MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.047         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.909. - Hotărâre privind repartizarea sumei de 224,0 miliarde lei pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

1.910. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Bacău

 

1.912. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de constructie la Orfelinatul de copii “Sfântul Ierarh Leonte - Mănăstirea Bogdana” din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor

 

1.913. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

1.914. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

1.915. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

1.916. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

741. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială Filiala “Uzina Mecanică Cugir” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea sumei de 224,0 miliarde lei pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale pe anul 2004, în cuantum de 224,0 miliarde lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat.

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) pe comune, orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti se face de către consiliul judetean si, respectiv, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale. Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.909.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti, pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ preuniversitar de stat pe anul 2004

 

Nr.

crt.

Suma

- milioane lei -

TOTAL

: 224.000

1. Alba

4.000

2. Arad

8.000

3. Arges

2.000

4. Bihor

13.000

5. Bistrita-Năsăud

3.000

6. Botosani

3.000

7. Buzău

2.000

8. Caras-Severin

7.000

9. Călărasi

5.000

10. Cluj

13.000

11. Covasna

2.000

12. Dâmbovita

6.000

13. Dolj

12.000

14. Gorj

3.000

15. Hunedoara

5.000

16. Ialomita

4.000

17. Iasi

5.000

18. Ilfov

3.000

19. Maramures

3.000

20. Mehedinti

5.000

21. Mures

8.000

22. Neamt

10.000

23. Prahova

8.000

24. Sibiu

6.000

25. Suceava

10.000

26. Timis

8.000

27. Vaslui

10.000

28. Vâlcea

3.000

29. Vrancea

3.000

30. Municipiul Bucuresti

50.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 465 milioane lei pentru judetul Bacău, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.910.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor repartizate pe unităti administrativ-teritoriale pentru asigurarea unor cheltuieli ale autoritătilor administratiei publice locale din judetul Bacău

 

Nr.

crt.

Unitatea

administrativ-teritorială

Suma

(lei)

1.

Letea Veche

75.000.000

2.

Parava

70.000.000

3.

Orbeni

260.000.000

4.

Valea Seacă

60.000.000

TOTAL:

465.000.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de constructie la Orfelinatul de copii “Sfântul Ierarh Leonte - Mănăstirea Bogdana” din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe  anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 3 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de constructie la Orfelinatul de copii “Sfântul Ierarh Leonte - Mănăstirea Bogdana” din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004. secretar de stat

Nr. 1.912.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, la capitolul 57.01 “Învătământ”, titlul 34 “Subventii”, pentru Institutul National de Administratie, cu suma de 16 miliarde lei.

(2) Din suma prevăzută la alin. (1) se achită si contributia anuală la Institutul European de Administratie Publică în valoare de 1,25 miliarde lei.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.913.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, ale art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, ale art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 15.000 euro pentru decontarea tratamentului chirurgical efectuat în Germania de către domnul Pilat Vasile, în vârstă de 69 de ani, cu domiciliul în Bucuresti, str. Naum Râmniceanu nr. 2/4, sectorul 1.

(2) Contravaloarea în lei a sumei prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială a Municipiului Bucuresti, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(3) Suma aprobată va fi transferată de către Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Socială a Municipiului Bucuresti Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Doru-Claudiu Frunzulică,

secretar de stat

p. Ministrul sănătătii,

Cristian Celea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.914.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 3.808.000 mii lei, la capitolul 57.01 “Învătământ”, titlul 70 “Cheltuieli de capital”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.915.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 93.494.550 mii lei, din care cu suma de 3.510.101 mii lei la capitolul 63.01 “Servicii si dezvoltare publică si locuinte” si cu suma de 89.984.449 mii lei la capitolul 68.01 “Transporturi si comunicatii”, conform situatiei din anexa care face parte integrantă prin prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.916.

 

ANEXĂ

 

SITUATIE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004

 

- mii lei -

Nr.

crt.

Explicatia

Suma

TOTAL Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

93.494.550

1.

Capitolul 63.01 - “Servicii si dezvoltare publică si locuinte”

3.510.101

 

Cheltuieli curente

3.510.101

 

Transferuri

3.510.101

 

- Transferuri consolidabile

3.510.101

2.

Capitolul 68.01 - “Transporturi si comunicatii”

89.984.449

2a)

Subcapitolul 68.01.02 - “Aviatie civilă”

5.984.449

 

Cheltuieli curente

5.000.000

 

Transferuri

5.000.000

 

- Transferuri neconsolidabile

5.000.000

 

Cheltuieli de capital

984.449

 

- Investitii ale regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital majoritar de stat

984.449

2b)

Subcapitolul 68.01.03 - “Navigatie civilă”

24.000.000

 

Cheltuieli curente

9.000.000

 

Subventii

9.000.000

 

- Subventii de la buget pentru institutii publice

9.000.000

 

Cheltuieli de capital

15.000.000

 

- Investitii ale regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital majoritar de stat

15.000.000

2c)

Subcapitolul 68.01.05 - “Drumuri si poduri”

50.000.000

 

Cheltuieli curente

50.000.000

 

Transferuri

50.000.000

 

- Transferuri neconsolidabile

50.000.000

2d)

Subcapitolul 68.01.06 - “Transport feroviar”

10.000.000

 

Cheltuieli de capital

10.000.000

 

- Investitii ale regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital majoritar de stat

10.000.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială Filiala “Uzina Mecanică Cugir” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, pentru anul 2004 si Lista nr. 6 privind societătile comerciale filiale ale Companiei Nationale “Romarm” - S.A. oferite la privatizare de Compania Natională “Romarm” - S.A. sub coordonarea Ministerului Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, publicată în data de 21 iunie 2004 în cotidienele “Adevărul”, “Ziarul Financiar” si “Bursa”,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială Filiala “Uzina Mecanică Cugir” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A.,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială Filiala “Uzina Mecanică Cugir” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A., denumită în continuare societate comercială, cu sediul în localitatea Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J/01/40/1999, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si a supravegherii financiare în perioada de privatizare administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de ministrul de stat, ministrul economiei si comertului.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere a societătii comerciale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) întocmirea unui grafic împreună cu societatea comercială pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, inclusiv pentru institutiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare si, pe cale de consecintă, acestia vor ridica toate sarcinile care grevează asupra activelor societătii comerciale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul cresterii atractivitătii la privatizare;

d) notificarea tuturor creditorilor bugetari, în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare si, pe cale de consecintă, acestia vor suspenda, până la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, aplicarea oricărei măsuri de executare silită începută asupra societătii comerciale si nu vor face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. Aceleasi dispozitii sunt aplicabile si institutiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor;

e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătilor comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului.

 

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2004.

Nr. 741.