MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1075      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

22. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005

 

DECRETE

 

922. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

923. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

924. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

925. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Ofiter

 

936. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

937. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

938. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

940. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

947. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de la Nairobi privind protectia simbolului olimpic

 

948. - Decret privind rechemarea unor ambasadori

 

949. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

950. - Decret pentru înaintarea în gradul profesional următor a unor inspectori generali din Ministerul Justitiei

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

95. - Ordonantă de urgentă pentru reglementarea unor probleme financiare

 

1.895. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor

 

1.934. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

1.980. - Hotărâre pentru schimbarea denumirii Regiei Autonome “Aeroportul Suceava”, precum si pentru deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pe Aeroportul Suceava

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Bugetul de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2005, finantat integral din venituri extrabugetare, se stabileste la suma de 196.600.000 mii lei – venituri curente si sold din anul precedent, 195.500.000 mii lei - cheltuieli si la suma de 1.100.000 mii lei - excedent bugetar.

Art. 2. - Detalierea cheltuielilor pe structura clasificatiei bugetului de stat, precum si cuantumul comisioanelor pentru tranzactiile derulate pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri si cheltuieli se face de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în conformitate cu obiectivele si sarcinile acesteia.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2004.

Nr. 22.

 

ANEXĂ1)

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului educatiei si cercetării,

cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la crearea primei institutii de învătământ în domeniul arhitecturii, pentru calitatea deosebită a învătământului superior specific unei activităti ce îmbină rigorile datelor tehnice cu inspiratia si măiestria artistică, scoala de arhitectură românească fiind recunoscută pe plan international pentru realizările sale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul “Meritul Cultural” în grad de Mare Ofiter, categoria I - “Arhitectură” Universitătii de Arhitectură si Urbanism  “Ion Mincu” din Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 922.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului educatiei si cercetării,

cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la crearea primei institutii de învătământ în care se predă arhitectura în Bucuresti, pentru competenta si profesionalismul dovedite în formarea noilor generatii de arhitecti,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria I - “Arhitectură”:

- domnului profesor universitar doctor arhitect Mihail Caffe;

- doamnei conferentiar universitar doctor arhitect Rodica Crisan;

- domnului conferentiar universitar doctor arhitect Iulius Ionescu;

- domnului conferentiar universitar doctor arhitect Sergiu Nistor;

- doamnei profesor universitar doctor arhitect Daniela Rădulescu-Andronic.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria I - “Arhitectură”:

- domnului lector universitar arhitect Zachi Arpad;

- domnului conferentiar universitar doctor arhitect Zeno Bogdănescu;

- domnului profesor universitar doctor arhitect Mihail Cocheci;

- domnului conferentiar universitar doctor arhitect Nicolae Grama;

- domnului profesor universitar doctor Stelian Găină;

- domnului lector universitar arhitect Liviu Ianăsi;

- domnului profesor universitar doctor arhitect Cosma Jurov;

- domnului conferentiar universitar doctor arhitect Dan Serban;

- domnului profesor universitar doctor arhitect Dorin Stefan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 923.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului afacerilor externe, pentru rolul deosebit pe cre îl are în promovarea actului de justitie încadrul statelor Uniunii Europene, ca semn de apreciere a sprijinului acordat României în eforturile de pregătire a aderării la Uniunea Europeană,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national “Steaua României” în grad de Mare Cruce domnului Vassillios Skouris, presedintele Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 924.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, pentru meritele sale stiintifice deosebite, pentru contributia la promovarea unei imagini corecte a istoriei si culturii României în mediile academice americane,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national “Steaua României” în grad de Ofiter domnului profesor Randolph L. Braham, director al Institutului Rosenthal pentru Studiul Holocaustului de la Universitatea din New York (Statele Unite ale Americii).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 925.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A, si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport,

în semn de apreciere deosebită pentru sprijinul acordat Federatiei Române de Patinaj pentru încurajarea si promovarea performantelor sportive si a spiritului sportiv, pentru sustinerea constantă acordată Comitetului Olimpic Român,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa I domnului Ottavio Cinquanta, presedintele Uniunii Internationale de Patinaj (I.S.U.).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2004.

Nr. 936.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului economiei si comertului,

cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la începutul activitătii de metrologie legală în România, pentru contributia personală deosebită la cercetarea sistemelor de măsurare si realizarea de etaloane, pentru activitatea desfăsurată în cadrul organismelor internationale de specialitate,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului profesor universitar doctor inginer Fănel Iacobescu, director general al Biroului Român de Metrologie Legală.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

- domnului Nicolae Ilioiu;

- domnului Ioan Iscrulescu, consilier la Biroul Român de Metrologie Legală, redactor al revistei “Metrologia aplicată”;

- domnului Gheorghe Ispăsoiu, consilier la Biroul Român de Metrologie Legală.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2004.

Nr. 937.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere a întregii activităti si profesionalismului dovedite în promovarea valorilor culturale proprii si a relatiilor culturale si de prietenie între tările lor si România, în calitate de directori de centre culturale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter, categoria F - “Promovarea Culturii”:

1. doamnei Vilma Anyzova, director al Centrului Ceh;

2. domnului Mihaly Andras Beke, director al Centrului Maghiar;

3. doamnei Irina Boulin-Ghica, director al Institutului Francez;

4. domnului Roland Chojnacki, director al Institutului Polonez;

5. domnului Vito Grasso, director al Institutului Italian de Cultură;

6. doamnei Sabine Hentzsch, director al Institutului Goethe;

7. domnului Stephan Roman, director al British Council;

8. domnului Mark Wentworth, director al Centrului Cultural American;

9. doamnei Ioana Zlotescu-Zimatu, director al Institutului Cervantes.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2004.

Nr. 938.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere deosebită pentru sprijinul acordat tării noastre în procesul de aderare la structurile euroatlantice, pentru contributia personală la dezvoltarea si consolidarea legăturilor de cooperare luxemburghezo-române,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce:

- domnului Jacques Santer, presedinte al Consiliului de Administratie al R.T.L.;

- domnului Gaston Thorn, lider al Partidului Democrat.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter domnului Alphonse Spielmann, judecător la Consiliul Europei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2004.

Nr. 940.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de la Nairobi privind protectia simbolului olimpic

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 407 din 21 octombrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul de la Nairobi privind protectia simbolului olimpic si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2004.

Nr. 947.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unor ambasadori

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerile Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Persoanele prevăzute în anexa la prezentul decret se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în statele mentionate în dreptul fiecăreia.

Art. 2. - Persoanele prevăzute la art. 1 îsi vor încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2004.

Nr. 948.

 

ANEXĂ

 

- domnul Alexandru Cornea - Ucraina

- domnul Stefan Glavan - Serbia si Muntenegru

- domnul Ion Dobreci - Republica Arabă Siriană

- domnul Dan Mihai Bârliba - Regatul Arabiei Saudite

- domnul Niculae Stan - Republica Islamică Iran

- domnul Gelu Voican Voiculescu - Regatul Maroc.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar, sef al Misiunii Permanente a României pe lângă Organizatiile Internationale si Negocierile Multilaterale de la Viena, domnul Liviu Aurelian Bota.

Art. 2. - Domnul Liviu Aurelian Bota îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2004.

Nr. 949.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru înaintarea în gradul profesional următor a unor inspectori generali din Ministerul Justitiei

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si al art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 24 alin. (3) lit. a) si ale art. 72 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor,

având în vedere propunerea ministrului justitiei,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnii inspectori generali Binisor Badea Valentin si Băditoiu Dumitru Constantin se avansează în gradul profesional de inspector general principal.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 950.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru reglementarea unor probleme financiare

 

Măsurile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă vizează necesitatea modificării structurii cheltuielilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat pe anul 2004 ca urmare a aparitiei unor priorităti determinate de politicile si strategiile sectoriale în domeniile: functiei publice, agriculturii, prin suplimentarea stimulentului acordat producătorilor agricoli, asistentei sociale, prin recalcularea pensiilor din sectorul special, si constituie o situatie de urgentă si extraordinară,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă diminuarea cheltuielilor totale ale bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2004, aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 4 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, cu suma de 582,6 miliarde lei, majorându-se cu aceeasi sumă excedentul acestui buget.

(2) Sinteza cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2004, cu modificări, detaliate pe părti, capitole si titluri, este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Sumele alocate din credite externe pe anul 2004 Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru bugetul asigurărilor pentru somaj, aprobate prin Legea nr. 519/2003, cu modificările si completările ulterioare, se diminuează cu 277,7 miliarde lei, din care la capitolul “Alte actiuni” cu 50,6 miliarde lei, la capitolul “Cheltuieli de administrare ale fondului” cu 135,4 miliarde lei si la capitolul “Împrumuturi” cu 91,7 miliarde lei, si, în mod corespunzător, se diminuează deficitul bugetului sumelor alocate din credite externe.

Art. 2. - (1) Cheltuielile de administrare ale fondului si, respectiv, cheltuielile totale aprobate pentru bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 prin Legea nr. 519/2003, cu modificările si completările ulterioare, se diminuează cu suma de 40,0 miliarde lei ca urmare a diminuării cheltuielilor de capital cu suma de 110 miliarde lei si majorării cu 70 miliarde lei a cheltuielilor de personal.

(2) Cu suma de 40 miliarde lei se diminuează subventiile primite de bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004.

(3) Sumele alocate din credite externe pe anul 2004 Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobate prin Legea nr. 519/2003, cu modificările si completările ulterioare, se diminuează cu 70,3 miliarde lei la capitolul “Cheltuieli de administrare ale fondului” si, în mod corespunzător, se diminuează deficitul bugetului sumelor alocate din credite externe.

Art. 3. - (1) Transferurile din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si în bugetul de stat pe anul 2004, aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se diminuează cu suma de 40 miliarde lei.

(2) Se aprobă suplimentarea cheltuielilor, respectiv a Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului si a deficitului bugetului de stat pe anul 2004 cu suma de 970,6 miliarde lei.

Art. 4. - (1) Începând cu anul 2004, fondurile aferente sustinerii sistemului de protectie a copilului se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, sustinerea sistemului de protectie a copilului, creselor si centrelor judetene si locale de consultantă agricolă.

(2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului pe anul 2004 se diminuează cu 3.629,4 miliarde lei, potrivit anexei nr. 2.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, potrivit alin. (1), pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului pe anul 2004 sunt de 3.629,4 miliarde lei si sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Unitătile Trezoreriei Statului sunt abilitate să introducă în executia bugetului de stat si a bugetelor locale modificările determinate de aplicarea prevederilor alin. (2) si (3), pe baza conturilor de executie întocmite de presedintii consiliilor judetene si de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea prezentei ordonante de urgentă.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările prevăzute la art. 1-4 în volumul si în structura bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului de stat si bugetelor sumelor alocate din credite externe asigurărilor pentru somaj si asigurărilor sociale de stat pe anul 2004.

Art. 6. - Începând cu trimestrul IV al anului bugetar, Ministerul Finantelor Publice poate regulariza cu bugetul de stat disponibilitătile aflate în fondul de risc constituit potrivit legii datoriei publice, în limita sumelor alocate din bugetul de stat.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 95.

 

ANEXE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(4) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor este desemnat ca Autoritate de management pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu si organism intermediar pentru proiectele de infrastructură de mediu finantate din Fondul de coeziune.”

2. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

“f) de coordonare a utilizării asistentei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană în domeniul mediului.”

3. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 34 se introduc punctele 35 si 36, cu următorul cuprins:

“35. programează, coordonează si monitorizează utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană;

36. colaborează cu consiliile judetene si locale la elaborarea programelor si proiectelor referitoare la dezvoltarea infrastructurii de mediu, în vederea realizării politicii sectoriale din acest domeniu.”

4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) În cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor se organizează si functionează Directia generală pentru implementarea fondurilor europene, care va functiona cu 50 de posturi la sfârsitul anului 2004 si cu 100 de posturi la sfârsitul anului 2005.

(2) Agentiile regionale pentru protectia mediului se desemnează ca organisme intermediare pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu; în cadrul acestora se vor organiza la nivel de directie structurile necesare.

(3) Organismul intermediar pentru proiectele de infrastructură de mediu finantate din Fondul de coeziune si organismele intermediare pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu vor îndeplini atributiile delegate de către Autoritatea de management pentru programul operational sectorial pentru infrastructura de mediu, stabilite prin acordul ambelor părti.”

5. Anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor” se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Florin Stadiu,

secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,

Andrei Popescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.895.

 

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 408/2004)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 17.500.000 mii lei, la capitolul 55.01 “Ordine publică si sigurantă natională”, din care 13.000.000 mii lei la titlul I “Cheltuieli de personal” si 4.500.000 mii lei la titlul II “Cheltuieli materiale si servicii”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.934.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru schimbarea denumirii Regiei Autonome “Aeroportul Suceava”, precum si pentru deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pe Aeroportul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Regia Autonomă “Aeroportul Suceava” îsi schimbă denumirea în Regia Autonomă “Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava”.

Art. 2. - Se aprobă deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava.

Art. 3. - (1) Organele teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor, ale Autoritătii Nationale de Control si ale Ministerului Sănătătii asigură personalul necesar pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat - vamal, sanitar-uman, sanitar-veterinar si fitosanitar.

(2) Spatiile si utilitătile necesare pentru desfăsurarea activitătilor de control pentru trecerea frontierei de stat si pentru activitatea vamală se asigură de Regia Autonomă  “Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava”, conform anexelor nr. 1 si 2.

Art. 4. - Programul de functionare a punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si a biroului vamal de control si vămuire la frontieră este acelasi cu cel al aeroportului.

Art. 5. - În punctul de control pentru trecerea frontierei de stat si în biroul vamal de control si vămuire la frontieră, deschise în temeiul prezentei hotărâri, se asigură operatiunile specifice pentru toti pasagerii si mărfurile fiecărui zbor international.

Art. 6. - Cheltuielile privind personalul si dotarea corespunzătoare a punctului de control pentru trecerea frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal de control si vămuire la frontieră, precum si asigurarea mijloacelor  de transport necesare în vederea bunei desfăsurări a activitătii se asigură din bugetul institutiilor prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor

de control,

Marin Popescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 1.980.

 

ANEXA Nr. 1

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

necesare pentru desfăsurarea activitătilor de control pentru trecerea frontierei de stat la Aeroportul Stefan cel Mare - Suceava

 

1. O încăpere pentru seful punctului de control pentru trecerea frontierei de stat

2. O încăpere pentru personal

3. O încăpere si un ghiseu pentru sensul de intrare în tară

4. Un ghiseu cu două posturi pentru sensul de iesire din tară

5. Un birou tehnic pentru investigatie si cercetare

6. O linie telefonică intel C

7. O linie telefonică externă/internă

8. Mese si scaune pentru încăperi.

 

ANEXA Nr. 2

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

necesare pentru desfăsurarea activitătilor biroului vamal de control si vămuire la frontieră la Aeroportul Stefan cel Mare – Suceava

 

1. O încăpere pentru seful biroului vamal de control si vămuire la frontieră

2. O încăpere pentru personal

3. Două încăperi pentru control vamal corporal

4. O linie telefonică externă/internă

5. Mese si scaune pentru încăperi.