MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1034         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 9 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

445. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 

847. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 

452. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public

 

854. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public

 

874. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Ofiter.

 

875. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

876. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

877. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

27. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 332 din 16 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 49 din 15 iulie 2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 21 iulie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 445.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 847.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 1 iulie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

“(4) Secretariatul Comisiei, în ceea ce priveste îndeplinirea atributiilor ce decurg din prezenta ordonantă de urgentă si din normele de aplicare a acesteia, în legătură cu statutul special al managerilor publici, se asigură de către Ministerul Administratiei si Internelor.

(5) Ministerul Administratiei si Internelor poate colabora, în exercitarea atributiilor sale secretariale, cu un partener de implementare desemnat potrivit procedurii stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

2. La articolul 4 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins

“b) programe de formare specializată cu durata de un an, specifice pentru tineri functionari publici în vârstă de până la 35 de ani.”

3. La articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Prin exceptie de la prevederile art. 3 si 12, evaluarea finală si clasamentul final al absolventilor componentei «Stagiari 2003-2004» si «Cursanti 2003-2005», candidati pentru functia de manager public, sunt stabilite de către o comisie interimară, înfiintată prin ordin al ministrului administratiei si internelor, al cărei secretariat se poate asigura de către echipele de asistentă tehnică ale proiectelor PHARE, prevăzute la art. 20 alin. (2).”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 452.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 854.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, în semn de înaltă apreciere pentru întreaga activitate artistică, pentru generozitatea cu care a donat o parte importantă a lucrărilor sale patrimoniului cultural national,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Ofiter domnului Marcel Guguianu, sculptor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 874.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

pentru contributia exceptională la promovarea valorilor democratice, la sprijinirea procesului de integrare europeană si la dezvoltarea societătii civile din România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor doamnei Liz Mohn, membră a Comitetului Executiv al Fundatiei Bertelsmann, Republica Federală Germania.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2004.

Nr. 875.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru sprijinul constant acordat cercetării românesti din domeniul chimiei supramoleculare, pentru promovarea specialistilor români în mediile stiintifice internationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, Categoria H - “Cercetarea stiintifică”, domnului Jean-Marie Lehn, laureat al Premiului Nobel, profesor universitar la Universitatea din Strasbourg, Republica Franceză.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2004.

Nr. 876.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (1), ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de deosebită apreciere pentru activitatea desfăsurată în importante centre de spiritualitate ale ortodoxiei românesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria G - “Cultele”, Preacuviosului părinte arhimandrit Miroslav-Constantin Corneliu, staretul Mănăstirii Călui (judetul Olt).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2004.

Nr. 877.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) si ale art. 71 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 81 din Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 185, art. 189 alin. 1 si ale art. 197 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie începând cu data de 1 noiembrie 2004, prezentată de domnul Dumitru Chirită, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 3 Arges, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 1 noiembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 27.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 332

din 16 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Gheorghe Holostencu în Dosarul nr. 4.075/2003 al Tribunalului Tulcea.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, făcând referire la jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 26 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 4.075/2003, Tribunalul Tulcea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Gheorghe Holostencu în dosarul mentionat, având ca obiect cererea de deschidere a procedurii reorganizării judiciare si a falimentului privind debitoarea Societatea Comercială “Viamar” - S.R.L. din Tulcea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1), ale art. 21 alin. (1), (2) si (3), ale art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi si ale art. 53 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece restrâng implicit si discriminatoriu dreptul de a cere executarea silită, “mpiedicându-i accesul la justitie. Totodată, consideră că îi este încălcat dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil.

Tribunalul Tulcea opinează în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul atacat instituie un criteriu valoric în functie de care se apreciază insolventa debitorului, iar existenta sa nu exclude posibilitatea valorificării creantei prin modalitătile dreptului comun în materie.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181  din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Prevederile legale criticate stabilesc conditiile în care creditorii pot solicita deschiderea procedurii falimentului fată de debitorul lor, ele trebuind coroborate cu prevederile introductive ale Legii nr. 64/1995, si anume cu dispozitiile art. 1 care consfintesc conditiile necesare, privitoare la debitor, pentru a putea fi deschisă procedura prevăzută de lege. Dreptul creditorilor de a formula cereri introductive pentru declansarea procedurii reorganizării judiciare si a falimentului a fost conditionat de caracterul creantelor si de cuantumul minim al acestora, pentru a împiedica abuzul de drept prin formularea unor cereri pentru orice creantă si în orice valoare nesemnificativă, creditorii având acces si la alte mijloace de constrângere a debitorului pentru realizarea creantelor lor.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, nu sunt încălcate, deoarece procedura specială de executare silită a întregului patrimoniu al unui comerciant, prevăzută de Legea nr. 64/1995, este aplicabilă tuturor comerciantilor, persoane fizice ori persoane juridice. În cazul persoanelor juridice critica nu poate fi retinută, deoarece, asa cum a statuat Curtea prin Decizia nr. 201/2000, textul constitutional invocat ca fiind încălcat se referă la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, iar nu la egalitatea în drepturi a persoanelor juridice.

Textul de lege criticat nu îngrădeste dreptul persoanelor interesate de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor lor legitime, întrucât orice creditor care are o creantă certă, lichidă si exigibilă poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel putin 30 de zile, a încetat plătile, atât creditorul, cât si debitorul putând formula pretentii si apărări. Liberul acces la justitie este însă compatibil cu instituirea unor proceduri speciale, iar conceptul de proces echitabil nu implică imperios existenta mai multor grade de jurisdictie, a unor căi de atac ale hotărârilor judecătoresti, nici, pe cale de consecintă, posibilitatea exercitării acestor căi de atac de către toate părtile din proces, în acest sens Curtea Constitutională pronuntându-se prin Deciziile nr. 60/2003 si nr. 369/2003.

Textul criticat nu aduce atingere art. 44 alin. (1) si (2) si art. 53 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată, deoarece, procedura prevăzută de Legea nr. 64/1995 a fost instituită de legiuitor ca un mijloc de constrângere a debitorului care nu si-a îndeplinit obligatiile de plată de bunăvoie, iar dreptul de proprietate si prerogativele sale, în special dreptul de dispozitie, trebuie exercitate în conditiile legii, cu respectarea drepturilor creditorilor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1) si (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, modificată si completată prin art. I pct. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, aprobată prin Legea nr. 82/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003. Textul criticat avea următorul continut:

- Art. 29 alin. (1): “Orice creditor care are o creantă certă, lichidă si exigibilă poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel putin 30 de zile a încetat plătile, în următoarele conditii:

a) dacă creanta izovăste din raporturi de muncă sau raporturi obligationale civile, creanta trebuie să aibă un cuantum superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive;

b) în celelalte cazuri creanta trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive;

c) în cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a) si b), cuantumul total al creantelor trebuie să fie superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive.”

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, a fost modificat prin art. I pct. 43 din Legea nr. 149 din 11 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 12 mai 2004, dispozitiile criticate fiind preluate, în esentă, cu următorul continut:

- Art. 29 alin. (1): “Orice creditor care are una sau mai multe creante certe, lichide si exigibile poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care este prezumat în insolventă din cauza încetării plătilor fată de acesta timp de cel putin 30 de zile, în următoarele conditii:

a) dacă creantele izvorăsc din raporturi de muncă sau raporturi obligationale civile, acestea trebuie să aibă un cuantum superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive;

b) în celelalte cazuri, creantele trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive;

c) în cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii mentionate la lit. a) si b), cuantumul total al creantelor trebuie să fie superior valorii însumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în conditiile legii si calculate la data formulării cererii introductive.”

Autorul exceptiei consideră că aceste dispozitii legale încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind accesul liber la justitie, ale art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi privind garantarea dreptului de proprietate privată, ale art. 53 alin. (1) si (2) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si ale art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia, Curtea observă că legiuitorul a urmărit, prin normele cuprinse în Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe de o parte, protectia si garantarea drepturilor de creantă ale creditorilor, iar pe de altă parte, limitarea situatiilor care să conducă la dizolvarea debitorilor aflati în insolventă. În acest scop legea oferă debitorilor mentionati posibilitatea de a prezenta un plan de reorganizare, în care să indice perspectivele de redresare, intrarea în faliment dispunându-se numai în cazurile reglementate de art. 77 din lege. Conceptia legiuitorului se întemeiază pe faptul că persoanele cărora li se aplică legea sunt actori ai vietii economice, iar, potrivit art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, republicată, “Statul trebuie să asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie”.

Legiuitorul stabileste asadar conditia pe care trebuie să o îndeplinească cererea unui creditor în vederea deschiderii procedurii reorganizării judiciare si a falimentului privind debitorul prezumat în insolventă, din cauza încetării plătilor fată de creditorul respectiv, timp de cel putin 30 de zile, si anume un cuantum minim obligatoriu al creantei certe, lichide si exigibile, diferentiat în functie de raporturile obligationale din care izvorăste. Această conditie nu este de natură să aducă atingere prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, deoarece situatiile diferite în care se află creditorii impun solutii

diferite.

Curtea retine că textul criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind accesul liber la justitie, deoarece cererea de deschidere a procedurii reorganizării judiciare si a falimentului nu constituie modalitatea specifică de valorificare a drepturilor de creantă.

Creditorul are deschisă calea dreptului comun, respectiv formularea unei actiuni în pretentii împotriva debitorului, ori, în măsura în care sunt îndeplinite conditiile pentru introducerea unei somatii de plată, poate beneficia de această procedură accelerată în vederea valorificării drepturilor sale.

Pentru considerentele expuse nu poate fi retinută nici încălcarea dispozitiilor art. 44 alin. (1) si (2) teza întâi din Constitutie, republicată, privind garantarea dreptului de proprietate privată, ale art. 53 alin. (1) si (2) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 6 paragraful 1, privind dreptul la un proces echitabil, din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea s-a mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate prin mai multe decizii, dintre care mentionăm: Decizia nr. 341 din 5 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 13 ianuarie 2003, Decizia nr. 245 din 10 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 30 iulie 2003, si Decizia nr. 73 din 26 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, exceptie ridicată de Gheorghe Holostencu în Dosarul nr. 4.075/2003 al Tribunalului Tulcea.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 septembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu