MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1091         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

92. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005

 

Asigurarea unor drepturi salariale pentru functionarii publici care, potrivit legii, îndeplinesc prerogative de putere publică si sunt supusi unui regim sever al incompatibilitătilor si conflictului de interese este un obiectiv prioritar al Strategiei actualizate a Guvernului României privind accelerarea reformei în administratia publică 2004-2006, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 699/2004.

Măsurile cuprinse în prezenta ordonantă de urgentă reprezintă o etapă în reforma salarială a functionarilor publici si au la bază negocierile Guvernului României cu Banca Mondială, Fondul Monetar International, precum si cu organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici.

Măsurile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă vizează interesul social, buna desfăsurare a activitătii în administratia publică, cresterea calitătii serviciului public si constituie situatii de urgentă si extraordinare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă reglementează drepturile salariale si alte drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005.

(2) Sistemul de salarizare a functionarilor publici are în vedere următoarele:

a) crearea premiselor pentru implementarea din anul 2006 a sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici;

b) crearea unei ierarhizări a sistemului de salarizare pe categorii, clase, grade profesionale;

c) salarizarea în raport cu activitatea depusă, cu importanta si complexitatea atributiilor si responsabilitătilor prevăzute în fisa postului.

(3) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi.

Art. 2. - Prezenta ordonantă de urgentă se aplică functionarilor publici numiti în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu

modificările ulterioare.

Art. 3. - Gestiunea sistemului de salarizare a functionarilor publici se asigură de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare si în numărul maxim de posturi aprobate potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Elementele sistemului de salarizare a functionarilor

publici

SECTIUNEA 1

Salarii de bază

 

Art. 4. - Salariul de bază se stabileste în functie de nivelul studiilor necesare exercitării functiei publice si în raport cu categoria si, după caz, cu gradul profesional al functiei publice, precum si în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central si local, potrivit anexelor nr. I-IV.

Art. 5. - (1) Pentru fiecare grad profesional al functiei publice de executie se stabilesc trei trepte de salarizare, potrivit anexelor nr. I-IV.

(2) Pentru functiile publice de secretar general, secretar general adjunct, secretar general al prefecturii, secretar general al judetului, secretar general al municipiului Bucuresti si secretar al unitătii administrativ-teritoriale salariile de bază sunt stabilite la lit. A din anexele nr. I-IV.

(3) Pentru functiile publice de executie de grad profesional debutant salariile de bază sunt stabilite în anexele nr. I-IV.

Art. 6. - (1) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 3 se reîncadrează în gradul profesional asistent si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare.

(2) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 2 se reîncadrează în gradul profesional asistent si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional asistent, treapta 2 de salarizare.

(3) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa III, gradul 1 se reîncadrează în gradul profesional asistent si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare.

(4) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 3 se reîncadrează în gradul profesional principal si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional principal, treapta 3 de salarizare.

(5) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 2 se reîncadrează în gradul profesional principal si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional principal, treapta 2 de salarizare.

(6) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004 la categoria A, B sau C, clasa II, gradul 1 se reîncadrează în gradul profesional principal si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare.

(7) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 3 se reîncadrează în gradul profesional superior si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional superior, treapta 3 de salarizare.

(8) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 2 se reîncadrează în gradul profesional superior si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional superior, treapta 2 de salarizare.

(9) Functionarii publici de executie salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, la categoria A, B sau C, clasa I, gradul 1 se reîncadrează în gradul profesional superior si beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în anexele nr. I-IV, pentru functia publică de executie detinută, gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare.

Art. 7. - (1) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa III, gradul 1 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru functia publică respectivă gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare, la care se adaugă indemnizatia de conducere.

(2) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa III, gradul 2 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru functia publică respectivă gradul profesional asistent, treapta 2 de salarizare, la care se adaugă indemnizatia de conducere.

(3) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa III, gradul 3 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru functia publică respectivă gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare, la care se adaugă indemnizatia de conducere.

(4) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa II, gradul 1 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru functia publică respectivă gradul profesional principal, treapta 1 de salarizare, la care se adaugă indemnizatia de conducere.

(5) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa II, gradul 2 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru functia publică respectivă gradul profesional principal, treapta 2 de salarizare, la care se adaugă indemnizatia de conducere.

(6) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004 potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa II, gradul 3 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru functia publică respectivă gradul profesional principal, treapta 3 de salarizare, la care se adaugă indemnizatia de conducere.

(7) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa I, gradul 1 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru functia publică respectivă gradul profesional superior, treapta 1 de salarizare, la care se adaugă indemnizatia de conducere.

(8) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa I, gradul 2 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru functia publică respectivă gradul profesional superior, treapta 2 de salarizare, la care se adaugă indemnizatia de conducere.

(9) Functionarii publici de conducere salarizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2004, potrivit unei functii publice de executie din categoria A, clasa I, gradul 3 beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru functia publică respectivă gradul profesional superior, treapta 3 de salarizare, la care se adaugă indemnizatia de conducere.

(10) Până la adoptarea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici, functionarii publici din categoria înaltilor functionari publici si a functionarilor publici de conducere îsi păstrează functiile publice de executie corespunzătoare.

Art. 8. - Pentru functiile publice de director general salarizarea se face cu respectarea dispozitiilor art. 7 alin. (1)-(9).

Art. 9. - (1) Salariile de bază ale functionarilor publici aflati în corpul de rezervă si care în cursul anului 2005 sunt redistribuiti într-o functie publică, în conditiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei si gradului profesional în care sunt încadrati.

(2) Functionarii publici promovati în cursul anului 2005 pe o functie publică de executie de un grad profesional superior celui detinut beneficiază de salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonantă de urgentă, pentru gradul profesional în care promovează, la treapta 3 de salarizare. Dacă functionarul public are un salariu de bază mai mare decât cel prevăzut la treapta 3 de salarizare, salariul de bază de care beneficiază după promovarea în gradul profesional se stabileste potrivit treptei de salarizare imediat superioare care asigură o crestere salarială.

(3) Pentru candidatii declarati admisi la concursul pentru ocuparea unei functii publice de conducere, organizat în cursul anului 2005, care nu au avut anterior calitatea de functionar public, salariul de bază se stabileste prin actul administrativ al ordonatorului de credite până la nivelul de finantare prevăzut în statul de functii, aprobat potrivit legii.

(4) Functionarii publici care se transferă în cursul anului 2005 beneficiază de un salariu de bază corespunzător treptei de salarizare detinute, potrivit autoritătii sau institutiei publice la care se transferă, conform anexelor la prezenta ordonantă de urgentă, cu exceptia cazului în care functionarul public se transferă la cerere într-o functie publică de nivel inferior, situatie în care salariul de bază si treapta de salarizare sunt cele prevăzute pentru functia publică vacantă respectivă.

Art. 10. - (1) Salariile de bază ale functionarilor publici numiti în functii publice specifice se stabilesc cu respectarea dispozitiilor art. 6, de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază ale functionarilor publici numiti în functii publice generale, în raport cu categoria, clasa si, după caz, gradul profesional al functiei publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(2) În situatia în care functiile publice specifice au fost avizate de Agentia Natională a Functionarilor Publici prin echivalare cu functii publice generale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, salariile de bază ale functionarilor publici numiti în functii publice specifice se stabilesc potrivit avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(3) În cazul autoritătilor si institutiilor publice care au stabilit functii publice potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, persoanele încadrate cu contract individual de muncă în posturi care presupun exercitarea atributiilor de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, vor fi numite în functiile publice stabilite si avizate. Salariile de bază vor fi stabilite, în conditiile legii, de către Agentia Natională a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor înaintate de către ordonatorii de credite.

Art. 11. - (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăsurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul de posturi corespunzătoare functiilor publice, prevăzut în statul de functii, un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta si care constituie bază de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităti bugetare cu un număr redus de functii publice pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit si în proportiile stabilite pentru functiile publice de executie să se facă la nivelul unitătilor respective luate împreună; repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unitătile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2) Salariile de merit se acordă functionarilor publici încadrati pe functii publice de executie în proportie de cel putin două treimi din numărul total al functiilor publice stabilit în conditiile alin. (1).

(3) Functionarii publici care beneficiază de salariu de merit se stabilesc pentru anul 2005, după aprobarea bugetului anual, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăsurată în anul 2004.

(4) Pot beneficia de salariu de merit functionarii publici care nu au fost sanctionati disciplinar si cei a căror sanctiune a fost radiată de drept, potrivit legii. Ordonatorii de credite pot stabili, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative ale functionarilor publici, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit.

(5) În cazul în care pe parcursul anului 2005 intervin modificări ale raportului de serviciu, din motive care nu sunt imputabile functionarului public, inclusiv modificarea raportului de serviciu prin promovarea functionarului public în cauză, salariul de merit acordat se mentine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.

(6) În cazul în care pe parcursul anului 2005 raporturile de serviciu ale functionarilor publici care beneficiază de salariu de merit încetează sau se suspendă, salariile de merit se redistribuie, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor functionari publici care îndeplinesc conditiile pentru acordare.

(7) Pentru functionarii publici nou-angajati salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel putin 6 luni de la angajare.

(8) Functionarii publici debutanti nu pot beneficia de salariu de merit.

Art. 12. - (1) Promovarea, în conditiile legii, a persoanelor încadrate în functia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate. În termenul prevăzut de lege, autoritătile si institutiile publice vor comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici modificările respective.

(2) Promovarea, în conditiile legii, a persoanelor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(3) Functionarii publici care absolvesc în cursul anului 2005 o formă de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată, încadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, prin examen, într-o functie publică de executie, un grad profesional si o treaptă de salarizare care să le asigure acestora o crestere de până la 15% a salariului de bază avut anterior. Examenul se organizează de autoritatea sau institutia publică în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public, pe baza unui regulament-cadru aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 13. - Functionarul public care exercită cu caracter temporar pe o perioadă mai mare de 30 de zile, în conditiile legii, o functie publică corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici sau categoriei functionarilor publici de conducere are dreptul la salariul de bază corespunzător functiei publice exercitate temporar, astfel cum este prevăzut în statul de functii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Sporuri

 

Art. 14. - (1) Functionarii publici salarizati potrivit prezentei ordonante de urgentă beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:

 

Transele de vechime

Cota din salariul în muncă de bază

între 3 si 5 ani

5%

de la 5 la 10 ani

10%

de la 10 la 15 ani

15%

de la 15 la 20 de ani

20%

peste 20 de ani

25%

 

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteste cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la transa respectivă.

(3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, autoritatea sau institutia publică va lua în considerare integral si perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

Art. 15. - Functionarii publici care, potrivit programului normal de lucru, îsi desfăsoară activitatea în timpul noptii, între orele 22,00 si 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul noptii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel putin jumătate din programul normal de lucru.

Art. 16. - (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de functionarii publici numiti în functii publice de executie, de conducere sau din categoria înaltilor functionari publici se vor plăti cu un spor din salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăsire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc si orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea functionarului public, în conditiile în care orele nu au fost plătite.

(3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată si sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de seful ierarhic, fără a se depăsi 360 de ore anual.

Art. 17. - Functionarii publici care posedă titlul stiintific de “doctor” beneficiază de un spor pentru titlul stiintific de 15% din salariul de bază, dacă îsi desfăsoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul stiintific respectiv, care se plăteste cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea acestuia.

Art. 18. - (1) Sporul de confidentialitate se acordă functionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15%, precum si functionarilor publici din cadrul Administratiei Prezidentiale, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, Ministerului Afacerilor Externe, directiilor subordonate ministrului delegat pentru comert din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, Consiliului Legislativ, în cuantumul prevăzut de reglementările în vigoare.

(2) Categoriile de functionari publici, cuantumurile sporului de confidentialitate si conditiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

 

SECTIUNEA a 3-a

Premii

 

Art. 19. - (1) Pentru activitatea desfăsurată functionarii publici au dreptul la un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea.

(2) Premiul anual se plăteste în luna ianuarie 2006.

(3) Pentru functionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordă proportional cu perioada lucrată si se stabileste luându-se în calcul media salariilor de bază realizate în perioada în care au desfăsurat activitate, raportat la 12 luni.

(4) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual în cazul functionarilor publici care în cursul anului 2005 au fost sanctionati disciplinar.

Art. 20. - (1) Ordonatorii principali de credite pot acorda premii lunare în limită de până la 10% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor publice prevăzute în statul de functii, din economiile realizate prin reducerea cheltuielilor cu salariile, fără a depăsi valoarea economiilor realizate. Premiile se pot acorda în cursul anului functionarilor publici care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.

(2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

Art. 21. - (1) Autoritătile si institutiile publice care, potrivit legii, au dreptul să procedeze la confiscarea si valorificarea de bunuri sau să aplice si să încaseze penalităti pot constitui un fond de stimulare a functionarilor publici, în limitele prevăzute de dispozitiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă si conditiile de utilizare a fondului se stabilesc cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea si conditiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Alte drepturi

 

Art. 22. - (1) Functionarii publici au dreptul anual la un concediu de odihnă plătit, în raport cu vechimea lor în muncă, după cum urmează:

 

Vechimea în muncă

Durata concediului

până la 10 ani

21 de zile lucrătoare

peste 10 ani

25 de zile lucrătoare

 

(2) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fractionat. În cazul în care programarea concediului se face fractionat, conducătorul autoritătii sau institutiei publice este obligat să stabilească programarea astfel încât una dintre fractiuni să fie de cel putin 15 zile lucrătoare, neîntrerupt. La solicitarea motivată a functionarului public, se pot acorda fractiuni neîntrerupte mai mici de 15 zile lucrătoare.

(3) În cazul în care functionarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihnă la care avea dreptul în anul calendaristic 2005, cu acordul persoanei în cauză, autoritatea sau institutia publică este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat, până la sfârsitul anului 2006.

(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă în cazul încetării raporturilor de serviciu ale functionarilor publici.

(5) Functionarii publici beneficiază, pe perioada efectuării concediului anual de odihnă la care sunt îndreptătiti conform legii, de o indemnizatie pentru concediul de odihnă. La determinarea indemnizatiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, si sporurile de care beneficiază, potrivit legii.

(6) La cererea functionarului public, indemnizatia de concediu de odihnă se plăteste de către autoritatea sau institutia publică cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

(7) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă si alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitătile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

Art. 23. - În afara concediului de odihnă, functionarii publici mai au dreptul, în conditiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria functionarului public - 5 zile lucrătoare;

b) nasterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;

c) decesul sotiei/sotului functionarului public sau al unei rude de până la gradul al III-lea a functionarului public sau a sotului/sotiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare;

d) controlul medical anual - o zi lucrătoare.

Art. 24. - Pe perioada în care functionarii publici sunt trimisi în delegare în alte localităti decât cea în care îsi desfăsoară activitatea, autoritătile sau institutiile publice le acordă indemnizatii de delegare si le decontează cheltuielile de transport si de cazare, în conditiile stabilite pentru personalul din institutiile publice.

Art. 25. - (1) Când detasarea sau mutarea temporară în altă activitate se face pe o functie publică la care este stabilit un salariu de bază mai mare, functionarii publici detasati sau trecuti temporar în altă activitate au dreptul la acest salariu în conditiile prevăzute de lege.

(2) Pe perioada detasării sau mutării temporare în altă activitate functionarii publici primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1), si celelalte drepturi ce se acordă personalului din autoritatea sau institutia publică respectivă.

(3) Drepturile ce se acordă pe timpul detasării sau mutării temporare în altă activitate se suportă de către autoritatea sau institutia publică în care functionarul public respectiv îsi desfăsoară activitatea.

Art. 26. - (1) Functionarul public mutat, în cadrul aceleiasi autorităti sau institutii publice, în altă localitate are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru bunurile din gospodăria sa;

b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de bază net din ultima lună;

c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuinte de serviciu, în conditiile legii.

Art. 27. - (1) De drepturile prevăzute la art. 25 alin. (1) beneficiază si functionarii publici care solicită să fie transferati în altă autoritate sau institutie publică situată într-o localitate diferită de cea de domiciliu, dacă în cererea de transfer s-a făcut această mentiune.

(2) Plata drepturilor respective se suportă de către autoritatea sau institutia publică la care se face transferul.

Art. 28. - (1) La încadrarea într-o autoritate sau institutie publică din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, functionarii publici beneficiază de o indemnizatie de instalare egală cu un salariu de bază corespunzător functiei publice de debutant în care urmează să fie încadrati.

(2) Indemnizatia de instalare poate fi egală cu două salarii de bază pentru acele localităti unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate. Lista localitătilor respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, după consultarea organizatiilor sindicale din administratia publică.

(3) Functionarii publici care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior au demisionat sau au încetat raporturile de serviciu din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în conditiile legii, indemnizatia primită, calculată proportional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

Art. 29. - (1) Functionarii publici care îsi continuă studiile beneficiază de concedii de studii potrivit legii. În cazul în care conducătorul autoritătii sau institutiei publice apreciază că studiile sunt utile autoritătii sau institutiei publice în care functionarul public îsi desfăsoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare anual din acesta, functionarului public respectiv i se plătesc salariul de bază corespunzător functiei publice detinute si, după caz, sporul de vechime.

(2) Functionarii publici care urmează o formă de specializare sau de perfectionare pe o durată mai mare de o lună, dar nu mai mult de un an, si care primesc pe această perioadă drepturile salariale sunt obligati să se angajeze în scris că vor lucra de la 1 la 5 ani în autoritatea sau institutia publică respectivă. În cazul nerespectării angajamentului, acestia vor restitui autoritătii sau institutiei publice drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de specializare sau de perfectionare, proportional cu timpul rămas până la împlinirea termenului, precum si celelalte drepturi acordate, pe aceeasi perioadă, de autoritatea sau institutia publică trimitătoare, cu exceptia cazului în care functionarii publici respectivi nu mai detin functiile publice din motive neimputabile acestora sau în cazul transferului în interesul serviciului. Prevederile prezentului alineat se aplică si în situatia prevăzută la alin. (1).

 

CAPITOLUL III

Litigii

 

Art. 30. - (1) Solutionarea contestatiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă este de competenta ordonatorilor de credite.

(2) Contestatia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarului public.

(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile în termen de 10 zile de la înregistrare, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de autoritate ori institutie publică sau, după caz, cu avizul reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauză se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, după caz, instantei judecătoresti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării solutionării contestatiei.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 31. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică si personalului vamal care are calitatea de functionar public.

Art. 32. - Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin unor posturi pe care sunt încadrati functionari publici de executie si care devin temporar vacante, în conditiile prevăzute de art. 87 si 88 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi angajate cu contract individual de muncă, pe o perioadă egală cu durata suspendării, alte persoane care îndeplinesc conditiile prevăzute de fisa postului, dar numai în situatia în care în corpul de rezervă nu există functionari publici care să îndeplinească conditiile prevăzute de fisa postului.

Art. 33. - (1) Agentia Natională a Functionarilor Publici acordă asistentă de specialitate, coordonează metodologic si controlează modul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea functionarilor publici se realizează si de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si de Ministerul Finantelor Publice, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestor institutii.

Art. 34. - (1) Salariile functionarilor publici sunt brute si impozabile, potrivit legii.

(2) Data plătii salariului se stabileste în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 35. - (1) Salariile functionarilor publici se plătesc înaintea oricăror alte obligatii de plată ale autoritătii sau institutiei publice.

(2) Salariile functionarilor publici nu pot face obiectul unei executări silite sau al altei măsuri administrative sau judiciare decât în conditiile legii.

(3) Salariile functionarilor publici nu pot face obiectul vreunei limitări sau renuntări, cu exceptia retinerilor din salariu efectuate în conformitate cu prevederile legale.

Orice limitare sau renuntare efectuată cu încălcarea acestui principiu este lovită de nulitate absolută.

Art. 36. - Functionarii publici ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate în conditiile legii si care îsi reiau activitatea după data de 1 ianuarie 2005 vor beneficia de salariile de bază stabilite, potrivit prezentei ordonante de urgentă, pentru functia publică în care au fost numiti anterior.

Art. 37. - (1) Nivelurile salariilor de bază prevăzute în anexele la prezenta ordonantă de urgentă sunt cele corespunzătoare pentru lunile octombrie - decembrie 2005.

În perioada ianuarie - septembrie 2005 functionarii publici vor beneficia de 45% din suma aferentă cresterii totale a salariilor de bază, calculată ca diferentă între salariile de bază cuvenite începând cu luna octombrie 2005, stabilite potrivit prezentei ordonante de urgentă, si salariile de bază avute în luna decembrie 2004.

(2) Salariile de bază calculate pentru prima etapă de majorare potrivit prevederilor alin. (1) vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 de lei în favoarea functionarului public.

Art. 38. - (1) Functionarii publici numiti în conditiile art. 47 si 49 din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici vor fi reîncadrati, după caz, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, într-o functie publică care să le asigure salariul de bază individual avut în luna decembrie 2004. În cazul în care acesta se situează între limite, functionarii publici vor fi reîncadrati în functia publică care să le asigure o treaptă de salarizare imediat superioară nivelului salariului de bază avut în luna decembrie 2004.

(2) Salariile de bază individuale ale functionarilor publici de executie care în luna decembrie 2004 aveau niveluri de salarizare mai mari decât cele prevăzute în anexele nr. I-IV la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2004 se stabilesc în conditiile prevăzute la alin. (1).

Art. 39. - Functionarii publici care la data de 1 ianuarie 2005 au salariul de bază mai mare decât salariul de bază stabilit potrivit prezentei ordonante de urgentă îsi păstrează salariul de bază avut.

Art. 40. - Functionarii publici beneficiază de sporurile sau de alte drepturi salariale prevăzute de legislatia specifică autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea.

Art. 41. - Prezenta ordonantă de urgentă se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum si cu dispozitiile actelor normative speciale care reglementează salarizarea si alte drepturi pentru personalul bugetar.

Art. 42. - (1) În perioada ianuarie - decembrie 2005, Agentia Natională a Functionarilor Publici poate aproba, în conditiile legii, organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante, numai pentru:

a) institutiile si autoritătile publice nou-înfiintate, finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetele locale;

b) institutiile si autoritătile publice finantate integral din venituri proprii;

c) completarea numărului de posturi în cadrul compartimentelor implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană;

d) ocuparea unor posturi unice devenite vacante în cadrul institutiilor si autoritătilor publice.

(2) Concursurile pot fi organizate în conditiile prevăzute la alin. (1), cu avizul Ministerului Finantelor Publice cu privire la asigurarea fondurilor necesare aplicării prevederilor prezentei ordonante de urgentă si finantării posturilor corespunzătoare functiilor publice vacante din cadrul autoritătilor si institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Pentru ocuparea functiilor publice vacante în conditiile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie 2005, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2005, precum si în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2005 si în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile corespunzătoare functiilor publice vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelasi nivel prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum si modificarea în ceea ce priveste calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. Fac exceptie de la obtinerea avizului Administratia Prezidentială, Camera Deputatilor, Senatul, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ si Consiliul Concurentei.

(4) Fac exceptie de la obtinerea avizului Ministerului Finantelor Publice autoritătile si institutiile publice din administratia publică locală.

Art. 43. - (1) Dispozitiile art. 6-8 se vor finaliza în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) autoritătile si institutiile publice sunt obligate să obtină avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 44. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se suspendă aplicarea dispozitiilor art. 29, art. 32 alin. (2) si ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. XVI alin. (5) si (6) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

Art. 45. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) dispozitiile referitoare la functionarii publici din cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) dispozitiile art. 12 alin. (1) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 243/2004;

c) orice alte dispozitii contrare.

Art. 46. - Anexele nr. I-IV*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Romeo Paul Postelnicu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 92.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a