MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 940         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 octombrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

396. - Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române

 

755. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române

 

398. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

757. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

399. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare

 

758. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare

 

400. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

 

759. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

 

404. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuintei

 

763. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuintei

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 375 din 28 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - După alineatul (3) al articolului 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 28 decembrie 2001, se introduc alineatele (4)-(7) cu următorul cuprins:

“(4) Terenurile forestiere care au apartinut Academiei Române se retrocedează acesteia.

(5) Retrocedarea terenurilor forestiere prevăzute la alin. (4) se face pe un singur amplasament, de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si cu Regia Natională a Pădurilor - Romsilva.

(6) Prefectul, la propunerea comisiei judetene de fond funciar în a cărei rază teritorială se află terenurile forestiere, retrocedate în conditiile alin. (4) si (5), emite titlul de proprietate Academiei Române.

(7) Terenurile forestiere retrocedate vor fi administrate, potrivit legii, în scopurile stabilite de Academia Română.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 octombrie 2004.

Nr. 396.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 755.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52 din 25 iunie 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997  privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 30 iunie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 octombrie 2004.

Nr. 398.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din  cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 757.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 85 din 19 august 2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 27 august 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 octombrie 2004.

Nr. 399.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 758.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 46 din 10 iunie 2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 17 iunie 2004, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, alineatul (11) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“(11) Pentru candidatii declarati admisi la concursul pentru ocuparea unei functii publice de conducere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, care nu au avut anterior calitatea de functionar public, salariul de bază al functiei publice se stabileste prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite sau, după caz, al ordonatorului de credite până la nivelul salariului de bază prevăzut în statul de functii, aprobat potrivit legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 octombrie 2004.

Nr. 400.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 759.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuintei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 55 din 29 iulie 2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuintei, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 30 iulie 2004, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 1, articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) În sensul prezentei ordonante, prin sezon rece se întelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului următor, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic.

(2) La propunerea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu avizul Autoritătii Nationale de Meteorologie, perioada sezonului rece prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită. Conditiile în care se prelungeste perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum si procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuintei în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 octombrie 2004.

Nr. 404.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuintei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuintei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 763.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 375

din 28 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu tionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Amonil” - S.A. din Slobozia în Dosarul nr. 1.229/2004 al Judecătoriei Slobozia.

La apelul nominal se prezintă partea Societatea Comercială “Petrom Gas” - S.R.L., prin avocat Ion Cazacu, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Apărătorul Societătii Comerciale “Petrom Gas” - S.R.L. sustine netemeinicia exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că invocarea acesteia la instanta de fond nu reprezintă decât o modalitate de amânare a executării silite pornite împotriva debitorului rău-platnic. Cu privire la obiectul criticii, observă că există o bogată practică a Curtii Constitutionale, în sensul respingerii exceptiei, practică ce se impune a fi mentinută.

Reprezentantul Ministerului Public pune, de asemenea, concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate, în acest sens existând o constantă jurisprudentă a Curtii. Întrucât nu au apărut elemente noi de natură a justifica schimbarea acestei jurisprudente, se apreciază că exceptia este neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 1 iunie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.229/2004, Judecătoria Slobozia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Amonil” - S.A. din Slobozia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul arată că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, prin modul în care reglementează institutia cautiunii, respectiv prin conditionarea judecării capătului de cerere privind suspendarea executării de plata unei cautiuni, împiedică accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil. Textul de lege criticat nu tine seama de situatia debitorilor care au toate conturile bancare blocate si, deci, se află în imposibilitate obiectivă de a achita cautiunea la care sunt obligati prin lege. Prin urmare, acestia nu-si pot exercita, din cauze independente de vointa lor, toate drepturile procesuale garantate prin lege si Constitutie.

Judecătoria Slobozia consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că stabilirea unei cautiuni, ca o conditie pentru solutionarea cererii de suspendare a executării silite, are ca finalitate restrângerea posibilitătilor de exercitare abuzivă a respectivului drept, dar si protectia creditorului, care are garantia reparării eventualului prejudiciu ce i-a fost astfel cauzat. Această conditie este o îngrădire rezonabilă a accesului liber la justitie, iar nu o restrângere excesivă a exercitiului dreptului, care să afecteze însăsi existenta acestuia.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul arată că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă au făcut obiectul mai multor exceptii de neconstitutionalitate solutionate de către Curtea Constitutională prin numeroase decizii (fiind amintite, printre altele, deciziile nr. 346/2003 si nr. 227/2004), care au constatat conformitatea textului de lege criticat cu principiile constitutionale. Asadar, critica de neconstitutionalitate fiind neîntemeiată, urmează a fi respinsă ca atare.

Avocatul Poporului apreciază că instituirea obligatiei de plată a cautiunii, ca o conditie a suspendării executării, are o dublă finalitate, si anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garantie pentru creditor si, pe de altă parte, de a preveni si limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de către debitorii rău-platnici.

Se arată că, întrucât plata cautiunii nu constituie o conditie de admisibilitate a contestatiei la executare, ci doar pentru a putea solicita suspendarea executării silite, instituirea acestei obligatii nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul liber la justitie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei republicate, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care are următorul continut:

- Art. 403 alin. 1: “Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă următoarele prevederi din Constitutia României, republicată:

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. (3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată că dispozitiile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate sub aspectul încălcării principiilor constitutionale al liberului acces la justitie si al dreptului de proprietate. Astfel, prin Decizia nr. 150/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 15 iulie 2002, si prin Decizia nr. 346/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 27 octombrie 2003, Curtea a constatat constitutionalitatea dispozitiilor legale criticate.

Curtea a retinut că art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă reglementează posibilitatea instantei de a suspenda executarea silită până la solutionarea contestatiei la executare, dacă se depune o cautiune al cărei cuantum este fixat de instantă. Instituirea obligatiei de plată a cautiunii, ca o conditie a suspendării executării, are o dublă finalitate, si anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garantie pentru creditor în ceea ce priveste acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a întârzierii executării silite, prin efectul suspendării acesteia, si, pe de altă parte, de a preveni si limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de către debitorii rău-platnici.

Întrucât plata cautiunii nu constituie o conditie de admisibilitate a contestatiei la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea executării silite, instituirea acestei obligatii nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul liber la justitie.

Asa fiind, Curtea constată că, în conditiile în care, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, legiuitorul este abilitat să reglementeze competenta si procedura de judecată, stabilind cadrul organizatoric si functional în care se realizează accesul liber la justitie, instituirea cautiunii nu aduce atingere nici principiului constitutional referitor la garantarea proprietătii private. Sub acest aspect, procedura contestatiei la executare asigură garantii suficiente atât pentru ocrotirea accesului liber la justitie, cât si pentru protectia dreptului de proprietate al tututor părtilor implicate în proces, prin însusi faptul că le oferă posibilitatea de a contesta executarea, de a solicita suspendarea acesteia, iar în cazul admiterii contestatiei si desfiintării titlului executoriu sau al însăsi executării silite, persoanele interesate au dreptul la întoarcerea executării si la restabilirea situatiei anterioare acesteia. Întrucât nu au apărut împrejurări noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie, solutia adoptată în precedent, precum si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Amonil” - S.A. din Slobozia în Dosarul nr. 1.229/2004 al Judecătoriei Slobozia.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 septembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu