MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 994         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 octombrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

430. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

810. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

432. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 90/2004 pentru completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea

 

812. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 90/2004 pentru completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea

 

436. - Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-părti

 

816. - Decret pentru promulgarea Legii privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-părti

 

437. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

817. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.724. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului Judetean Vaslui

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 3 din 25 octombrie 2004 privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Gheorghe Tipus pentru functia de Presedinte al României

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 24 iunie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Sumele disponibilizate conform art. 1 se utilizează pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice, în vederea atingerii parametrilor optimi pentru reducerea costurilor de productie, astfel încât să fie posibilă eliminarea treptată a subventiilor pentru energia termică livrată populatiei.”

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi acordate cu prioritate operatorilor care investesc în utilizarea surselor regenerabile de energie si sisteme de cogenerare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 430.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 810.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 90/2004 pentru completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 90 din 26 august 2004 pentru completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.30 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 30 august 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 432.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 90/2004 pentru completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 90/2004 pentru completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 812.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-părti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte a creditului, aferentă anilor 2002 si 2003, în valoare de 830.000 dolari S.U.A., din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-părti se vor efectua din fondurile aprobate cu această destinatie Ministerului Economiei si Comertului de la bugetul de stat.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va deschide procedura legală de recuperare a creantelor respective pe baza documentatiei înaintate de Ministerul Economiei si Comertului în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) Ministerul Economiei si Comertului urmăreste recuperarea contravalorii în lei a obligatiilor financiare prevăzute la art. 1 de la importatori.

(2) Sumele recuperate potrivit alin. (1) se virează la bugetul de stat la data recuperării.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 436.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-părti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC – Legea publică nr. 480 din 1992, precum si achitarea dobânzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-părti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 816.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 80 din 19 august 2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.17 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 437.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 817.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului Judetean Vaslui

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1) si (2) si al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si  completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, format din constructie si terenul aferent, situat în municipiul Vaslui, judetul Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului Judetean Vaslui.

Art. 2. - Consiliul Judetean Vaslui va asigura, cu titlu gratuit, pe toată durata existentei constructiei prevăzute la art. 1, Asociatiei Nationale a Veteranilor de Război - Filiala “Penes Curcanul” Vaslui, Uniunii Nationale a Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere – Filiala Vaslui si Biroului de Informare-Recrutare Vaslui din cadrul Ministerului Apărării Nationale, spatiile necesare desfăsurării activitătilor proprii.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.724.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a judetului Vaslui si în administrarea Consiliului Judetean Vaslui

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul

bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Vaslui,

str. Stefan cel Mare

nr. 64

Statul român –

Ministerul

Apărării Nationale

Judetul Vaslui – Consiliul

Judetean Vaslui

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.892

Imobil 2837:

- suprafata construită = 2.022 m2

- suprafata desfăsurată = 7.684 m2

- suprafata totală a terenului = 4.500 m2

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 3

din 25 octombrie 2004

privind contestarea neînregistrării candidaturii domnului Gheorghe Tipus pentru functia de Presedinte al României

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat asistent

La data de 23 octombrie 2004 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, contestatia înregistrată la nr. 24/CT din 21 octombrie 2004, formulată de domnul Gheorghe Tipus împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 8 din 19 octombrie 2004, prin care s-a respins cererea de înregistrare a candidaturii sale pentru alegerea Presedintelui României.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 581F/2004.

În motivarea contestatiei, domnul Gheorghe Tipus a arătat că hotărârea Biroului Electoral Central de respingere a candidaturii sale pentru alegerea Presedintelui României este nejustificată.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, coroborat cu art. 113 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, solicită respingerea contestatiei, candidatura contestatorului neîndeplinind conditiile prevăzute de lege pentru a fi înregistrată.

CURTEA CONSTITUTIONALĂ,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si celor ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind neînregistrarea candidaturii domnului Gheorghe Tipus pentru alegerea Presedintelui României.

În conformitate cu dispozitiile art. 9 din Legea nr. 370/2004 propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui României se fac în scris si vor fi primite numai dacă:

“(2) [...] a) sunt semnate de conducerea partidului sau a aliantei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent;

b) cuprind prenumele si numele, locul si data nasterii, starea civilă, domiciliul, studiile, ocupatia si profesia candidatului si precizarea că îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru a candida;

c) sunt însotite de declaratia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată si datată de candidat, de declaratia de avere, de o declaratie autentică, pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca politie politică, precum si de lista sau listele sustinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegători.

(3) Lista sustinătorilor este un act public, sub sanctiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal. Lista sau listele sustinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, prenumele si numele candidatului, precum si prenumele si numele, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numărul actului de identitate si semnătura alegătorilor care sustin candidatura. În finalul listei persoana care a întocmit-o este obligată să facă o declaratie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor sustinătorilor. Modelul listei sustinătorilor si al declaratiei pe propria răspundere sunt prevăzute în anexa nr. 1.”

Curtea constată că propunerea de candidatură formulată de domnul Gheorghe Tipus nu îndeplineste nici una dintre conditiile obligatorii prevăzute la art. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României.

Astfel, în cererea de depunere a candidaturii înregistrate de contestator la Biroul Electoral Central la data de 18 octombrie 2004 nu se mentionează datele privind domiciliul, studiile, profesia si ocupatia acestuia si nici nu se face precizarea dacă îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru a candida.

De asemenea, propunerea nu este însotită de declaratia de avere, de declaratia privind apartenenta sau neapartenenta ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca politie politică, si nici de lista cu cel putin 200.000 de sustinători cu drept de vot. Lista de sustinători depusă de contestator cuprinde numai 302 nume si nu este întocmită în conditiile modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 370/2004.

Având în vedere dispozitiile legale citate si situatia mai sus arătată, rezultată din actele dosarului, Curtea Constitutională constată că neînregistrarea de către Biroul Electoral Central a candidaturii domnului Gheorghe Tipus pentru alegerea Presedintelui României este legală, iar contestatia formulată de acesta împotriva hotărârii de neînregistrare este nefondată, urmând să fie respinsă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 18, 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge ca neîntemeiată contestatia privind neînregistrarea candidaturii domnului Gheorghe Tipus pentru functia de Presedinte al României.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat asistent,

Claudia Miu