MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 834         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 9 septembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.386. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei nationale pentru ocuparea fortei de muncă, 2004-2010

 

1.400. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si a demolării acestora

 

1.401. - Hotărâre privind trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al Judetului Caras-Severin si în administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin

 

1.402. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei nationale pentru ocuparea fortei de muncă, 2004-2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia natională pentru ocuparea fortei de muncă, 2004-2010, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerele si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale cu atributii în domeniu vor actiona pentru realizarea prevederilor cuprinse în strategia natională prevăzută la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Florin Zamfir Sandu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.386.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA NATIONALĂ

pentru ocuparea fortei de muncă, 2004-2010

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si a demolării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în municipiul Constanta, str. Mircea cel Bătrân nr. 108, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si a demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.400.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec

în domeniul privat al statului

Număr inventar

M.F.P.

Municipiul Constanta, str. Mircea cel Bătrân nr. 108, judetul Constanta

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion 05 “atelier” (constructie parter)

- suprafata construită = 210 m2

- suprafata desfăsurată = 210 m2

- valoarea contabilă = 287.385.389 lei

36.442 (partial)

Pavilion 06 “WC exterior”

(constructie parter)

- suprafata construită = 30 m2

- suprafata desfăsurată = 30 m2

- valoarea contabilă = 152.973.535 lei

Pavilion 07 “corp de gardă”

(constructie parter)

- suprafata construită = 230 m2

- suprafata desfăsurată = 230 m2

- valoarea contabilă = 244.537.224 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al Judetului Caras-Severin si în administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei părti dintr-un imobil situat în municipiul Caransebes, str. Sesul Rosu nr. 123, judetul Caras-Severin, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al Judetului Caras-Severin si în administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.401.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti din imobilul care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al judetului Caras-Severin si în administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin

 

Locul si adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul atribuit de Ministerul Finantelor Publice conform Hotărârii

Guvernului nr. 15/2004

Municipiul Caransebes, str. Sesul Rosu nr. 123, judetul

Caras-Severin

Statul român – Ministerul

Administratiei si Internelor

Judetul Caras-Severin, în administrarea Consiliului Judetean Caras-Severin

- suprafata construită = 14.561,5 m2

- suprafata desfăsurată = 16.411 m2

- terenul aferent = 26,7765 ha

104.162 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, situat în municipiul Bacău, judetul Bacău, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.402.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor

aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Bacău,

judetul Bacău

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Municipiul Bacău,

Consiliul Local

al Municipiului

Bacău

- imobil 5.203

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.921

- Suprafata totală a terenului = 63,76 ha

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ A GUVERNULUI Nr. 12/1998*)

privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 


*) Republicată în temeiul art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2003 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 128/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 28 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998 si a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 1 iunie 1999, si a mai fost modificată prin:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 182/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 15 noiembrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 235/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2002;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 215/1999 privind modificarea si completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, respinsă prin Legea nr. 285/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 11 iunie 2001;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 547/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001 si abrogată prin Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată. Legea nr. 345/2002 a fost abrogată prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;

- Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu modificările ulterioare, si abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004.

 

TITLUL I

Organizarea si efectuarea transporturilor pe căile ferate române

 

CAPITOLUL I

Organizarea transporturilor feroviare

 

Art. 1. - (1) Prin transport pe căile ferate române, denumit în continuare transport feroviar, se întelege orice deplasare de persoane si de bunuri, realizată cu vehicule feroviare de către operatori de transport pe infrastructura feroviară. Transportul feroviar, precum si serviciile adiacente sau conexe acestuia sunt considerate operatiuni de transport feroviar.

(2) Transportul feroviar poate fi public sau în interes propriu.

(3) Transportul feroviar public constituie, prin natura sa, un sector strategic de interes national, reprezintă un serviciu public esential pentru societate, contribuie la libera circulatie, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la deplasarea persoanelor, mărfurilor si a altor bunuri, în interiorul tării si în trafic international, cu un grad înalt de sigurantă, în conditii ecologice, eficiente, si îndeplineste sarcini specifice pentru nevoile de apărare a tării, potrivit legii.

(4) Serviciile conexe transportului sunt activitătile ce se desfăsoară în legătură nemijlocită cu sau în timpul transportului.

(5) Serviciile adiacente transportului sunt activitătile ce au ca obiect asigurarea desfăsurării în sigurantă a transportului.

(6) Transporturile feroviare publice se efectuează numai pe bază de contract de transport.

(7) Contractul de transport se încheie si se execută în conformitate cu prevederile Codului comercial, ale Regulamentului de transport pe căile ferate din România si ale acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

(8) Transportul feroviar în interes propriu este transportul efectuat în interesul activitătilor proprii, cu mijloace de transport detinute în proprietate sau închiriate.

(9) Activitătile de transport feroviar public sau în interes propriu sunt realizate de către operatori de transport feroviar, persoane juridice române, licentiati în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(10) În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a) operator de transport feroviar - orice agent economic, cu capital de stat sau privat, care a obtinut o licentă în conformitate cu legislatia în vigoare, a cărui activitate principală constă în efectuarea de prestatii de transport de marfă si/sau de călători pe calea ferată, tractiunea fiind asigurată obligatoriu de acest agent economic; acest termen include, de asemenea, si agentii economici care asigură numai tractiunea;

b) administratorul infrastructurii - orice organism sau orice agent economic care are ca obiect principal de activitate administrarea si întretinerea infrastructurii feroviare, incluzând si administrarea sistemelor de conducere a circulatiei, de control si de sigurantă a infrastructurii; functiile administratorului de infrastructură de pe o retea sau o parte a unei retele pot fi alocate, în conformitate cu reglementările în vigoare, mai multor organisme sau agenti economici;

c) grup international - orice asociatie constituită din cel putin doi operatori de transport feroviar, cu sediile stabilite în state diferite, în vederea efectuării de prestatii de transporturi feroviare internationale;

d) serviciu de transport international de marfă - serviciul de transport în cadrul căruia trenul trece cel putin o dată frontiera de stat; trenul poate fi compus si/sau descompus si diferitele părti care îl compun pot proveni si pot avea destinatii diferite, cu conditia ca toate vagoanele să treacă cel putin o frontieră.

Art. 2. - Pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public sau în interes propriu pot obtine licentă operatorii de transport cu capital de stat si/sau privat, care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au, în principal, ca obiect de activitate transporturile de călători, de mărfuri si de alte bunuri pe calea ferată;

b) detin în proprietate sau cu chirie material rulant de tractiune înmatriculat de autoritatea competentă, necesar pentru remorcarea trenurilor, sau trenuri automotoare, cu caracteristicile tehnice si de dotare impuse de prescriptiile de sigurantă a circulatiei feroviare si de calitatea serviciului de transport;

c) respectă întocmai prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a circulatiei si manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul si circulatia pe infrastructura feroviară publică, în conditii de sigurantă a circulatiei si de securitate a transporturilor;

d) dispun de personalul necesar atestat pentru efectuarea operatiunilor de transport feroviar care fac obiectul activitătii operatorului respectiv;

e) fac dovada onorabilitătii, capacitătii tehnice, capacitătii profesionale si capacitătii financiare, stabilite de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

f) alte conditii stabilite de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 3. - Licenta pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar prevăzute la art. 1 se acordă de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 4. - Pe parcursul desfăsurării activitătii, operatorii de transport feroviar licentiati sunt obligati să realizeze, la termenele si la parametrii tehnici prevăzuti în prescriptiile pentru siguranta circulatiei feroviare, toate operatiunile de verificare, întretinere si reparatii pentru materialul rulant aflat sau introdus în circulatie, sub sanctiunea suspendării sau retragerii licentei.

Art. 5. - (1) Transportul feroviar public de călători are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii operatorii de transport feroviar public primesc de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, diferentele dintre tarifele stabilite cu avizul autoritătilor publice competente si costurile reale de transport, la care se adaugă o cotă de profit între 3 si 5%.

(2) Serviciul public social de transport feroviar de călători poate fi concesionat de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pe bază de licitatie publică, în conditiile legii.

(3) În cazul efectuării de servicii publice de transport de marfă sau călători pentru anumite categorii de persoane fizice sau juridice, care beneficiază, din dispozitia autoritătilor publice competente, de reduceri ale tarifelor de transport, prin actul care a prevăzut acordarea acestor reduceri, se vor asigura compensatii corespunzătoare operatorului de transport, până la nivelul tarifului aprobat.

Art. 6. - Transportul feroviar public va fi organizat astfel încât să se asigure un sistem unitar, echilibrat si functional, în conformitate cu cerintele sigurantei circulatiei, confortului si tehnologiilor specifice de transport pe calea ferată, în conditii de compatibilitate si interoperabilitate cu sistemul de transport feroviar european.

 

CAPITOLUL II

Autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare

 

Art. 7. - (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare care asigură dezvoltarea si siguranta transporturilor feroviare.

(2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, are următoarele atributii principale în domeniul transporturilor feroviare:

a) elaborează strategiile de dezvoltare a activitătilor de transport feroviar;

b) elaborează si supune aprobării Guvernului programele de dezvoltare si de modernizare a infrastructurii feroviare deschise accesului public;

c) asigură, în conditii identice, tuturor operatorilor feroviari acces egal si nediscriminatoriu pe infrastructura feroviară publică, conform reglementărilor interne, precum si acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte;

d) asigură beneficiarilor de transport feroviar dreptul de a apela la un operator de transport licentiat si liber ales;

e) sprijină dezvoltarea si functionarea transportului feroviar public;

f) asigură conditiile unui mediu concurential normal în transportul feroviar, precum si între acesta si alte moduri de transport;

g) asigură efectuarea transporturilor militare, a transporturilor speciale si a transporturilor de interventie în caz de calamităti naturale sau în alte situatii deosebite;

h) asigură dezvoltarea cercetării în transportul feroviar, în corelare cu programele nationale de cercetare;

i) elaborează politica economică în domeniul transportului feroviar;

j) elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor  multimodale si a transportului combinat;

k) elaborează politici de dezvoltare echilibrată a transportului feroviar cu alte moduri de transport;

l) asigură gestionarea proprietătii publice si private a statului din domeniul transportului feroviar;

m) asigură gestionarea resurselor financiare alocate prin bugetul de stat;

n) avizează tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare publice si le supune spre aprobare Guvernului;

o) clasifică infrastructura de transport feroviar în conformitate cu standardele nationale si internationale;

p) stabileste regulile de acces pe infrastructura căilor ferate române pentru operatorii feroviari;

q) este depozitarul normelor, metodologiilor, prescriptiilor si instructiunilor cu specific feroviar, care se aplică în domeniul transporturilor feroviare;

r) emite normative privind constructia si protectia căii ferate.

(3) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, are următoarele atributii principale:

a) reprezintă Guvernul în organismele internationale si în relatiile bilaterale cu alte state în domeniul transporturilor feroviare;

b) elaborează si promovează reglementări specifice, destinate asigurării compatibilitătii sistemului national de transport feroviar cu sistemele de transport internationale;

c) emite norme tehnice obligatorii pentru constructia, modernizarea, exploatarea, întretinerea, repararea si verificarea tehnică a infrastructurii feroviare si a materialului rulant;

d) stabileste nomenclatorul de functii al personalului care lucrează sau concură la siguranta circulatiei trenurilor;

e) emite norme obligatorii de atestare, certificare si licentiere a personalului din transporturile feroviare, care lucrează în siguranta circulatiei, si stabileste conditiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor sau a licentelor acordate;

f) organizează examene si emite atestate, certificate si licente pentru personalul din siguranta circulatiei;

g) emite norme obligatorii de licentiere a operatorilor de transport feroviar care efectuează sau vor efectua activităti de transport feroviar si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor;

h) emite norme obligatorii de sigurantă a traficului în transporturile feroviare, precum si pentru transportul multimodal si combinat si supraveghează respectarea acestora;

i) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe calea ferată;

j) aprobă organizarea regională a transporturilor feroviare;

k) exercită activitatea de registru, de inspectie si de control în transporturile feroviare;

l) stabileste conditiile si asigură înmatricularea materialului rulant;

m) asigură omologarea tehnică de tip a vehiculelor feroviare, precum si certificarea de conformitate, omologarea, agrementarea tehnică a materialelor, componentelor si echipamentelor utilizate la construirea, repararea si întretinerea materialului rulant si a infrastructurii feroviare;

n) autorizează efectuarea de lucrări care se execută în zonele de sigurantă si de protectie a infrastructurii căilor ferate române;

o) asigură cercetarea administrativă a evenimentelor sau accidentelor grave, produse în activitătile de transport feroviar;

p) asigură, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulatiei si controlul sanitar-veterinar specific activitătilor de transport feroviar si emite autorizatii sanitar-veterinare;

q) autorizează, din punct de vedere tehnic, agentii economici care efectuează lucrările de constructie, întretinere si reparatie a elementelor infrastructurii feroviare si a materialului rulant;

r) aprobă norme si regulamente obligatorii pentru detinătorii de linii ferate industriale si de mijloace de transport pe calea ferată proprietate privată, indiferent de obiectul de activitate, care au acces pe infrastructura feroviară deschisă accesului public, după caz, precum si pentru beneficiarii de transport;

s) autorizează înfiintarea si functionarea centrelor de pregătire, perfectionare si autorizare a personalului din transporturile feroviare;

t) analizează si decide asupra sesizărilor privind modul de alocare a capacitătilor infrastructurii feroviare, între operatorii feroviari, si supraveghează desfăsurarea activitătilor de transport feroviar în conditii de concurentă loială;

u) stabileste norme de repartizare nediscriminatorie a capacitătilor infrastructurii feroviare;

v) concesionează, în numele statului, serviciul public de transport feroviar de călători.

(4) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului exercită atributiile de autoritate de stat, direct sau prin delegare de competente către o autoritate feroviară organizată ca institutie publică, finantată din venituri extrabugetare.

 

CAPITOLUL III

Infrastructura feroviară si asigurarea functionării acesteia

 

Art. 8. - (1) Prin infrastructură feroviară se întelege ansamblul elementelor necesare circulatiei si manevrei materialului rulant, clădirile statiilor de cale ferată, cu facilitătile aferente, precum si celelalte clădiri si facilităti destinate desfăsurării transportului feroviar.

(2) Infrastructura feroviară cuprinde infrastructura feroviară proprietate publică a statului, denumită în continuare infrastructură feroviară publică, precum si cea aflată în proprietate privată, denumită în continuare infrastructură feroviară privată.

(3) Infrastructura feroviară publică sau privată a statului cuprinde infrastructura care se poate conecta la infrastructura feroviară transeuropeană, precum si pe cea care nu poate fi conectată la aceasta, după cum urmează:

a) infrastructura feroviară interoperabilă - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului national si international, administrată în concordantă cu prevederile legislatiei privind liberul acces al operatorilor de transport feroviar si care se dezvoltă în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european si preluate în legislatia din România;

b) infrastructura feroviară neinteroperabilă - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului local, conectată sau nu la infrastructura feroviară interoperabilă si care este administrată si se dezvoltă pe baza unor reglementări specifice interne.

Art. 9. - (1) Administrarea infrastructurii feroviare, proprietate publică sau proprietate privată a statului, se asigură de către o companie natională rezultată ca urmare a reorganizării Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, căreia i se atribuie în concesiune, fără plata redeventei, infrastructura feroviară publică si care detine în proprietate alte elemente ale infrastructurii feroviare preluate de la Societatea Natională a Căilor Ferate Române, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Contractul de concesiune se încheie, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru o perioadă de 49 de ani.

Art. 10. - (1) Compania natională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze, cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, părti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile publice către alte persoane juridice, în vederea administrării acesteia pentru organizarea transporturilor publice de mărfuri si persoane.

(2) Compania natională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri proprietate privată necesare organizării si desfăsurării procesului de transport feroviar, aferente acelor părti din infrastructura feroviară neinteroperabilă publică, închiriată altor persoane juridice.

(3) Închirierea unor părti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se face prin licitatie publică cu strigare.

(4) Veniturile obtinute din închirierea unor părti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se încasează de către compania natională care administrează infrastructura feroviară în scopul folosirii acesteia exclusiv pentru executarea de reparatii capitale pe infrastructura feroviară publică interoperabilă.

(5) Conditiile specifice de administrare a infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si conditiile de închiriere a unor părti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 11. - (1) Infrastructura feroviară publică se compune din:

a) liniile ferate de circulatie, terenul aferent pe care sunt construite, precum si terenurile situate de o parte si de alta a axei căii ferate, care constituie zona de sigurantă a infrastructurii feroviare;

b) podurile, tunelurile, viaductele si alte lucrări de artă, care au legătură cu liniile ferate deschise circulatiei publice, precum si terenurile aferente acestora;

c) lucrările geotehnice de protectie si de consolidare, plantatiile de protectie a liniilor ferate si terenurile aferente pe care sunt amplasate;

d) instalatiile fixe de sigurantă si de conducere operativă a circulatiei feroviare;

e) triajele de retea ale căii ferate si terenurile aferente acestora;

f) alte instalatii si clădiri aferente infrastructurii feroviare.

(2) Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare, neprevăzute la alin. (1), constituie proprietate privată a companiei care administrează infrastructura feroviară publică sau, după caz, a societătilor nationale si a societătilor comerciale, rezultate din reorganizare, precum si a Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, rămasă după reorganizare.

Art. 12. - Administratorul infrastructurii răspunde de modul în care exercită propria conducere, gestiune si controlul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 13. - Listele sectiilor de circulatie ale infrastructurii feroviare ce constituie infrastructură feroviară interoperabilă sau neinteroperabilă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 14. - Exploatarea infrastructurii feroviare publice se realizează de către compania natională care administrează infrastructura feroviară, prin:

a) îndeplinirea ansamblului functiilor tehnice si economice necesare;

b) asigurarea stării de functionare a liniilor, instalatiilor si celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare la parametrii stabiliti conform art. 16;

c) conducerea operativă a circulatiei trenurilor si autorizarea manevrei pe liniile deschise circulatiei publice sau cu acces la aceasta;

d) repartizarea capacitătilor infrastructurii feroviare si alocarea traselor, pe baza normelor stabilite de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si a contractului de acces pe infrastructura feroviară.

Art. 15. - Compania natională care administrează infrastructura feroviară poate efectua pe aceasta transporturi în interes propriu, pentru mentinerea sau readucerea în parametri a infrastructurii feroviare, cu îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 1 alin. (9) si la art. 2, fără plata tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare prevăzut la art. 23 alin. (1).

Art. 16. - Parametrii elementelor infrastructurii feroviare române trebuie să corespundă normelor interne si internationale sau celor stabilite prin acorduri si conventii internationale la care România este parte. Acesti parametri trebuie să asigure compatibilitatea infrastructurii feroviare române, în întregul ei sau pe directii si coridoare de transport, cu ansamblul international al căilor ferate.

Art. 17. - Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop sunt scutite de orice taxe si impozite.

Art. 18. - (1) Accesul si circulatia pe infrastructura feroviară publică sunt permise în conditiile detinerii de către operatorii de transport feroviar a unei licente eliberate conform prezentei ordonante de urgentă si ale existentei unui contract de acces, încheiat cu compania natională care administrează infrastructura feroviară.

(2) Operatorii de transport feroviar străini si grupurile internationale care realizează transport feroviar sunt acceptati pentru circulatie pe infrastructura feroviară publică în conditiile legii si acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

(3) Accesul la infrastructură si furnizarea de servicii în terminalele si porturile legate de activitătile de transport feroviar, inclusiv servicii de transport international de marfă si servicii de transport combinat international de marfă, care deservesc sau este posibil să deservească mai mult de un client final, se asigură tuturor operatorilor de transport feroviar în mod nediscriminatoriu, iar solicitările operatorilor de transport feroviar pot fi supuse unor restrictii numai dacă există alternative viabile în conditii de piată.

(4) Fără a încălca prevederile legale privind concurenta si activitatea institutiilor/autoritătilor publice competente în domeniu, Consiliul de supraveghere înfiintat în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003*) privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă monitorizează concurenta pe piata de servicii de transport feroviar, inclusiv pe piata de transport feroviar de marfă.

(5) Dacă în executarea transportului solicitantul sau orice altă parte interesată se consideră că a fost tratată incorect, a fost obiectul unei discriminări sau a fost prejudiciată în alt fel, poate depune o contestatie la Consiliul de supraveghere, în conditiile art. 30 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 8/2004.

(6) Ca urmare a contestatiei primite si, dacă este cazul, din proprie initiativă, Consiliul de supraveghere decide cât mai curând posibil asupra unor măsuri necesare pentru corectarea unor evolutii nedorite de pe aceste piete, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(7) Pentru asigurarea controlului judiciar, în conditiile legii, precum si a cooperării în domeniul specific de activitate a Consiliului de supraveghere cu organismele de supraveghere similare din alte state, se aplică prevederile art. 30 alin. (9) si ale art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003.

Art. 19. - (1) Reteaua de transport feroviar de marfă din România care se include în Reteaua transeuropeană de transport feroviar de marfă, precum si porturile aferente se aprobă prin hotărâre a Guvernului si constă în următoarele componente:

a) liniile de cale ferată;

b) rutele ocolitoare, dacă este cazul, în special din jurul zonelor cu infrastructură feroviară saturată, astfel cum este definită prin art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003. În situatia în care aceste rute sunt acordate în conformitate cu reglementările aplicabile, se respectă, cât mai mult posibil, timpii generali de transport;

c) liniile de acces la infrastructură în terminalele care servesc sau pot să servească mai mult decât un utilizator final, inclusiv liniile de acces către si de la alte locatii si facilităti;

d) liniiile de acces la infrastructură spre si dinspre porturile aferente, inclusiv liniile de legătură.


*) Ordonanta Guvernului nr. 89/2003 a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 8/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 2 martie 2004.

 

(2) Liniile de acces, prevăzute la alin. (1) lit. c) si d), trebuie să acopere la fiecare capăt al parcursului fie 50 km, fie 20% din lungimea parcursului respectiv, pe liniile de cale ferată mentionate la alin. (1) lit. a), în functie de valoarea care este mai mare.

(3) Statul sprijină dezvoltarea transportului combinat si multimodal, inclusiv realizarea centrelor logistice integrate, în scopul asigurării sistemului de transport feroviar din România în sistemul de transport feroviar european.

(4) În vederea îndeplinirii prevederilor alin. (3), Guvernul aprobă realizarea centrelor logistice integrate, inclusiv prin credite si alocatii de la bugetul de stat.

Art. 20. - Realizarea de noi infrastructuri feroviare publice sau a unor proiecte majore de modificări structurale si/sau tehnologice ale infrastructurii feroviare publice se supune legislatiei privind lucrările publice si se avizează de către Ministerul Apărării Nationale, în scopul încadrării acestora în infrastructura sistemului national de apărare.

Art. 21. - Persoanele juridice sau persoanele fizice pot construi infrastructuri feroviare proprii, cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu avizele autoritătilor publice locale si Ministerului Apărării Nationale.

Art. 22. - (1) Întretinerea si asigurarea functionării infrastructurii feroviare se asigură din veniturile proprii ale companiei nationale care administrează infrastructura feroviară.

(2) Veniturile proprii ale companiei nationale care administrează infrastructura feroviară se constituie din veniturile obtinute prin alocarea capacitătilor si a traselor către operatorii de transport feroviar licentiati, din alte activităti proprii, precum si din valorificarea produselor reziduale.

Art. 23. - (1) Operatorii de transport feroviar, licentiati să efectueze transporturi publice sau în interes propriu, de marfă si/sau de călători, folosind capacitătile infrastructurii feroviare, plătesc un tarif de utilizare a acesteia, ale cărui limite sunt stabilite prin contractul de activitate al companiei nationale care administrează infrastructura, încheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului conform prevederilor

art. 37-39.

(2) Compania natională care administrează infrastructura feroviară poate negocia nivelul tarifului de utilizare cu operatorii de transport feroviar, în functie de numărul de trase achizitionate, perioada de solicitare si sectia de circulatie.

Art. 24. - Promovarea proiectelor pentru constructii si tronsoane noi de cale ferată, pentru modernizarea si/sau dezvoltarea unor tronsoane existente, precum si pentru magistralele destinate circulatiei cu viteze mari se face de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la propunerea fundamentală a companiei nationale care administrează infrastructura feroviară.

Art. 25. - Cheltuielile pentru investitii, reparatii, modernizări si/sau dezvoltări ale infrastructurii feroviare publice sunt finantate de la bugetul de stat.

Art. 26. - (1) Pentru realizarea de noi elemente ale infrastructurii feroviare publice sau pentru dezvoltarea, modernizarea ori reabilitarea celor existente, a căror finantare nu se poate asigura de compania prevăzută la art. 9 alin. (1), precum si pentru exploatarea acestora Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate încheia contracte de concesionare cu alte persoane juridice, române sau străine, în conditiile legii.

(2) Pe data aprobării concesiunii contractul încheiat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului cu compania prevăzută la art. 9 alin. (1) se modifică în mod corespunzător.

Art. 27. - (1) Liniile ferate apartinând infrastructurii feroviare publice pot fi închise pentru transport, din considerente tehnologice sau de rentabilitate.

(2) Închiderea liniilor ferate din motive tehnologice se face de către compania natională care administrează infrastructura feroviară, în conformitate cu normele de exploatare a infrastructurii în conditii de sigurantă a circulatiei.

(3) Închiderea liniilor ferate din motive de rentabilitate, urmată de conservare sau de dezafectare, ori mentinerea în exploatare a liniei respective si regimul exploatării ei se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu avizul Ministerului Apărării Nationale si al administratiei publice locale.

(4) Pierderile rezultate prin mentinerea în exploatare, cât si costurile ocazionate de conservarea sau de dezafectarea liniilor publice nerentabile se suportă de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.

Art. 28. - (1) În cazul unor calamităti naturale, dezastre sau evenimente de cale ferată, elementele afectate ale infrastructurii căilor ferate române vor fi repuse în functiune în cel mai scurt timp, utilizându-se resursele care pot fi mobilizate în acest scop, în conditiile legii.

(2) Cheltuielile ocazionate de repunerea în functiune a infrastructurii feroviare publice, afectată ca urmare a unor calamităti naturale sau dezastre, se acoperă de la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL IV

Siguranta si protectia infrastructurii feroviare

 

Art. 29. - (1) În scopul desfăsurării în bune conditii a circulatiei feroviare si al prevenirii evenimentelor de cale ferată, se instituie zona de sigurantă si zona de protectie a infrastructurii feroviare publice.

(2) Zona de sigurantă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâsiile de teren, în limită de 20 m fiecare, situate de o parte si de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalatiilor de semnalizare si de siguranta circulatiei si a celorlalte instalatii de conducere operativă a circulatiei trenurilor, precum si a instalatiilor si lucrărilor de protectie a mediului.

(3) În cazurile în care limitele astfel stabilite cuprind terenuri aflate în proprietate privată, se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică, în conditiile legii.

(4) Zona de protectie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum si terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea functionării acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protectie se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu informarea scrisă a proprietarilor terenurilor în termen de 30 de zile.

(5) În zona de protectie a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucrări, potrivit reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 30. - În zona de protectie a infrastructurii feroviare se interzice:

a) amplasarea oricăror constructii, fie si cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau înfiintarea de plantatii care împiedică vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare;

b) utilizarea indicatoarelor si a luminilor de culoare rosie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară;

c) efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilitătii solului, inclusiv prin tăierea copacilor, arbustilor, extragerea de materiale de constructii sau prin modificarea echilibrului freatic;

d) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protectie a acesteia, precum si a conditiilor de desfăsurare normală a traficului feroviar.

Art. 31. - (1) În zona de protectie a infrastructurii feroviare pot fi amplasate, temporar, materiale si utilaje necesare întretinerii acesteia, în scopul eliminării consecintelor evenimentelor de cale ferată sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranta circulatiei feroviare. În cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justă despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în termen de maximum 30 de zile de la terminarea lucrării. În caz de neîntelegere, acordarea de despăgubiri si cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească.

(2) Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este conditionat de plata prealabilă a despăgubirii.

Art. 32. - Pe traseul liniilor ferate apartinând infrastructurii feroviare, supus înzăpezirilor, compania natională care administrează infrastructura feroviară este în drept să utilizeze zona de protectie pentru instalarea de parazăpezi. În cazul producerii de pagube cu această ocazie, sunt aplicabile dispozitiile art. 31 alin. (1).

Art. 33. - (1) Traversarea căii ferate de către alte căi de comunicatii se realizează si se mentine în conformitate cu reglementările emise de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Administratiei si Internelor si de către organele administratiei publice locale, după caz, cu suportarea de către beneficiarul căii de comunicatie respective a oricăror daune produse la infrastructura feroviară.

(2) Traversarea liniilor ferate de către pietoni, vehicule sau animale se face numai prin locuri special amenajate si numai cu respectarea normelor si a prescriptiilor în vigoare.

(3) Compania natională care administrează infrastructura feroviară, respectiv operatorii de transport feroviar, nu răspunde pentru pagubele cauzate de nerespectarea dispozitiilor prevăzute la alin. (1) si (2).

 

CAPITOLUL V

Siguranta circulatiei pe căile ferate române

 

Art. 34. - Transportul feroviar public trebuie să se desfăsoare într-un climat de disciplină fermă, asigurându-se conditiile necesare pentru deplina sigurantă a călătorilor si a bunurilor transportate.

Art. 35. - Personalul cu sarcini de sigurantă a circulatiei al companiei nationale care administrează infrastructura feroviară si operatorii de transport feroviar licentiati se supun prevederilor din instructiunile de serviciu si reglementărilor specifice domeniului feroviar, privitoare la siguranta circulatiei trenurilor.

Art. 36. - În scopul realizării circulatiei feroviare în conditii de sigurantă, compania natională care administrează infrastructura feroviară si operatorii de transport feroviar licentiati în conditiile prezentei ordonante de urgentă exercită, în limita competentelor aprobate, următoarele atributii:

a) asigură, organizează si coordonează circulatia si manevra, aplică măsurile de sigurantă a circulatiei pe calea ferată, în scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată;

b) elaborează si propun spre aprobare norme, instructiuni si regulamente obligatorii privind activitătile care se desfăsoară pe infrastructura feroviară;

c) elaborează instructiuni de exploatare tehnică proprii;

d) organizează si exercită, prin organe proprii specializate, controlul permanent al activitătii de productie si exploatare si de sigurantă a circulatiei feroviare;

e) exercită controlul permanent în probleme legate de buna functionare, întretinere, reparare a mijloacelor de transport, a liniilor de cale ferată, a instalatiilor, utilajelor si masinilor si actionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbatii în desfăsurarea transportului feroviar public si a proceselor de productie;

f) iau măsuri pentru folosirea ratională si în conditii de sigurantă a mijloacelor de transport feroviar, a instalatiilor, utilajelor si masinilor, pentru respectarea normativelor tehnice privind întretinerea si repararea acestora, aferente activitătii proprii;

g) propun spre aprobare sau aprobă, după caz, în conditiile legii, studii de fezabilitate pentru modernizări si obiective de investitii noi care privesc transporturile pe căile ferate, proiectarea sau executia de obiective de investitii noi si participă la receptia si la punerea în functiune a acestora, în conformitate cu programele aprobate;

h) avizează caracteristicile de constructie ale mijloacelor de transport feroviar si solutiile tehnice pentru lucrările de constructie si de dare în exploatare a liniilor de cale ferată noi, a instalatiilor de transport pe căile ferate, precum si în cazul modernizării celor existente;

i) avizează functionarea mijloacelor de transport feroviar si exercită controlul tehnic pe liniile de cale ferată care au acces la infrastructura căilor ferate române, verifică personalul care le deserveste, în conditiile stabilite de regulamentele proprii căilor ferate române, după caz;

j) avizează caracteristicile tehnice ale instalatiilor complexe ce urmează a fi importate, precum si ale masinilor si instalatiilor unicat, de mare importantă, care urmează a fi procurate din tară sau din străinătate, pentru transporturile pe căile ferate;

k) avizează orice fel de lucrări de constructii si instalatii care se execută în zona infrastructurii feroviare sau care pot afecta stabilitatea si siguranta căilor ferate si a instalatiilor feroviare;

l) propun spre aprobare norme tehnice privind exploatarea, întretinerea si repararea mijloacelor de transport;

m) aprobă normative, regulamente si instructiuni de serviciu proprii, pentru exploatarea, întretinerea, siguranta circulatiei feroviare, proiectarea si repararea liniilor de cale ferată, a instalatiilor si a tuturor utilajelor din dotare;

n) asigură si urmăresc executarea lucrărilor de constructiimontaj si de reparatie a mijloacelor din dotare;

o) organizează receptia materialului rulant, a liniilor de cale ferată, a instalatiilor si echipamentelor la unitătile furnizoare si de reparatii, în scopul asigurării unei calităti corespunzătoare sigurantei circulatiei feroviare;

p) stabilesc, cu respectarea prevederilor legale, normativele de personal, functiile si meseriile din activitatea proprie, precum si răspunderea acestora fată de siguranta circulatiei;

q) elaborează si propun spre aprobare criteriile de clasificare a echipamentelor, materialelor si componentelor, în raport cu importanta lor în siguranta circulatiei feroviare;

r) elaborează si propun spre aprobare norme metodologice pentru verificarea si atestarea calitătii, din punct de vedere al sigurantei feroviare, a tuturor echipamentelor, materialului rulant si componentelor utilizate în circulatia pe căile ferate române, care au importantă pentru siguranta circulatiei feroviare;

s) elaborează si propun spre aprobare norme metodologice pentru selectionarea, scolarizarea, verificarea cunostintelor si aptitudinilor psihofizice ale întregului personal autorizat, cu atributii în siguranta circulatiei pe căile ferate române;

t) elaborează si propun spre aprobare norme metodologice si de calitate pentru întretinerea si repararea tuturor echipamentelor, materialului rulant si componentelor utilizate, cu relevantă în siguranta circulatiei pe căile ferate;

u) avizează tehnologiile de productie, de reparatii si de întretinere pentru instalatii, echipamente si material rulant;

v) organizează, în conditiile legii, autorizarea personalului cu răspunderi în siguranta circulatiei pe calea ferată, precum si a celui care îndeplineste sarcini de verificare si de îndrumare metodologică pentru siguranta circulatiei feroviare;

w) exercită controlul propriu, permanent, în orice probleme legate de siguranta circulatiei feroviare si actionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot provoca abateri de la aceasta;

x) cooperează, prin organele proprii de specialitate, în conformitate cu reglementările specifice feroviare, cu organele Parchetului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Sănătătii si cu alte organe prevăzute de lege, pentru salvarea si evacuarea persoanelor sau a bunurilor periclitate de evenimentele de cale ferată, pentru limitarea si înlăturarea urmărilor provocate de acestea si pentru reluarea traficului feroviar, precum si pentru stabilirea cauzelor, a împrejurărilor si a vinovatilor care au condus la producerea unor astfel de evenimente.

 

CAPITOLUL VI

Contractul de activitate

 

Art. 37. - Raporturile dintre compania natională care administrează infrastructura feroviară, societătile nationale si/sau societătile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători, pe de o parte, si institutiile publice, pe de altă parte, se reglementează prin contracte de activitate, încheiate cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului în numele statului.

Art. 38. - (1) Contractele de activitate prevăzute la art. 37 vor cuprinde, cel putin, următoarele prevederi, după caz:

a) principalii indicatori cantitativi si calitativi ai activitătii de transport feroviar de călători, ce urmează a fi îndepliniti de către operatorii de transport feroviar;

b) activitătile companiei nationale care administrează infrastructura feroviară, în exercitarea atributiilor de asigurare a functionării, întretinerii, reparării, modernizării si dezvoltării infrastructurii feroviare;

c) lista completă a serviciilor sociale ce urmează a fi asigurate de operatorii de transport feroviar licentiati;

d) activităti legate de asigurarea de servicii privind asistenta specifică medico-sanitară, de învătământ si cultural-portivă;

e) răspunderile Guvernului privind buna functionare a transportului public feroviar, incluzând transferurile din bugetul de stat pentru infrastructura feroviară, pentru activitatea de învătământ si de asistentă medico-sanitară, precum si sumele necesare compensării pentru servicii sociale, prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Este interzisă prevederea în contractul de activitate a efectuării transporturilor feroviare pe segmente de infrastructură feroviară care nu corespund normelor de sigurantă a circulatiei pe calea ferată.

Art. 39. - Contractele de activitate prevăzute la art. 37 se încheie pentru o durată de 4 ani, se aprobă de către Guvern si se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.

Art. 40. - La solicitarea autoritătilor administratiei publice locale sau a altor persoane juridice, operatorii de transport feroviar licentiati pot încheia cu acestea conventii pentru activităti de transport feroviar de interes local, altele decât cele prevăzute în contractul de activitate încheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu obligatia de acoperire a diferentei de cost de către solicitantul transportului, în cazul în care veniturile din efectuarea transportului nu acoperă costurile.

Art. 41. - Compania natională care administrează infrastructura feroviară si operatorii de transport feroviar licentiati pot avea în structură corpuri de gardieni feroviari, a căror activitate se desfăsoară pe baza regulamentului de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 42. - Personalul companiei nationale care administrează infrastructura feroviară si cel al operatorilor de transport feroviar licentiati, cu atributii de serviciu privind paza, ordinea publică si controlul trenurilor, gărilor si al altor unităti din cadrul acestora este asimilat, în exercitarea atributiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o functie ce implică exercitiul autoritătii publice.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii speciale

 

Art. 43. - Deteriorarea si/sau afectarea sub orice formă a liniei de cale ferată, a instalatiilor de siguranta circulatiei feroviare, a celor de telecomunicatii feroviare, a oricăror bunuri sau dotări aferente infrastructurii feroviare se pedepseste conform legii penale.

Art. 44. - În cazul nerespectării prevederilor art. 29 alin. (5) si ale art. 30, compania natională care administrează infrastructura feroviară va actiona imediat, în conditiile legii, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru desfiintarea constructiilor interzise de lege, fără plata nici unei despăgubiri, precum si pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protectie a infrastructurii căilor ferate române.

Art. 45. - Neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 6 atrage după sine retragerea totală sau partială a licentei pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public, precum si răspunderea penală sau contraventională, după caz, a persoanei juridice sau fizice răspunzătoare pentru consecintele generate de astfel de situatii.

Art. 46. - Faptele care constituie contraventii la normele privind transportul feroviar, inclusiv cele care constituie contraventii la normele de protectie a infrastructurii feroviare, sanctiunile care se aplică si organele împuternicite să sanctioneze aceste fapte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

TITLUL II

Reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 47. - (1) Societatea Natională a Căilor Ferate Române se reorganizează, prin divizare, într-o companie natională, în societăti nationale si societăti comerciale, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, după cum urmează:

a) Compania Natională de Căi Ferate - “C.F.R.”, cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate administrarea infrastructurii feroviare si a patrimoniului auxiliar feroviar;

b) Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă - “C.F.R. - Marfă”, cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de mărfuri;

c) Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători - “C.F.R. - Călători”, cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de călători;

d) Societatea de Administrare Active Feroviare - “S.A.A.F.”, cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate administrarea excedentului de active rezultat din divizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române;

e) Societatea de Servicii de Management Feroviar - “S.M.F.”, cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate asigurarea serviciilor financiarcontabile, administrarea creditelor externe, asigurarea serviciilor juridice.

(2) Compania natională, societătile nationale si societătile comerciale, prevăzute la alin. (1), functionează pe principii comerciale, specifice economiei de piată, cu orientare spre obtinerea de profit.

(3) Compania natională, societătile nationale si societătile comerciale, prevăzute la alin. (1), preiau, partial, patrimoniul Societătii Nationale a Căilor Ferate Române.

Art. 48. - Societatea Natională a Căilor Ferate Române continuă să fiinteze, având ca obiect principal de activitate gestionarea datoriei si a creantelor existente la data reorganizării. După finalizarea procesului de divizare Societatea Natională a Căilor Ferate Române se va reorganiza prin hotărâre a Guvernului, care va stabili forma juridică, atributiile si patrimoniul acesteia.

Art. 49. - Compania natională, societătile nationale si societătile comerciale prevăzute la art. 47 se organizează si functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin hotărâre a Guvernului, care va stabili forma juridică, atributiile si patrimoniul acestora.

Art. 50. - Compania natională, societătile nationale si societătile comerciale, rezultate din reorganizare, care au ca obiect de activitate administrarea infrastructurii căilor ferate române, efectuarea transportului de călători, de mărfuri si de alte bunuri, vor prelua de la Societatea Natională a Căilor Ferate Române activele strict necesare pentru desfăsurarea activitătii în conditii de eficientă pentru traficul existent la data

reorganizării.

Art. 51. - Activele care nu se preiau de către compania natională, societătile nationale si societătile comerciale, rezultate din reorganizare, constituie patrimoniul Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, rămasă după reorganizare, în limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 52. - (1) Compania natională, societătile nationale si societătile comerciale rezultate din reorganizare:

a) preiau drepturile si obligatiile Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, în limitele si în conditiile stabilite prin actul de înfiintare a acestora;

b) detin, în concesiune sau în proprietate, după caz, bunurile imobile si mobile care le revin prin împărtirea patrimoniului Societătii Nationale a Căilor Ferate Române;

c) pot constitui societăti comerciale, filiale, agentii si reprezentante în tară si în străinătate, în conditiile legii;

d) asigură realizarea activitătii de ansamblu a transportului feroviar de interes national.

(2) Capitalul social initial al companiei nationale, al societătilor nationale si al societătilor comerciale, rezultate din reorganizare, este subscris si vărsat integral de statul român, la data înfiintării acestora.

(3) Actiunile emise initial de compania natională, de societătile nationale si de societătile comerciale, rezultate din reorganizare, sunt proprietate a statului, iar drepturile acestuia, ca actionar, sunt exercitate de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(4) Actiunile emise de compania natională, societătile nationale si societătile comerciale, rezultate din reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, pot fi cotate la bursă si tranzactionate liber pe piată.

(5) Compania natională, societătile nationale si societătile comerciale, rezultate din reorganizare, precum si filialele acestora pot fi supuse procesului de privatizare, în conditiile legii, statul putând păstra pachetul majoritar de actiuni.

(6) În perioada în care statul este actionar unic la compania natională, societătile nationale si societătile comerciale înfiintate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, acestea pot fi reorganizate prin hotărâre a Guvernului, în noi companii nationale, societăti nationale, societăti comerciale, după caz, capitalul social initial fiind subscris si integral vărsat de statul român ale cărui interese sunt reprezentate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(7) În functie de conditiile locale pot fi înfiintate societăti comerciale de transport feroviar public de călători care, în calitate de operatori de transport feroviar public, să asigure transportul numai pentru anumite zone stabilite prin hotărâre a Guvernului. Societătile comerciale de transport feroviar public de călători se organizează si functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili forma juridică, atributiile si patrimoniul acestora.

(8) Personalului preluat de noile companii nationale, societăti nationale, societăti comerciale, precum si personalului excedentar i se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 55 si 56.

Art. 53. - În realizarea obiectului lor de activitate, compania natională, societătile nationale si societătile comerciale, rezultate din reorganizare, pot, după caz:

a) să stabilească, în conditiile legii, si să adapteze la conditiile pietei tarifele pentru transporturile feroviare publice de călători si de mărfuri, precum si pentru alte prestatii si servicii din domeniul lor de activitate;

b) să elaboreze prescriptiile, tehnologiile, normativele si normele de muncă specifice activitătii proprii, inclusiv cele de prevenire si stingere a incendiilor;

c) să initieze si să încheie conventii si contracte de transport intern si international, potrivit reglementărilor în vigoare;

d) să participe, în nume propriu, la organismele internationale din domeniul feroviar sau din domenii conexe;

e) să acorde unor persoane fizice sau juridice facilităti si gratuităti de călătorii sau de transport;

f) să introducă sau să retragă servicii de transport, servicii din statii de călători sau de mărfuri, cu respectarea conditiilor contractului de activitate, prevăzut la art. 38, si a prevederilor prezentei ordonante de urgentă;

g) să negocieze obtinerea de credite garantate de stat sau garantate cu bunurile pe care le au în proprietate, după caz;

h) să organizeze structuri proprii de pază si de păstrare a ordinii, în conditiile legii;

i) să detină sau să participe cu capital social la alte persoane juridice si să decidă, în conditiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine;

j) să efectueze activităti de productie, turism, comert intern si international, prestări de servicii, precum si de transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviară, cu respectarea normelor legale care reglementează aceste activităti;

k) să organizeze activităti proprii de cercetare, proiectare, informatică, învătământ, asistentă medicală, medicina si psihologia muncii, perfectionare profesională;

l) să editeze publicatii si lucrări referitoare la prestatie, productie, stiintă si tehnică, specifice activitătilor pe care le desfăsoară;

m) să facă propuneri privind prescriptiile tehnice în domeniul transporturilor feroviare, al constructiilor si realizărilor tehnice în domeniu;

n) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli, care include alocatiile si compensatiile de la bugetul de stat si care se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 54. - Creditele în curs de derulare sau de contractare la Societatea Natională a Căilor Ferate Române, care se reorganizează, împreună cu drepturile si obligatiile aferente, se repartizează companiei nationale, societătilor nationale si societătilor comerciale, nou-înfiintate, prin hotărâre a Guvernului de înfiintare a acestora, preluându-se corespunzător si contractele de credit.

Art. 55. - (1) Personalul necesar companiei nationale, societătilor nationale si societătilor comerciale nou-înfiintate se preia, în mod selectiv, de la Societatea Natională a Căilor Ferate Române si se consideră transferat. Criteriile de selectionare a personalului vor tine seama, în mod prioritar, de competenta profesională, disciplina în activitate si de asigurarea posturilor necesare sigurantei circulatiei feroviare.

(2) În cazul în care, în procesul reorganizării, rezultă un excedent de personal, acesta se disponibilizează de către Societatea Natională a Căilor Ferate, în conditiile legii.

Art. 56. - (1) Personalul Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, existent la data declansării procesului de reorganizare, beneficiază de facilităti de călătorie gratuită pe calea ferată, în aceleasi conditii în care a beneficiat ca salariat al Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, indiferent de situatia acestuia după reorganizare.

(2) Pensionarii si membrii de familie (sotul, sotia si copiii minori) ai personalului prevăzut la alin. (1), precum si personalul disponibilizat beneficiază de permise de călătorie gratuită pe calea ferată, în conditiile legii.

(3) La stabilirea vechimii în unitătile de căi ferate pentru acordarea permiselor de călătorie gratuită pe calea ferată pensionarilor si membrilor de familie ai acestora se ia în considerare si perioada în care a prestat munca în Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în Societatea Natională a Căilor Ferate Române, în fostul departament al căilor ferate cu unitătile din subordine, până la data desfiintării acestuia, si în compartimentele din aparatul propriu al fostului Minister al Transporturilor si Telecomunicatiilor, care au efectuat lucrări pentru calea ferată.

(4) Compania natională, societătile nationale si societătile comerciale rezultate din reorganizare, care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de călători, se substituie obligatiilor Societătii Nationale a Căilor Ferate Române privitoare la acordarea legitimatiilor si permiselor de călătorie gratuită pe calea ferată.

Art. 57. - (1) Compania natională, societătile nationale si societătile comerciale nou-înfiintate sunt conduse de adunarea generală a actionarilor, constituită din reprezentantii statului si ai celorlalti detinători de actiuni.

(2) Reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) Atributiile si componenta adunării generale a actionarilor sunt prevăzute în statutul companiei nationale, societătilor nationale si societătilor comerciale nou-înfiintate.

Art. 58. - (1) Adunarea generală a actionarilor alege consiliul de administratie al companiei nationale, al societătilor nationale si al societătilor comerciale nou-înfiintate. Până la finalizarea procesului de privatizare a companiei nationale, societătilor nationale si societătilor comerciale nou-înfiintate, reprezentantii statului în consiliul de administratie si presedintele consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(2) Presedintele consiliului de administratie al companiei nationale, societătilor nationale si societătilor comerciale nou-înfiintate este si directorul general al acestora.

(3) Atributiile consiliului de administratie, precum si ale presedintelui acestuia se stabilesc prin statutul companiei nationale, societătilor nationale si societătilor comerciale nou-înfiintate.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii finale

 

Art. 59. - Începând cu data înfiintării primei societăti nationale/comerciale de transport marfă, rezultată în urma reorganizării Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, tarifele transporturilor feroviare de marfă se formează liber pe piată.

Art. 60. - Investitiile, modernizările, dezvoltările si reparatiile la infrastructura feroviară publică, precum si investitiile pentru realizarea proiectelor de importantă natională, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar european, se finantează de la bugetul de stat sau din credite garantate de stat si rambursate de la bugetul de stat.

Art. 61. - Majorările de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor către stat si institutii publice, existente la data înmatriculării în registrul comertului a companiei nationale care administrează infrastructura feroviară, a societătilor nationale si a societătilor comerciale rezultate din reorganizare, precum si majorările datorate de Societatea Natională a Căilor Ferate Române în forma rămasă după reorganizare sunt scutite de la plată.

Art. 62. - În scopul tinerii evidentei bunurilor imobiliare aflate în proprietatea sau în concesiunea companiei nationale care administrează infrastructura feroviară, a societătilor nationale si a societătilor comerciale, rezultate din reorganizare, si pentru asigurarea opozabilitătii titlurilor acestora fată de terti si initierea actiunilor necesare pentru recuperarea sau dobândirea de noi valori patrimoniale se întocmesc evidente si documentatii proprii de cadastru, în conditiile legii.

Art. 63. - În perioada în care statul este actionar unic se pot efectua transferuri de active si orice alte elemente patrimoniale între compania natională, societătile nationale si societătile comerciale înfiintate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora.

Art. 64. - Lista produselor si a serviciilor ale căror preturi si tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, anexă la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 2 aprilie 1998, se modifică la liniuta a treia, coloana întâi, si va avea următorul cuprins:

.- Transport de călători pe calea ferată – deservire generală (exclusiv servicii auxiliare si transport international).”

Art. 65. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului de înfiintare a companiei nationale, a societătilor nationale si a societătilor comerciale, rezultate din reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, prevăzute la art. 47 alin. (1), Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va supune spre aprobare Guvernului contractele de activitate prevăzute la art. 37 si 38.

Art. 66. - (1) Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 30 octombrie 1996, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 111/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 7 iulie 1997, si cu modificările si completările aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 40/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 29 august 1997, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

(2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 privind înfiintarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 12 aprilie 1991, cu modificările si completările ulterioare, sunt si rămân în vigoare până la finalizarea procesului de reorganizare.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 182/1999, care nu sunt încorporate în textul republicat al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998:

“Art. II. - Prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 se aplică în mod corespunzător si companiilor nationale, societătilor nationale, societătilor nationale si societătilor comerciale ce se vor înfiinta în baza prezentei ordonante de urgentă.”