Cotroceni;

20. doamnei Rentea Adina, muzeograf, Muzeul National Cotroceni;

21. domnului Sacalis I. Nicolae, director, Universitatea Populară Bucuresti;

22. domnului Stan Mihai, director, editura “Bibliotheca”, Dâmbovita;

23. domnului Străchinaru D. Petre, profesor, muzeograf, Centrul de Cultură, Arcus;

24. domnului Teodor N. Eugen, cercetător, Muzeul National de Istorie al României.

Art. 5. - Se conferă Medalia Meritul Cultural Clasa a II-a, categoria F - “Promovarea culturii”, următorilor:

1. domnului Băjenaru Constantin, cercetător, Muzeul Tării Făgărasului, Făgăras;

2. doamnei Bălăută C. Roxana, economist, Ministerul Culturii si Cultelor;

3. doamnei Bălutescu C. Oana Viorela, inginer, Ministerul Culturii si Cultelor;

4. doamnei Bită Mariana Gabriela, Muzeul National Cotroceni;

5. domnului Bolat U. Genat, profesor, Ministerul Culturii si Cultelor;

6. doamnei Cautes M. Cristiana, economist, Centrul European de Cultură, Sinaia;

7. doamnei Ceausu T. Marieta, economist, Ministerul Culturii si Cultelor;

8. doamnei Chiran N. Lidia, jurist, Ministerul Culturii si Cultelor;

9. doamnei Ciolac I. Maria Eliza, regizor, Ministerul Culturii si Cultelor;

10. doamnei Colotelo D. Iaroslava-Oresia, profesor, Ministerul Culturii si Cultelor;

11. doamnei Constantin Th. Ortansa Luminita, inginer, Ministerul Culturii si Cultelor;

12. domnului Cristea M. Pavel, economist, Ministerul Culturii si Cultelor;

13. domnului Csortan M. Stefan-Francisc, inginer, Ministerul Culturii si Cultelor;

14. doamnei Feczko V. Maria, profesor, Ministerul Culturii si Cultelor;

15. domnului Gorgoi I. Mihail Ion, istoric, Ministerul Culturii si Cultelor;

16. domnului Iftimi Sorin, cercetător stiintific, Centrul de Istorie si Civilizatie Europeană al Filialei Iasi a Academiei Române;

17. domnului Ionită I. Stefan, asistent universitar, Ministerul Culturii si Cultelor;

18. domnului Isvoreanu D. Lazăr Marin, consultant artistic, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, Buzău;

19. domnului Majuru Adrian, muzeograf, Muzeul Municipiului Bucuresti;

20. domnului Mihailovici N. Cristian Teodor, inginer, Ministerul Culturii si Cultelor;

21. domnului Morărescu A. Gabriel Marius, profesor, Ministerul Culturii si Cultelor;

22. domnului Nani B. Valeriu, acustician, Casa de Cultură, Babadag;

23. doamnei Năstase Gh. Albertina Aurelia, economist, Ministerul Culturii si Cultelor;

24. domnului Nicolae Dan, arhitect, Ministerul Culturii si Cultelor;

25. doamnei Oarză C. Cristina Mihaela, inginer, Ministerul Culturii si Cultelor;

26. doamnei Pintilie Gh. Carmen, inginer, Ministerul Culturii si Cultelor;

27. domnului Podgoreanu I. Ioan Radu, economist, Ministerul Culturii si Cultelor;

28. doamnei Rodinceanu V. Valentina, sociolog, Ministerul Culturii si Cultelor;

29. doamnei Rusu I. Viorica, filolog, Ministerul Culturii si Cultelor;

30. domnului Simon Vladimir, filolog, Ministerul Culturii si Cultelor;

31. doamnei Stanciu Lidia, contabil, Muzeul National Cotroceni;

32. domnului Stoenescu P. Marcel, inginer, Ministerul Culturii si Cultelor;

33. doamnei Stoian N. Victoria, Ministerul Culturii si Cultelor;

34. domnului Stoianof A. Eugen Dănut, referent, Focsani;

35. doamnei Stoica N. Marcela Iustina, jurist, Ministerul Culturii si Cultelor;

36. doamnei Uncu D. Ana, arhitect, Ministerul Culturii si Cultelor;

37. doamnei Varbiu H. Maria Luiza, economist, Ministerul Culturii si Cultelor;

38. doamnei Vârban Liliana, muzeograf, Muzeul Municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 februarie 2004.

Nr. 38.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

în semn de apreciere a întregii activităti, pentru dăruirea si talentul interpretativ puse în slujba artei scenice si a spectacolului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler, următorilor:

1. domnului Stavru Cornel, solist operă;

2. doamnei Stirbei Ioana Nicola, solistă operă.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria D -.Arta spectacolului”, următorilor:

1. doamnei Angelescu Cornelia, solistă operă;

2. doamnei Bezetti Victoria, solistă operă;

3. doamnei Both Rose-Marie, solistă balet;

4. domnului Covali Anatol, solist operă;

5. domnului Mazilu Răzvan, solist balet;

6. doamnei Opincaru Cristina, solistă balet;

7. domnului Postelnicu George, solist balet;

8. doamnei Teodorescu Cristina, solistă balet;

9. domnului Toader Vlad, solist balet;

10. doamnei Tigănus Mihaela, solistă balet, Republica Franceză.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 65.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, având în vedere propunerea

Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dumitru Pâslaru se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Algeriană Democrată si Populară.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 23 februarie 2004.

Nr. 66.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 15 lit. a), art. 69 alin. (1) lit. a), art. 73 alin. (2) si art. 74 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 1 martie 2004, chestorului de politie Ioan Valer Negrusa îi încetează raporturile de serviciu, ca urmare a pensionării, iar gradul profesional i se echivalează, prin efectul legii, cu gradul de general de brigadă în rezervă, specialitatea politie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 23 februarie 2004.

Nr. 67.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 15 lit. a), art. 69 alin. (1) lit. a), art. 73 alin. (2) si art. 74 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 8 februarie 2004, chestorului de politie Constantin Gheorghe Matei îi încetează raporturile de serviciu, ca urmare a pensionării, iar gradul profesional i se echivalează, prin efectul legii, cu gradul de general de brigadă în rezervă, specialitatea politie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată, con-

trasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 23 februarie 2004.

Nr. 68.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 52

din 12 februarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 87 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 87 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Vasile Munteanu în Dosarul nr. 2.547/2003 al Curtii de Apel Bacău – Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, arătând în acest sens că prin dispozitiile de lege criticate nu se aduce atingere normelor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 6 octombrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 2.547/2003, Curtea de Apel Bacău – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 87 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Vasile Munteanu într-o cauză civilă, în recurs, având ca obiect contestarea deciziei de pensionare.

În motivarea exceptiei se sustine că prevederile art. 87 din legea criticată dispun cu privire la unele reglementări anterioare referitoare la decoratii si titluri de onoare si nu fac nici o referire la dispozitiile art. 109 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, ceea ce încalcă principiul egalitătii în drepturi, fără privilegii si fără discriminări, consacrat de art. 16 din Constitutie.

Discriminarea constă în aceea că, desi conditiile de acordare a unor distinctii sunt aceleasi – rezultate deosebite -, magistratii cărora li s-a conferit medalia “Meritul judiciar”, în temeiul art. 107 din legea mentionată, beneficiază de o majorare a cuantumului pensiei, magistratii distinsi cu medalia natională “Pentru Merit” nu beneficiază de acest drept.

Curtea de Apel Bacău - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile de lege criticate aprobă reglementări anterioare sau înlocuiesc unele denumiri, fără ca prin aceasta să fie încălcate dispozitiile Constitutiei.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 din Legea nr. 29/2000 este neîntemeiată, întrucât acestea nu creează discriminări “între magistratii care au fost decorati cu altă distinctie decât Ordinul «Meritul Judiciar» si cei cărora li s-a conferit aceasta din urmă”, ci reprezintă o optiune a legiuitorului.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate nu încalcă prevederile art. 16 din Constitutie. În acest sens arată că, potrivit jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, violarea principiului egalitătii si nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferentiat unor cazuri egale, fără a exista o justificare obiectivă si rezonabilă, sau dacă există o disproportie între scopul urmărit prin tratament inegal si mijloacele folosite. Or, în cauză, persoanele care au primit aceste decoratii nu se află în situatii identice, de natură să justifice aplicarea unui tratament egal.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 87 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, prevederi care au următorul cuprins: “(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă reglementările anterioare privitoare la decoratii si titluri de onoare, cu exceptia: Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare; Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, cu modificările ulterioare; Legii nr. 68/1994 privind înfiintarea Medaliei «Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945», republicată; Legii nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului «Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989»; Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului national Steaua României, republicată; Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative «150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu».

(2) Denumirea decoratiei «Medalia Revolutia Română din decembrie 1989», mentionată în Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare, se înlocuieste cu denumirea «Crucea Comemorativă a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989», prevăzută la art. 6 lit. C pct. II din prezenta lege, celelalte dispozitii rămânând valabile.

(3) Denumirea Ordinul «Meritul Militar», mentionată în Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare si în Legea nr. 238/1998 privind conferirea Ordinului «Meritul Militar» pensionarilor militari, veterani de război, se înlocuieste cu denumirea «Semnul onorific», prevăzută la art. 10 pct. 3 si 4 din prezenta lege, celelalte dispozitii rămânând valabile.”

Dispozitiile constitutionale invocate ca fiind încălcate sunt cele ale art. 16 alin. (1), potrivit cărora “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Exceptia a fost ridicată într-o cauză în care autorul acesteia, magistrat pensionar, distins în temeiul Legii nr. 29/2000 cu medalia natională “Pentru Merit” clasa a III-a, a contestat cuantumul pensiei la a cărei stabilire nu a fost avută în vedere majorarea de 10% prevăzută de dispozitiile art. 109 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată.

Art. 87 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, abrogă, cu unele exceptii, reglementările anterioare referitoare la decoratii si titluri de onoare si înlocuieste denumirea unor decoratii si ordine.

Potrivit criticii de neconstitutionalitate, acest text de lege care nu face nici o mentiune cu privire la art. 109 din Legea nr. 92/1992, republicată, creează un tratament discriminatoriu “în ceea ce priveste acordarea unor drepturi materiale”, fiind contrar art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Din analiza acestor sustineri, Curtea constată că, în realitate, criticile formulate nu privesc constitutionalitatea art. 87 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare, ci lipsa din continutul său a unor prevederi referitoare la art. 109 din Legea nr. 92/1992, republicată. Or, potrivit competentei sale stabilite prin art. 146 din Constitutie, republicată, si prin Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, în exercitarea controlului de constitutionalitate a legilor si ordonantelor, Curtea se pronuntă numai asupra concordantei acestora cu Constitutia, fără a le putea interpreta, modifica sau completa.

Asadar, stabilirea drepturilor ce se cuvin persoanelor care au fost distinse prin conferirea unor decoratii reprezintă o optiune a legiuitorului si nu poate fi cenzurată de Curtea Constitutională. Tot astfel, scoaterea din legislatie, prin abrogare, a unor acte normative, fiind atributul legiuitorului, excede competentei Curtii.

Asa fiind, Curtea nu poate retine încălcarea prin art. 87 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare, a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 87 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Vasile Munteanu în Dosarul nr. 2.547/2003 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 februarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Planul de urgentă pentru pesta porcină clasică

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată,

văzând Referatul de aprobare nr. 158.728 din 22 decembrie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind Planul de urgentă pentru pesta porcină clasică, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.113.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, Sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Planul de contingentă si Manualul de instructiuni pentru boala de Newcastle

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 158.466 din 12 decembrie 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind Planul de contingentă, cuprinsă în anexa nr. 1*), precum si Manualul de instructiuni pentru boala de Newcastle prevăzut în anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si institutele centrale de profil vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003

Nr. 1.114.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE PUBLICATE ÎN TEMEIUL ART. 51 DIN LEGEA PARTIDELOR POLITICE NR. 14/2003

 

Dosar Nr. 50/P/2003

 

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA a III-a CIVILĂ

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 1

Sedinta publică din 7 ianuarie 2004

 

Tribunalul compus din:

PRESEDINTE Constanta Moisescu

GREFIER Sonia Neda

Pe rol, judecarea actiunii civile formulate de petentul Partidul National Antitotalitar “Renasterea României”, având ca obiect înscrierea.

La apelul nominal făcut în sedinta publică a răspuns petentul Partidul National Antitotalitar “Renasterea României”, prin vicepresedinte Păun Ioan.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti, reprezentat de procuror Alexandru Mihailiuc.

Procedura de citare, legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de sedintă, după care:

Petentul, prin reprezentant, depune la dosarul cauzei, în sedintă, dovada publicării în ziarul “Adevărul”, pe data de 15 decembrie 2003, a cererii de constituire a formatiunii politice, sigla partidului si semn electoral în copii color si alb-negru. Depune în sedintă publică, de asemenea, un tabel cu semnături ale sustinătorilor din filialele Iasi si Dâmbovita, în completarea celor existente la dosar.

Reprezentantul Parchetului învederează instantei că sigla partidului (si semn electoral) este descrisă în statutul formatiunii ca fiind constituită din culori alb-negru, iar petentul a depus în sedinta publică de fată si copia color a siglei. În acest caz solicită ca petentul să facă precizări, printr-un eventual act aditional, privitor la descrierea color a siglei.

Petentul, prin reprezentant, învederează instantei că întelege să retină la dosar numai copia alb-negru a siglei.

Reprezentantul Parchetului, fată de retinerea siglei numai în copie alb-negru de către petent, arată că nu mai are alte obiectiuni de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat ori probe de administrat, tribunalul declară închise dezbaterile si acordă părtilor cuvântul pe fond.

Petentul, prin reprezentant, solicită admiterea cererii privind înscrierea formatiunii politice, astfel cum a fost formulată.

Reprezentantul Parchetului formulează concluzii de admitere a cererii.

Tribunalul retine cauza spre solutionare.

TRIBUNALUL

Asupra cererii de fată:

Prin cererea introdusă la 12 decembrie 2003 petentii Constantin Lătea, în calitate de presedinte de onoare, Eugen Stefan Popa, în calitate de presedinte fondator, Aurelian Ciorîtă, în calitate de presedinte executiv, si Ioan Bogdan, în calitate de secretar general, au solicitat instantei, în temeiul dispozitiilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, să dispună înregistrarea Partidului National Antitotalitar “Renasterea României” (RR) în Registrul partidelor politice aflat la Grefa Tribunalului Bucuresti. O dată cu cererea de înregistrare au fost depuse în câte două exemplare: tabelul cu filialele judetene ale partidului, listele semnăturilor de sustinere, procesul-verbal al Adunării de constituire a Partidului National Antitotalitar “Renasterea României” (RR), programul politic al partidului, Statutul P.N.A.R.R., semnul (sigla) partidului, contractul de comodat, autentificat sub nr. 1.638 din 27 noiembrie 2003, încheiat între Popa Eugen Stefan si P.N.A.R.R., în curs de constituire, având ca obiect cedarea folosintei asupra apartamentului nr. 162 din str. Nera nr. 2, bl. OD 5, sectorul 6, copia contractului de vânzare-cumpărare nr. 2.109/1991 privind apartamentul mentionat, pe numele Popa Tania si Popa Eugen, foaia de vărsământ nr. 2.389 eliberată de B.C.R. - Sucursala Lipscani pentru suma de 90.000 lei si foaia de vărsământ nr. 2.388 pentru suma de 1.000.000 lei, chitanta privind plata taxei judiciare de timbru pentru suma de 342.000 lei.

Se retine că, în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 14/2003, cererea de înregistrare a P.N.A.R.R. s-a afisat la sediul Tribunalului Bucuresti, conform procesului-verbal din 5 ianuarie 2004, atasat la dosar.

Analizând actele depuse la dosar în sustinerea cererii de înregistrare a P.N.A.R.R., se apreciază că sunt îndeplinite conditiile imperative prevăzute de dispozitiile art. 18 alin. (1) lit. a) cu privire la cererea de înregistrare, aceasta fiind semnată de conducătorul executiv al partidului si de trei membri fondatori, acestia fiind citati în instantă pentru termenul de judecată, în mod legal.

În raport cu dispozitiile art. 18 alin. (1) lit. b) din legea de referintă, se apreciază că statutul P.N.A.R.R. este întocmit cu respectarea art. 10 din legea partidelor politice.

Astfel, mentiunile prevăzute la lit. a) si b) din articolul suscitat se regăsesc în art. 2 din statutul partidului, prevederile de la lit. c) se regăsesc în anexa la statut, mentiunile obligatorii de la lit. d), în art. 80, cele de la lit. e), în art. 3 din statut, mentiunile de la lit. f) si g) se regăsesc în cap. 3 al statutului, mentiunile de la lit. h), i), j) si k) sunt continute în cap. 4 al statutului, mentiunile de la lit. l) se regăsesc în art. 81 al statutului, iar cele de la lit. m), la cap. 5 din statutul partidului.

Se retine respectarea prevederilor din art. 18 alin. (1) lit. c) si din art. 9 din legea partidelor politice, prin depunerea programului politic propriu al P.N.A.R.R. Se retine din actele depuse că sunt îndeplinite si prevederile art. 18 alin. (1) lit. e) si f).

Raportat la dispozitiile art. 19, se apreciază că lista semnăturilor de sustinere a fost întocmită în conformitate cu cerinta legii, mentionându-se obiectul sustinerii, data si locul întocmirii, numele si prenumele sustinătorilor si datele de identificare. De asemenea, listele depuse sunt întocmite separat pe localitătile de unde provin sustinătorii si pe filialele de judet, în număr de 21, iar la termenul de judecată s-au mai depus liste pentru două filiale, în total 23 de filiale, însumând 26.772 de sustinători, asa cum prevăd dispozitiile alin. (3) si (4) din articolul mentionat. Totodată se retine că listele sunt însotite de declaratiile persoanelor care le-au întocmit, în vederea atestării autenticitătii semnăturilor, în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 19 din Legea nr. 14/2003.

Fată de cele retinute, constatându-se că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, urmează să fie admisă cererea de înregistrare, în baza art. 21 alin. (1) din Legea nr. 14/2003.

Pentru aceste motive,

în numele legii

DECIDE:

Admite cererea formulată de petentii Constantin Lătea, domiciliat în Bucuresti, Drumul Taberei nr. 2, bl. H, et. 2, ap. 19, sectorul 6, Eugen Stefan Popa, domiciliat în Bucuresti, str. Nera nr. 2, bl. OD.5 , sc. 5, ap. 162, sectorul 6, Aurelian Ciorâtă, domiciliat în Bucuresti, str. Mircea Vulcănescu nr. 42, sectorul 1, si Ioan Bogdan, domiciliat în Bucuresti, Str. Dreptătii nr. 8, bl. O.10, sc. 1, ap. 28, sectorul 6, privind înregistrarea Partidului National Antitotalitar “Renasterea României” (R.R.).

Dispune înregistrarea în Registrul partidelor politice, aflat la Grefa Tribunalului Bucuresti, a Partidului National Antitotalitar “Renasterea României” (R.R.).

Cu drept de contestatie în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronuntată în sedintă publică, azi, 7 ianuarie 2004.

 

Presedinte,

Constanta Moisescu

Grefier,

Sonia Neda

Definitivă si irevocabilă prin necontestare.