MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 875         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 septembrie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

68. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri în domeniul învătământului

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri în domeniul învătământului

 

Măsurile pe care le generează prezenta ordonantă de urgentă vizează interesul social, educational si constituie situatii de urgentă si extraordinare.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Începând cu luna octombrie 2004, coeficientii de multiplicare pentru functiile didactice de predare prevăzute în anexele nr. II si III la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului se înlocuiesc cu valorile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezenta ordonantă de urgentă.

Coeficientii de multiplicare prevăzuti în anexele nr. 1 si 2 cuprind sporul de stabilitate si sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător transelor de vechime în învătământ, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (11) si (13) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru personalul didactic de predare cu vechime de peste 10 ani în învătământ, care nu îndeplineste conditia prevăzută în art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la îndeplinirea vechimii neîntrerupte în învătământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficientilor de multiplicare micsorati cu 15% fată de cei prevăzuti la transele respective în anexele nr. 1 si 2.

Art. 2. - (1) Începând cu luna octombrie 2004, coeficientii de multiplicare pentru functiile didactice auxiliare prevăzute în anexele nr. IV si V la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2004 se înlocuiesc cu valorile prevăzute în anexele nr. 3 si 4 la prezenta ordonantă de urgentă. Coeficientii de multiplicare prevăzuti în anexa nr. 3 nu cuprind sporul de stabilitate si sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, acestea urmând a se acorda la salariul de bază al personalului didactic auxiliar care îndeplineste conditiile prevăzute de art. 50 alin. (11) si (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru functiile didactice auxiliare prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonantă de urgentă se aplică în continuare prevederile art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 164/2004, cu completările ulterioare.

Art. 3. - Pentru functia didactică de profesor universitar, prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2004 se aplică în continuare. Coeficientii prevăzuti în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 si 2004 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 315/2003, cu modificările si completările ulterioare, nu cuprind sporul de stabilitate si sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, acestea urmând a se acorda profesorilor universitari care îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 50 alin. (11) si (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. VI si VII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2004 se înlocuiesc cu anexele nr. 5 si 6 la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 5. - Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, prevăzută în anexele nr. 1-4 la prezenta ordonantă de urgentă, cuprinde si cresterea prevăzută la art. 1 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 164/2004, cu completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Gheorghe Popa,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 68.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a