MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 835         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 septembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

357. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2004 privind ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003

 

672. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2004 privind ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003

 

358. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie

 

673. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie

 

670. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Federală Democratică Etiopia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 6 noiembrie 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

630. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizati

 

1.305. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar

 

 

Rectificări la: Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 383/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2004 privind ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43 din 27 mai 2004 privind ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 21 iunie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din

Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2004.

Nr. 357.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2004 privind ratificarea

Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2004 privind ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul national PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 septembrie 2004.

Nr. 672.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare

a arieratelor din economie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37 din 19 mai 2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din

Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2004.

Nr. 358.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 septembrie 2004.

Nr. 673.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre România si Republica Federală Democratică Etiopia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital,

semnată la Bucuresti la 6 noiembrie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 305 din 19 august 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia dintre România si Republica Federală Democratică Etiopia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 6 noiembrie 2003, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 septembrie 2004.

Nr. 670.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizati

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) si ale art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului national de gradare a semintelor de consum,

văzând Lista cu gradatori autorizati, propusi de către Comisia Natională de Gradare a Semintelor de Consum, si Referatul de aprobare nr. 94.226 din 24 august 2004 al Directiei generale de reglementare si implementare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cu gradatori autorizati, în număr de 48, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă emiterea licentei de gradator autorizat persoanelor propuse în listă.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 2 septembrie 2004.

Nr. 630.

 

ANEXĂ

 

Lista cu gradatori autorizati

 

Nr. crt.

Nume

Prenume

1.

Balczar

Attila

2.

Bartis

Anton

3.

Basa

Camelia

4.

Buda

Camelia

5.

Carezeanu

Vasilica

6.

Cianga

Tatiana

7.

Cojocaru

Paula

8.

Comsulea

Voichita

9.

Constantin

Hortensia

10.

Costea

Simona

11.

Cseh

Csaba

12.

Csiki

Margit

13.

Drăgan

Mihaela

14.

Dumitriu

Violeta

15.

Dumitroiu

Aurelia Emilia

16.

Frandes

Tafina

17.

Gheorghe

Maria

18.

Giuglea

Camelia

19.

Gothar

Pal

20.

Halean

Petruta

21.

Hăntescu

Iordana

22.

Ionescu

Paraschiva

23.

Janos Jakab

Erno

24.

Keresztes

Mariana

25.

Keresztes

Vicentiu

26.

Lazăr

Tanta

27.

Lupascu

Nina

28.

Mathe

Mozes

29.

Mihai

Noni

30.

Milescu

Steliana

31.

Modi Koreh

Sandor

32.

Molnar

Maria

33.

Nica

Daniela

34.

Nichifor

Elena

35.

Nyeso

Janos

36.

Palaga

Maria

37.

Panait

Niculina

38.

Petcu

Ioana

39.

Prochipriuc

Alina

40.

Rădăcină

Victor Liviu

41.

Retyi

Maria

42.

Scortea

Elena

43.

Stroie

Rodica

44.

Szell

Andrei

45.

Trandafir

Adina Ana

46.

Tudor

Georgeta

47.

Ungureanu

Dumitra

48.

Vârtosu

Olimpia

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar

 

În temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, coroborate cu dispozitiile art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 43 din anexa nr. 1 a) va avea următorul cuprins:

“43. Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, cod 14.13.22.99”

2. Formularul “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod 14.13.22.99, din anexa

nr. 1 b) se înlocuieste cu formularul cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod 14.13.22.99, sunt prezentate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Directia generală de inspectie fiscală, Directia generală de colectare a creantelor bugetare, Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia economică si administrativă din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si Directia generală a tehnologiei informatiei din Ministerul Finantelor Publice vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2004.

Nr. 1.305.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularului

“Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor”, cod 14.13.22.99

 

1. Denumire: Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

2. Cod: 14.13.22.99

3. Format: A4/t2 (număr variabil de pagini) - se va

tipări în carnete de 150 de file (50 de seturi)

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe ambele fete. Poate avea număr variabil de pagini, în functie de numărul si de complexitatea faptelor constatate;

- este înseriat si numerotat.

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează: la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul si la stabilirea sanctiunilor prevăzute de lege

7. Se întocmeste: în 3 exemplare, de organul fiscal constatator: original (culoare neagră) + două copii (culoare rosie si verde)

8. Circulă:

- exemplarul 1, la organul fiscal cu atributii de gestiune a declaratiilor si a dosarului fiscal, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului (persoană juridical sau fizică);

- exemplarul 2, la contribuabil (persoană juridică sau fizică);

- exemplarul 3, la organul fiscal care a efectuat constatarea faptei.

9. Se arhivează:

- exemplarul 1, la dosarul fiscal al contribuabilului (persoană juridică sau fizică).

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 383/2003 pentru aprobarea cuantumului sumei fixe/tonă de seminte de consum receptionate si a Formularului-tip de raportare lunară a cantitătilor de seminte de consum receptionate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 13 iunie 2003, se face următoarea rectificare:

- la tabelul nr. 1, la coloana 3, în loc de: “Retusată” se va citi: “Returnată”.