MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 212             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Miercuri, 10 martie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

5. - Hotărâre pentru aprobarea modificării structurii si componentei Guvernului

 

DECRETE

 

113. - Decret privind revocarea si numirea unui membru al Guvernului

 

125. - Decret privind revocarea din functie si numirea unor membri ai Guvernului

 

126. - Decret privind eliberarea din functie si numirea unui consilier prezidential

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

281. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 pentru finantarea cheltuielilor aferente realizării si amplasării Monumentului Marii Uniri în municipiul Arad

 

282. - Hotărâre privind finantarea realizării Parcului reconcilierii româno-maghiare în municipiul Arad, judetul Arad

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării structurii si componentei Guvernului

 

În temeiul art. 85 alin. (3) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La propunerea primului-ministru, se aprobă modificarea structurii si componentei Guvernului după cum urmează:

I. Se înfiintează următoarele ministere ca urmare a unor măsuri de reorganizare:

1. Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor;

2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

3. Ministerul Educatiei si Cercetării.

II. Se vor revoca din functia de membru al Guvernului următorii ministri, ca urmare a aplicării prevederilor pct. I:

1. Ilie Sârbu - ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului;

2. Alexandru Athanasiu - ministrul educatiei, cercetării si tineretului.

III. Se vor numi în functia de membru al Guvernului următorii:

1. Dan Ioan Popescu - ministru de stat, ministrul economiei si comertului;

2. Ioan Rus - ministru de stat, ministrul administratiei si internelor;

3. Ioan Talpes - ministru de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile apărării nationale, integrării europene si justitiei;

4. Speranta Maria Ianculescu - ministrul mediului si gospodăririi apelor;

5. Ilie Sârbu - ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale;

6. Alexandru Athanasiu - ministrul educatiei si cercetării;

7. Victor Ponta - ministru delegat pentru controlul implementării programelor cu finantare internatională si urmărirea aplicării acquisului comunitar.

IV. Ministerele si domeniile de activitate care vor fi coordonate de ministri de stat se stabilesc de primul-ministru, potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică Presedintelui României, în vederea exercitării atributiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 10 martie 2004, cu votul majoritătii deputatilor si senatorilor.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 martie 2004.

Nr. 5.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind revocarea si numirea unui membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) si ale art. 106 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 5 si 7 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - (1) Doamna Rodica Mihaela Stănoiu se revocă din functia de membru al Guvernului, ministru al justitiei.

(2) Domnul Cristian Diaconescu se numeste în functia de membru al Guvernului, ministru al justitiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 martie 2004.

Nr. 113.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind revocarea din functie si numirea unor membri ai Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, văzând Hotărârea Parlamentului României nr. 5 din 10 martie 2004,

la propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se revocă din functia de membru al Guvernului următorii ministri:

- Ilie Sârbu - ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului;

- Alexandru Athanasiu - ministrul educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 2. - Se numesc în functia de membru al Guvernului următorii:

- Dan Ioan Popescu - ministru de stat, ministrul economiei si comertului;

- Ioan Rus - ministru de stat, ministrul administratiei si internelor;

- Ioan Talpes - ministru de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile apărării nationale, integrării europene si justitiei;

- Speranta Maria - ministrul mediului si gos- Ianculescu - podăririi apelor;

- Ilie Sârbu - ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale;

- Alexandru Athanasiu - ministrul educatiei si cercetării;

- Victor Ponta - ministru delegat pentru controlul implementării programelor cu finantare internatională si urmărirea aplicării acquisului comunitar.

Art. 3. - Ministerele si domeniile de activitate care vor fi coordonate de ministri de stat se stabilesc de primul-ministru, potrivit art. 37 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 martie 2004.

Nr. 125.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie si numirea unui consilier prezidential

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 3 alin. 1 si art. 4 alin. 1 din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - (1) Pe data prezentului decret, domnul Ioan Talpes se eliberează din functia de consilier prezidential.

(2) Doamna Rodica Mihaela Stănoiu se numeste în functia de consilier prezidential.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 martie 2004.

Nr. 126.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004 pentru finantarea cheltuielilor aferente realizării si amplasării Monumentului Marii Uniri în municipiul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, cu suma de 100 miliarde lei, pentru finantarea cheltuielilor aferente realizării si amplasării Monumentului Marii Uniri în municipiul Arad, de către Asociatia pentru Ridicarea Monumentului Unirii din Arad.

Art. 2. - Monumentul Marii Uniri se amplasează în Piata Drapelului din municipiul Arad, în fata noii Catedrale Ortodoxe, amplasament stabilit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 4. - Sumele puse la dispozitie Ministerului Culturii si Cultelor potrivit art. 1, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 10 decembrie 2004, la solicitarea ordonatorului principal de credite.

Art. 5. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 281.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea realizării Parcului reconcilierii româno-maghiare în municipiul Arad, judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, cu suma de 90 miliarde lei, în vederea asigurării surselor de finantare necesare realizării Monumentului Revolutiei de la 1848 de Ioan Bolborea, care se amplasează în municipiul Arad, judetul Arad, conform documentatiilor de urbanism legal aprobate.

(2) Principalele caracteristici tehnice ale Monumentului Revolutiei de la 1848 si devizul estimativ al cheltuielilor pentru executarea componentelor artistice ale acestuia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Monumentul Revolutiei de la 1848 va fi asezat în Piata Pompierilor din municipiul Arad, pe amplasamentul stabilit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad, pe acelasi ax cu monumentul numit “al Libertătii”, realizat de sculptorul Zala Gyorgy, a cărui reamplasare se face pe soclul existent în Piata Pompierilor din municipiul Arad.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si celelalte organe abilitate de lege vor urmări modul de realizare a Monumentului Revolutiei de la 1848, precum si modul de efectuare a cheltuielilor, potrivit destinatiilor aprobate.

Art. 4. - Sumele puse la dispozitie Ministerului Culturii si Cultelor potrivit art. 1, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 10 decembrie 2004, la solicitarea ordonatorului principal de credite.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările care decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 282.

 

ANEXĂ

CARACTERISTICILE TEHNICE

ale Monumentului Revolutiei de la 1848

 

1. Element compozitional principal: arc monumental din piatră (travertin) cu înăltimea de 12 m, montat pe o structură din beton armat.

2. Componente artistice din bronz:

- 14 basoreliefuri cu înăltimea cuprinsă între 5 si 2 m;

- 4 plăci inscriptionate având dimensiunile 1,5 x 1,2 m;

- compozitie centrală ronde-bosse: grup statuar amplasat sub arcul monumental, reunind aproximativ 30 de personaje, volumul de ansamblu al compozitiei având dimensiunile 3,5 x 4 x 10 m.

3. Amplasare: municipiul Arad, judetul Arad.

 

DEVIZUL ESTIMATIV

al cheltuielilor pentru realizarea componentelor artistice ale Monumentului Revolutiei de la 1848

 

- miliarde lei -

Nr. crt.

Lucrări, faze, operatiuni

Valoarea

A.

Executia machetei din ipsos a întregului ansamblu (scara 1:1)

30 din care:

1.

Executia machetei arcului monumental

5

2.

Modelare basoreliefuri

5

3.

Modelare compozitie centrală ronde-bosse

20

B.

Transpunere în material definitiv, montaj final (exclusiv lucrările de constructii-montaj pentru structură)

60 din care:

1.

Lucrări de stereotomie, cioplitorie, montaj elemente de piatră, inclusiv achizitionarea si transportul materialului semifinit

20

2.

Transpunere în material definitiv (bronz) a componentelor artistice (basoreliefuri, grup statuar, plăci inscriptionate)

35

3.

Montaj final

5

 

Total general A + B:

90