MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.093         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.804. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiilor Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, si Târgoviste, judetul Dâmbovita, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

1.809. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.076/640. - Ordin al ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminantii din alimente, cu modificările si completările ulterioare

 

1.403/553. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

 

1.457. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 39/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiilor Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, si Târgoviste, judetul Dâmbovita, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în domeniul public al municipiilor Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, si Târgoviste, judetul Dâmbovita, si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

(2) Imobilele mentionate în anexă sunt destinate pentru realizarea de locuinte pentru tineri si familiile de tineri de către Agentia Natională pentru Locuinte si dezvoltarea edilitară a localitătilor în care acestea se află situate.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.804.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiilor Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, si Târgoviste, judetul Dâmbovita, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Locul unde sunt situate

imobilele care se transmit

Persoana juridică de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică la care

se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Municipiul Miercurea-Ciuc, str. George Cosbuc,

judetul Hunedoara

Statul român – Ministerul

Apărării Nationale

Municipiul Miercurea-Ciuc –

Consiliul Local al Municipiului

Miercurea-Ciuc

Suprafata construită = 309 m2

Suprafata desfăsurată = 408 m2

Executat fundatie - 20%

Municipiul Târgoviste,

str. Hotin, judetul Dâmbovita

Statul român – Ministerul

Apărării Nationale

Municipiul Târgoviste –

Consiliul Local al Municipiului Târgoviste

Suprafata construită = 549 m2

Suprafata desfăsurată = 685 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării Nationale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.809.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Nr.

crt.

Adresa constructiilor

Persoana juridică

care administrează constructiile

Caracteristicile constructiilor care trec

în domeniul privat al statului

1.

Localitatea 2 Mai, judetul Constanta

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1733, nr. M.F. = 107.095

Pavilionul D1:

- suprafata construită = 83,91 m2

- valoarea contabilă = 25.000 lei

Pavilionul D2:

- suprafata construită = 92,89 m2

- valoarea contabilă = 25.000 lei

Pavilionul E:

- suprafata construită = 258,11 m2

- valoarea contabilă = 74.000 lei

Pavilionul H:

- suprafata construită = 198 m2

- valoarea contabilă = 90.000 lei

Pavilionul H3:

- suprafata construită = 280 m2

- valoarea contabilă = 700.000 lei

Pavilionul J:

- suprafata construită = 39,44 m2

- valoarea contabilă = 7.000 lei

2.

Localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 775, nr. M.F. = 106.667

Pavilionul E2:

- suprafata construită = 8 m2

- valoarea contabilă = 3.000 lei

Pavilionul E3:

- suprafata construită = 4 m2

- valoarea contabilă = 1.000 lei

Pavilionul U1:

- suprafata construită = 13 m2

- valoarea contabilă = 5.000 lei

3.

Localitatea Târgu Mures, judetul Mures

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 614, nr. M.F. = 104.107

Împrejmuire din prefabricate din beton:

- lungimea = 820 m

- valoarea contabilă = 90.000 lei

Împrejmuire din cărămidă:

- lungimea = 244 m

- valoarea contabilă = 89.000 lei

4.

Localitatea Mârsa, judetul Sibiu

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 935, nr. M.F. = 104.042

Pavilionul 516:

- suprafata construită = 70 m2

- valoarea contabilă = 2.000 lei

Pavilionul 518:

- suprafata construită = 143 m2

- valoarea contabilă = 16.000 lei

5.

Localitatea Corlătel, judetul Mehedinti

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1381, nr. M.F. = 103.856

Pavilionul A1:

- suprafata construită = 76 m2

- valoarea contabilă = 40.000 lei

Pavilionul A2:

- suprafata construită = 76 m2

- valoarea contabilă = 40.000 lei

Pavilionul A3:

- suprafata construită = 76 m2

- valoarea contabilă = 40.000 lei

Pavilionul O:

- suprafata construită = 227 m2

- valoarea contabilă = 42.000 lei

6.

Localitatea Băcia, judetul Hunedoara

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1562, nr. M.F. = 104.145

Pavilionul F:

- suprafata construită = 43 m2

- valoarea contabilă = 25.000 lei

Pavilionul F1:

- suprafata construită = 43 m2

- valoarea contabilă = 25.000 lei

Pavilionul G:

- suprafata construită = 46 m2

- valoarea contabilă = 70.000 lei

Pavilionul M:

- suprafata construită = 102 m2

- valoarea contabilă = 24.000 lei

7.

Localitatea Cârcea, judetul Dolj

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 2681, nr. M.F. = 103.855

Pavilionul V:

- suprafata construită = 32 m2

- valoarea contabilă = 400.000 lei

Pavilionul I1:

- suprafata construită = 10 m2

- valoarea contabilă = 17.000 lei

Pavilionul K:

- suprafata construită = 10 m2

- valoarea contabilă = 6.000 lei

Pavilionul G:

- suprafata construită = 68 m2

- valoarea contabilă = 54.000 lei

Pavilionul S1:

- suprafata construită = 25 m2

- valoarea contabilă = 18.000 lei

Pavilionul W2:

- suprafata construită = 8,5 m2

- valoarea contabilă = 7.100 lei;

Pavilionul W3:

- suprafata construită = 8,5 m2

- valoarea contabilă = 7.100 lei

Pavilionul D:

- suprafata construită = 70 m2

- valoarea contabilă = 45.300 lei

Pavilionul R:

- suprafata construită = 2 m2

- valoarea contabilă = 2.000 lei

Pavilionul R1:

- suprafata construită = 2 m2

- valoarea contabilă = 2.000 lei

Pavilionul T:

- suprafata construită = 53 m2

- valoarea contabilă = 36.000 lei

8.

Localitatea Timisoara, judetul Timis

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1368, nr. M.F. = 106.614

Pavilionul B1:

- suprafata construită = 280,63 m2

- valoarea contabilă = 107.000 lei

Pavilionul B2:

- suprafata construită = 283,4 m2

- valoarea contabilă = 108.000 lei

Pavilionul B3:

- suprafata construită = 103,71 m2

- valoarea contabilă = 40.000 lei

9.

Localitatea Botosani, judetul Botosani

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 378, nr. M.F. = 106.879

Pavilionul Z5:

- suprafata construită = 30 m2

- valoarea contabilă = 158.000 lei

Pavilionul Z1:

- suprafata construită = 55 m2

- valoarea contabilă = 31.800 lei

Pavilionul Z4:

- suprafata construită = 474 m2

- valoarea contabilă = 250.000 lei

10.

Localitatea Bretcu, judetul Covasna

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 849, nr. M.F. = 103.988

Pavilionul 31:

- suprafata construită = 51 m2

- valoarea contabilă = 21.300 lei

Pavilionul Z2:

- suprafata construită = 181 m2

- valoarea contabilă = 61.100 lei

11.

Localitatea Bretcu, judetul Covasna

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 3410, nr. M.F. = 103.990

Pavilionul M:

- suprafata construită = 65 m2

- valoarea contabilă = 1.766.000 lei

Pavilionul N:

- suprafata construită = 120 m2

- valoarea contabilă = 225.000 lei

12.

Localitatea Bucuresti

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 320, nr. M.F. = 103.559

Pavilionul B6:

- suprafata construită = 1.855 m2

- valoarea contabilă = 36.000 lei

Pavilionul B7:

- suprafata construită = 12 m2

- valoarea contabilă = 18.000 lei

Pavilionul P5:

- suprafata construită = 157 m2

- valoarea contabilă = 17.000 lei

Pavilionul P6:

- suprafata construită = 157 m2

- valoarea contabilă = 17.000 lei

Pavilionul P7:

- suprafata construită = 246 m2

- valoarea contabilă = 23.000 lei

Pavilionul P8:

- suprafata construită = 246 m2

- valoarea contabilă = 23.000 lei

Pavilionul P9:

- suprafata construită = 246 m2

- valoarea contabilă = 23.000 lei

Pavilionul Z:

- suprafata construită = 163 m2

- valoarea contabilă = 170.000 lei

Pavilionul Z1:

- suprafata construită = 290 m2

- valoarea contabilă = 145.000 lei

Pavilionul Z2:

- suprafata construită = 290 m2

- valoarea contabilă = 145.000 lei

Pavilionul Z3:

- suprafata construită = 290 m2

- valoarea contabilă = 145.000 lei

Pavilionul Z4:

- suprafata construită = 480 m2

- valoarea contabilă = 239.000 lei

Pavilionul Z5:

- suprafata construită = 165 m2

- valoarea contabilă = 90.000 lei

Pavilionul Z6:

- suprafata construită = 165 m2

- valoarea contabilă = 90.000 lei

Pavilionul Z7:

- suprafata construită = 74 m2

- valoarea contabilă = 25.000 lei

Pavilionul Z8

- suprafata construită = 120 m2

- valoarea contabilă = 22.000 lei

Pavilionul Z9:

- suprafata construită = 120m2

- valoarea contabilă = 22.000 lei

Pavilionul Z10:

- suprafata construită = 138 m2

- valoarea contabilă = 60.000 lei

Pavilionul Z11:

- suprafata construită = 123 m2

- valoarea contabilă = 58.000 lei

Pavilionul X3:

- suprafata construită = 200 m2

- valoarea contabilă = 170.000 lei

Pavilionul X4:

- suprafata construită = 200 m2

- valoarea contabilă = 170.000 lei

Pavilionul X5:

- suprafata construită = 200 m2

- valoarea contabilă = 170.000 lei

Pavilionul X6:

- suprafata construită = 200 m2

- valoarea contabilă = 170.000 lei

Pavilionul X7:

- suprafata construită = 480 m2

- valoarea contabilă = 290.000 lei

Pavilionul X10:

- suprafata construită = 16 m2

- valoarea contabilă = 35.000 lei

Pavilionul T1:

- suprafata construită = 86 m2

- valoarea contabilă = 15.000 lei

Pavilionul T2:

- suprafata construită = 214 m2

- valoarea contabilă = 36.000 lei

Pavilionul T3:

- suprafata construită = 58 m2

- valoarea contabilă = 93.000 lei

Pavilionul U1:

- suprafata construită = 101 m2

- valoarea contabilă = 19.000 lei

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.076 din 30 august 2004

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 640 din 9 septembrie 2004

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminantii din alimente, cu modificările si completările ulterioare

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică si inspectie sanitară de stat nr. O.B. 9.699 din 30 august 2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminantii din alimente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 16 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completeză după cum urmează:

1. Ultimul alineat al punctului 4 din anexa nr. VII la normele prevăzute în anexă va avea următorul cuprins:

“Laboratoarele trebuie să fie acreditate de o institutie abilitată, care să garanteze că acestea aplică procedeele de asigurare a calitătii analitice pentru analizele efectuate. Laboratoarele trebuie acreditate conform standardului prevăzut în anexa nr. XII. Este permisă folosirea si a altor standarde prin care să se demonstreze respectarea cerintelor prevăzute de prezentul ordin.”

2. După anexa nr. XI se introduce anexa nr. XII cu următorul cuprins

 

ANEXA Nr. XII

 

STANDARDE

ISO 17025:1999 Conditii generale de competentă a testării si calibrării laboratoarelor”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.403 din 1 noiembrie 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 553 din 1 noiembrie 2004

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004*) pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică si inspectie sanitară de stat nr. O.B. 11.929 din 14 octombrie 2004, precum si cel al Directiei generale asistentă medicală nr. O.B. 12.387/2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. I “Norme metodologice de organizare, finantare si monitorizare a programelor si subprogramelor de sănătate, raportarea si controlul indicatorilor specifici, în anul 2004” la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004 se modifică si se completează după cum urmează:

1. La sectiunea I “Prevederi referitoare la programele si subprogramele finantate din bugetul de stat”, capitolul I “Organizarea, finantarea si monitorizarea programelor si subprogramelor de sănătate”, punctul 4 litera a) va avea următorul continut:

“4.a) În cadrul subprogramului «Supravegherea si controlul bolilor transmisibile», Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie «Cantacuzino» va efectua teste si alte servicii de laborator privind sănătatea publică, fără plată, care fac obiectul contractului cu Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, la solicitarea directiilor de sănătate publică.”

2. La sectiunea I “Prevederi referitoare la programele si subprogramele finantate din bugetul de stat”, capitolul I “Organizarea, finantarea si monitorizarea programelor si subprogramelor de sănătate”, punctul 7 litera c) se completează cu un nou paragraf cu următorul continut:

“În sumele aprobate Programului comunitar de sănătate publică, subprogramul «Supravegherea si controlul bolilor transmisibile», sunt cuprinse si sumele necesare procurării echipamentelor pentru sterilizarea aerului.

Achizitia se efectuează prin licitatie natională, organizată de Ministerul Sănătătii în numele si pentru unitătile sanitare cu paturi. Institutul de Sănătate Publică Bucuresti în al cărui buget sunt cuprinse sumele aferente plătii acestor echipamente încheie si derulează contractul de furnizare.

Echipamentele achizitionate vor fi transferate unitătilor sanitare cu paturi beneficiare, nominalizate în anexa nr. 1 la prezentul ordin.”

Art. II. - Anexa nr. II “Programe, subprograme si interventii de sănătate finantate de la bugetul de stat” la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 la “Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile”, subprogramul 2.9 “Preventie în traumatologie si în ortopedie”, se modifică si se completează după cum urmează:

“Obiective:

- Continuarea Registrului national de endoprotezare (RNE)

- Prevenirea diformitătilor de coloană vertebrală si a complicatiilor cardiorespiratorii ulterioare

- Prevenirea artrozei

Activităti:

- Continuarea Registrului national de endoprotezare

- Monitorizarea pacientilor cu patologie deformantă preexistentă sau dobândită a coloanei vertebrale operate, pentru evitarea cronicizării si prevenirea insuficientei cardiorespiratorii

- Monitorizarea pacientilor endoprotezati

- Depistarea precoce a artrozei prin artroscopie si coroborarea rezultatelor obtinute cu cele prin RMN

- Monitorizarea pacientilor cu leziuni articulare cu potential evolutiv artrozic si a celor cu ligamentoplastie, transplant de cartilaj, implant de culturi de celule cartilaginoase

- Asigurarea cu materiale sanitare specifice instrumentatiei segmentare de coloană, artroscopie.Ó

Art. III. - Anexa nr. IV “Unităti sanitare prin care se derulează programele, subprogramele, interventiile de sănătate finantate de la bugetul de stat”, la punctul 2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile”, subprogramul 2.9 “Preventie în traumatologie si în ortopedie”, se completează cu următoarea unitate sanitară:

“- Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti.”

Art. IV.- Articolul 16 din Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004 se se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Directiile generale, directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică si casele de asigurări de sănătate, institutiile publice implicate, precum si unitătile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

Art. V. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea


*) Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 si 214 bis din 11 martie 2004.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 39/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

Având în vedere prevederile art. 11 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală nr. O.B. 13.037/2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 39/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 se introduc alineatele (3) si (4) cu următorul cuprins:

“(3) Prevederile prezentului articol nu se aplică pentru retelele proprii ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii.

(4) Centrele de permanentă din structura retelelor sanitare proprii prevăzute la alin. (3) se organizează de către directiile medicale respective, cu avizul Ministerului Sănătătii.”

2. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:

“Art. 13. - Directia Generală Asistentă Medicală din Ministerul Sănătătii, directiile generale de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si directiile de specialitate din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Român de Informatii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2004.

Nr. 1.457.