MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.020         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

14. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare privind metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în aflatoxină

 

15. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor privind umiditatea, bazele azotate volatile, fosforul total si uleiurile si grăsimile brute

 

16. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în zinc-bacitracină, flavofosfolipol, fier, cupru, mangan si zinc

 

17. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metoda de calcul pentru valoarea energetică a furajelor combinate pentru păsări

 

18. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu privire la continutul în acid cianhidric, calciu, carbonati, cenusă brută, cenusă brută insolubilă în acid clorhidric, clor din cloruri, ulei de mustar, lactoză, potasiu, sodiu, zahăr, uree si estimarea activitătii ureazice a produselor derivate din soia

 

19. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în avoparcină si monenzin de sodiu

 

20. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru determinarea aminoacizilor, uleiurilor si grăsimilor brute si a olaquindoxului din furaje

 

21. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor în scopul identificării continutului în halofuginonă

 

22. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în spiramicină

 

23. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor în scopul identificării continutului în robenidină (E 750) si metil benzoat

 

24. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste o metodă natională de analiză pentru determinarea lasalocidului de sodiu din furaje

 

25. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru determinarea produselor amprolium, diclazuril si carbadox din furaje

 

26. - Ordin al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei veterinare privind metodele de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la determinarea umiditătii, a grăsimilor si uleiurilor vegetale, a magneziului si continutului în fibre

 

381/1.620. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, si al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul compatibilitătii electromagnetice

 

4.175. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “TRICODAVA” - S.A. Bucuresti

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

25. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna noiembrie 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei veterinare privind metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în aflatoxină

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 153.598 din 25 mai 2004 al Directiei generale veterinare,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară privind metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în aflatoxină, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil, directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 14.

 

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor privind umiditatea, bazele azotate volatile, fosforul total si uleiurile si grăsimile brute

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 153.452 din 28 mai 2004 al Directiei generale veterinare,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară ce stabileste metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor privind umiditatea, bazele azotate volatile, fosforul total si uleiurile si grăsimile brute, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil, directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 15.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în zinc-bacitracină, flavofosfolipol, fier, cupru, mangan si zinc

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 153.355 din 27 mai 2004 al Directiei generale veterinare,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în zinc-bacitracină, flavofosfolipol, fier, cupru, mangan si zinc, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil, directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 16.

 

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metoda de calcul pentru valoarea energetică a furajelor combinate pentru păsări

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 153.185 din 26 mai 2004 al Directiei generale veterinare,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară ce stabileste metoda de calcul pentru valoarea energetică a furajelor combinate pentru păsări, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil, directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 17.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu privire la continutul în acid cianhidric, calciu, carbonati, cenusă brută, cenusă brută insolubilă în acid clorhidric, clor din cloruri, ulei de mustar, lactoză, potasiu, sodiu, zahăr, uree si estimarea activitătii ureazice a produselor derivate din soia

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 153.878 din 27 mai 2004 al Directiei generale veterinare,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară ce stabileste metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu privire la continutul în acid cianhidric, calciu, carbonati, cenusă brută, cenusă brută insolubilă în acid clorhidric, clor din cloruri, ulei de mustar, lactoză, potasiu, sodiu, zahăr, uree si estimarea activitătii ureazice a produselor derivate din soia, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil, directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 18.

 

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în avoparcină si monenzin de sodiu

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 153.453 din 27 mai 2004 al Directiei generale veterinare,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în avoparcină si monenzin de sodiu, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil, directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 19.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru determinarea aminoacizilor, uleiurilor si grăsimilor brute si a olaquindoxului din furaje

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 154.288 din 28 mai 2004 al Directiei generale veterinare,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară ce stabileste metode nationale de analiză pentru determinarea aminoacizilor, uleiurilor si grăsimilor brute si a olaquindoxului din furaje, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil, directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 20.

 

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor în scopul identificării continutului în halofuginonă

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 153.354 din 26 mai 2004 al Directiei generale veterinare,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor în scopul identificării continutului în halofuginonă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil, directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 21.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în spiramicină

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 153.599 din 26 mai 2004 al Directiei generale veterinare,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în spiramicină, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil, directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 22.

 

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor în scopul identificării continutului în robenidină (E 750) si metil benzoat

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru

Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 153.183 din 26 mai 2004 al Directiei generale veterinare,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor în scopul identificării continutului în robenidină (E 750) si metil benzoat, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil, directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 23.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SINGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea normei veterinare ce stabileste o metodă natională de analiză pentru determinarea lasalocidului de sodiu din furaje

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 153.190 din 26 mai 2004 al Directiei generale veterinare,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară ce stabileste o metodă natională de analiză pentru determinarea lasalocidului de sodiu din furaje, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil, directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 24.

 

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SINGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru determinarea produselor amprolium, diclazuril si carbadox din furaje

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 153.880 din 25 mai 2004 al Directiei generale veterinare,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară ce stabileste metode nationale de analiză pentru determinarea produselor amprolium, diclazuril si carbadox din furaje, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil, directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 25.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AGENTIA VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei veterinare privind metodele de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la determinarea umiditătii, a grăsimilor si uleiurilor vegetale, a magneziului si continutului în fibre

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 153.597 din 25 mai 2004 al Directiei generale veterinare,

presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma veterinară privind metodele de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la determinarea umiditătii, a grăsimilor si uleiurilor vegetale, a magneziului si continutului în fibre, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutele centrale de profil, directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 26.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 381 din 21 iunie 2004

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

Nr. 1.620 din 11 octombrie 2004

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul compatibilitătii electromagnetice

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, si ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul compatibilitătii electromagnetice, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C90 din 23 aprilie 2004, prevăzută în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriei si resurselor si al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 348/181/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Silvia Adriana Ticău

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul compatibilitătii electromagnetice (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C90 din 23 aprilie 2004)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “TRICODAVA” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “TRICODAVA” - S.A. Bucuresti,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “TRICODAVA” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, strada Brasov nr. 25, sectorul 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/680/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a Societătii Comerciale “TRICODAVA” - S.A. Bucuresti, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 4.175.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna noiembrie 2004

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna noiembrie 2004 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 18,75% pe an.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 25.