MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 264             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 25 martie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.785/2003. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat - 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat – 2004

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat - 2004, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat - 2004, prevăzută în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru învătământ în limbile minoritătilor nationale si accesul la educatie, Directia generală învătământ superior, Serviciul national de evaluare si examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2003.

Nr. 4.785.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a