MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 248             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Luni, 22 martie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

127. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

128. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

129. - Decret privind conferirea ordinelor nationale Pentru Merit în grad de Comandor si Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

130. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 64 din 17 februarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

289. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Oficiului National al Monumentelor Istorice în administrarea Institutului National al Monumentelor Istorice

 

294. - Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani în domeniul public al orasului Vulcan, judetul Hunedoara, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vulcan

 

295. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Buzău în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Buzău

 

296. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a instalatiilor aferente statiei 400/220/110/10 KV Bucuresti Sud”

 

300. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în orasul Săveni, judetul Botosani

 

302. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

332. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “Prescon B.V.” - S.A.

 

333. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “AZOMURES” - S.A.

 

334. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A.

 

339. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea duratelor reglementate pentru amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

51. - Ordin referitor la modificarea plafonului prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, modificată prin Legea nr. 603/2003

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

pentru talentul de care a dat dovadă, îmbogătind literatura română cu lucrări de certă valoare, recunoscute ca atare atât în tară, cât si peste hotare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, Categoria A - “Literatură”, domnului Vintilă Corbul Economu Popescu, scriitor, Republica Franceză.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 127.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului culturii si cultelor,

pentru talentul de care au dat dovadă, îmbogătind literatura română cu poezii, romane, nuvele, eseuri sau studii de certă valoare, recunoscute ca atare atât în tară, cât si peste hotare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria A - “Literatură”:

1. domnului Aldulescu Radu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

2. domnului Aluigheorghe Adrian, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

3. domnului Antonie Aurel, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

4. domnului Antoniu Corneliu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

5. domnului Bănulescu Daniel, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

6. domnului Beldeanu Ion, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

7. domnului Brad Alexandru, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

8. domnului Brad Ion, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

9. domnului Chisălită Octavian (Octavian Doclin), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

10. domnului Coande George, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

11. domnului Corbu Daniel, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

12. domnului Costin Calistrat (Calistrat Costin), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

13. domnului Cotutiu Cornel, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

14. domnului Danilov Nichita, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

15. domnului Dorian Gellu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

16. domnului Drăghici Marian, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

17. domnului Dumitru Chioar (Dumitru Chioaru), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

18. domnului Ecovoiu Alexandru, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

19. domnului Faifer Florin, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

20. domnului Frosin Constantin, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

21. domnului Genoiu George, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

22. domnului Gheran Niculae Paraschiv, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

23. domnului Ghilia-Ivan Alecu (Alecu Ivan Ghilia), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

24. domnului Ghiu Bogdan Victor, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

25. domnului Gîrbea Horia Răzvan, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

26. domnului Grăsoiu Livius Amedeu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

27. domnului Hărdăut Damaschin (Dan Damaschin), membru al Uniunii Scriitorilor din România;

28. domnului Horea Ioan (Horea Ion), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

29. domnului Hrehorciuc Constantin (Constantin Hrehor), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

30. domnului Hurjui Jan (Ion Hurjui), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

31. domnului Iordache Emil, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

32. domnului Iovan Ion, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

33. domnului Irimia Dumitru, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

34. doamnei Cherim Silvia-Iulia (Silvia Kerim), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

35. domnului Livescu Cristian, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

36. domnului Lungu D. Alexandru (Alexandru D. Lungu), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

37. domnului Micu Mircea-Ionel (Mircea Micu), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

38. doamnei Micu Maria Liliana (Liliana Ursu), membru al Uniunii Scriitorilor din România;

39. domnului Moceanu Ovidiu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

40. domnului Mureseanu Marcel (Marcel Muresanu), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

41. domnului Nadler Emanuel (Emil Nicolae), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

42. domnului Nusfelean Olimpiu, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

43. domnului Oprea Nicolae, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

44. domnului Panaite Jănică (Nicolae Panaite), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

45. domnului Peianov Ioan (Ioan Radin), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

46. domnului Petcu-Dunăreanu Ovidiu (Ovidiu Dunăreanu), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

47. domnului Petean Mircea, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

48. doamnei Poantă Irina (Irina Petras), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

49. domnului Pop Silaghi Gheorghe (George Vulturescu), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

50. domnului Popa Mircea, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

51. domnului Popescu-Roman Adrian (Adrian Popescu), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

52. domnului Preda Sorin, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

53. domnului Radu Ioan (Ioan Radu Văcărescu), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

54. doamnei Raichici Liubita, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

55. domnului Savin Viorel, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

56. domnului Slapac Florin, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

57. domnului Soviany Octavian, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

58. domnului Sporici Vasile (Vlad Sorianu), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

59. domnului Susară Pavel, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

60. domnului Serban Robert-Dumitru (Robert Serban), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

61. doamnei Schiopu Ursula Mariana, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

62. domnului Tascu Valentin-Dragos (Valentin Tascu), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

63. domnului Tărchilă Dan-Nicolae (Dan Tarchilă), scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

64. domnului Tricolici Chiril, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

65. domnului Tupan Marius Viorel, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

66. domnului Vlad Alexandru, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România;

67. domnului Zaharia Romulus, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 128.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea ordinelor nationale Pentru Merit în grad de Comandor si Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere deosebită pentru activitatea desfăsurată în conducerea si organizarea activitătii Comitetului Olimpic International si a Asociatiei Comitetelor Olimpice din Europa, pentru încurajarea si promovarea performantelor sportive si a spiritului sportiv olimpic, pentru sustinerea constantă acordată Comitetului Olimpic Român,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor domnului doctor Jacques Rogge, presedintele Comitetului Olimpic International.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter domnului Mario Pescante, presedintele Asociatiei Comitetelor Olimpice din Europa.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 martie 2004.

Nr. 129.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, în semn de apreciere deosebită pentru întreaga activitate sportivă si pentru rolul important pe care îl au în conducerea si organizarea activitătii Comitetului Olimpic Român, pentru popularizarea si încurajarea performantelor sportului românesc si promovarea imaginii României peste hotare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa I:

- doamnei Nadia Comăneci, presedinte de onoare al Comitetului Olimpic Român;

- domnului Ion Tiriac, presedinte al Comitetului Olimpic Român.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 martie 2004.

Nr. 130.

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 64

din 17 februarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “INGERL ROMANIA TRADING” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 10.281/2003 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti, Societatea Comercială “Gigi Service” - S.R.L. din Târgoviste în Dosarul nr. 6.270/2003 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia de contencios administrativ si comercial, Societatea Comercială “Charlie Comat” - S.A. din Craiova în Dosarul nr. 9.134/2003 al Judecătoriei Craiova, Societatea Comercială “Prestări Servicii de Interes Public” - S.A. din Suceava în Dosarul nr. 2.043/2003 al Judecătoriei Suceava, Societatea Comercială “Hotel Valahia” - S.R.L. din Târgoviste în Dosarul nr. 7.162/2003 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia comercială si de contencios administrativ, Societatea Comercială “MEFITEX” - S.A. din Suceava în Dosarul nr. 6.326/2003 al Judecătoriei Suceava, Societatea Comercială “STIF” - S.A. din Fălticeni în Dosarul nr. 3.038/2003 al Judecătoriei Fălticeni si Societatea Comercială “Lucy Prod” - S.R.L. din Negresti-Oas în Dosarul nr. 3.049/2003 al Judecătoriei Satu Mare.

La apelul nominal se prezintă autoarea exceptiei, Societatea Comercială “Lucy Prod” - S.R.L. din Negresti-Oas, prin consilier juridic, lipsind celelalte autoare si părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 459C/2003, nr. 463C/2003, nr. 481C/2003, nr. 482C/2003, nr. 491D/2003, nr. 553D/2003 si nr. 556D/2003 la Dosarul nr. 448C/2003, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în aceste dosare sunt identice.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării. În consecintă, în temeiul art. 164 din Codul de procedură civilă si al art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea dispune conexarea dosarelor anterior mentionate, pnetru o mai bună administrare a justitiei.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Societătii Comerciale “Lucy Prod” - S.R.L. din Negresti-Oas sustine admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 16 si 21 din Constitutie, care consacră egalitatea în drepturi a cetătenilor si, respectiv, liberul acces la justitie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, întrucât prin Decizia nr. 40 din 29 ianuarie 2004, încă nepublicată, Curtea Constitutională a admis exceptia având acelasi obiect, constatând neconstitutionalitatea art. 164 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, text care a preluat integral dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 6 octombrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 10.281/2003, Încheierea din 6 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 6.270/2003, Încheierea din 14 august 2003, pronuntată în Dosarul nr. 9.134/2003, Încheierea din 30 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 2.043/2003, Încheierea din 17 octombrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 7.162/2003, Încheierea din 9 octombrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 6.326/2003, Încheierea din 13 noiembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 3.038/2003 si prin Încheierea din 3 decembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 3.049/2003, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia de contencios administrativ si comercial, Judecătoria Craiova, Judecătoria Suceava, Judecătoria Fălticeni, respectiv Judecătoria Satu Mare au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “INGERL ROMANIA TRADING” - S.R.L. din Bucuresti, Societatea Comercială “Gigi Service” - S.R.L. din Târgoviste, Societatea Comercială “Charlie Comat” - S.A. din Craiova, Societatea Comercială “Prestări Servicii de Interes Public” - S.A. din Suceava, Societatea Comercială “Hotel Valahia” - S.R.L. din Târgoviste, Societatea Comercială “MEFITEX” - S.A. din Suceava, Societatea Comercială “STIF” - S.A. din Fălticeni si Societatea Comercială “Lucy Prod” - S.R.L. din Negresti-Oas.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată, în esentă, că instituirea cautiunii în valoare de 20%, taxă exorbitantă si prohibitorie, neagă accesul liber la justitie, dreptul la un proces echitabil si egalitatea de tratament în fata legii si nesocoteste caracterul de stat de drept, democratic si social, reprezentând o măsură arbitrară în favoarea autoritătilor fiscale, care îsi asigură colectarea unor creante bugetare a căror certitudine este discutabilă.

Asa fiind, textul de lege criticat încalcă accesul liber la justitie, întrucât obligatia depunerii unei cautiuni de 20% din valoarea debitului stabilit în mod unilateral de către titularul creantei bugetare pentru judecarea contestatiei la executare îngrădeste în mod grav dreptul prevăzut de art. 21 din Constitutie, nici una dintre ipotezele enumerate limitativ în dispozitia cuprinsă în art. 49 nejustificând restrângerea dreptului debitorului de a se adresa instantei de judecată pentru verificarea titlului executoriu emis împotriva sa.

Astfel, plata cautiunii, care reprezintă o sumă exorbitantă, poate conduce la blocarea activitătii societătii comerciale si, pe cale de consecintă, la încălcarea dreptului său de proprietate, ordonanta criticată nestabilind modalităti de ocrotire a debitorului împotriva comiterii unui abuz de drept de către creditor.

Pe de altă parte, în conditiile în care executarea silită efectuată în conditiile ordonantei nu este suspendată de drept ca urmare a formulării unei contestatii, conditionarea primirii acesteia de către instantă de depunerea unei cautiuni nu poate fi fundamentată pe ideea de a împiedica întârzierea executării creantei bugetare sau în vederea descurajării debitorilor de a formula cereri cu rea-credintă, instanta fiind îndrituită să sanctioneze pe contestator în temeiul art. 1081 si următoarele din Codul de procedură civilă.

Mai mult, contestatia la executare, reglementată de art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, poate avea ca obiect nu numai titlul executoriu emis de creditorul bugetar, ci si alte acte de executare silită efectuate în temeiul titlului respectiv, obligatia de depunere a cautiunii, fără a se face distinctie în raport de obiectul contestatiei, operând în mod vădit neconstitutional.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 instituind o conditie de exercitiu al dreptului la actiune, deci o îngrădire a acestui drept, nepermisă de prevederile art. 21 alin. (2) din Constitutie. Se mai arată că atât necesitatea stabilirii unei cautiuni, cât si cuantumul acesteia trebuie să rămână în competenta instantei sesizate cu judecarea contestatiei la executare.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia de contencios administrativ si comercial apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 instituind o garantie fată de obiectul contestatiei la executare, care este un mijloc procedural prin care persoana interesată sau vătămată poate cere instantei desfiintarea actelor sau măsurilor de executare pretins nelegale.

Judecătoria Craiova apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 instituind o garantie pentru a preveni abuzurile procesuale, asigurându-se celeritatea solutionării cauzei, finalitatea urmărită de legiuitor fiind aceea de a elimina cazurile de întârziere în executarea silită a creantelor bugetare.

Judecătoria Suceava apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 fiind de natură să aducă atingere liberului acces la justitie datorită sanctiunii ce este prevăzută pentru neplata cautiunii, respectiv neînregistrarea cererii. Mai mult, cautiunea instituită acordă o preeminentă nejustificată recuperării într-un termen foarte scurt a creantelor bugetare si garantării acestei recuperări, în detrimentul intereselor legitime ale debitorilor.

În privinta calculării cautiunii în functie de suma datorată, iar nu de suma contestată, instanta apreciază că această dispozitie conduce la obligarea contestatorului la plata unei cautiuni disproportionat de mari fată de obiectul cererii.

În ceea ce priveste invocarea art. 16 din Constitutie, instanta apreciază că obligativitatea achitării cautiunii vizează toate persoanele juridice, astfel încât nu se poate retine o încălcare a principiului egalitătii în drepturi a persoanelor.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 fiind de natură să aducă atingere liberului acces la justitie consacrat de art. 21 din Constitutie.

Judecătoria Fălticeni apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 fiind de natură să aducă atingere liberului acces la justitie, cautiunea prevăzută de lege constituind un obstacol în calea supunerii cererii contestatorilor controlului judecătoresc.

Judecătoria Satu Mare apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 constituind o procedură specială, derogatorie de la prevederile de drept comun. Astfel, plata cautiunii reprezintă o garantie pentru creditorul bugetar, o măsură de descurajare a abuzului de drept si de asigurare a celeritătii procesului, legiuitorul urmărind protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul arată că, în ceea ce priveste critica autoarei exceptiei referitoare la încălcarea prevederilor art. 21 si art. 135 alin. (1) din Constitutie, aceasta este neîntemeiată, întrucât accesul liber la justitie si ocrotirea proprietătii nu sunt obstructionate prin instituirea cautiunii de 20%, care reprezintă o garantie în vederea evitării abuzului de drept, exercitarea cu rea-credintă a contestatiei la executare determinând tergiversarea solutionării cauzelor si, implicit, amânarea realizării creantelor bugetare. Procedura colectării creantelor bugetare, care reprezintă o procedură specială, a fost instituită în realizarea interesului general, fiind vorba despre recuperarea banilor publici care se cuvin bugetului de stat.

Potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului referitoare la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, dreptul de acces la o instantă nu este absolut, statul bucurându-se de o anumită marjă de apreciere, astfel încât limitările aduse să nu atingă acest drept în însăsi substanta sa, să urmărească un scop legitim si să păstreze un raport de proportionalitate între mijloacele folosite si scop.

Critica raportată la prevederile art. 49 din Constitutie este neîntemeiată, deoarece instituirea obligatiei de depunere a unei cautiuni nu constituie o restrângere a exercitiului unor drepturi si libertăti, ci este în concordantă cu imperativul protejării intereselor nationale în activitatea economică, prevăzut de art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie.

Privitor la invocarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, Guvernul apreciază că acestea nu au relevantă în solutionarea exceptiei, nefiind incidente în cauză, întrucât prevederile constitutionale privesc egalitatea în fata legii a cetătenilor, si nu a persoanelor juridice. De asemenea, se arată că nici dispozitiile art. 48 alin. (1) si art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie nu sunt relevante în solutionarea exceptiei.

În sustinerea netemeiniciei criticii de neconstitutionalitate, se invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 229/2003, prin care exceptia cu acelasi obiect a fost respinsă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 79/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 26 martie 2003, ordonantă republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu modificările ulterioare.

Textul legal criticat are următorul continut:

- Art. 127: “(1) Contestatia la executare se face cu conditia depunerii numai de către persoanele juridice a unei cautiuni egale cu 20% din cuantumul sumei datorate, la unitatea teritorială a trezoreriei statului.

(2) Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoti în mod obligatoriu contestatia debitorului, fără de care aceasta nu va putea fi înregistrată.

(3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării cererii.”

Autoarea exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (1) si (2), art. 41 alin. (2), art. 48 alin. (1), art. 49, art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si art. 150 alin. (1) din Constitutia României care, ulterior sesizării, a fost modificată si completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constitutie, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din data de 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dându-se textelor o nouă numerotare. După republicare, textele constitutionale invocate au numerotarea si continutul următoare:

- Art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.”;

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 20 alin. (2): “Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”;

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 44 alin. (2) teza întâi: “Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.”;

- Art. 52 alin. (1): “Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptătită să obtină recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a): “(1) Economia României este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.”;

- Art. 154 alin. (1): “Legile si toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constitutii.”

Se consideră, de asemenea, că textul de lege criticat încalcă si prevederile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale cuprinse în art. 6 alin. (1), potrivit cărora: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedinte poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”

Ulterior sesizării Curtii cu exceptia de neconstitutionalitate, Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 a fost abrogată prin Codul de procedură fiscală - Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 29 decembrie 2003, dispozitiile criticate fiind preluate de art. 164 din acest nou act normativ, si au următorul continut: “(1) Contestatia la executare se face cu conditia depunerii numai de către persoanele juridice a unei cautiuni egale cu 20% din cuantumul sumei datorate, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.

(2) Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoti în mod obligatoriu contestatia debitorului, fără de care aceasta nu va putea fi înregistrată.

(3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării cererii.

(4) Cautiunea se restituie în cazul admiterii în totalitate a contestatiei.”

Prin urmare, dat fiind că după invocarea exceptiei de neconstitutionalitate în fata instantei judecătoresti prevederea legală supusă controlului a fost preluată de noua reglementare, Curtea Constitutională urmează a se pronunta asupra constitutionalitătii prevederii legale în noua sa redactare, întrucât solutia legislativă este aceeasi cu cea anterioară modificării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională observă că a mai fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare. Prin Decizia nr. 40 din 29 ianuarie 2004 (în curs de publicare), Curtea a constatat că exceptia este întemeiată, deoarece textul de lege criticat contravine principiului constitutional privind accesul liber la justitie.

Curtea retine că, desi această decizie nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial al României, iar potrivit art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Deciziile sunt obligatorii de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României si produc efecte numai pentru viitor”, sunt aplicabile, în cauză, prevederile art. 23 alin. (3) teza a doua care prevăd că “Nu pot face obiectul exceptiei [...] prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale”. Inadmisibilitatea exceptiei, fiind un element definitoriu al competentei instantei constitutionale, este subsecventă exclusiv pronuntării, anterior, de către Curtea Constitutională a unei decizii de admitere a exceptiei cu acelasi obiect si constatării neconstitutionalitătii prevederilor deduse, din nou, controlului de constitutionalitate. Sub acest aspect, împrejurarea că decizia anterioară nu a fost încă publicată nu are relevantă fată de Curte, solutia prin care s-a constatat neconstitutionalitatea art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 fiindu-i opozabilă.

În consecintă, întrucât Curtea a constatat neconstitutionalitatea dispozitiei legale care face obiectul criticii în dosarele de fată printr-o decizie pronuntată după data la care instantele judecătoresti au sesizat Curtea cu exceptia de neconstitutionalitate în acest dosar, în cauză a intervenit un motiv de inadmisibilitate a exceptiei, conform art. 23 alin. (3) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “INGERL ROMANIA TRADING” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 10.281/2003 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti, Societatea Comercială “Gigi Service” - S.R.L. din Târgoviste în Dosarul nr. 6.270/2003 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia de contencios administrativ si comercial, Societatea Comercială “Charlie Comat” - S.A. din Craiova în Dosarul nr. 9.134/2003 al Judecătoriei Craiova, Societatea Comercială “Prestări Servicii de Interes Public” - S.A. din Suceava în Dosarul nr. 2.043/2003 al Judecătoriei Suceava, Societatea Comercială “Hotel Valahia” - S.R.L. din Târgoviste în Dosarul nr. 7.162/2003 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia comercială si de contencios administrativ, Societatea Comercială “MEFITEX” - S.A. din Suceava în Dosarul nr. 6.326/2003 al Judecătoriei Suceava, Societatea Comercială “STIF” - S.A. din Fălticeni în Dosarul nr. 3.038/2003 al Judecătoriei Fălticeni si Societatea Comercială “Lucy Prod” - S.R.L. din Negresti-Oas în Dosarul nr. 3.049/2003 al Judecătoriei Satu Mare.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 februarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Oficiului National al Monumentelor Istorice în administrarea Institutului National al Monumentelor Istorice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului “Casa Târgovetilor”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, calea Serban Vodă nr. 33, corp A, sectorul 4, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Oficiului National al Monumentelor Istorice în administrarea Institutului National al Monumentelor Istorice.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii.

Art. 3. - Patrimoniul Oficiului National al Monumentelor Istorice se diminuează cu valoarea de inventar a imobilului de la data transmiterii, iar patrimoniul Institutului National al Monumentelor Istorice se majorează în mod corespunzător cu aceeasi valoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 289.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Oficiului National al Monumentelor Istorice în administrarea Institutului National al Monumentelor Istorice

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Calea Serban Vodă nr. 33, corp A, sectorul 4, Bucuresti

Oficiul National al Monumentelor Istorice

Institutul National al Monumentelor Istorice

- constructie si teren

- număr de identificare atribuit de

- MFP: 62.059

- corp clădire demisol + parter

- suprafata construită = 114,80 m 2

- suprafata desfăsurată = 229,50 m 2

- suprafata curtii aferente = 172,50 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a unor active cu caracter social din patrimoniul Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani în domeniul public al orasului Vulcan, judetul Hunedoara, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vulcan

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a activelor cu caracter social, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani în domeniul public al orasului Vulcan, judetul Hunedoara, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vulcan.

Art. 2. - Predarea-preluarea activelor prevăzute la art. 1, cu activul si pasivul aferente, se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de înregistrare în contabilitate de la data transmiterii.

Art. 3. - Capitalul social al Companiei Nationale a Huilei - S.A Petrosani se diminuează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 294.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care trec fără plată din patrimoniul Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani în domeniul public al orasului Vulcan si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vulcan, judetul Hunedoara

 

Denumirea si adresa imobilelor care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristici tehnice

Clădire Cămin G 8 Vulcan, Aleea Muncii nr. 2

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

Consiliul Local al Orasului Vulcan

Regim de înăltime: P+4; suprafata

construită = 447 m 2 ; suprafata

desfăsurată = 1.887 m 2 ; înăltimea = 15 m

Valoarea de inventar - 342.000.000 lei;

fără teren aferent

Clădire Cămin G 10 Vulcan, Aleea Muncii nr. 2

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

Consiliul Local al Orasului Vulcan

Regim de înăltime: P+4; suprafata

construită = 447 m 2 ; suprafata

desfăsurată = 1.887 m 2 ; înăltimea = 15 m

Valoarea de inventar - 353.000.000 lei;

fără teren aferent

Clădire Cămin nr. 3 Vulcan, str. Căprisoara

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

Consiliul Local al Orasului Vulcan

Regim de înăltime: P+4; suprafata

construită = 615 m 2 ; suprafata

desfăsurată = 2.325 m 2 ; înăltimea = 15 m

Valoarea de inventar - 415.000.000 lei; fără teren aferent

Clădire Grădinita nr. 7 (fostă cresă) Vulcan, str. Traian

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

Consiliul Local al Orasului Vulcan

Regim de înăltime: P+1; suprafata

construită = 382 m 2 ; suprafata

desfăsurată = 868 m 2 ; înăltimea = 6 m

Valoarea de inventar - 256.000.000 lei; teren aferent - 1.100 m 2

Clădire Cămin nr. 7 Vulcan, Str. Romanilor

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

Consiliul Local al Orasului Vulcan

Regim de înăltime: P+4; suprafata

construită = 728 m 2 ; suprafata

desfăsurată = 3.640 m 2 ; înăltimea = 15 m

Valoarea de inventar - 254.538.142 lei; teren aferent - 728 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Buzău în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti din imobilul, proprietate publică a statului, situat în municipiul Buzău, str. Frăsinet nr. 3, judetul Buzău, compus din constructie si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Buzău în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Buzău.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Buzău si Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Buzău, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 295.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Buzău în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Buzău

 

Adresa imobilului care se transmite

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică de la care se transmite partea din imobil

Persoana juridică

la care se transmite partea din imobil

Caracteristici tehnice

 

Municipiul Buzău, str. Frăsinet nr. 3, judetul Buzău

144.756

Ministerul Agriculturii

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Buzău

I. Identificat cu nr.:

- CF: 11603

- topo: 4999/5000/5001

II. Partea din constructie

care se transmite:

- demisol: 70,28 m 2

- parter: 97,83 m 2

- etaj I: 129,85 m 2

- mansardă: 27,69 m 2

Total suprafată

construită: 325,65 m 2

Suprafata în indiviziune:

234,00 m 2

III. Teren aferent: 1.497 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a instalatiilor aferente statiei 400/220/110/10 KV Bucuresti Sud”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) si (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a instalatiilor aferente statiei 400/220/110/10 KV Bucuresti Sud”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din credite externe, surse proprii ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. Bucuresti si, în completare, de la bugetul de stat, conform programului de investitii aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 296.


*) Anexa se comunică numai beneficiarului de investitie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de proprietate si de administrare asupra unor imobile situate în orasul Săveni, judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, compus din clădire si terenul aferent, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al orasului Săveni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Săveni, judetul Botosani.

Art. 2. - Imobilul situat în orasul Săveni, str. Dr. Ciucă nr. 13, judetul Botosani, compus din clădire si terenul aferent, transmis în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Săveni, judetul Botosani, nr. 14 din 16 aprilie 2003, se dă în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean de Politie Botosani.

Art. 3. - Datele de identificare a imobilelor mentionate la art. 1 si 2 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 300.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care fac obiectul schimbării titularului dreptului de proprietate si de administrare

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Codul

de clasificare

atribuit de M.F.P.

Orasul Săveni, str. Dobrogeanu Gherea nr. 6, judetul Botosani

Statul român - Ministerul Administratiei si Internelor

Orasul Săveni, în administrarea Consiliului Local al Orasului Săveni

Clădirea 1 Suprafata construită = 77 m 2 Suprafata desfăsurată = 77 m 2

Clădirea 2

Suprafata construită = 231 m 2

Suprafata desfăsurată = 231 m 2

Terenul aferent = 1.175 m 2

Cod imobil 8.29.10

Nr. M.F.P. 111.833

Orasul Săveni, str. Dr. Ciucă nr. 13, judetul Botosani

Orasul Săveni, în administrarea Consiliului Local al Orasului Săveni

Statul român - Ministerul Administratiei si Internelor

Clădirea 1

Suprafata construită = 316,83 m 2 Suprafata desfăsurată = 1.278,36 m 2

Clădirea 2

Suprafata construită = 42,35 m 2

Suprafata desfăsurată = 42,35 m 2

Clădirea 3

Suprafata construită = 85,50 m 2

Suprafata desfăsurată = 85,50 m 2

Terenul aferent = 2.070 m 2

M.F.P. urmează

să atribuie număr de inventar pentru

acest imobil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiilor voluntare, în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele necesare plătii contributiilor prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 martie 2004.

Nr. 302.

 

ANEXĂ

CONTRIBUTIILE VOLUNTARE ,

în lei, ale României la programele si fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2004

 

 

Nr. crt.

Programul (fondul) de dezvoltare al ONU

Contributia pe anul 2004

(mii lei)

1.

Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD):

- costurile suportate de Guvernul României pentru Oficiul PNUD de la Bucuresti (GLOC) - contributia voluntară pentru programe

3.000.000

1.000.000

2.

Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

400.000

3.

Centrul de Informare si Documentare al Natiunilor Unite

1.600.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “Prescon B.V.” - S.A.

 

Având în vedere dispozitiile art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001,

în temeiul art. 28 alin. (1) lit. g) din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002, modificat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 3/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Se retrage acreditarea de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “Prescon B.V.” - S.A., înmatriculată în registrul comertului sub nr. J08/3671/1994, pentru locul de consum Prescon Brasov - Fabrica de Var Stejeris.

Art. 2. - Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării.

Art. 3. - Retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale va intra în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost publicată prezenta decizie.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 10 martie 2004.

Nr. 332.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “AZOMURES” - S.A.

 

Având în vedere dispozitiile art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001,

în temeiul art. 28 alin. (1) lit. g) din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002, modificat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 3/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Se retrage acreditarea de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “AZOMURES” - S.A., înmatriculată în registrul comertului sub nr. J26/1991, pentru locul de consum Uzina Foto.

Art. 2. - Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării.

Art. 3. - Retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale va intra în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost publicată prezenta decizie.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 10 martie 2004.

Nr. 333.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A.

 

Având în vedere dispozitiile art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001,

în temeiul art. 28 alin. (1) lit. g) din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002, modificat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 3/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Se retrage acreditarea de consumator eligibil de gaze naturale Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., înmatriculată în registrul comertului sub nr. J13/2.072/2001, pentru locul de consum Uzina Termoelectrică Midia.

Art. 2. - Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării.

Art. 3. - Retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale va intra în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost publicată prezenta decizie.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 10 martie 2004.

Nr. 334.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea duratelor reglementate pentru amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

 

În temeiul art. 5 lit. j) si ale art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001,

având în vedere prevederile art. 118 alin. (2) din Criteriile si metodele pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă duratele reglementate pentru amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale aferente activitătilor reglementate, prevăzute în anexa la prezenta decizie.

Art. 2. - Departamentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, precum si operatorii licentiati vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 339.

 

ANEXĂ

 

DURATELE REGLEMENTATE

pentru amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

 

I. Durata tehnică si economică rămasă pentru amortizarea reglementată a imobilizărilor corporale si necorporale care constituie RABo la începutul primei perioade de reglementare - no:

a) activitatea de transport si activitatea de înmagazinare subterană 30 de ani

b) activitatea de distributie si activitatea de furnizare reglementată 25 de ani

II. Durata tehnică si economică a imobilizărilor corporale si necorporale puse în functiune după începutul primei perioade de reglementare

Grupa 1 Constructii

Subgrupa 1.1 Clădiri 50 de ani

Subgrupa 1.2 Constructii usoare (barăci, soproane etc.) 10 ani

Subgrupa 1.3 Conducte colectoare si magistrale (inclusiv instalatiile tehnologice, dotările si echipamentele aferente) 40 de ani

Subgrupa 1.4 Sondele pentru injectia/extractia gazelor naturale din depozitele subterane (inclusiv sondele auxiliare, instalatiile tehnologice, dotările si echipamentele aferente) 25 de ani

Subgrupa 1.5 Conducte de distributie din otel (inclusiv instalatiile tehnologice, dotările si echipamentele aferente) 30 de ani

Subgrupa 1.6 Conducte de distributie din polietilenă (inclusiv instalatiile tehnologice, dotările si echipamentele aferente) 40 de ani

Subgrupa 1.7 Alte constructii 10 ani

Grupa 2 Echipamente tehnologice, masini utilaje si echipamente de lucru 10 ani

Grupa 3 Aparate si instalatii de măsurare, control si reglare

Subgrupa 3.1 Contoare volumetrice cu membrană, contoare cu ultrasunete, alte sisteme cu element deprimogen 20 de ani

Subgrupa 3.2 Contoare cu pistoane rotative, contoare cu turbină 15 ani

Subgrupa 3.3 Convertoare electronice, calculatoare de debit, alte aparate si instalatii de măsurare, control si reglare 10 ani

Grupa 4 Mijloace de transport 5 ani

Grupa 5 Alte imobilizări corporale si necorporale 5 ani

Grupa 6 Terenuri -

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

referitor la modificarea plafonului prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, modificată prin Legea nr. 603/2003

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 1 alin. (1) din Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare,

având în vedere:

- nota Departamentului ajutor de stat;

- Hotărârea Plenului Consiliului Concurentei din 12 martie 2003,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - Plafonul prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare, se majorează de la 3 miliarde lei la 4 miliarde lei, începând cu data publicării prezentului ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 12 martie 2004.

Nr. 51.