MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.037         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 9 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.803. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

1.806. - Hotărâre privind majorarea veniturilor si cheltuielilor activitătilor finantate integral din venituri proprii ale Ministerului Administratiei si Internelor

 

1.812. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al comunei Mihai Bravu, judetul Giurgiu, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, judetul Giurgiu

 

1.813. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Mirsid, judetul Sălaj, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mirsid, judetul Sălaj

 

1.815. - Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.068. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.803.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Denumirea imobilului care se transmite

Adresa imobilului care se transmite

Nr. de identificare la M.F.P.

Descrierea tehnică

a imobilului

Teren în suprafată de 50.090 m2, aferent institutului - Sectia Otopeni (fără pădure)

Sos. Bucuresti-Ploiesti, judetul Ilfov

35.875

Teren*) în suprafată de 50.090 m2 din totalul de 210.000 m2, aferent

institutului - Sectia Otopeni (teren localizat în partea de sud-est a

incintei institutului - Sectia Otopeni)


*) Teren în suprafată de 50.090 m2, delimitat potrivit planului1) anexat.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind majorarea veniturilor si cheltuielilor activitătilor finantate integral din venituri proprii ale Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă majorarea veniturilor si cheltuielilor pentru activitătile finantate integral din venituri proprii ale Ministerului Administratiei si Internelor cu suma de 55.685.824 mii lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat ca, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.806.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al comunei Mihai Bravu, judetul Giurgiu, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, judetul Giurgiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în comuna Mihai Bravu, judetul Giurgiu, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al comunei Mihai Bravu, judetul Giurgiu, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, judetul Giurgiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.812.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al comunei Mihai Bravu, judetul Giurgiu, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, judetul Giurgiu

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Mihai Bravu, judetul Giurgiu

Ministerul Finantelor Publice, anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 15/2004

Nr. inventar 144.477

Cod clasificare 8.29.04

Consiliul Local al Comunei Mihai Bravu, judetul Giurgiu

Pavilion 4 - administrativ S + P + 1E:

- aria construită = 582 m2

- aria desfăsurată = 1.746 m2

Pavilion 5 - administrativ P + 2E:

- aria construită = 632 m2

- aria desfăsurată = 1.896 m2

Pavilion 6 - administrativ P + 1E:

- aria construită = 396 m2

- aria desfăsurată = 792 m2

Suprafata terenului, inclusiv

constructiile = 6.300 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Mirsid, judetul Sălaj, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mirsid, judetul Sălaj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Mirsid, judetul Sălaj, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mirsid, judetul Sălaj, a imobilului identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.813.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Mirsid, judetul Sălaj, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Mirsid, judetul Sălaj

 

Locul unde se află situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă a imobilului

Nr. inventar M.F.P.

 

Comuna Mirsid, D.N. 1 N nr. 195/a, judetul Sălaj

Statul român, din administrarea Ministerului

Administratiei si

Internelor

Comuna Mirsid, judetul Sălaj, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mirsid, judetul Sălaj

Pavilion administrativ: - suprafata construită = 98 m2

- suprafata desfăsurată = 98 m2

37.715.723

59.356

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 164, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Tara

Valuta

Categoriile de diurnă

Plafoanele de cazare

I

II

A

B

“164.

San Marino

euro

35

56

150

300”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.815.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate

 

În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute datele intrării în vigoare a tratatelor încheiate de România cu alte state, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

constatând îndeplinirea de către părti a procedurilor interne pentru intrarea în vigoare a următoarelor tratate semnate de România cu alte state,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 23 iulie 2004 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia privind desfiintarea obligativitătii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice si de serviciu, semnat la Bucuresti la 17 noiembrie 2003, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 736 din 14 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 mai 2004.

Art. 2. - La data de 6 septembrie 2004 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea pentru cooperare în scopul folosirii pasnice a energiei nucleare în domeniile industriei, cercetării si dezvoltării, semnat la Bucuresti la 3 februarie 2004, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 756 din 14 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 25 mai 2004.

Art. 3. - La data de 20 august 2004 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind succesiunea la acordurile încheiate între România si Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, semnat la Bucuresti la 5 martie 2004, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 951 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 6 iulie 2004.

Art. 4. - La data de 11 august 2004 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalitătii, semnat la Bucuresti la 3 decembrie 2003, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 262 din 16 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 29 iunie 2004.

Art. 5. - La data de 12 iulie 2004 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protectiei minoritătilor nationale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 419 din 20 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003.

Art. 6. - La data de 25 septembrie 2004 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 26 din 13 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 21 ianuarie 2003.

Art. 7. - La data de 27 august 2004 a intrat în vigoare Tratatul privind relatiile prietenesti si de cooperare dintre România si Federatia Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie 2003, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 24 din 3 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 4 martie 2004.

Art. 8. - La data de 19 septembrie 2004 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Moscova la 13 noiembrie 2003, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 129 din 5 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004.

Art. 9. - La data de 8 august 2004 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2003, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 202 din 25 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 31 mai 2004.

Art. 10. - La data de 22 septembrie 2004 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind inventarierea cadrului juridic bilateral, semnat la Bucuresti la 5 aprilie 2004, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 951 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 6 iulie 2004.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 2.068.