MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 195             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Vineri, 5 martie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

242. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

245. - Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2003 privind unele măsuri pentru reglementarea efectelor conversiei în actiuni a datoriilor unor societăti comerciale către furnizorii de utilităti

 

247. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

37. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea modelelor mărcilor utilizate de fabricantii, producătorii, importatorii, exportatorii si, după caz, vânzătorii de obiecte si bijuterii din metale pretioase si aliajele acestora

 

38. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea modelelor mărcilor de certificare care urmează să fie aplicate pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase si aliajele acestora de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

 

101. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Romaero” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Constantin Iuliu Aron se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Szeged, Republica Ungară.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 242.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2003 privind unele măsuri pentru reglementarea efectelor conversiei în actiuni a datoriilor unor societăti comerciale către furnizorii de utilităti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2003 privind unele măsuri pentru reglementarea efectelor conversiei în actiuni a datoriilor unor societăti comerciale către furnizorii de utilităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 14 noiembrie 2003, după punctul 5, se introduc punctele 6-16, cu următorul cuprins:

“6. Societatea Comercială «Industria Sârmei» - S.A. Câmpia Turzii

7. Societatea Comercială «Letea» - S.A. Bacău

8. Societatea Comercială «Moldosin» - S.A. Vaslui

9. Societatea Comercială «Corapet» - S.A. Corabia

10. Societatea Comercială «Palas» - S.A. Constanta

11. Societatea Comercială «I.M.U.M.» - S.A. Medgidia

12. Societatea Comercială «Bicapa» - S.A. Târnăveni

13. Societatea Comercială «Băneasa» - S.A. Voluntari

14. Societatea Comercială «Hart» - S.A. Miercurea-Ciuc

15. Societatea Comercială «Tubinox» - S.A. Bucuresti

16. Societatea Comercială «Metalurgica» - S.A. Reghin”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 245.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, semnat la Washington la 23

ianuarie 1998

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2003 si la Zagreb la 28 august 2003 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă amendamentele convenite prin scrisoarea semnată la Zagreb la 17 octombrie 2003 si la Bucuresti la 31 octombrie 2003 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 26 februarie 2004.

Nr. 247.

 

ANEXA Nr. 1

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia pentru Dezvoltare Internatională

28 august 2003

Excelentei sale

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

România: Împrumutul nr. 4258-RO (Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare) - Extinderea datei de închidere*)

 

Stimate domnule ministru,

Ca urmare a scrisorii primite din partea domnului Enache Jiru, secretar de stat, datată 19 august 2003, adresată domnului Andrew Vorkink, solicitând Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) să extindă data de închidere a acordului de împrumut aferent proiectului mai sus mentionat, îmi face plăcere să vă informez că Banca a stabilit data de 30 iunie 2005 ca fiind data ulterioară, asa cum a fost ea definită în sectiunea 2.03 a Acordului de împrumut dintre Guvernul României si Bancă, datat 23 ianuarie 1998.

Conducerea Băncii a analizat cu atentie cererea dumneavoastră de extindere cu 2 ani. Vă rugăm să aveti în vedere faptul că politica noastră este de a acorda extinderi gradual, pentru perioade scurte, cu conditia să existe o justificare adecvată pentru acestea, implementarea proiectului să fie mentinută la un nivel satisfăcător si activitătile planificate să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare a proiectului. Decizia de a acorda o extindere pentru perioade mai mari, cum este cea de 18 luni, a avut în vedere evolutia recentă pozitivă a acestui proiect si perioada mai lungă de timp necesară pentru lucrările de aerofotografiere si întocmirea de hărti. În dorinta de a colabora în continuare la realizarea acestui important proiect, rămân

 

A dumneavoastră sinceră,

Myla Taylor Williams,

p. Director

Unitatea de tară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

           

ANEXA Nr. 2

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia pentru Dezvoltare Internatională

17 octombrie 2003

Excelentei sale

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

România: Împrumutul nr. 4258-RO (Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare) - Amendament la acordul

de împrumut*)

 

Stimate domnule ministru,

Mă refer la acordul de împrumut aferent proiectului mai sus mentionat dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) datat 23 ianuarie 1998 (acordul) si la scrisoarea primită din partea domnului Enache Jiru, secretar de stat, Ministerul Finantelor Publice, datată 19 septembrie 2003, prin care se solicită anumite modificări la acordul mentionat mai sus. Răspundem afirmativ solicitării dumneavoastră si ca atare acordul se amendează după cum urmează (modificările sunt redate cu italice):


*) Traducere.

 

1. Sectiunea 2(c) din anexa nr. 1 se modifică si se va citi după cum urmează:

“(c) termenul «costuri operationale» înseamnă salariile personalului UMP-urilor, altele decât salariile functionarilor publici, diurnele si cazarea personalului, precum si cheltuielile cu transportul aferente deplasărilor efectuate în scopul implementării Proiectului, furnituri de birou, consumabile si utilităti, costurile de comunicatie (inclusiv Internet), costurile aferente serviciilor de traduceri, costuri de operare si întretinere a vehiculelor (inclusiv combustibil, service si asigurări) si echipamente de birou (computere si accesorii, copiatoare, fax etc.) achizitionate pentru implementarea Proiectului.”

 

2. Tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 se modifică si se va citi după cum urmează:

 

“ANEXA Nr. 1

 

TRAGERILE DIN ÎMPRUMUT

 

1. Tabelul de mai jos prezintă categoriile care urmează a fi finantate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum si procentul de cheltuieli care urmează a fi finantate în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată

(exprimată în

dolari S.U.A.)

Procent (%) din cheltuieli care urmează a fi finantate

(1) Lucrări

 

50%

a) În cadrul părtii A a Proiectului

100.000

 

b) În cadrul părtii B a Proiectului

760.000

 

(2) Bunuri

 

100% din cheltuielile externe,100% din cheltuielile interne(cost ex-factory)

si 70% din cheltuielile interne pentru alte articole achizitionate pe plan local

a) În cadrul părtii A a Proiectului

2.045.000

 

b) În cadrul părtii B a Proiectului

1.350.000

 

c) În cadrul părtii C(i) a Proiectului

22.000

 

(3) Servicii tehnice: 80%

 

 

a) În cadrul părtii A a Proiectului

13.793.000

 

b) În cadrul părtii B a Proiectului

3.037.000

 

c) În cadrul părtii C(ii) a Proiectului

0

 

d) În cadrul părtii C(iii) a Proiectului

0

 

(4) Servicii de consultantă si instruire

 

100%

(i) Servicii de consultantă

 

 

a) În cadrul părtii C(ii) a Proiectului

1.250.000

 

b) În cadrul părtii C(iii) a Proiectului

1.250.000

 

(ii) Instruire

 

 

a) În cadrul părtii A a Proiectului

200.000

 

b) În cadrul părtii B a Proiectului

375.000

 

(5) Costuri operationale:

 

100%

a) în cadrul părtii C(i) a Proiectului

386.000

 

b) în cadrul părtii C(ii) a Proiectului

386.000

 

(6) Nealocate

 

 

a) în cadrul părtii A a Proiectului

246.000

 

b) în cadrul părtii B a Proiectului

300.000

 

TOTAL:

25.500.000”

 

 

 

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră fată de cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea către noi a unei copii a acestei scrisori. Acest amendament va deveni efectiv la primirea unei copii contrasemnate a acestei scrisori.

 

Al dumneavoastră sincer,

Van Roy Southworth

p. Director

Unitatea de tară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

De acord:

România

Prin reprezentant autorizat:

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

31 octombrie 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea modelelor mărcilor utilizate de fabricantii, producătorii, importatorii, exportatorii si, după caz, vânzătorii de obiecte si bijuterii din metale pretioase si aliajele acestora

 

Având în vedere prevederile:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare, coroborată cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată;

- Hotărârii Guvernului nr. 633/2003 privind înfiintarea pe lângă Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a unei activităti finantate integral din venituri proprii;

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003, art. 14 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, si al art. 32 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelele mărcilor utilizate de fabricantii, producătorii, importatorii, exportatorii si, după caz, vânzătorii de obiecte si bijuterii din metale pretioase si aliajele acestora, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Marca de titlu reprezintă semnul conventional, diferit în functie de continutul de metal pretios, exprimat în miimi, potrivit titlurilor legale din România prevăzute de art. 31 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003.

(2) Marca de titlu nu se înregistrează la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 3. - Marca de garantie proprie a fabricantilor, producătorilor, importatorilor, exportatorilor si, după caz, a vânzătorilor reprezintă semnul conventional individual al acestora, în sistem alfanumeric, prin care se certifică faptul că titlul aplicat corespunde realitătii, în care literele reprezintă simbolul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, unde persoana fizică sau juridică autorizată îsi are domiciliul sau, după caz, sediul, iar cifrele reprezintă numărul de ordine de înregistrare al mărcii la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 4. - Marca de garantie proprie se înscrie:

a) pentru aur si aliajele acestuia, într-o elipsă;

b) pentru argint si aliajele acestuia, într-un dreptunghi;

c) pentru platină si celelalte metale platinice si aliajele acestora, într-un romb.

Art. 5. - Marca de garantie proprie se gravează, în relief, pe vârful poansonului, se înregistrează si se amprentează la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 6. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 37.

 

ANEXA

 

MODELE

ale mărcilor de titlu si ale mărcilor de garantie proprie

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea modelelor mărcilor de certificare care urmează să fie aplicate pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase si aliajele acestora de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

 

Având în vedere prevederile:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare, coroborată cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată;

- Hotărârii Guvernului nr. 633/2003 privind înfiintarea pe lângă Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a unei activităti finantate integral din venituri proprii;

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003, art. 14 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelele mărcilor de certificare care urmează să fie aplicate pe obiecte si pe bijuterii din metale pretioase si aliajele acestora de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Marca de certificare reprezintă semnul conventional prin care Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor certifică faptul că titlul aplicat corespunde realitătii.

(2) Marca de certificare înglobează si titlul metalului pretios sau aliajului acestuia, care se redă în cifre romane, în partea din stânga a încadraturii mărcii de certificare, precum si numărul de înregistrare la Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a mărcii de certificare.

Art. 3. - Marca de certificare se gravează, în relief, pe vârful poansonului.

Art. 4. - Mărcile de certificare se vor aplica alternativ cu mărcile de control românesti aprobate de Banca Natională a României, până la confectionarea noilor poansoane.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 38.

 

ANEXĂ*)

 

MĂRCILE

de certificare pentru platină si paladiu

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială “Romaero” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (12) din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Romaero” - S.A.,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Romaero” - S.A., denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Ficusului nr. 44, sectorul 1, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/3.940/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si a supravegherii financiare în perioada de privatizare administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin al ministrului economiei si comertului.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere a societătii comerciale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) întocmirea unui grafic, împreună cu societatea comercială, pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, inclusiv pentru institutiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare si, pe cale de consecintă, acestia vor suspenda, până la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, aplicarea oricărei măsuri de executare silită începută asupra societătii comerciale si nu vor face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. Aceleasi dispozitii sunt aplicabile si institutiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor;

d) notificarea tuturor creditorilor, furnizorilor, clientilor, partenerilor sau tertilor privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară, în sensul că toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societătii comerciale înainte ori după instituirea supravegherii financiare se suspendă pe perioada cuprinsă între data instituirii supravegherii financiare si data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de actiuni, dar nu mai mult de 12 luni de la data instituirii supravegherii financiare. Pe durata supravegherii financiare se suspendă orice termene de prescriptie a actiunilor prevăzute mai sus;

e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătilor comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al ministrului economiei si comertului.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 23 februarie 2004.

Nr. 101.