MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 993         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 octombrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

419. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat

 

799. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat

 

420. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991

 

800. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991

 

421. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

 

801. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

 

422. - Lege privind completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”

 

802. - Decret pentru promulgarea Legii privind completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”

 

423. - Lege privind aderarea României la Acordul dintre părtile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informatiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997

 

Acord între părtile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informatiilor

 

803. - Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Acordul dintre părtile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informatiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 74 din 19 august 2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 24 august 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 419.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 799.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 70 din 13 august 2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 24 august 2004, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(3) Elaborarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), (11) si (2) se face cu consultarea organismelor profesionale de profil.”

2. La articolul I punctul 12, alineatele (3) si (4) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

“(3) Contabilitatea poate fi organizată si condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilitătii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, cu modificările si completările ulterioare, care răspund, potrivit legii.

(4) La persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte, care nu au personal calificat încadrat, potrivit legii, sau contracte de prestări de servicii în domeniul contabilitătii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 si care au înregistrat o cifră de afaceri anuală de până la echivalentul în lei a 50.000 euro, răspunderea pentru tinerea contabilitătii, potrivit legii, revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionării unitătii respective.”

3. La articolul I, după punctul 28 se introduce punctul 281 cu următorul cuprins:

“281. La articolul 35 punctul 2, litera e) va avea următorul cuprins:

«e) întocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice stabilite potrivit legii;»”

4. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art. II. - Reglementările contabile emise anterior în temeiul Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, aplicabile fiecărei categorii de entităti, sunt în vigoare până la data de 31 decembrie 2005. Situatiile financiare anuale se întocmesc conform acestor reglementări si se depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, în termenele prevăzute la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

5. Articolul III va avea următorul cuprins:

“Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu următoarele exceptii:

- prevederile art. 2 alin. (11) lit. c) si d), art. 26 alin. (3) si (4), ale art. 263 si 264 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006;

- prevederile art. 251 alin. (3) si (6) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 420.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 800.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 65 din 13 august 2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.11 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 20 august 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 421.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 801.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 16 decembrie 2003, se completează după cum urmează:

- După articolul 8 se introduce articolul 9 cu următorul cuprins:

“Art. 9. - Anexa la prezenta lege poate fi modificată si completată prin hotărâre a Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 422.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 802.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aderarea României la Acordul dintre părtile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informatiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - România aderă la Acordul dintre părtile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informatiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

MARIN DINU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 423.

 

ACORD

între părtile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informatiilor

 

Părtile la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949,

reafirmând faptul că o consultare politică eficientă, cooperarea si planificarea apărării în vederea realizării obiectivelor Tratatului Atlanticului de Nord presupun schimbul de informatii clasificate între părti,

tinând cont de necesitatea prevederilor privind protectia reciprocă si siguranta informatiilor clasificate schimbate între guvernele părtilor la Tratatul Atlanticului de Nord,

recunoscând necesitatea unui cadru general pentru standardele si procedurile de securitate,

actionând în nume propriu si în numele Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO),

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile:

(i) vor proteja si vor salvgarda:

a) informatiile clasificate (vezi anexa nr. 1) marcate ca atare, care sunt emise de NATO (vezi anexa nr. 2) sau care sunt transmise la NATO de un stat membru;

b) informatiile clasificate, marcate ca atare, ale statelor membre transmise altui stat membru în sprijinul unui program, proiect sau contract NATO;

(ii) vor păstra clasificarea de securitate a informatiilor conform celor definite la pct. (i) de mai sus si vor face tot posibilul pentru a le proteja corespunzător;

(iii) nu vor utiliza informatiile clasificate, asa cum au fost definite la pct. (i) de mai sus, în alte scopuri decât cele stipulate în Tratatul Atlanticului de Nord si în deciziile si rezolutiile care tin de acest tratat;

(iv) nu vor divulga astfel de informatii definite la pct. (i) de mai sus statelor nemembre NATO fără acordul emitentului.

 

ARTICOLUL 2

 

În conformitate cu art. 1 din prezentul acord, părtile vor asigura înfiintarea unei autorităti nationale de securitate pentru activitătile NATO, care va implementa măsurile de securitate. Părtile vor stabili si vor implementa standardele de securitate care vor asigura un nivel comun de protectie a informatiilor clasificate.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Părtile se vor asigura că toti cetătenii lor, care, în îndeplinirea îndatoririlor oficiale, necesită sau pot avea acces la informatii clasificate “CONFIDENTIAL” (SECRET) si de nivel superior, sunt verificati corespunzător înainte de preluarea îndatoririlor.

(2) Procedurile de verificare de securitate vor fi concepute pentru a stabili dacă, tinând cont de loialitatea si încrederea sa, o persoană poate avea acces la informatii clasificate fără ca acest lucru să constituie un risc inacceptabil de securitate.

(3) La cerere, fiecare dintre părti va coopera cu celelalte părti la realizarea procedurilor proprii de verificare de securitate.

 

ARTICOLUL 4

 

Secretarul general va asigura aplicarea de către NATO a prevederilor relevante ale prezentului acord (vezi anexa nr. 3).

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord nu împiedică în nici un fel părtile să încheie alte acorduri privind schimbul de informatii clasificate pe care le emit si care nu afectează scopul acestui acord.

 

ARTICOLUL 6

 

a) Prezentul acord va fi deschis spre semnare părtilor la Tratatul Atlanticului de Nord si va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Guvernul Statelor Unite ale Americii.

b) Prezentul acord va intra în vigoare după 30 de zile de la depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare sau de aprobare de către două state semnatare. Acesta va intra în vigoare pentru toate celelalte state semnatare după 30 de zile de la depunerea instrumentelor lor de ratificare, acceptare sau de aprobare.

c) Pentru părtile pentru care a intrat în vigoare, prezentul acord va înlocui Acordul de securitate al părtilor Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, aprobat de Consiliul Nord-Atlantic în sectiunea A (paragraful 1) din apendicele la anexa D.C. 2/7 din 19 aprilie 1952 si ulterior introdus în anexa A (paragraful 1) la C-M(55)15(Final), aprobat de Consiliul Atlanticului de Nord la 2 martie 1955.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord va rămâne deschis pentru aderarea oricărei noi părti la Tratatul Atlanticului de Nord în conformitate cu propriile proceduri constitutionale.

Instrumentele de aderare vor fi depuse la Guvernul Statelor Unite ale Americii. Acordul va intra în vigoare pentru fiecare stat care aderă după 30 de zile de la data depunerii instrumentelor de aderare.

 

ARTICOLUL 8

 

Guvernul Statelor Unite ale Americii va informa guvernele celorlalte părti despre depunerea fiecărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul acord poate fi denuntat de oricare dintre părti prin notificare scrisă de denuntare, trimisă depozitarului, care va informa celelalte părti asupra acestei notificări.

Denuntarea va produce efecte după un an de la primirea notificării de către depozitar, dar nu va afecta obligatiile deja contractate si drepturile sau prerogativele dobândite anterior de către părti potrivit prevederilor prezentului acord.

Drept dovadă, subsemnatii, pe deplin autorizati de guvernele proprii, am semnat prezentul acord. Întocmit la Bruxelles la 6 martie 1997, într-un exemplar original, în limbile engleză si franceză, ambele texte fiind egal autentice. Documentul va fi depus la arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii, iar copiile legalizate ale acestuia vor fi transmise de către Guvernul Statelor Unite ale Americii fiecăruia dintre ceilalti semnatari.

 

ANEXA Nr. 1

 

Prezenta anexă face parte integrantă din acord.

Informatiile NATO clasificate se definesc astfel:

a) informatie înseamnă cunostinte care pot fi transmise în orice formă;

b) informatiile clasificate reprezintă informatii sau materiale care necesită protectie împotriva dezvăluirii neautorizate si care au fost astfel stabilite prin clasificările de securitate;

c) termenul material include documente, precum si orice aparate sau echipamente ori arme, fie deja fabricate, fie în curs de fabricare;

d) termenul document se referă la orice tip de informatii înregistrate, indiferent de forma sau caracteristicile fizice, incluzând, dar fără a se limita la, materiale scrise sau tipărite, cartele si benzi de procesare a datelor, hărti, grafice, fotografii, picturi, desene, gravuri, schite, note si documente de lucru, copii la indigo si riboane de tipărit sau multiplicări efectuate prin orice mijloace sau metode si înregistrări audio, vocale, magnetice ori electronice sau optice ori video sub orice formă, precum si echipamente portabile de procesare automată a datelor cu medii fixe de stocare si detasabile.

 

ANEXA Nr. 2

 

Prezenta anexă face parte integrantă din acord.

În scopul prezentului acord, termenul NATO desemnează Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord si organele guvernate de Acordul privind statutul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentantilor nationali si al personalului international, semnat la Ottawa la 20 septembrie 1951, sau de Protocolul privind statutul comandamentelor militare internationale, înfiintate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952.

 

ANEXA Nr. 3

 

Prezenta anexă face parte integrantă din acord.

Consultările au loc cu comandantii militari pentru respectarea prerogativelor acestora.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Acordul dintre părtile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informatiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aderarea României la Acordul dintre părtile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informatiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 803.