MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 995         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 octombrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.741. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Vânju Mare si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vânju Mare, judetul Mehedinti

 

1.742. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Bradu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bradu, judetul Arges

 

1.743 - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Roman si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, judetul Neamt

 

1.744. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

 

1.747. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

1.757. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004, actualizate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

1.780. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Catedrala Ortodoxă Română  “Sfânta Treime” din municipiul Baia Mare, judetul Maramures

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Vânju Mare si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vânju Mare, judetul Mehedinti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Vânju Mare si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vânju Mare, judetul Mehedinti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.741.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Vânju Mare si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vânju Mare, judetul Mehedinti

 

Locul

unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana

juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana

juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Vânju Mare,

judetul Mehedinti

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Orasul Vânju Mare – Consiliul Local

al Orasului Vânju Mare,

judetul Mehedinti

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.942

Imobil 1.230 (partial):

- suprafata construită = 1.077 m2

- suprafata desfăsurată = 1.105 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 842.298 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Bradu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bradu, judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Bradu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bradu, judetul Arges.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.742.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Bradu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bradu, judetul Arges

 

Locul

unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana

juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana

juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Bradu,

judetul Arges

Statul român –

Ministerul

Apărării Nationale

Comuna Bradu,

judetul Arges – Consiliul Local

al Comunei Bradu

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.776

- Imobil 2.984 - suprafata construită = 11.738 m2

- suprafata desfăsurată = 12.512 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 260.000 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Roman si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, judetul Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Roman si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, judetul Neamt.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.743.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Roman si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman, judetul Neamt

 

Locul

unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana

juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana

juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Str. Aeroportului,

municipiul Roman,

judetul Neamt

Statul român –

Ministerul

Apărării Nationale

Municipiul Roman,

judetul Neamt –

Consiliul Local

al Municipiului Roman

- imobil 2.696

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.626

- suprafata construită - 194 m2

- suprafata desfăsurată - 194 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile - 8.437 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul General al Politiei de Frontieră.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.744.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

 

Locul

unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana

juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana

juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

Bd. Geniului nr. 42,

sectorul 6

 

Statul român,

Ministerul

Apărării Nationale

Statul român,

Ministerul Administratiei

si Internelor, pentru Inspectoratul General

al Politiei de Frontieră

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.578

- imobil 1.035 (partial) - suprafata construită = 1.202 m2

- suprafata desfăsurată = 1.202 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 4.435,54 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor terenuri situate în municipiul Constanta, judetul Constanta, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Suprafata exactă a terenurilor se va stabili pe bază de măsurători cadastrale, cu respectarea legislatiei în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.747.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor din domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Locul unde sunt situate

terenurile

Persoana juridică

de la care se transmit terenurile

Persoana juridică

la care se transmit terenurile

Caracteristicile terenurilor care se transmit

Municipiul Constanta,

judetul Constanta

Compania Natională

“Administratia Porturilor

Maritime” - S.A. Constanta

Autoritatea Natională

Sanitară Veterinară

si pentru Siguranta

Alimentelor

- Teren în suprafată de aproximativ 4.400 m2,

identificat ca “Parcela 22”

- Teren în suprafată de aproximativ 1.714 m2 situat în Portul Constanta - sector sud

- Număr de înregistrare M.F.P.-33.960

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004, actualizate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, al art. 47 si 48 din Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2004, actualizate, ale unor agenti economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevăzute în anexele nr. 1-18*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli actualizate reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.757.


*) Anexele nr. 1-18 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Catedrala Ortodoxă Română “Sfânta Treime” din municipiul Baia Mare, judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”, cu suma de 12 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de constructie la Catedrala Ortodoxă Română “Sfânta Treime” din municipiul Baia Mare, judetul Maramures.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.780.