MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.089         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

508. - Lege privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

 

952. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

 

830. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiteri din Serviciul de Informatii Externe

 

831. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul de Informatii Externe

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.945. - Hotărâre privind completarea Listei societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 592/2004

 

1.983. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prin prezenta lege se înfiintează Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, în cadrul Ministerului Public, ca structură specializată în combaterea infractiunilor de criminalitate organizată si terorism a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, prin reorganizarea Sectiei de combatere a criminalitătii organizate si antidrog si a structurilor sale teritoriale.

(2) Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism îsi exercită atributiile pe întregul teritoriu al României, prin procurori specializati în combaterea criminalitătii organizate si a terorismului.

(3) Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism este condusă de un procuror-sef si este coordonată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 2. - (1) Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism are următoarele atributii:

a) efectuarea urmăririi penale pentru infractiunile prevăzute în prezenta lege în conditiile Codului de procedură penală si ale legilor speciale:

b) conducerea, supravegherea si controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispozitia procurorului de către ofiterii si agentii de politie judiciară aflati în coordonarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism;

c) sesizarea instantelor judecătoresti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege si pentru judecarea cauzelor privind infractiunile care sunt, potrivit art. 12, în competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism;

d) studierea cauzelor care generează săvârsirea infractiunilor de criminalitate organizată, trafic de droguri, macrocriminalitate economico-financiară, criminalitate informatică si terorism si a conditiilor care le favorizează, elaborarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum si pentru perfectionarea legislatiei penale în acest domeniu;

e) constituirea si actualizarea bazei de date vizând infractiunile ce sunt date în competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism;

f) exercitarea altor atributii prevăzute de Codul de procedură penală si de legile speciale.

(2) Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism exercită drepturile si îndeplineste obligatiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind infractiunile atribuite prin prezenta lege în competenta sa.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

 

Art. 3. - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism este condusă, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), de un procuror-sef, ajutat de un procuror-sef adjunct.

Art. 4. - (1) Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism este organizată în următoarele servicii, conduse de procurori-sefi:

a) serviciul de combatere a criminalitătii organizate;

b) serviciul de combatere a traficului de droguri;

c) serviciul de combatere a macrocriminalitătii economico-financiare;

d) serviciul de combatere a criminalitătii informatice;

e) serviciul de combatere a infractiunilor de terorism.

(2) În cadrul serviciilor se pot organiza birouri conduse de procurori-sefi, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, la propunerea procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism.

(3) În cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism se înfiintează un birou pentru studierea cauzelor care generează si a conditiilor care favorizează săvârsirea infractiunilor de criminalitate organizată si terorism, subordonat direct procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism.

Art. 5. - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism se încadrează cu procurori, specialisti în domeniul prelucrării si valorificării informatiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic si în alte domenii, precum si cu personal auxiliar de specialitate si administrativ, în limita posturilor prevăzute în statul de functii, aprobat potrivit legii.

Art. 6. - (1) La nivelul parchetelor de pe lângă curtile de apel se înfiintează servicii ale Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, iar la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale se înfiintează birouri.

(2) Serviciile si birourile Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism sunt conduse de procurori-sefi.

(3) Procurorul-sef al biroului de la nivelul parchetului de pe lângă tribunal se subordonează procurorului-sef al serviciului de la nivelul parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscriptie functionează.

(4) Procurorul-sef al serviciului de la nivelul parchetului de pe lângă curtea de apel se subordonează procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism.

(5) Numărul procurorilor încadrati în serviciile prevăzute la alin. (1) este stabilit de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, la propunerea procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, pentru fiecare serviciu, în functie de volumul si de complexitatea activitătii de urmărire penală, în limita numărului total de posturi aprobat.

Art. 7. - Procurorul-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, procurorii cu functie de conducere, precum si ceilalti procurori din cadrul acesteia sunt numiti, promovati, transferati si eliberati din functie în conditiile legii.

Art. 8. - (1) Pentru a fi numiti în cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism procurorii trebuie să aibă calităti profesionale deosebite, să aibă o conduită morală ireprosabilă si o pregătire specializată în combaterea infractiunilor de criminalitate organizată si terorism.

(2) Conditiile minime de vechime pe care trebuie să le îndeplinească procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism sunt:

a) pentru functia de procuror-sef si procuror-sef adjunct al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, o vechime în functia de procuror sau de judecător de 10 ani;

b) pentru functia de procuror în cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, o vechime în functia de procuror sau de judecător de 6 ani.

(3) În cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism pot fi numiti si procurori financiari din cadrul Curtii de Conturi. Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 9. - (1) Ofiterii si agentii de politie judiciară anume desemnati potrivit art. 27 efectuează numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, sub directa supraveghere si controlul nemijlocit al acestora.

(2) Dispozitiile procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism sunt obligatorii pentru ofiterii si agentii de politie judiciară prevăzuti la alin. (1). Actele întocmite de ofiterii si agentii de politie judiciară din dispozitia scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.

Art. 10. - (1) În cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism sunt numiti, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, la propunerea procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, cu avizul ministrilor de resort, specialisti cu înaltă calificare în domeniul prelucrării si valorificării informatiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum si în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală.

(2) Specialistii prevăzuti la alin. (1) au calitatea de functionar public si îsi desfăsoară activitatea în cadrul structurii centrale, sub directa conducere a procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism. Specialistii au drepturile si obligatiile prevăzute de lege pentru functionarii publici.

(3) Constatarea tehnico-stiintifică efectuată din dispozitia scrisă a procurorului de către specialistii prevăzuti la alin. (1) constituie mijloc de probă, în conditiile legii.

Art. 11. - Functia de procuror sau de specialist în cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism este incompatibilă cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior.

 

CAPITOLUL III

Competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

 

Art. 12. - (1) Sunt de competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism infractiunile prevăzute în Codul penal si în legi speciale, cu exceptia celor date în competenta Parchetului National Anticoruptie, după cum urmează: art. 189 alin. 3, 4 si 5 din Codul penal, art. 215 din Codul penal, dacă s-a produs o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro, art. 279, 2791, 280, 282, 284 si 302 din Codul penal, infractiunile contra sigurantei statului prevăzute în titlul I din Partea specială a Codului penal, Legea nr. 299/2004 privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infractiunile de falsificare de monede sau de alte valori, Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate, Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, cu modificările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2001 privind sanctionarea unor fapte săvârsite în afara teritoriului tării de cetăteni români sau de persoane fără cetătenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, cu modificările ulterioare, Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor, Legea nr. 2/1998 privind prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sanctionarea unor acte de terorism si a unor fapte de încălcare a ordinii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 472/2002, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare - titlul III referitor la criminalitatea informatică, Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, cu modificările ulterioare, infractiunile prevăzute de Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată, cu modificările ulterioare, dacă s-a produs o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1), când sunt săvârsite de militari activi, sunt cercetate si, după caz, judecate de Parchetul militar sau de instanta militară competentă, în conditiile legii.

(3) Sunt de competenta structurii centrale infractiunile prevăzute la alin. (1), săvârsite în una dintre următoarele conditii:

a) de către persoanele care apartin unor organizatii, asociatii sau grupări criminale, care:

- prin activitatea lor pot aduce atingere sigurantei nationale a României;

- desfăsoară activităti infractionale cu caracter transnational;

- activitatea infractională s-a realizat sau a produs rezultate în circumscriptia mai multor curti de apel;

b) s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro;

c) există pericolul producerii ori s-a cauzat o tulburare importantă a relatiilor sociale la nivelul unei colectivităti.

(4) Sunt de competenta serviciilor teritoriale infractiunile prevăzute la alin. (1), săvârsite în una dintre următoarele conditii:

- s-a cauzat o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro;

- activitatea infractională s-a desfăsurat sau si-a produs rezultatul în mai multe judete din circumscriptia aceleiasi curti de apel.

(5) Sunt de competenta birourilor teritoriale toate celelalte infractiuni dintre cele prevăzute la alin. (1).

(6) Procurorul care efectuează urmărirea penală în conditiile alin. (2), (3) si (4) sesizează instanta competentă potrivit titlului II capitolul I din Codul de procedură penală.

(7) Procurorii specializati din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infractiunile prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii procedurale

 

Art. 13. - (1) Persoanele cu atributii de conducere sau de control sunt obligate să sesizeze Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism cu privire la orice date sau informatii din care rezultă că s-a săvârsit una dintre infractiunile atribuite prin prezenta lege în competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism.

(2) Persoanele cu atributii de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control, în situatiile prevăzute la alin. (1), să procedeze la asigurarea si conservarea urmelor infractiunii, a corpurilor delicte si a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

(3) Serviciile si organele specializate în culegerea si prelucrarea informatiilor au obligatia de a pune de îndată la dispozitie Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism toate datele si informatiile detinute în legătură cu săvârsirea infractiunilor prevăzute la art. 12.

(4) Serviciile si organele specializate în culegerea si prelucrarea informatiilor, la cererea procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispozitie toate datele si informatiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate.

(5) În cazul dispunerii sau efectuării de acte premergătoare pentru infractiunile contra sigurantei nationale si pentru infractiunile de terorism, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism încunostintează organele de stat cu atributii în domeniul sigurantei nationale, potrivit competentelor legale  ale acestora si, după caz, solicită sprijinul de specialitate al acestora.

(6) Nerespectarea obligatiilor prevăzute la alin. (1)-(5) atrage răspunderea juridică, potrivit legii.

Art. 14. - (1) Dacă în cursul efectuării urmăririi penale procurorii parchetelor de pe lângă instantele judecătoresti constată că infractiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infractiunile atribuite prin prezenta lege în competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, acestia au obligatia de a înainta de îndată dosarul procurorului competent.

(2) Dacă în cursul efectuării activitătilor specifice de investigare organele de politie constată că fapta care formează obiectul cauzei este una dintre infractiunile atribuite prin prezenta lege în competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, acestea au obligatia de a înainta de îndată lucrarea procurorului competent.

Art. 15. - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism este autorizată să detină si să folosească mijloace adecvate pentru verificarea, prelucrarea, stocarea si descoperirea informatiilor privitoare la infractiunile date în competenta sa, în conditiile legii. Orice date si informatii ce excedează competentei se transmit autoritătilor abilitate prin lege.

Art. 16. - (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârsirea uneia dintre infractiunile atribuite prin prezenta lege în competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului, pot fi dispuse următoarele măsuri:

a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora;

b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicatiilor;

c) accesul la sisteme informatice.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi dispusă de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, această măsură poate fi prelungită de procuror prin ordonantă motivată, fiecare prelungire neputând depăsi 30 de zile. Durata maximă a măsurii dispuse este de 4 luni.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) pot fi dispuse de judecător, potrivit dispozitiilor art. 911-916 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător.

(4) Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism pot dispune să li se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în conditiile prevăzute la alin. (1).

Art. 17. - (1) În cazul în care există indicii temeinice că s-a săvârsit sau că se pregăteste săvârsirea unei infractiuni dintre cele atribuite prin prezenta lege în competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, care nu poate fi descoperită sau făptuitorii nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folositi, în vederea strângerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea persoanelor fată de care există presupunerea că au săvârsit o infractiune, investigatori sub acoperire sau colaboratori si informatori ai politiei judiciare, în conditiile prevăzute de art. 2241-2244 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Investigatorii sub acoperire sunt ofiteri sau agenti de politie judiciară special desemnati în acest scop si pot efectua investigatii numai cu autorizarea motivată a procurorului anume desemnat de procurorul-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism.

(3) Dispozitiile art. 22 din Legea nr. 39/2003 privind combaterea si prevenirea criminalitătii organizate se aplică în mod corespunzător.

Art. 18. - Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin prezenta lege în competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, iar în timpul urmăririi penale denuntă si facilitează identificarea si tragerea la răspundere penală a altor participanti la săvârsirea infractiunii beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

Art. 19. - Verificarea conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora poate fi efectuată numai la cererea procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism sau a procurorului anume desemnat de acesta, în conditiile legii.

Art. 20. - (1) Rechizitoriile întocmite de procurorii din cadrul serviciilor si birourilor teritoriale ale Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism sunt confirmate de procurorii sefi ai acestor servicii ori birouri.

(2) Rechizitoriile întocmite de procurorii sefi ai birourilor teritoriale sunt confirmate de procurorii sefi ai serviciilor teritoriale.

(3) Rechizitoriile întocmite de procurorii sefi ai serviciilor teritoriale, precum si de procurorii din cadrul structurii centrale a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism sunt confirmate de procurorul-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism.

Art. 21. - Dispozitiile din Codul de procedură penală si dispozitiile procedurale din legile speciale se aplică în mod corespunzător si în cauzele atribuite prin prezenta lege în competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism.

 

CAPITOLUL V

Cooperare internatională

 

Art. 22. - În vederea consultării reciproce cu organisme similare din alte tări, în cazul infractiunilor de competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism si al schimbului de date si informatii cu privire la cercetarea acestor infractiuni, se constituie un birou de asistentă judiciară internatională, care functionează în cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, în subordonarea directă a procurorului-sef.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 23. - (1) Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism functionează cu următorul număr total de posturi:

a) 170 de posturi de procurori;

b) 30 de posturi de specialisti;

c) 150 de posturi de personal auxiliar de specialitate si administrativ.

(2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) include necesarul pentru structurile teritoriale ale Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism.

Art. 24. - (1) Conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curtile de apel si procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism beneficiază de toate drepturile stabilite pentru magistrati în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 347/2003, cu modificările si completările ulterioare, în alte acte normative, precum si în prezenta lege. Acestia sunt salarizati potrivit cap. A nr. crt. 1-11 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 347/2003.

(2) Procurorul-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism este asimilat din punct de vedere al salarizării functiei de consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, iar procurorul-sef ajunct este asimilat procurorului sef de sectie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) Specialistii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism beneficiază de drepturile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si în prezenta lege. Salariul de bază al specialistilor se stabileste potrivit cap. A nr. crt. 29 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 347/2003.

(4) Personalul prevăzut la alin. (1), cel prevăzut la cap. A nr. crt. 1-4 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 347/2003, procurorii si judecătorii care participă la judecarea cauzelor în care urmărirea penală a fost efectuată de procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism beneficiază de un spor de 40% la indemnizatia de încadrare brută lunară, iar personalul prevăzut la alin. (3) beneficiază de un spor de 30% la indemnizatia de încadrare brută lunară.

(5) Magistratii si personalul prevăzut la alin. (3) care beneficiază de sporul de 40% sau, după caz, de 30% pentru efectuarea urmăririi penale în cauzele de coruptie si pentru participarea la judecarea acestor cauze nu pot beneficia si de sporurile prevăzute la alin. (4).

(6) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate este cea prevăzută de lege pentru aceleasi categorii de personal al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(7) Sporurile prevăzute la alin. (4) se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2005.

Art. 25. - (1) În cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism functionează Centrul de Aplicatii Operationale al Procurorilor.

(2) În acest scop, prin hotărâre a Guvernului va fi atribuit Ministerului Public sediul necesar functionării Centrului de Aplicatii Operationale al Procurorilor.

Art. 26. - Dispozitiile Legii nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum si ale Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii se aplică în mod corespunzător si Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism.

Art. 27. - Ministrul administratiei si internelor, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, va desemna ofiterii si agentii de politie judiciară care îsi vor desfăsura activitatea sub coordonarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism.

Art. 28. - Cauzele aflate pe rolul Sectiei de combatere a criminalitătii organizate si antidrog trec în competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism.

Art. 29. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie va propune modificarea si completarea regulamentului parchetelor, în conditiile legii.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 508.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 952.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiteri din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 alin. (4) pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 830.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 alin. (4) pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2004 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 831.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Listei societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 592/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Lista societătilor comerciale aflate în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 592/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 26 aprilie 2004, se completează cu un nou punct, punctul 5, cuprinzând Societatea Comercială “Nitramonia” - S.A. Făgăras, după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Denumirea

societătii comerciale

“Electrica”/

“Termoelectrica”

“Distrigaz”

“Transgaz”

C.E.T.

% conversie

“5.

«Nitramonia»  - S.A. Făgăras

-

-

100

- “

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti. 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.945.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004, la capitolul 57.01 “Învătământ”, titlul 38 “Transferuri”, articolul 40.57 “Transferuri pentru finantarea de bază a învătământului superior”, cu suma de 74.029.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004

Nr. 1.983.