MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 926         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 octombrie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

749. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

 

750. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

751. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

752. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

753. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

 

 

770. - Decret privind revocarea din functie si numirea unui membru al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.602. - Hotărâre privind aprobarea extinderii Sistemului informatic pentru sedintele Guvernului

 

1.604. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Maramures

 

1.605. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Bacău

 

1.606. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Alba

 

1.622. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

1.623. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

1.629. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere la programele de formare specializată în administratia publică, pentru anul 2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2004

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală la dezvoltarea pe multiple planuri a relatiilor bilaterale dintre Republica Chile si România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Colan Excelentei sale domnului Ricardo Lagos, Presedintele Republicii Chile.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 6 octombrie 2004.

Nr. 749.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, la propunerea ministrului apărării nationale,

cu ocazia împlinirii a 145 de ani de la înfiintarea Statului Major General, pentru contributia adusă la elaborarea si aplicarea strategiei militare a României moderne, pentru rolul determinant avut în coordonarea operatiunilor de luptă în războaiele la care România a luat parte de-a lungul timpului, pentru initierea si coordonarea procesului de transformare calitativă a Armatei Române în vederea interoperabilitătii cu structurile NATO,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, Statului Major General.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 6 octombrie 2004.

Nr. 750.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de înaltă apreciere pentru sprijinul personal deosebit în promovarea noului profil strategic al României, pentru sustinerea eforturilor tării noastre de integrare în structurile euroatlantice,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter Excelentei sale domnului Christopher Patten, comisar european pentru relatii externe.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 6 octombrie 2004.

Nr. 751.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

pentru contributia deosebită la promovarea cercetării stiintifice si la dezvoltarea învătământului agricol, pentru implicarea sa în stabilirea unor fructuoase legături între universităti de profil din Germania si Timisoara,

pentru initierea si organizarea anuală a practicii agricole în ferme din Germania a unor agricultori din Banat,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor domnului profesor universitar doctor inginer Karl Fritz Lauer.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 6 octombrie 2004.

Nr. 752.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru poporul azer, pentru contributia adusă la dezvoltarea relatiilor dintre Republica Azerbaidjan si România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Colan Excelentei sale domnului Ilham Aliyev, Presedintele Republicii Azerbaidjan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 6 octombrie 2004.

Nr. 753.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind revocarea din functie si numirea unui membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2) si ale art. 106 din Constitutia României, precum si ale art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

având în vedere propunerea primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Eugen Dijmărescu se revocă din functia de membru al Guvernului, ministru delegat pentru comert.

Art. 2. - Domnul Vasile Radu se numeste în functia de membru al Guvernului, ministru delegat pentru comert.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 octombrie 2004.

Nr. 770.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea extinderii Sistemului informatic pentru sedintele Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă extinderea Sistemului informatic pentru sedintele Guvernului, realizat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2002.

Art. 2. - Finantarea extinderii sistemului informatic prevăzut la art. 1 se va asigura prin suplimentarea cu suma de 19 miliarde lei a bugetului Cancelariei Primului-Ministru la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli de capital”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

Art. 3. - În vederea luării măsurilor necesare pentru buna organizare si desfăsurare a actiunilor necesare realizării extinderii sistemului informatic prevăzut la art. 1, se constituie, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin comun al sefului Cancelariei Primului-Ministru, ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, un colectiv format din reprezentanti ai Departamentului de analiză institutională si socială din structura Cancelariei Primului-Ministru, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si ai Secretariatului General al Guvernului.

Art. 4. - Contractul de achizitie publică pentru realizarea si implementarea Sistemului informatic pentru sedintele Guvernului are caracter secret si realizarea sa implică măsuri speciale de securitate.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2004.

Art. 6. - Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, până la data de 10 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Vasile Rusu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Silvia Adriana Ticău

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.602.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 7,2 miliarde lei, pentru judetul Maramures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Moisei, pentru realizarea obiectivului de investitii “Consolidare drum acces Mănăstirea Moisei”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.604.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 900 milioane lei, pentru judetul Bacău, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Filipesti, pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investitii “Alimentare cu gaze naturale” a comunei Filipesti, judetul Bacău.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către ordonatorul principal de credite potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.605.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 3 miliarde lei, pentru judetul Alba, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului Blaj, judetul Alba, pentru finantarea lucrărilor de reparatii la unele unităti de învătământ preuniversitar de stat.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.606.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 10 miliarde lei, astfel:

a) suma de 6,5 miliarde lei la capitolul 55.01 “Ordine publică si sigurantă natională”, titlul VII “Cheltuieli de capital”, articolul 72.03 “Alte cheltuieli de investitii”, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Prahova (3,5 miliarde lei) si Inspectoratul de Politie al Judetului Brăila (3 miliarde lei);

b) suma de 3,5 miliarde lei la capitolul 63.01 “Servicii si dezvoltare publică si locuinte”, titlul VII “Cheltuieli de capital”, articolul 72.01 “Investitii în continuare”, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Suceava.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.622.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene pe anul 2004, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli de personal”, articolul 14 “Deplasări, detasări, transferări”, cu suma de 7.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Integrării Europene pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.623.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere la programele de formare specializată în administratia publică, pentru anul 2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere la programele de formare specializată în administratia publică, pentru anul 2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 19 iulie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - La concursul pentru programul de formare specializată, cu durata de un an, destinat înaltilor functionari publici, pot participa persoanele care ocupă o functie din categoria corespunzătoare înaltilor functionari publici, precum si persoanele care pot ocupa o asemenea functie, în conditiile legii.”

2. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Cifra de scolarizare pentru programul de formare specializată în administratia publică, cu durata de un an, pentru anul 2004, este de 1.060 de locuri.”

3. Litera a) din anexa la regulament “Calendarul de desfăsurare a concursului de admitere - 2004” va avea următorul cuprins:

a) “Pentru programul de formare specializată, cu durata de un an, destinat înaltilor functionari publici:

 

Nr. crt.

Etapa

Perioada

1.

Înscrierea candidatilor

16 august - 15 octombrie 2004

2.

Selectarea dosarelor

18 octombrie 2004

3.

Afisarea rezultatelor după selectarea dosarelor

19 octombrie 2004

4.

Interviul

20-22 octombrie 2004

5.

Afisarea rezultatelor interviului

25 octombrie 2004

6.

Depunerea contestatiilor

26 octombrie 2004

7.

Afisarea rezultatelor la contestatii

27 octombrie 2004

8.

Afisarea rezultatelor finale

28 octombrie 2004

9.

Deschiderea programului

8 noiembrie 2004”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.629.