MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.063         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

471. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

 

890. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

 

474. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

 

893. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

 

475. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar

 

894. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar

 

476. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

895. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

Decizia nr. 418 din 14 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (4), art. 49 alin. (3) si art. 50 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 78 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 27 august 2004, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(5) Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea spitalele clinice si spitalele universitare sunt parte integrantă a domeniului public al judetelor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti si se dau în administrarea unitătilor sanitare respective prin hotărâre a consiliului judetean, municipal sau local al sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz. Consiliile judetene, municipale sau locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti nu pot percepe taxe si chirii asupra terenurilor si clădirilor în care îsi desfăsoară activitatea spitalele clinice si spitalele universitare.”

2. La articolul I punctul 2, alineatul (6) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(6) Unitătile de asistentă medico-socială înfiintate prin hotărâri ale consiliilor locale comunale trec în responsabilitatea administrativă si financiară a consiliilor judetene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel, asumându-si obligatiile de finantare.”

3. La articolul I punctul 3, alineatele (3) si (5) ale articolului 52 vor avea următorul cuprins:

“(3) Finantarea centrelor de sănătate multifunctionale se asigură din venituri proprii, precum si din sume acordate de la bugetul de stat si bugetele locale.

............................................................................................

(5) De la bugetul de stat se acordă sume prin bugetul Ministerului Sănătătii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 471.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2004.

Nr. 890.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 73 din 19 august 2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 26 august 2004, cu următoarea modificare:

- Articolul 2 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din

Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 474.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2)

din Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie

în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 73/2004 pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protectie în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2004.

Nr. 893.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60 din 26 august 2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 1 septembrie 2004, cu următoarea modificare:

- Articolul IV va avea următorul cuprins:

“Art. IV. - Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasă, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Litera i) a articolului 44 va avea următorul cuprins:

«i) de a beneficia, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de asistentă medicală gratuită si de medicamente gratuite atât personal, cât si pentru membrii lor de familie.»

2. Alineatul (3) al articolului 63 va avea următorul cuprins:

«(3) Normele privind definirea titlurilor profesionale si a domeniilor de activitate pentru asistentii medicali formati încelelalte specialităti se elaborează de către Ministerul Sănătătii, în colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În termen de 90 de zile de la aprobarea acestora, Ministerul Educatiei si Cercetării împreună cu Ministerul Sănătătii va elabora curricula pentru asistentii formati în celelalte specialităti, structurată pe 3 ani de studiu. Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) lit. b), dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 721/2004, rămân în vigoare si pentru anul scolar 2004-2005.»”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din

Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 475.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea

si completarea unor dispozitii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2004.

Nr. 894.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 91 din 26 august 2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 30 august 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 476.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului

de stat pe anul 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2004.

Nr. 895.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 418

din 14 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (4), art. 49 alin. (3) si art. 50 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (4), art. 49 alin. (3) si art. 50 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată, prin avocat, de Alexandru Georgescu în Dosarul nr. 7.003/As/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si litigii de muncă.

La apelul nominal autorul exceptiei este prezent personal si asistat de avocatul M.I. Ghica. Lipseste Casa de pensii a municipiului Bucuresti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocatul autorului exceptiei solicită să se constate neconstitutionalitatea art. 50 din Legea nr. 19/2000 în raport cu prevederile art. 47 alin. (2) din Constitutia republicată. În acest sens, depune concluzii scrise la dosar. Reprezentantul Ministerului Public, apreciind că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 24 februarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 7.003/As/2003, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă si litigii de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (4), art. 49 alin. (3) si art. 50 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată, prin avocat, de Alexandru Georgescu într-un litigiu de asigurări sociale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 50 din Legea nr. 19/2000, prin “exceptarea perioadelor asimilate de la stabilirea pensiei anticipate partiale”, încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, instituind un regim discriminatoriu pentru o categorie de persoane.

Consideră, totodată, că dispozitiile legale criticate încalcă si dreptul fundamental la pensie, prevăzut de art. 47 alin. (2) din Constitutie, republicată.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si litigii de muncă consideră că exceptia ridicată nu este întemeiată, deoarece “nu se poate în nici un caz aprecia că instituirea unor dispozitii de favoare, în anumite conditii, încalcă principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, instituit de art. 16 alin. (1) din Constitutie”. Cetătenii care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 10 ani mai mare decât stagiul standard se află într-o situatie diferită fată de cei care au realizat doar un stagiu minim sau incomplet.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate prin exceptia de neconstitutionalitate nu încalcă nici o normă constitutională. Arată, în acest sens, că, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, republicată, dreptul la pensie este stabilit de lege. Legea nr. 19/2000 reglementează situatii diferite de acordare a pensiei, în functie de vârsta asiguratului si stagiul de cotizare realizat de acesta, “ceea ce impune si justifică, în mod obiectiv si rezonabil, aplicarea unor tratamente juridice diferite”, iar “instituirea unei reguli speciale cu privire la pensia anticipată si pensia anticipată partială”, conform căreia la stabilirea stagiului de cotizare nu se iau în calcul perioadele asimilare, este constitutională.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile avocatului autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Autorul exceptiei a solicitat constatarea neconstitutionalitătii dispozitiilor art. 50 din Legea nr. 19/2000, pentru faptul că, la stabilirea dreptului la pensia anticipată partială, acestea nu permit includerea în stagiul de cotizare realizat a perioadelor necontributive, asimilate stagiului de cotizare, iar printr-o interpretare gresită a textului de lege, se exclud de la calcul si cei 10 ani în care autorul exceptiei a fost militar activ. Instanta de judecată, având în vedere că la ambele tipuri de pensie anticipată se aplică aceleasi reguli, a sesizat Curtea Constitutională pentru examinarea constitutionalitătii art. 38 alin. (4), art. 49 alin. (3) si art. 50 din Legea nr. 19/2000. Întrucât obiectul litigiului în cadrul căruia a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate este legat de dreptul la pensia anticipată partială, dispozitiile art. 49 alin. (3) din lege, referitoare la pensia anticipată, nu sunt incidente în cauză, astfel că exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii urmează să fie respinsă ca fiind inadmisibilă.

Desi autorul exceptiei nu invocă neconstitutionalitatea art. 38 alin. (4), totusi, criticând excluderea din calcul a perioadelor asimilate în cazul stabilirii drepturilor prevăzute de art. 50, constatăm că obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile acestor texte din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, texte care au următoarea redactare:

- Art. 38: “(1) În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

a) a beneficiat sau beneficiază de drepturi de asigurări sociale, cu exceptia celor prevăzute la art. 40 lit. a), b), c) si e);

b) a urmat cursurile de zi ale învătământului superior, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;

c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.

(2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de învătământ superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) beneficiază de perioade asimilate, dacă în aceste perioade nu se regăsesc în situatiile prevăzute la art. 5.

(4) Perioadele asimilate, prevăzute la alin. (1), se valorifică numai pentru obtinerea pensiei pentru limită de vârstă, de invaliditate si de urmas.”;

- Art. 50: “(1) Asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depăsit stagiul complet de cotizare cu până la 10 ani pot solicita pensie anticipată partială cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

(2) Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2.”

În opinia autorului exceptiei dispozitiile legale criticate contravin următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 47 alin. (2): “Cetătenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistentă medicală în unitătile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetătenii au dreptul si la măsuri de asistentă socială, potrivit legii.”

Constitutia stabileste dreptul tuturor cetătenilor la pensie, prevăzând, în art. 47 alin. (2), că exercitarea acestui drept se face în conditiile prevăzute de lege. Astfel, intră în atributiile exclusive ale legiuitorului stabilirea tipurilor de pensie, a conditiilor ce trebuie îndeplinite de beneficiari pentru a se putea înscrie la pensie, a modului de calcul al cuantumului pensiei si a altor conditii de fond si de formă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit dispozitiilor art. 40 din Legea nr. 19/2000: “În sistemul public se acordă următoarele categorii de pensii:

a) pensia pentru limită de vârstă;

b) pensia anticipată;

c) pensia anticipată partială;

d) pensia de invaliditate;

e) pensia de urmas.”

Pensia anticipată si pensia anticipată partială se deosebesc de pensia pentru limită de vârstă prin faptul că se permite reducerea vârstei standard de pensionare, în conditiile în care este realizat stagiul complet de cotizare cu o depăsire, în raport cu care se determină perioada cu care se poate reduce vârsta standard.

Principiul general adoptat în reglementarea legală a sistemului public de pensii asigură luarea în considerare la stabilirea cuantumului pensiei a întregii activităti desfăsurate de titularii dreptului la pensie, respectiv a întregii perioade în care au contribuit la fondurile de asigurări sociale.

Art. 38 din Legea nr. 19/2000 permite includerea, prin asimilare, în stagiul de cotizare si a perioadelor necontributive, în trei situatii, respectiv perioada în care titularul a beneficiat de drepturi de asigurări sociale, cu exceptia pensiei, când titularul a urmat cursurile de zi ale învătământului superior, cu conditia absolvirii, si când titularul a satisfăcut stagiul militar obligatoriu, potrivit legii.

Art. 50 din Legea nr. 19/2000 nu contine nici o dispozitie cu caracter discriminatoriu, conditiile prevăzute pentru exercitarea dreptului la pensie anticipată partială fiind egale pentru toti cetătenii. Acest text de lege nu atinge nici dreptul la pensie garantat de Constitutie, stabilind doar conditiile în care cetătenii pot beneficia de o pensie specială înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, aceeasi pentru toti cei care doresc să beneficieze de acest drept. Stabilirea conditiilor de acordare a pensiei si, cu atât mai mult, a unei pensii speciale, în conditiile de facilitate, făcându-se potrivit legii, prevederea din art. 38 alin. (4) din Legea nr. 19/2000, potrivit căreia perioadele asimilate se pot valorifica la stabilirea stagiului de cotizare realizat numai în cazul pensiilor pentru limită de vârstă, de invaliditate si de urmas, fiind excluse pensia anticipată si cea anticipată partială, tine de optiunea liberă a legiuitorului. Această reglementare se aplică, fără nici o exceptie, tuturor cetătenilor care solicită să fie înscrisi în vreuna dintre aceste două categorii de pensii.

Interpretarea gresită, invocată de autorul exceptiei, potrivit căreia, pe lângă cei 4 ani cât a urmat învătământul militar superior, se exclud de la calcul si cei 10 ani când a fost militar activ, tine de aplicarea dispozitiilor legale, iar nu de constitutionalitatea acestora. Exceptarea prevăzută de art. 38 alin. (4) din Legea nr. 19/2000 este strict definită de legiuitor, iar ea nu poate viza perioada în care cetăteanul beneficiar al oricărui tip de pensie a fost militar activ. Stagiul realizat ca militar activ nu constituie perioadă asimilată, ci perioadă identică stagiului de cotizare.

Asa fiind, urmează ca exceptia de neconstitutionalitate a art. 38 alin. (4) si art. 50 din Legea nr. 19/2000 să fie respinsă ca neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (4) si art. 50 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Alexandru Georgescu în Dosarul nr. 7.003/As/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si litigii de muncă.

2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 octombrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman