MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.051         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 13 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

478. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

898. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

479. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 

899. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 15 din 8 noiembrie 2004 privind contestarea înregistrării celor 12 candidaturi pentru functia de Presedinte al României

 

Hotărârea nr. 16 din 8 noiembrie 2004 privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Eugeniu Dragos Petria pentru functia de Presedinte al României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.883. - Hotărâre privind achizitia de servicii si produse “Suport logistic pe termen lung pentru fregatele T 22 R, Regele Ferdinand si Regina Maria”

 

1.917. - Hotărâre privind finantarea partială a proiectului “Revista româno-elenă de informare economică si de afaceri - EL-RO” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 48 din 15 iulie 2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 21 iulie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2004.

Nr. 478.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2004.

Nr. 898.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă Guvernului nr. 61 din 26 august 2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 septembrie 2004, cu următoarele modificări:

1. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(4) În conditiile în care arendatorii sau persoanele fizice prevăzute la lit. b) a alin. (2) nu pot completa cererile privind sprijinul direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, arendasii, respectiv împuternicitii persoanelor fizice, pot completa cererea în numele acestora.”

2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Cererile solicitantilor sprijinului, însotite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului arabil în suprafată de până la 5 ha inclusiv sau în baza înscrisurilor asupra terenului din registrul agricol, se depun, până la data de 15 decembrie 2004, la primăriile comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti pe a căror rază teritorială se află amplasat terenul, se verifică de către reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru si agricultură si se vizează de către primar.”

3. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(3) Plata de către unitătile administrativ-teritoriale a sumelor acordate ca sprijin direct al statului proprietarilor de teren arabil se efectuează în numerar sau prin virare în cont bancar, după caz, proprietarilor ori împuternicitilor acestora.”

4. La anexa nr. 1b), titlul si partea introductivă ale cererii vor avea următorul cuprins:

“CERERE

privind acordarea unui sprijin financiar pentru persoane fizice, proprietari de terenuri arabile, pentru suprafete de până la 5 ha inclusiv, care au încheiat contracte de arendă sau detin teren în exploatatii agricole fără personalitate juridică ori în societăti agricole, constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură

 

Domnul/Doamna .........................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ........................................, str. ......................... nr. ......, judetul ........................, BI/CI seria .... nr. .............., eliberat/eliberată la data de ............., CNP .................., în calitate de arendas al terenului arabil al domnului/domnilor .............................., proprietar/proprietari al/ai terenului arabil în suprafată de ................ ha, sau ca împuternicit al domnului/domnilor ................................., proprietar/proprietari al/ai terenului arabil în suprafată de ................. ha, din cadrul societătii/asociatiei ............................, potrivit actelor doveditoare, solicit sprijin financiar pentru:”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2004.

Nr. 479.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2004.

Nr. 899.

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 15

din 8 noiembrie 2004

privind contestarea înregistrării celor 12 candidaturi pentru functia de Presedinte al României

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat asistent-sef

La data de 6 noiembrie 2004 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, contestatia înregistrată la nr. 59/CT din 6 noiembrie 2004, formulată de domnul George Gibescu, privind înregistrarea celor 12 candidaturi pentru functia de Presedinte al României “de la Adrian Năstase (poz. 1) până la Aurel Rădulescu (poz. 12)”, la alegerile din 28 noiembrie 2004, depuse si înregistrate la Biroul Electoral Central, contestatie ce formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 628F/2004.

Potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, contestatiile se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În cuprinsul contestatiei, autorul acesteia solicită “invalidarea înscrierii [...] celor 12 candidati, de la Adrian Năstase (poz. 1), până la Aurel Rădulescu (poz. 12)” pentru functia de Presedinte al României, întrucât acestia sunt “responsabili, într-un grad mai mare sau mai mic, prin functiile avute în Guvern, Parlament, administratie locală si centrală, mediu de afaceri etc.”, “de grava criză politică, economică, socială si morală din România”, care nu este pregătită pentru alegerile prezidentiale. Mai arată că: “aproape toti candidatii la presedintia României provin din defunctul Front al Salvării Nationale, cauza tuturor relelor pentru România”, precum si că, potrivit sondajelor de opinie, în turul al doilea de scrutin se vor “întâlni comunistii Adrian Năstase si Traian Băsescu”, asa încât “românii vor fi obligati, încă o dată, să aleagă răul cel mai mic”; “toti candidatii sunt vinovati de polarizarea socială”, iar cu concursul unora dintre acestia “în România functionează statul-partid în locul statului de drept”, siar coruptia s-a generalizat”; libertatea presei este grav încălcată, desi declaratiile electorale sunt în favoarea libertătii de exprimare; “există suspiciunea că listele sustinătorilor sunt falsuri” si solicită Biroului Electoral Central “fie să respingă înscrierea candidaturilor propuse”, “fie să trimită Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie dosarele cu listele sustinătorilor pentru a se constata viabilitatea lor”.

În finalul contestatiei solicită “amânarea alegerilor prezidentiale, întrucât nici un candidat nu prezintă serioase garantii morale, politice, cu consecinte dezastruoase pentru destinul României”.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 113 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, coroborat cu art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, solicită respingerea contestatiei ca neîntemeiată. În acest sens, arată că motivele invocate de autorul contestatiei reprezintă, de fapt, simple opinii personale, acesta neindicând care anume dintre conditiile imperative prevăzute de legea electorală si Constitutie nu au fost respectate la înregistrarea celor 12 candidaturi pentru functia de Presedinte al României.

De asemenea, arată că, în conformitate cu dispozitiile art. 5 lit. b) din Legea nr. 370/2004, Biroul Electoral Central verifică respectarea prevederilor acestei legi cu privire la depunerea si înregistrarea candidaturilor, iar, potrivit art. 5 lit. b) teza a doua a aceluiasi act normativ, verificarea legalitătii listelor cu sustinători revine Ministerului Public, la solicitarea Biroului Electoral Central.

CURTEA,

analizând contestatia formulată de domnul George Gibescu, privind înregistrarea celor 12 candidaturi pentru functia de Presedinte al României, “de la Adrian Năstase (poz. 1) până la Aurel Rădulescu (poz. 12)”, în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, actele depuse la dosar, precum si concluziile reprezentantului Ministerului Public, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si celor ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind înregistrarea celor 12 candidaturi pentru functia de Presedinte al României.

Examinând contestatia, Curtea retine că în motivarea acesteia sunt formulate unele consideratii de natură politică si socială în legătură cu “responsabilitatea într-un grad mai mare sau mai mic” a celor 12 candidati pentru functia de Presedinte al României sau numai a unora dintre ei, pentru “grava criză politică, economică, socială si morală” pe care România o traversează si, în consecintă, solicită amânarea alegerilor prezidentiale. Curtea constată că aceste motive nu reprezintă impedimente în sensul dispozitiilor expres si limitativ prevăzute de Constitutie, care sunt de strictă interpretare, astfel încât nu pot constitui temei legal pentru infirmarea înregistrării de către Biroul Electoral Central a celor 12 candidaturi depuse pentru functia de Presedinte al României.

Conditiile de eligibilitate, precum si impedimentele constitutionale pentru a fi ales în functia de Presedinte al României sunt prevăzute expres si limitativ de prevederile constitutionale ale art. 37 - “Dreptul de a fi ales”, art. 36 alin. (2) - “Dreptul la vot”, art. 16 alin. (3), referitor la conditiile pentru ocuparea functiilor si demnitătilor publice, art. 40 alin. (3), cu privire la categoriile de persoane ce nu pot face parte din partide politice, si art. 81 alin. (4), care interzice îndeplinirea functiei de Presedinte al României pentru mai mult de două mandate. Raportate la aceste texte din Constitutie, examinarea motivelor de ordin politic si moral invocate de autorul contestatiei, datorită naturii lor, nu intră în atributiile Curtii Constitutionale, astfel cum acestea sunt definite prin Constitutie si Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată. În consecintă, Curtea urmează să respingă ca neîntemeiată contestatia ce formează obiectul prezentului dosar.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 18, 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE :

Respinge contestatia privind înregistrarea celor 12 candidaturi pentru functia de Presedinte al României, contestatie formulată de domnul George Gibescu.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 16

din 8 noiembrie 2004

privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Eugeniu Dragos Petria pentru functia de Presedinte al României

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

La data de 6 noiembrie 2004 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, contestatia înregistrată la nr. 60/CT din 6 noiembrie 2004, formulată de domnul Eugeniu Dragos Petria împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 20 din 25 octombrie 2004, prin care s-a respins cererea de înregistrare a candidaturii sale pentru functia de Presedinte al României la alegerile din 28 noiembrie 2004, precum si de înregistrare a semnului electoral.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 629F/2004.

Potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, contestatiile se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei, domnul Eugeniu Dragos Petria sustine că Hotărârea Biroului Electoral Central de neînregistrare a candidaturii sale la functia de Presedinte al României este netemeinică si nelegală. Contestatorul arată că a solicitat numai înregistrarea semnului său electoral, iar, în conditiile în care toti candidatii aveau termen la data de 29 octombrie 2004 pentru a depune liste de sustinători semnate, Biroul Electoral Central nu putea sti că acestea nu vor fi depuse până în ultima zi a termenului. Consideră că rezolvarea legală era să se accepte sau să se respingă semnul electoral imediat, în aceeasi zi, iar abia la expirarea termenului pentru depunerea listelor de sustinători să se respingă si candidatura.

Totodată, autorul contestatiei sustine că a depus la Biroul Electoral Central declaratia de avere, precum si declaratia autentificată privind neapartenenta sa ca agent ori colaborator al organelor de securitate si că aceasta din urmă nu i-a fost primită întrucât Biroul Electoral Central se pronuntase deja asupra cererii sale. Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României coroborat cu art. 113 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, solicită respingerea contestatiei, arătând că petentul nu a îndeplinit conditiile prevăzute de lege pentru înregistrarea candidaturii sale si a semnului electoral.

CURTEA,

examinând contestatia formulată de domnul Eugeniu Dragos Petria împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 20 din 25 octombrie 2004, în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si actele depuse la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind neînregistrarea candidaturii domnului Eugeniu Dragos Petria pentru functia de Presedinte al României.

În conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui României se fac în scris si vor fi primite numai dacă:

“a) sunt semnate de conducerea partidului sau a aliantei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent;

b) cuprind prenumele si numele, locul si data nasterii, starea civilă, domiciliul, studiile, ocupatia si profesia candidatului si precizarea că îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru a candida;

c) sunt însotite de declaratia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată si datată de candidat, de declaratia de avere, de o declaratie autentică, pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca politie politică, precum si de lista sau listele sustinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegători.”

Potrivit dispozitiilor art. 13 alin. (1) din aceeasi lege, “Semnele electorale se declară la Biroul Electoral Central o dată cu depunerea candidaturii”.

Propunerea de candidatură formulată de domnul Eugeniu Dragos Petria nu îndeplineste nici una dintre conditiile obligatorii prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României.

Astfel, cererea de depunere a candidaturii înregistrată de contestator la Biroul Electoral Central la data de 22 octombrie 2004 nu este însotită de declaratia de avere, de declaratia privind apartenenta sau neapartenenta ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca politie politică, si nici de lista cu cel putin 200.000 de sustinători cu drept de vot.

Sustinerea contestatorului în sensul că a depus la Biroul Electoral Central declaratia de avere nu poate fi primită, fiind o afirmatie nedovedită. De asemenea, nu poate fi primită nici sustinerea contestatorului în sensul că a prezentat Biroului Electoral Central declaratia autentică privind neapartenenta sa ca agent sau colaborator al organelor de securitate, câtă vreme prezentarea acestui document s-a realizat, potrivit chiar propriei afirmatii, ulterior pronuntării Biroului Electoral Central cu privire la înregistrarea candidaturii.

În ceea ce priveste semnul electoral depus de petent, acesta nu putea fi înregistrat decât o dată cu depunerea candidaturii în conditiile prevăzute de lege. Or, asa cum s-a arătat, petentul nu a îndeplinit, la data la care a solicitat Biroului Electoral Central înregistrarea candidaturii sale, conditiile prevăzute de art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 370/2004. În această situatie, înregistrarea semnului electoral nefiind un act de sine stătător, ci dependent de admiterea cererii de depunere a candidaturii, hotărârea de respingere a înregistrării este legală.

Având în vedere dispozitiile legale citate si situatia mai sus arătată, rezultată din actele dosarului, Curtea Constitutională constată că neînregistrarea de către Biroul Electoral Central a candidaturii domnului Eugeniu Dragos Petria si a semnului electoral depus de acesta este legală, iar contestatia formulată împotriva hotărârii de neînregistrare este nefondată, urmând să fie respinsă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 18, 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia privind neînregistrarea candidaturii domnului Eugeniu Dragos Petria pentru functia de Presedinte al României.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind achizitia de servicii si produse “Suport logistic pe termen lung pentru fregatele T 22 R, Regele Ferdinand si Regina Maria”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se mandatează Compania Natională “Romtehnica” - S.A. ca, în numele si pentru Ministerul Apărării Nationale, să încheie pentru achizitia de servicii si produse “Suport logistic pe termen lung pentru fregatele T 22 R, Regele Ferdinand si Regina Maria” un acord-cadru cu durata de 15 ani cu firma britanică BAE SYSTEMS (Operations) Ltd.

Art. 2. - În baza acordului-cadru se încheie contracte ferme la intervale nu mai mari de 4 ani.

Art. 3. - Finantarea achizitiei se realizează din bugetul anual alocat Ministerului Apărării Nationale.

Art. 4. - Contractele încheiate pentru suportul logistic aferent fregatelor T 22 R, Regele Ferdinand si Regina Maria, vor cuprinde clauze referitoare la operatiunile compensatorii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.883.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea partială a proiectului “Revista româno-elenă de informare economică si de afaceri - EL-RO” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea partială, în limita sumei de 500 milioane lei, a proiectului “Revista româno-elenă de informare economică si de afaceri - EL-RO”.

Art. 2. - (1) Finantarea partială a proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 23 din 4 noiembrie 2004, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 500 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

(2) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Ministerul Afacerilor Externe si Firma Graphic Arts din Grecia, cu plata în avans, în cuantum de 30%, pentru realizarea proiectului.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 10 decembrie 2004.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.917.