MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.083         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

96. - Ordonantă de urgentă privind trecerea Teatrului National din Craiova în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

 

97. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

98. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe

 

102. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 

1.937. - Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei si Comertului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

 

1.938. - Hotărâre privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a judetului Vrancea si din administrarea Consiliului Judetean Vrancea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

1.981. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Călărasi

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind trecerea Teatrului National din Craiova în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Teatrul National din Craiova, judetul Dolj, trece în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor si se finantează din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2004 pentru judetul Dolj se diminuează cu suma de 1.360.191 mii lei si se suplimentează corespunzător bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 2. - Cheltuielile efectuate în anul 2004 pentru finantarea institutiei de cultură prevăzute la art. 1 alin. (1) se regularizează cu bugetul de stat, conform precizărilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă pozitia 5 din anexa nr. 5  “Lista institutiilor de cultură care se finantează din bugetele locale pe anul 2004” la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 96.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităti de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari si Turceni, Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralele termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

Întrucât capacitatea utilă reală de stocare din centrale este ocupată în proportie de 70% cărbune, respectiv 50% păcură, de stocurile rezervă de stat, astfel încât capacitătile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente pentru asigurarea unei functionări în bune conditii pe perioada de iarnă,

având în vedere că pornirea instalatiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populatiei, precum si cresterea consumului de energie electrică determină cresterea consumurilor medii zilnice de cărbune si păcură si luând în considerare că livrările de păcură si cărbune de la furnizori nu pot fi mentinute la nivelul consumului, ceea ce reprezintă o situatie extraordinară,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de împrumut, în conditiile art. 1562 din Codul civil, pe termen de 180 de zile, a cantitătilor de 3.864.004,82 tone cărbune energetic si 193.135,64 tone păcură, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, care vor fi acordate Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., filialelor sale: Societatea Comercială “Electrocentrale” Deva - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale” Bucuresti - S.A. si Societatea Comercială “Electrocentrale” Galati - S.A., Complexului Energetic Craiova, Complexului Energetic Rovinari, Complexului Energetic Turceni, Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare - Sucursala “ROMAG-TERMO” si centralelor termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale.

Art. 2. - (1) În cazul nerestituirii împrumutului prevăzut la art. 1 si după aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Administratia Natională a Rezervelor de Stat va emite facturi fiscale pentru valoarea produselor calculate la preturile pietei, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând nastere la încasarea acestora.

(2) Până la desdăunarea integrală a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, societătile comerciale debitoare vor suporta penalităti de întârziere la plată, la nivelul celor prevăzute de lege pentru creantele bugetare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 97.

 

ANEXĂ

 

CANTITĂTILE

de combustibil împrumutate din rezervele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

Nr.

crt.

Unitatea

Cantitatea împrumutată (tone)

Cărbune

Păcură

1.

Termoelectrica - S.A. 300.000,00 14.500,00

 

 

2.

Electrocentrale Bucuresti - S.A.

0,00

54.000,00

3.

Electrocentrale Deva - S.A.

138.841,22

0,00

4.

Electrocentrale Galati - S.A.

0,00

15.500,00

5.

Complexul Energetic Rovinari - S.A.

149.981,00

2.000,00

6.

Complexul Energetic Turceni - S.A.

600.000,00

7.000,00

7.

Complexul Energetic Craiova - S.A.

765.000,00

4.500,00

8.

RAAN - Sucursala “ROMAG-TERMO”

577.000,00

0,00

9.

CET Arad - S.A.

100.000,00

9.000,00

10.

CET Bacău - S.A.

250.000,00

9.500,00

11.

CET Brasov - S.A.

150.000,00

0,00

12.

Electrocentrale Oradea - S.A.

216.242,90

6.500,00

13.

Uzina Electrică Zalău - S.A.

50.000,00

4.000,00

14.

Colterm Timisoara - S.A.

167.730,60

4.000,00

15.

CET Iasi - S.A.

0,00

19.500,00

16.

Dalkia Termo Prahova - S.R.L.

0,00

10.000,00

17.

Termoficare 2000 Pitesti - S.A.

0,00

2.500,00

18.

Termica Botosani - S.A.

0,00

13.139,49

19.

Uzina Termică Calafat - S.A.

0,00

1.000,00

20.

CET Govora - S.A.

399.209,10

4.996,15

21.

CET Energoterm Resita - S.A

0,00

5.000,00

22.

Proditerm Bistrita - S.A.

0,00

1.500,00

23.

Terma Serv Alexandria - S.R.L.

0,00

5.000,00

TOTAL:

3.864.004,82

193.135,64

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe

 

Având în vedere amploarea luată în ultimul timp de fenomenul extremist-terorist si de criminalitatea organizată, precum si de amenintările la adresa statelor angajate în lupta antiteroristă, se impune de urgentă luarea unor măsuri de extindere, în complexitate si dimensiune, a misiunilor de pază si apărare a sediilor reprezentantelor permanente ale României din străinătate, precum si a protectiei personalului român aflat în misiune externă.

Întrucât Serviciul de Informatii Externe este abilitat, potrivit reglementărilor legale, să asigure paza si apărarea misiunilor diplomatice, însă nu poate folosi în această activitate militari angajati pe bază de contract, deoarece această categorie de personal nu a fost prevăzută în legea de organizare si functionare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 18 octombrie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Personalul Serviciului de Informatii Externe se compune din cadre militare, militari angajati pe bază de contract si salariati civili.”

2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Cadrele militare în activitate, în rezervă sau în retragere din cadrul Serviciului de Informatii Externe au toate drepturile si îndatoririle prevăzute de actele normative aplicabile armatei române, precum si de reglementările specifice acestui serviciu.

(2) Militarii angajati pe bază de contract sunt învestiti cu exercitiul autoritătii publice pe timpul si în legătură cu îndeplinirea atributiilor si îndatoririlor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege pentru  cadrele militare în activitate. Modul de angajare, durata contractului, drepturile si îndatoririle militarilor angajati pe bază de contract sunt reglementate prin ordin al directorului Serviciului de Informatii Externe.

(3) Salariatilor civili le sunt aplicabile, după caz, dispozitiile Codului muncii, ale Statutului functionarilor publici, precum si ale actelor normative si reglementărilor specifice Serviciului de Informatii Externe.

(4) Salariatii civili sunt obligati să depună jurământul cu privire la respectarea Constitutiei, a legilor tării si a reglementărilor specifice Serviciului de Informatii Externe.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Gheorghe Fulga

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Doru-Claudiu Frunzulică,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 98.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 

Tinând seama de modalitatea actuală de reglementare a statutului politistului în raport cu unele măsuri cu caracter procesual penal, care a creat posibilitatea producerii unor anomalii juridice asupra drepturilor fundamentale ale acestuia, de diferentele de regim juridic existente, pe de o parte, între sanctiunile disciplinare aplicabile politistului si cele aplicabile functionarului public, iar pe de altă parte, între drepturile politistului si cele ale cadrelor militare în activitatea referitoare la compensatia pentru chirie,

luând în considerare principiul constitutional al prezumtiei de nevinovătie si necesitatea corelării prevederilor actuale aplicabile politistilor cu cele aplicabile functionarilor publici si cadrelor militare,

se impune luarea unor măsuri imediate pentru modificarea statutului politistului în sensul celor sus-mentionate.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 291 se abrogă.

2. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31 - (1) Politistul numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îsi are domiciliul si care nu detine locuintă proprietate personală în acea localitate, nici el si nici sotia/sotul acestuia, în situatia în care nu i se poate asigura spatiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensatie pentru chirie de până la 50% din salariul de bază.”

3. După alineatul (1) al articolului 31 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Politistul numit în prima functie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îsi are domiciliul, dar care nu detine locuintă proprietate personală în acea localitate, nici el si nici sotia/sotul acestuia, în situatia în care nu i se poate asigura spatiu de locuit corespunzător, poate beneficia, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului administratiei si internelor, de compensatia lunară pentru chirie prevăzută la alin. (1), la propunerea conducătorului unitătii din care face parte politistul.”

4. Alineatul (3) al articolului 31 se abrogă.

5. La articolul 38 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Politistul pensionat si sotul/sotia acestuia, care au acces la casele de odihnă, sanatoriile, bazele sportive si alte spatii pentru odihnă si agrement care apartin sau sunt în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, beneficiază de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

6. La articolul 58, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

“c1) trecerea într-o functie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional detinut.”

7. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 621, cu următorul cuprins:

“Art. 621. - În cazul săvârsirii unor abateri disciplinare grave care aduc atingere imaginii si credibilitătii institutiei, precum si profesiei de politist, cercetarea prealabilă si consultarea consiliilor de disciplină se dispun si se efectuează imediat după constatarea faptei.”

8. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

“Art. 65. - (1) În cazul în care împotriva politistului s-a început urmărirea penală sau acesta a fost trimis în judecată, mentinerea sa în activitate se hotărăste după solutionarea definitivă a cauzei, cu exceptia situatiei în care a comis si alte abateri disciplinare, când operează procedura disciplinară obisnuită.

(2) Politistul fată de care s-a pus în miscare actiunea penală sau care este judecat în stare de libertate ori liberat provizoriu pe cautiune este pus la dispozitie.

(3) Politistul arestat preventiv se suspendă din functie.

(4) Politistul pus la dispozitie îndeplineste numai acele sarcini si atributii de serviciu stabilite în scris de seful unitătii de politie si beneficiază de drepturile bănesti corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, precum si de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.

(5) În perioada suspendării politistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute în prezenta lege si este obligat să predea armamentul, legitimatia si insigna.

(6) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum si în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, politistul va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendării din functie, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 102.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei si Comertului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea bunurilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre - utilităti aferente constructiilor de locuinte din amplasamentul Copăcelu, situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, construite pentru persoanele strămutate din zona Câmpului II de Sonde - Ocnele Mari - din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei si Comertului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.937.

 

ANEXĂ

 

LISTA

bunurilor din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Economiei si Comertului, care trec în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

 

Nr.

crt.

Denumirea

bunului

Datele de identificare

a bunurilor

Valoarea

- lei -

0

1

2

3

1.

Alimentare cu apă potabilă si canalizări interioare, inclusiv amenajarea terenului si asfaltarea de drumuri, alei si trotuare din incinta Copăcelu

Conducte PE-80: D = 25 x 1,6 mm, L = 1.900 m, D = 90 x 8,2 mm

L = 1.500 m, D = 110 x 10 mm, L = 430 m, D = 180 x 16,4 mm, L = 600 m

Cămine de vane pentru sectorizare = 7 bucăti

Hidranti de incendiu subterani Dn 100 = 12 bucăti

Conductă P.V.C. Dn160 mm = 1.900 m, Dn250 = 1.570 m, Dn400 mm = 330 m

Cămine de racord zidite = 52 bucăti

Tuburi P.V.C. Dn300 = 900 m, Dn400 = 660 m, Dn500 = 330 m

Cămine de vizitare = 37 bucăti, guri de scurgere = 90 bucăti

21.389.808.236

2.

Alimentare cu energie termică

Centrală termică - dimensiuni în plan: 6 m x 8 m, H la planseu = 4,50 m

- Cazan monobloc model GUILOT - Franta, tip FBG 540,

Pu = 464.000 kcal/h = 2 bucăti

- Arzător model CUENOD - Franta, tip C 70 G 507 P 20 M, 2 bucăti

- Preparator apă caldă menajeră tip DISTRICH - Franta, tip B 500

- Pompe tip WILO - Germania, model TOP S 80/7 DM, TOP S65/13 DM,

TOP S 40/4 DM, TOP S 40/4 DM, TOP S 25/70 EM

- Tablou automatizare cu cascadă, 2 cazane, model QSC 2

Retele termice de distributie si racorduri, inclusiv cămine de sectorizare:

L = 2.250 m retea

13.184.761.467

3.

Retele de distributie de gaze

Conductă polietilenă PE 80 SDR 11 = 2.800 m si un post de reglare-măsurare situat în căminul de racord

3.788.442.760

4.

Alimentare cu energie electrică

Linie electrică subterană de 20 kV de la reteaua exterioară până la punctul de transformare din incintă (2 racorduri din linii diferite) PT 250 kVA în anvelopă echipat

Retele de distributie/alimentare cu energie electrică consumatori incintă, inclusiv centrala termică

Iluminat stradal - 39 stâlpi metalici echipati cu cutii de sigurantă si corpuri de iluminat

9.385.467.631

5.

Retea de canalizare menajeră si pluvială exterioară incintei, inclusiv betonarea Str. Depozitelor

Canal menajer din tuburi P.V.C. cu Dn400 mm si 500 mm, L = 1.605 m si cămine de vizitare = 35 bucăti

Canal pluvial din tuburi PREMO Dn600 mm si 800 mm, L = 1.340 m si cămine de vizitare = 30 bucăti

17.214.566.423

TOTAL:

64.963.046.517

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a judetului Vrancea si din administrarea Consiliului Judetean Vrancea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12, 13 si 20 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) si al art. 3 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a judetului Vrancea si din administrarea Consiliului Judetean Vrancea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sectoarele de drum transmise conform alin. (1) se vor încadra în categoria functională a drumurilor nationale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Judetean Vrancea si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.938.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor sectoare de drum care se transmit din proprietatea publică a judetului Vrancea si din administrarea Consiliului Judetean Vrancea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Nr.

crt.

Denumirea

Sectorului

de drum

Persoana juridică

de la care se transmite

sectorul de drum

Persoana juridică

la care se transmite

sectorul de drum

Lungimea

totală

Nr. de

Inventar

M.F.

Indicativ

vechi

Indicativ

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

DJ 204C DN2 –

Dumbrăveni-

Dumitresti-Jitia

Consiliul Judetean Vrancea

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului –

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

60,0

1.3.7

DJ 204C

DN

2.

DJ 204H

DJ 204C – Jitia-

Vintileasca

Consiliul Judetean Vrancea

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului –

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

11

1.3.7

DJ 204H

DN

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 14.005.406 mii lei pentru judetul Călărasi, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului Oltenita, pentru plata ajutorului privind încălzirea locuintei, restantă la data de 31 decembrie 2003, în municipiul Oltenita, judetul Călărasi.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către ordonatorul principal de credite potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 1.981.