MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 808         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.340. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.341. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 405/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.340.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Andreev Alexandra, fiica lui Andreev Iurie si Nadejda (fiica lui Filip, n. la 12 octombrie 1919 în Năpădeni, si Agafia, n. la 9 februarie 1926 în Năpădeni-Ungheni), născută la 14 mai 1978 în Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. A. Russo nr. 18, ap. 15.

2. Bauschke Gerhard-Franz, fiul lui Bauschke Franz si Maria, născut la 10 septembrie 1944 în localitatea Agnita, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 22115 Hamburg, Grosse Holl 35.

3. Belevschi Tamara, fiica lui Popovici Eugeniu (n. la 10 aprilie 1935 în Rîscani) si Clara (n. la 5 iulie 1934 în Rîscani), născută la 19 martie 1959 în localitatea Rîscani, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. A. Hîjdeu nr. 62, ap. 3;

- Belevschi Alexandru, născut la 21 martie 1995.

4. Boico Adrian, fiul lui Aizic si Hene-Frida, născut la 14 august 1947 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, Blitenthal Mose 0010/3.

5. Boico Silvia, fiica lui Sober Iosef David si Sober Lora, născută la 29 septembrie 1948 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Blitenthal nr. 10/3.

6. Cemîrtan Anton, fiul lui Arsenie (n. la 16 iunie 1924 în Cobîlea) si Maria (n. la 6 mai 1930 în Cobîlea), născut la 19 august 1954 în localitatea Cobîlea, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Kurcenko nr. 14, ap. 3.

7. Cemîrtan Avrora, fiica lui Lugan Nicolae (n. la 24 noiembrie 1929 în Ijevtî) si Trandafira (n. la 23 noiembrie 1932 în Ijevtî), născută la 27 februarie 1954 în localitatea Ijevtî, judetul Storojînet-Cernăuti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Nicolae Iorga nr. 14, ap. 3.

8. Constantinescu Niculae-Eugen, fiul lui Constantinescu Nicolae si Emilia, născut la 15 ianuarie 1946 în localitatea Târgoviste, judetul Dâmbovita, România, apatrid, cu domiciliul actual în Franta, 94400 Vitry sur Seine, 35 Rue Ampčre.

9. Diaconu Tudor, fiul lui Grigore si Ana (fiica lui Ion, n. la 6 ianuarie 1924 în Costesti, si Maria), născut la 24 septembrie 1978 în localitatea Costesti, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Costesti, Ialoveni.

10. Friling Moses Renata, fiica lui Moses Gustav si Moses Mali, născută la 9 mai 1955 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 2 Ben- Chaim, St., Ramat Hashron 47261.

11. Gaina Diana, fiica lui Grozav Vasile (fiul lui Mihail, n. la 1 decembrie 1926 în Chisinău) si Anastasia, născută la 9 ianuarie 1974 în Chisinău, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Nucarilor nr. 40;

- Gaina Mihaela, născută la 17 noiembrie 1998;

- Gaina Gabriela, născută la 8 noiembrie 2001;

- Gaina Mihai, născut la 3 ianuarie 2003.

12. Gaina Victor, fiul lui Boris si Ecaterina (fiica lui Chirvas Tudor si Vera, n. la 19 septembrie 1921 în Nisporeni), născut la 8 mai 1973 în Chisinău, judetul Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Nucarilor nr. 40.

13. Galagan Ivan, fiul lui Grigorii (n. la 17 iunie 1932 în Rîscani) si Sofia (n. la 12 martie 1934 în Rîscani), născut la 10 mai 1959 în localitatea Rîscani, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Kiev nr. 112B.

14. Garofil Corneliu, fiul lui Garofil Stere si Afrodita, născut la 13 martie 1957 în Bucuresti, România, apatrid, cu domiciliul actual în Germania, 80634 M.nchen, Dankwartstr. 11.

15. Gheorghistean Irina, fiica lui Gheorghistean Ion si Svetlana (fiica lui Nicolae, n. la 1 martie 1926 în Tescureni, si Larisa, n. la 23 august 1928 în Chisinău), născută la 28 aprilie 1981 în Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Str. Zăvoiului nr. 2, ap. 2.

16. Grunberg Emanoil, fiul lui Dorin si Mali, născut la 2 aprilie 1936 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Beersheva, Bialik 24/46.

17. Grunberg Martha, fiica lui Abramovici Herman si Valeria, născută la 3 mai 1936 în localitatea Giurgiu, judetul Giurgiu, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Beersheva, Bialik 24/46.

18. Gudumac Sergiu, fiul lui Ion (fiul lui Nicolae, n. la 8 martie 1922 în Topala, si Liuba, n. la 16 octombrie 1922 în Topala) si Maria, născut la 12 septembrie 1975 în Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 15, bl. 1, ap. 147;

- Gudumac Ion, născut la 29 decembrie 1994.

19. Herscovici Hanoh (Heinerich), fiul lui Itic si Fani, născut la 7 noiembrie 1940 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rision Lezion, str. Abasan nr. 6.

20. Hofner Friedrich Harald Alois (Frederic-Harald), fiul lui Hofner Iosif si Caspari Erna, născut la 25 iulie 1929 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 90409 Nürnberg, Nordring 138.

21. Ilnitchii Iurie, fiul lui Serghei si Olga (fiica lui Ilarion, n. la 20 octombrie 1928 în Măcărenca, si Eudochia, n. la 27 iunie 1929 în Măcărenca-Soroca), născut la 5 noiembrie 1973 în localitatea Bălti, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Suceava nr. 15 a, ap. 21.

22. Indrei Maria, fiica lui Voicu Ioan si Floare, născută la 12 ianuarie 1944 în localitatea Săliste, judetul Sibiu, România, cetătean australian, cu domiciliul actual în localitatea Sibiu, str. Moara de Scoartă nr. 30, judetul Sibiu.

23. Kasirer Efraim (Froim), fiul lui Kasirer Iosef-Isac si Rifca, născut la 27 iunie 1945 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, str. Emek Dotan nr. 12.

24. Laufer Adela Nedela, fiica lui Ivanovici Gheorghe si Ivanovici Victoria, născută la 25 martie 1947 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Natania str. Sdirot Beniamin 36/6.

25. Laufer Marian, fiul lui Solomon si Tauba, născut la 21 ianuarie 1946 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Natania, str. Sdirot Beniamin 36/6.

26. Lutas Valeriu, fiul lui Lutas Gheorghe si Floare, născut la 17 octombrie 1930 în localitatea Piscari, judetul Satu Mare, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 222 41 Lund, Sofiavagen 3 A.

27. Marcovic Lenuta, fiica lui Munteanu Ioan si Iuliana, născută la 12 decembrie 1954 în localitatea Orsova, judetul Mehedinti, România, cetătean sârb, cu domiciliul actual în Serbia, Samarinovac, Negotin.

28. Marcovici Yaron, fiul lui Ozias si Maria, născut la 16 septembrie 1977 în localitatea Rehovot, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Le-Zion, str. Birger Itzhack 0008.

29. Marcus Shaul Silvian, fiul lui Marcus Avram si Puica, născut la 11 martie 1964 în localitatea Hârlău, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Neomi nr. 10/4.

30. Mihăilescu Simion-Ion, fiul lui Mihăilescu Ioan si Maria, născut la 5 martie 1926 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 250 Worth Avenue, Suite I, Palm Beach, Florida 33480.

31. Murzac Chiril, fiul lui Filip (n. la 17 august 1922 în Purcari) si Ana, născut la 28 martie 1954 în satul Purcari, judetul Tighina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, judetul Stefan-Vodă, satul Purcari, str. Iuri Gagarin nr. 18.

32. Olsanschi Valeriu, fiul lui Grigore (n. la 5 aprilie 1920 în Podoima) si Eugenia (n. la 30 august 1922 în Cot-Orhei), născut la 22 iulie 1951 în localitatea Cusmirca, judetul Orhei, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Nicolae Iorga nr. 14, ap. 47.

33. Opincariu Bety, fiica lui Abranei Ilie si Surica, născută la 3 februarie 1943 în localitatea Bârlad, judetul Vaslui, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Azur, str. Mose Saret nr. 80.

34. Opincariu Leon, fiul lui Opincariu Mendel si Sali, născut la 24 august 1936 în localitatea Fălticeni, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Azur, str. Mose Saret nr. 80.

35. Oprea Valentina, fiica lui Vladimir (fiul lui Ion, n. la 10 ianuarie 1918 în Larga Nouă, si Sofia) si Ecaterina, născută la 12 septembrie 1976 în localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Cahul.

36. Pascal Max, fiul lui Pascal Iacob si Sofia, născut la 10 octombrie 1928 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, Rh. Ramat Hagolan 29/5.

37. Perhurovici Vladimir, fiul lui Evstafi si Maria (n. la 10 septembrie 1939 în Ivanceanka-Borodina), născut la 22 iunie 1971 în Chisinău, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Sf. Andrei nr. 45.

38. Rosca Vitalii, fiul lui Piotr (n. la 18 ianuarie 1933 în Iabloanca-Glodeni) si Olga, născut la 4 decembrie 1973 în localitatea Bălti, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Mitropolit Dosoftei nr. 53, ap. 13.

39. Rusnac Andrian, fiul lui Rusnac Ion (fiul lui Nicolae, n. în 1923, si Elena, n. la 4 august 1921 în Ciorna) si Raisa, născut la 25 martie 1980 în localitatea Ciorna, judetul Rezina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciorna, Str. Entuziastilor nr. 5, judetul Orhei.

40. Scutari Ion, fiul lui Mihail (fiul lui David, n. în 1924 în Căpriana, si Alexandra, n. în 1923 în Căpriana) si Ana, născut la 5 iulie 1981 în localitatea Căpriana, judetul Străseni, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, satul Căpriana, raionul Străseni, judetul Chisinău.

41. Sechter Urseanu Iulian, fiul lui Sechter Emil si Mina, născut la 25 octombrie 1935 în localitatea Fălticeni, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, K. Motzkin, str. Igal Alon nr. 3/22.

42. Segal Heinrich, fiul lui Strul si Haveta, născut la 17 mai 1946 în localitatea Fălticeni, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashdod 77409, str. Rogozin nr. 55.

43. Segal Mira, fiica lui Leibovici Avram si Hana, născută la 25 noiembrie 1937 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Gan, Ahim Litvinski 5.

44. Shilo Abraham, fiul lui Solomon Marcu Leiba si Solomon Olga, născut la 29 aprilie 1946 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 26364 Kiriat Motzkin, str. Usha nr. 20.

45. Shilo Etgar Aharon, fiul lui Abraham si Hana, născut la 20 aprilie 1976 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 35, bl. M7, sc. 2 (fostă sc. A), et. 5, ap. 56 (fost ap. 23), sectorul 3.

46. Sinica Igor, fiul lui Vladimir (fiul lui Timofei, n. la 25 octombrie 1934 în Baccealia, si Liuba, n. la 22 aprilie 1938 în Baccealia) si Liuba, născut la 2 martie 1980 în localitatea Baccealia, judetul Tighina, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stefan Vodă, str. 31 August 1989 nr. 9, ap. 32.

47. Stromback Constantin-Ipsilante, fiul lui Bădulescu Ipsilante-Ilie si Rodica-Matilda-Antoaneta, născut la 22 decembrie 1958 în Bucuresti, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 122 42 Enskede, Lessebovagen 136.

48. Stropsa Radu, fiul lui Vasile (fiul lui Ion, n. la 19 iunie 1922 în Pereni, si Domnica) si Liuba, născut la 5 mai 1977 în localitatea Lăpusna, judetul Lăpusna, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Hîncesti Cărpineni, str. Gagarin nr. 30.

49. Tcaciuc Iurie, fiul lui Ion (fiul lui Vasile, n. la 13 august 1919 în Edinet, si Ana, n. la 17 aprilie 1919 în Edinet) si Antonina, născut la 13 ianuarie 1969 în localitatea Edinet, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău-Stăuceni, Str. Studentilor nr. 8;

- Tcaciuc Iurie, născut la 31 august 1994.

50. Tcaciuc Vasile, fiul lui Ion (fiul lui Vasile, n. la 13 august 1919 în Edinet, si Ana, n. la 17 aprilie 1919 în Edinet) si Antonina, născut la 26 august 1972 în localitatea Edinet, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Edinet, str. Comarov nr. 39;

- Tcaciuc Iurie, născut la 14 ianuarie 1990.

51. Thau Iacob, fiul lui Thau Iosef si Rosela, născut la 15 decembrie 1927 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 71511 Lod, str. Sezif nr. 7.

52. Topală Antonina, fiica lui Vladimir (fiul lui Lavrentie, n. la 19 mai 1935) si Marina, născută la 15 august 1983 în localitatea Hîjdieni, Glodeni, judetul Bălti, Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Glodeni, str. Iakir nr. 1, judetul Bălti.

53. Tutnauer Max, fiul lui Tutnauer Dawid si Frieda, născut la 27 octombrie 1945 în localitatea Siret, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Netanya, str. Sigalit nr. 8.

54. Yosef Antonia, fiica lui Rozemberg Carol si Emilia, născută la 23 august 1942 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ashdod, 77466, str. KKL nr. 23/1.

55. Zapisescu Dan-Stefan-Octav, fiul lui Zapisescu Petre si Elena, născut la 26 martie 1945 în Bucuresti, România, cetătean francez, cu domiciliul actual în Franta, 75016 Paris, 16 Rue Leconte de Lisle.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de stat,

ministrul, administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 26 august 2004.

Nr. 1.341.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care au promisiunea altei cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Alexandrescu Traian, fiul lui Alexandrescu Vasile si Margareta, născut la 28 mai 1945 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 4600 Wells, Papierfabrikstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Drumul Taberei nr. 56, bl. 054, ap. 82, sectorul 6.

2. Alexia-Dolde Mirela, fiica lui Alexia Ironim si Maria, născută la 29 mai 1968 în localitatea Laslea, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 64759 Sensbachtal, Heugasse 17, cu ultimul domiciliu din România în satul Roandola, comuna Laslea, judetul Sibiu;

- Alexia Alexandru-Ovidiu, născut la 7 decembrie 1988.

3. Altmayer Marian-Ioan, fiul lui Siclovan Ioan si Maria, născut la 16 iulie 1975 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 90763 Fürth, Karolinenstr. 50 B, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cenad nr. 123, judetul Timis.

4. Antal Barnabas-Robert, fiul lui Antal Bartalameu si Ida, născut la 6 septembrie 1968 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 9210 Portschach Klagenfurt, Sekull 800, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare.

5. Antal Mihaela, fiica lui Horvath Ioan si Maria, născută la 26 mai 1971 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Austria, 9210 Portschach Klagenfurt, Sekull 800, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare;

- Antal Robert-Patrik, născut la 17 mai 1995;

- Antal Sabrina-Juanita, născută la 10 decembrie 1992.

6. Bachner Constanta, fiica lui Vasile Crăciun si Elena, născută la 11 octombrie 1964 în localitatea Cosoveni, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Germania, 30966 Hemmingen, Südring 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, str. Maresal Ion Antonescu bl. D11, ap. 4, judetul Dolj;

- Bachner Michael, născut la 31 iulie 1990;

- Bachner Alexander, născut la 31 iulie 1990.

7. Bangert Augustin, fiul lui Botez Sergiu si Haidrun-Mariana, născut la 19 martie 1967 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4850 Timelkam, Gsteinedt 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Scărisoara nr. 18, judetul Timis.

8. Barbu Marcel, fiul lui Barbu Matei si Emilia, născut la 27 iunie 1950 în localitatea Brazi, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Austria, 3370 Ybbs an der Donau, Herrengasse 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Piatra-Neamt, Str. Progresului nr. 95, bl. E4, ap. 4, judetul Neamt.

9. Barbu Silvia, fiica lui Burlacu Vasile si Elena, născută la 21 martie 1954 în localitatea Piatra-Neamt, judetul Neamt, România, cu domiciliul actual în Austria, 3370 Ybbs an der Donau, Herrengasse 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Piatra-Neamt, Str. Tărăncutei nr. 11C, judetul Neamt.

10. Bîrte Daniela-Maria, fiica lui Bîrte Dorel si Marioara, născută la 24 aprilie 1985 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 2471 Pachfurt, Hauptstr. 27, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Str. Ghinzii nr. 6, judetul Bistrita-Năsăud.

11. Bleidner Marin, fiul lui Berar Todor si Veronica, născut la 4 octombrie 1966 în localitatea Turda, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 35708 Haiger, Bahnhofstr. 26, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turda, Str. Rândunicii nr. 37, judetul Cluj.

12. Blum-Adam Nicoleta, fiica lui Adam Dumitru si Elena, născută la 17 noiembrie 1974 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 93426 Roding, Ober-Freiherr-von-Boeselager-Str. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. A70, sc. C, ap. 10, judetul Timis.

13. Boboiciov Ioan, fiul lui Boboiciov Petru si Victoria, născut la 28 aprilie 1967 în localitatea Dudestii Vechi, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 55545 Bad Kreuznach, Brückes 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dudestii Vechi nr. 496, judetul Timis.

14. Bongard Luminita, fiica lui Mezei Ioan si Viorica, născută la 1 mai 1969 în localitatea Uriu, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Germania, 31134 Hildesheim, Rathausstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Str. Sucevei nr. 8, bl. 8, ap. 19, judetul Bistrita-Năsăud.

15. Burghardt Nicoleta-Amalia, fiica lui Lalu Dumitru si Ana, născută la 15 aprilie 1977 în localitatea Resita, judetul Caras- Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 83301 Traunreut, St. Georges Platz 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Al. Zarandului nr. 3, sc. 1, ap. 2, judetul Caras-Severin.

16. Căuneac Filaret, fiul lui Căuneac Stefan si Florica, născut la 8 mai 1967 în localitatea Hlipiceni, judetul Botosani, România, cu domiciliul actual în Austria, 8665 Langenwang, Kirchengasse 6, cu ultimul domiciliu din România în comuna Hlipiceni, judetul Botosani.

17. Cîmpian-Gîju Cornelia, fiica lui Gîju Sevastian si Gheorghita, născută la 17 martie 1974 în localitatea Filiasi, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 2670 Greve, Kćrrojel 9, cu ultimul domiciliu din România în satul Capu Dealului, comuna Brănesti, judetul Gorj.

18. Constantin Vasile, fiul lui Constantin Ion si Eugenia, născut la 5 februarie 1959 în localitatea Cocu, judetul Arges, România, cu domiciliul actual în Austria, 1020 Viena, Schonngasse 8/25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Scornicesti, Bd. Muncii, bl. 55B, sc. A, et. 2, ap. 11, judetul Olt.

19. Cristut Marcela-Petrica, fiica lui Ariesan Zaharie si Floarea, născută la 23 decembrie 1970 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 2601 Eggendorf, Buchengasse 26, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, Aleea Independentei nr. 4, bl. E22A, sc. III, ap. 33, judetul Hunedoara;

- Cristut Vanessa-Arianne, născută la 25 decembrie 2000;

- Cristut Matthias-Christian, născut la 25 decembrie 2000.

20. Cristut Pavel, fiul lui Cristut Aurel si Raveica, născut la 2 iunie 1962 în localitatea Stârciu, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Austria, 2601 Eggendorf, Buchengasse 26, cu ultimul domiciliu din România în satul Stârciu nr. 254, comuna Horoatu Crasnei, judetul Sălaj.

21. Dawkins Natasa-Simona, fiica lui Bota Ioan si Moldovan Livia, născută la 16 aprilie 1978 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 8141 Unterpremstätten, Leharweg 41/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 8, ap. 4, judetul Cluj.

22. Dănacu Georgiana, fiica lui Argint Constantin si Falcoe Ana, născută la 29 noiembrie 1963 în localitatea Târgu Jiu, judetul Gorj, România, cu domiciliul actual în Austria, 2700 Wiener Neustadt, Rudolf Götz-Gasse 13/18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Basarabi, judetul Constanta;

- Dănacu Julia-Emanuela, născută la 10 aprilie 1997;

- Dănacu Anca-Janina, născută la 11 ianuarie 1994.

23. Dănacu Victor, fiul lui Dănacu Nicolae si Uta, născut la 23 ianuarie 1963 în localitatea Brabova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Austria, 2700 Wiener Neustadt, Rudolf Götz- Gasse 13/18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brabova, judetul Dolj.

24. Deli Monica, fiica lui Crăciun Mircea si Elena, născută la 10 martie 1967 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 65396 Walluf, Schöne Aussicht 41, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Făget nr. 18, ap. 13, judetul Mures.

25. Doicescu Irene, fiica lui Doicescu Nicolae si Pusa-Daria, născută la 27 august 1972 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 78467 Konstanz, Schwaketenstr. 102, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Liviu Rebreanu nr. 23, bl. M1, sc. 1, ap. 4, sectorul 3.

26. Filipescu Anisoara-Lidia, fiica lui Peter Ioan si Ana, născută la 27 aprilie 1971 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 90439 Nürnberg, Leopoldstr. 49, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Calea Aradului nr. 101, sc. A, ap. 7, judetul Timis.

27. Flore Florica, fiica lui Stefut Ioan si Maria, născută la 8 noiembrie 1968 în localitatea Cămărzana, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 3240 Mank, Hautplatz 13/10, cu ultimul domiciliu din România în comuna Cămărzana, str. Ceaslăs nr. 2/B, judetul Satu Mare;

- Flore Daniela-Mihaela, născută la 20 decembrie 1995;

- Flore Bianca-Johanna, născută la 7 octombrie 1998.

28. Flore Ioan, fiul lui Flore Vasile si Maria, născut la 4 februarie 1966 în localitatea Cămărzana, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 3240 Mank, Hauptplatz 13/10, cu ultimul domiciliu din România în comuna Cămărzana, str. Ceaslăs nr. 2/B, judetul Satu Mare.

29. Fux-Ladaru Cătălin, fiul lui Fux Heinz-Dieter, născut la 30 septembrie 1968 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 76593 Gernsbach, Joseph-Haas-Str. 21, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Argentina nr. 1, bl. I2, sectorul 1.

30. Gal Anna, fiica lui Mate Emeric-Arpad si Rozalia, născută la 21 mai 1967 în localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 3812 Groß-Siegharts, Raabserstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gheorgheni, Str. Exterioară nr. 73, judetul Harghita;

- Gal Barbara, născută la 10 februarie 1996;

- Gal Izabella, născută la 25 ianuarie 1998.

31. Gal Iosif, fiul lui Gal Iosif si Amalia, născut la 26 iulie 1967 în localitatea Joseni, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 3812 Groß-Siegharts, Raabserstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Joseni nr. 307, judetul Harghita.

32. Glatz Ildiko, fiica lui Hajer Iosif si Maria, născută la 9 noiembrie 1974 în localitatea Carei, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 84547 Emmerting, Kolpingstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în comuna Petresti, nr. 442/A, judetul Satu Mare.

33. Glazer Ana, fiica lui Glazer Francisc si Carolina, născută la 8 decembrie 1961 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Cehia, 338 43 Mirosov, Kakejcov 17, cu ultimul domiciliu din România în comuna Gârnic nr. 35, judetul Caras-Severin;

- Glazer Maria, născută la 1 august 1989;

- Glazer Francisc, născut la 3 septembrie 1987.

34. Glazer Iosif, fiul lui Glazer Iosif si Iohana, născut la 14 septembrie 1957 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Cehia, 338 43 Mirosov, Kakejcov 17, cu ultimul domiciliu din România în comuna Gârnic nr. 35, judetul Caras-Severin.

35. Göstl Monica, fiica lui Grecu Ion si Maria, născută la 5 mai 1968 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, cu domiciliul actual în Germania, 94034 Passau, Laimgrub 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brăila, str. Hipodrom, bl. G3, sc. 3, ap. 57, judetul Brăila.

36. Graf Carmen, fiica lui Iacob Petru si Lucretia, născută la 25 iulie 1962 în localitatea Blaj, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Austria, 7534 Olbendorf, Greiner 246, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Blaj, str. Ion Heliade Rădulescu nr. 75, judetul Alba.

37. Heller Viorica, fiica lui Mulicz Andrei si Margareta-Vioara, născută la 5 aprilie 1976 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 90453 Nürnberg, Pyrbaumerstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Chisodei nr. 118, judetul Timis.

38. Hermann Ana-Daniela, fiica lui Dicoi Ioan si Aurelia, născută la 17 decembrie 1973 în localitatea Blaj, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 91634 Wilburgstetten, Weiltingerstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în comuna Valea Lungă, Str. Victoriei nr. 74, judetul Alba.

39. Herzum Ileana-Felicia, fiica lui Pop Radu-Ion si Lucia-Gabriela, născută la 11 mai 1976 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 35037 Marburg, August-Rohdestr. 6, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. Lacul Tei nr. 107, bl. 14, sc. D, ap. 145, sectorul 2.

40. Iäger Hermine, fiica lui I.ger Karol si Hermine, născută la 12 decembrie 1983 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 85072 Eichstätt, Eichendorffstr. 13b, cu ultimul domiciliu din România în satul Curciu, comuna Dârlos, judetul Sibiu.

41. Ilas Mirela-Lia, fiica lui Ilas Ion si Maria, născută la 7 martie 1965 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 65232 Taunusstein, Lessingstr. 32, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, Str. Ghioceilor nr. 6, bl. 37, sc. A, ap. 8, judetul Hunedoara.

42. Kaiser Florica, fiica lui Colnită Grigore si Gaftita, născută la 16 februarie 1958 în localitatea Prundu Bârgăului, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Germania, 85221 Dachau, Breslauerstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Timis nr. 18, bl. 32, sc. A, ap. 5, judetul Timis.

43. Kessler Camelia-Carmen, fiica lui Covaci Mircea si Violeta, născută la 7 decembrie 1976 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 90439 Nürnberg, Schwabacherstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sighisoara, Str. Libertătii nr. 31, judetul Mures.

44. Klopf Ioana-Daniela, fiica lui Muntean Ionel-Virgil si Elena-Ana, născută la 10 septembrie 1968 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 02997 Wittichenau, Saalauerstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Eroul Necunoscut nr. 29, judetul Arad.

45. Köhl Doru, fiul lui Sorgotă Achim si Floare, născut la 30 iulie 1962 în localitatea Berzovia, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 86391 Stadtbergen, Tannenweg 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Calea Caransebesului nr. 10, sc. 1, ap. 8, judetul Caras- Severin.

46. Köhl Laura, fiica lui Köhl Iosif si Maria, născută la 6 februarie 1971 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 86391 Stadtbergen, Tannenweg 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Făgărasului nr. 23, sc. F, ap. 10, judetul Caras-Severin;

- Köhl Nathalie, născută la 3 februarie 1993.

47. Konya Costanta, fiica lui Horciu Gheorghe si Hobincu Violeta, născută la 25 decembrie 1969 în localitatea Hoceni, judetul Vaslui, România, cu domiciliul actual în Austria, 8020 Graz, Dreihckengasse 32/21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sânnicolau Mare, str. Gh. Lazăr nr. 7-9, bl. L3, sc. B, ap. 5, judetul Timis.

48. Konya Daniel-Ioan, fiul lui Konya Ioan-Francisc si Viorica, născut la 16 iulie 1969 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 8020 Graz, Dreihckengasse 32/21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sânnicolau Mare, str. Popa Sapcă nr. 15, judetul Timis.

49. Konya Maria, fiica lui Scurca Albin si Rozalia, născută la 12 martie 1965 în localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 88630 Pfullendorf, Sonnenrain 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Viseu de Sus, Str. Tiblesului nr. 25, judetul Maramures;

- Scurca Fatima-Astrid, născută la 16 septembrie 1987.

50. Korp Cristina, fiica lui Kelber Mihai-Karl si Marioara, născută la 31 mai 1977 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 57080 Siegen, Eiserntalstr. 486, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cisnădioara nr. 253, judetul Sibiu.

51. Kramer Carmen-Ioana, fiica lui Popica Ioan si Carmen-Maria, născută la 23 martie 1968 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 84034 Landshut, Huchenweg 8 a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr. 34, judetul Sibiu; - Schoger Margarethe-Johanna, născută la 23 mai 1992.

52. Krestels Karina-Astrid, fiica lui Schuller Susana, născută la 27 septembrie 1976 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 63853 Mömlingen, Wendelinusstr. 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cisnădie, Str. Băilor nr. 7, judetul Sibiu.

53. Lauster Sorina-Lăcrămioara, fiica lui David Gheorghe si Aglaia, născută la 15 ianuarie 1971 în localitatea Lipova, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 78576 Emmingen-Liptingen, Im Weiler nr. 3, cu ultimul domiciliu din România în comuna Hărman, str. Andrei Saguna nr. 201, judetul Brasov.

54. Lazăr Dora-Lucia, fiica lui Bodogai Liviu si Maria, născută la 2 ianuarie 1976 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 8250 Vorau, Bergmanngasse 78, cu ultimul domiciliu din România în comuna Brusturi nr. 190, judetul Bihor;

- Schweighofer Celine-Lucia, născută la 17 aprilie 1997.

55. Leiher Monica-Victoria-Alexandrina, fiica lui Măgut Alexandru si Rozalia, născută la 18 mai 1961 în localitatea Ardud, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 82538 Geretsried, Haydnweg 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, str. Horea nr. 8, ap. 7, judetul Satu Mare;

- Leiher Ingrid-Renate, născută la 20 ianuarie 1988.

56. Leiher Stefan, fiul lui Leiher Gheza si Gizela, născut la 17 ianuarie 1953 în localitatea Balc, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 82538 Geretsried, Haydnweg 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, str. Horea nr. 8, ap. 7, judetul Satu Mare.

57. Leitner Helga-Gabriela, fiica lui Gramer Stefan-Carol si Maria-Iolanda, născută la 2 iunie 1976 în localitatea Ardud, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 91052 Erlangen, Johann-Jürgen-Str. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, str. Lucian Blaga bl. UU 22, ap. 23, judetul Satu Mare.

58. Lukas Ionită, fiul lui Oana Ilie si Aurelia, născut la 11 martie 1950 în localitatea Vurpăr, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 73614 Schorndorf, Konrad- Haussmannweg 50, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Făgăras, str. T. Vladimirescu - Ferma Valea Olt, judetul Brasov.

59. Magda Iosif-Ionut, fiul lui Magda Iosif si Maria, născut la 11 noiembrie 1984 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Görzer Allee 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, str. Stefan cel Mare nr. 34, sc. A, ap. 13, judetul Bistrita-Năsăud.

60. Mandrisch Roxana, fiica lui Serban Mihail si Valdemayer Ariadna, născută la 2 iulie 1976 în localitatea Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, România, cu domiciliul actual în Germania, 64678 Lindenfels, Am Wiesenrain 20, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Aleea Băiculesti nr. 4, bl. VILA, sc. A, ap. 8, sectorul 1.

61. Marin George-Dan, fiul lui Marin Stefan si Paraschiva, născut la 31 iulie 1974 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Germania, 68169 Mannheim, Riedfeldstr. 66, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Galati, str. Octav Băncilă nr. 6, judetul Galati.

62. Matei Elena, fiica lui Bostangiu Emil si Viorica, născută la 1 aprilie 1958 în localitatea Ciupercenii-Noi, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Austria, 8605 Kapfenberg, Anton- Buchalkastr. 40/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bucovăt, judetul Dolj.

63. Matei Teodora, fiica lui Botoman Ioan si Aneta, născută la 15 noiembrie 1948 în localitatea Dopca, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, Meidling, Nauheimergasse 52, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Iancului nr. 4, bl. 113A, ap. 38, sectorul 2.

64. Minges Carmen-Camelia, fiica lui Kerbalek Ioan si Clara-Rozalia, născută la 9 octombrie 1973 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 73207 Plochingen, Filsweg 40, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Calea Caransebesului nr. 1, sc. 4, ap. 27, judetul Caras-Severin.

65. Moisiu Dady, fiul lui Moisiu Dan si Terletchi Georgeta, născut la 2 decembrie 1972 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Germania, 67061 Ludwigshafen, Friedrich Heenestr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Constanta, Str. Berzei nr. 6, bl. 42, sc. C, ap. 58, judetul Constanta.

66. Mombo Aurora, fiica lui Neferu Ilie si Aurelia, născută la 2 septembrie 1954 în localitatea Dedulesti, judetul Arges, România, cu domiciliul actual în Germania, 48683 Ahaus, Kampstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Nicolae Bălcescu, judetul Vâlcea.

67. Muresan Aurica, fiica lui Ursachi Nicolai si Verginia, născută la 1 decembrie 1971 în localitatea Vicovu de Sus, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Hakelgasse 5/1/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Vicovu de Sus nr. 759, judetul Suceava.

68. Muresan Casian, fiul lui Muresan Ioan si Emilia, născut la 14 iunie 1964 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Hakelgasse 5/1/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare;

- Muresan Alexandra, născută la 12 iunie 2001;

- Muresan Sarah, născută la 27 iulie 1996.

69. Negrean Ioan, fiul lui Negrean Mihai si Ioana, născut la 28 august 1961 în localitatea Sant, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 9334 Guttaring, Silbereggerstr. 66, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Negresti-Oas, Str. Livezilor nr. 147, judetul Satu Mare.

70. Negrean Lica, fiica lui Grigorut Simion si Maria, născută la 21 decembrie 1969 în localitatea Bixad, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 9334 Guttaring, Silbereggerstr. 66, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Negresti-Oas, Str. Livezilor nr. 207, judetul Satu Mare;

- Negrean Iohanes-Lorean, născut la 4 noiembrie 1996.

71. Pătru Florin, fiul lui Pătru Ilie si Stoian Elena, născut la 10 noiembrie 1969 în localitatea Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, România, cu domiciliul actual în Germania 79108 Freiburg i. Br., Kehlerstr. 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 308, sc. A, ap. 10, judetul Vâlcea.

72. Popescu Andia, fiica lui Barasch Osias si Camelia, născută la 11 decembrie 1952 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria 1230 Viena, Franz Grasslergasse 51, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Calea Mosilor nr. 278, ap. 28, sectorul 2.

73. Popescu Codin-Tudor, fiul lui Popescu Bogdan-Călin si Andia, născut la 4 mai 1981 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1230 Viena, Franz Grasslergasse 51, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Calea Mosilor nr. 278, sc. A, ap. 28, sectorul 2.

74. Potoroaca Ruxanda, fiica lui Cojocaru-Macadan Costache si Ileana, născută la 2 noiembrie 1940 în localitatea Asău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 59425 Unna, Hansastr. 59, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Comănesti, Str. Nufărului, bl. 14, ap. 6, judetul Bacău.

75. Preuss Carmen, fiica lui Chiru Ion si Stefania, născută la 25 ianuarie 1972 în localitatea Slobozia, judetul Ialomita, România, cu domiciliul actual în Germania, 85399 Hallbergmoos, Eschenweg 26, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Slobozia, Bd. Unirii bl. U18, ap. 55, judetul Ialomita.

76. Puscasiu Adina, fiica lui Puscasiu Pavel si Margit, născută la 30 septembrie 1966 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 2822 Erlach an der Pitten, Hauptstr. 4/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, Str. Arenei nr. 1, ap. 16, judetul Hunedoara;

- Puscasiu Beatrix, născută la 11 august 1988.

77. Rodriguez-Marquez Margareta, fiica lui Dragu Vasile si Vasilica, născută la 9 februarie 1971 în localitatea Focsani, judetul Vrancea, România, cu domiciliul actual în Germania, 52078 Aachen, Freunder Landstr. 54, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Focsani, str. Emil Racovită nr. 1A, bl. B1, ap. 16, judetul Vrancea.

78. Romankiewicz Maria-Cătălina, fiica lui Nicolaică Ioan si Calina, născută la 3 septembrie 1979 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Germania, 56729 Hirten, Untere Dorfstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Rădăuti, Str. Oborului nr. 4, bl. 10, sc. D, ap. 57, judetul Suceava.

79. Rus Ligia, fiica lui Dumitru Eremei si Floarea, născută la 27 martie 1973 în localitatea Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 9563 Gnesau, Haidenbach 24, cu ultimul domiciliu din România în satul Nepos nr. 47, comuna Feldru, judetul Bistrita-Năsăud;

- Rus Marcus, născut la 21 ianuarie 2001;

- Rus Luisa, născută la 5 decembrie 1988.

80. Rus Maria, fiica lui Bumb Emil si Carolina, născută la 5 noiembrie 1958 în localitatea Negrilesti, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 1050 Viena, Arbeitergasse 19/45, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Bogdan Vodă nr. 2, bl. 2, ap. 32, judetul Maramures.

81. Rus Marin, fiul lui Rus Gheorghe si Floare, născut la 22 ianuarie 1955 în localitatea Dej, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 1050 Viena, Arbeitergasse 19/45, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Bogdan Vodă nr. 2, bl. 2, ap. 32, judetul Maramures.

82. Rus Stefan, fiul lui Rus Ioan si Rafila, născut la 27 martie 1963 în localitatea Rebrisoara, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 9563 Gnesau, Haidenbach 24, cu ultimul domiciliu din România în satul Gersa nr. 73, comuna Rebrisoara, judetul Bistrita-Năsăud.

83. Rusu Tatiana, fiica lui Polocoser Mihai si Aneta, născută la 20 octombrie 1965 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 8665 Langenwang, Pretulstr. 70, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Suceava, str. Corneliu Coposu nr. 40, bl. 40, sc. A, ap. 1, judetul Suceava;

- Rusu Ramona-Andreea, născută la 5 iunie 1987;

- Rusu Daniel-Gabriel, născut la 22 mai 1988.

84. Sagner Nela-Elvira, fiica lui Hönig Hella-Georgeta, născută la 30 august 1968 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 82216 Maisach/Gernlinden, Hans Wegmannstr. 27 A, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Costinesti nr. 3, bl. 2, sc. b, ap. 18, sectorul 5.

85. Sandu Cristian, fiul lui Sandu Costel si Iuliana, născut la 3 martie 1982 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 94086 Bad Griesbach i. Rottal, Kronbergerstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Clujului nr. 30, judetul Arad.

86. Schradi Maria-Magdalena, fiica lui Szabo Arpad si Maria, născută la 16 septembrie 1967 în localitatea Carei, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 73527 Schwäbisch Gm.nd, In der Hub 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Carei, Str. Căplenilor nr. 67, judetul Satu Mare.

87. Schuster Elisabeta-Carmen, fiica lui Cîndea Ioan si Eugenia, născută la 19 octombrie 1977 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 91186 Büchenbach, Siedlerplatz 5, cu ultimul domiciliu din România, în localitatea Biertan, str. Avram Iancu nr. 20, judetul Sibiu.

88. Seni Daniel-Nicolae, fiul lui Seni Niculae si Saveta, născut la 27 decembrie 1982 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Einigkeitsstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, str. Gavril Tripon nr. 1, judetul Bistrita-Năsăud.

89. Senzick Doina, fiica lui Trăistaru Constantin si Eugenia, născută la 15 decembrie 1965 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 59457 Werl, Singeler Garten 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, Str. Narciselor nr. 8, bl. 8, sc. A, ap. 14, judetul Bacău;

- Cotîrlan Andrei-Daniel, născut la 14 iulie 1988.

90. Stancu Nicolae-Sebastian, fiul lui Stancu Ioan si Opris Ileana, născut la 17 ianuarie 1974 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 09648 Mittweida, Weitzelstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Soimus nr. 264, judetul Hunedoara.

91. Stelea Anca-Olimpia, fiica lui Stuparu Marian si Adriana, născută la 12 aprilie 1980 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Germania, 73525 Schwäbisch Gmünd, Hardtstr. 65, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, str. Valea Rosie bl. 41, sc. 1, ap. 10, judetul Dolj.

92. Strinu-Blüggel Simona-Daniela, fiica lui Strinu Dumitru si Lenuta, născută la 22 ianuarie 1976 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 73730 Esslingen am Neckar, Plochingerstr. 43, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, Str. Laminatorului nr. 3, bl. 20, ap. 40, judetul Hunedoara.

93. Szanto Gheorghe, fiul lui Szanto Samuel si Gheorghina, născut la 3 aprilie 1969 în localitatea Simleu Silvaniei, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Austria, 9400 Wolsberg, Sporergasse 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Simleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918 nr. 19, judetul Sălaj.

94. Szanto Mihaela-Iuliana, fiica lui Băilă Cornel-Ioan si Maria, născută la 2 februarie 1971 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 9400 Wolsberg, Sporergasse 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Oncesti nr. 9, ap. 13, judetul Sibiu;

- Szanto Julia, născută la 4 ianuarie 1997.

95. Sandru Vasilica, fiica lui Sandru Stoian si Anica, născută la 27 septembrie 1969 în localitatea Cernavodă, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Austria, 3950 Gmünd, Bahnhofstr. 27/2/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Mangalia, str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, bl. C2, sc. A, ap. 3, judetul Constanta;

- Frigioiu Roxana, născută la 24 martie 1993;

- Frigioiu Patrick, născut la 4 martie 1995.

96. Tarta Claudia-Corina, fiica lui Suciu Ioan si Susana, născută la 8 septembrie 1968 în localitatea Turda, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 74321 Bietigheim-Bissingen, Max-Delbrück-Str. 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncusi nr. 153, judetul Cluj.

97. Tătaru Anca, fiica lui Sfetcu Constantin si Amelia, născută la 3 mai 1962 în localitatea Dobresti, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Germania, 79114 Freiburg i. Br., Krozingerstr. 3 a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, str. Sf. Dumitru nr. 3, bl. 3, ap. 23, judetul Dolj.

98. Tran Stefania-Magdalena, fiica lui Ungurean Ion si Maria, născută la 14 iulie 1971 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 8260 Viby J, Rosenhřj26A, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 13, bl. 21, sc. 2, ap. 20, sectorul 5;

- Tran Kim Daniel, născut la 3 februarie 1997.

99. Ullmann Viorica-Carmen, fiica lui Lică Ion si Victoria, născută la 15 octombrie 1967 în localitatea Buzău, judetul Buzău, România, cu domiciliul actual în Germania, 45130 Essen, Emmastr. 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Buzău, Bd. Stadionului nr. 9C, sc. B, ap. 36, judetul Buzău;

- Dobrescu Alexandra, născută la 7 noiembrie 1989.

100. Urban Mihaela, fiica lui Popescu Gheorghe si Rodica, născută la 20 iunie 1976 în localitatea Comănesti, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 42657 Solingen, Vockert 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Moinesti, Str. Orizontului nr. 14, judetul Bacău.

101. Velciu Răzvan, fiul lui Velciu Constantin si Alexandrina, născut la 15 iulie 1968 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 85354 Freising, Max-Lehner-Str. 24, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Baraj Cucuteni nr. 10, bl. M81, sc. 3, ap. 49, sectorul 3;

- Velciu Jacqueline, născută la 17 noiembrie 1992.

102. Visani Ana, fiica lui Marchis Alexandru si Nastasia, născută la 19 iulie 1959 în localitatea Recea-Cristur, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 93128 Regenstauf, Hauzensteiner Str. 47, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Calea Sagului nr. 51, ap. 31, judetul Timis.

103. Vlad Adrian, fiul lui Vlad Vlad si Livia, născut la 28 septembrie 1967 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 4000 Roskilde, Wiemosen 25, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Valea Oltului nr. 8, bl. M9, ap. 100, sectorul 6.

104. Voraberger Valthraute, fiica lui Vrabel Paul si Aurica, născută la 26 mai 1958 în localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 4902 Wolfsegg am Hausruck, Hueb 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Viseu de Sus, str. N. Grigorescu nr. 15, judetul Maramures.

105. Weiss Angelica-Emilia, fiica lui David Traian si Magdalena, născută la 26 mai 1958 în localitatea Chisineu-Cris, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 90402 Nürnberg, Königstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Gheorghe Magheru nr. 6, bl. M6, ap. 27, judetul Bihor.

106. Wild Titiana, fiica lui Mîrza Ioan si Maria-Magdalena, născută la 17 noiembrie 1963 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 90763 Fürth, Holzstr. 31, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Mures nr. 123, judetul Timis.

107. Wöller Liliana-Cristina, fiica lui Kolarik Alexandru-Stefan si Marioara, născută la 21 aprilie 1974 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 76649 Forst, Bruchsalerstr. 65, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Timis nr. 22, sc. B, ap. 10, judetul Timis.

108. Ziegler Aurelia, fiica lui Pasc Aurel si Maria, născută la 25 februarie 1947 în localitatea Cricău, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 74821 Mosbach, Frankenweg 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Viorelelor nr. 20, ap. 1, judetul Sibiu.

109. Zimmermann Annamaria, fiica lui Constantin Vasile si Iuliana, născută la 9 august 1971 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 90461 Nürnberg, Brunhildstr. 30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Aleea Crângului nr. 4, sc. B, ap. 21, judetul Brasov.

110. Popescu Dana-Manuela, fiica lui Barna Cornel si Maria, născută la 28 octombrie 1953 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Luxemburg, 2410-Luxemburg, 83 Rue du Reckenthal, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Vasile Lascăr nr. 163, sectorul 2.

 

RECTIFICĂRI

 

În Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, se fac următoarele rectificări:

1. la punctele 1 si 2 ale alineatului (1) al articolului 11, în loc de: “1. DBF sau TXT - anexa nr. 1;

2. DBF sau TXT - anexa nr. 2.” se va citi: “1. Cap1.DBF sau Cap1.TXT - anexa nr. 1; 2. Cap2.DBF sau Cap2.TXT - anexa nr. 2.”;

2. la anexa nr. 2, în coltul din stânga jos, în loc de: “AJOFM/ANOFM” se va citi: “AJOFM/AMOFM”;

3. în textul anexei nr. 3, în loc de: “Fisierul DBF sau TXT contine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat1 si are următoarea structură:” se va citi: “Fisierul Cap1.DBF sau Cap1.TXT contine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat1 si are următoarea structură:” si în loc de: “Fisierul DBF sau TXT contine o singură înregistrare si are următoarea structură:” se va citi: “Fisierul Cap2.DBF sau Cap2.TXT contine o singură înregistrare si are următoarea structură:”.

Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 26 august 2004, se anulează.