MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 877         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 25 septembrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII

 

8. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 25-28 septembrie 2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.521. - Hotărâre privind eliberarea domnului Serafinceanu Aurelian Calistru, la cerere, din functia de prefect al judetului Hunedoara

 

1.522. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 151/2004 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea unor consilii judetene si locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

662. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind stabilirea unui formular comun pentru prezentarea informatiilor nationale referitoare la calitatea carburantilor introdusi pe piată

 

677. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind desemnarea unui laborator pentru determinarea continutului de tetrahydrocanabinol la soiurile de cânepă

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

23. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea “140 de ani de la înfiintarea Universitătii din Bucuresti”

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 25-28 septembrie 2004

 

În conformitate cu art. 46 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Pe perioada absentei din tară a presedintelui Senatului, din data de 25 septembrie 2004 până la data de 28 septembrie 2004, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 8.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Serafinceanu Aurelian Calistru, la cerere, din functia de prefect al judetului Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Serafinceanu Aurelian Calistru se eliberează, la cerere, din functia de prefect al judetului Hunedoara.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei

si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia

publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.521.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 151/2004 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea unor consilii judetene si locale

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată, si ale art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 151/2004 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea unor consilii judetene si locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 20 februarie 2004, se modifică astfel:

1. Numerele curente 2 si 6 vor avea următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea

bunurilor

Cantitatea

(buc.)

Persoana juridică

de la care se

transmit bunurile

Persoana juridică

la care se

transmit bunurile

Caracteristicile

tehnice

Pretul

unitar

(mii lei)

Valoarea

(mii lei)

Observatii

“2.

Tractor

de artilerie

20

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale,

U.M. 01419

Floresti,

judetul Cluj

Statul român,

consiliile judetene:

Botosani - 3 buc.

Brasov -2 buc.

Cluj - 2 buc.

Covasna 2 buc.

Iasi - 2 buc.

Neamt - 2 buc.

Prahova - 2 buc.

Vrancea - 2 buc.

Consiliul Local

al Municipiului

Miercurea-Ciuc,

judetul Harghita - 1 buc.

Municipiul Toplita,

judetul Harghita - 1 buc.

Marca: ATS-59

Anul de fabricatie:

1975-1977

Data intrării

în folosintă:

1975-1977

Durata de utilizare:

20 de ani

1.931,9

38.638

 

 

 

 

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale,

U.M. 02855

Reghin

Consiliul Local

al Orasului Siret,

judetul Suceava

Marca: ATS-59G

Anul de

fabricatie: 1975

Data intrării în

folosintă: 1975

Durata de utilizare:

20 de ani

 

 

Nr. de

Înmatriculare

A-26961

 

6.

Autoturbină

zapadă

1

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale,

U.M. 01838 Boboc

Statul român,

Consiliul Local

al Orasului Siret,

judetul Suceava

Marca: D 470

pe ZIL 157 K,

Anul de

fabricatie: 1971

Data intrării în

folosintă: 1971

Durata de utilizare:

33 de ani

267,801

267,801

Nr. de

înmatriculare

A-31218”

 

2. Rubrica “Total valoare” va avea următorul cuprins:

 

“TOTAL VALOARE:

92.309,527”

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.522.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind stabilirea unui formular comun pentru prezentarea informatiilor nationale referitoare la calitatea carburantilor introdusi pe piată

 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formularul comun pentru prezentarea informatiilor nationale privind calitatea carburantilor introdusi pe piată, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Formularul comun mentionat la art. 1 este utilizat de Ministerul Economiei si Comertului pentru transmiterea informatiilor către Comisia Europeană.

Art. 3. - Prezentul ordin transpune în legislatia natională prevederile Deciziei nr. 2002/159/CE privind elaborarea unui formular comun pentru prezentarea sintezelor de date nationale referitoare la calitatea carburantilor.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 septembrie 2004.

Nr. 662.

 

ANEXĂ

 

FORMULAR COMUN

pentru prezentarea informatiilor nationale referitoare la calitatea carburantilor introdusi pe piată

 

1. Introducere

Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei stabileste specificatiile tehnice pentru toate tipurile de benzină si motorină introduse pe piată.

Până cel târziu la data de 30 iunie a fiecărui an trebuie prezentat un raport cu informatii nationale privind monitorizarea calitătii carburantilor în perioada ianuarie-decembrie a anului calendaristic precedent. Primul raport trebuie prezentat până la data de 30 iunie 2006.

Formularul de raportare este cel prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta anexă.

2. Detalii despre responsabilii cu compilarea rapoartelor de monitorizare a calitătii carburantilor

Ministerul Economiei si Comertului, responsabil cu elaborarea raportului privind monitorizarea calitătii carburantilor, trebuie să completeze următorul tabel:

 

Anul de raportare

 

Tara

 

Data versiunii finale a raportului

 

Autoritatea responsabilă cu raportarea

 

Adresa autoritătii

 

Persoana responsabilă cu raportarea

 

Numărul de telefon:

 

Adresa de e-mail:

 

 

3. Definitii si explicatii

Calitatea de referintă a carburantilor: în Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 sunt prevăzute specificatii tehnice pentru benzina si motorina introduse pe piată. Aceste specificatii tehnice pot fi considerate drept “calitatea de referintă a carburantilor” si includ:

a) benzină normală fără plumb (CO > 91);

b) benzină fără plumb (CO > 95);

c) motorină.

Calitatea natională a carburantilor: calitatea natională a carburantilor trebuie să respecte “calitatea de referintă a carburantilor” si pot contine:

a) benzină super fără plumb (CO > 98);

b) benzină care înlocuieste benzina cu plumb;

c) benzină fără sulf (continut de sulf < de 10 ppm);

d) benzină cu un continut de sulf de 50 ppm;

e) motorină fără sulf (continut de sulf < de 10 ppm);

f) motorină cu un continut de sulf de 50 ppm.

4. Descrierea sistemului de monitorizare a calitătii carburantilor

Transmiterea către Comisia Europeană a formularului comun pentru prezentarea informatiilor nationale privind calitatea carburantilor introdusi pe piată este însotită de descrierea functionării Sistemului national de monitorizare a calitătii carburantilor.

5. Cantitatea totală de benzină si motorină introdusă pe piată

Se completează următorul tabel si se indică cantitătile pentru fiecare calitate de benzină si de motorină introduse pe piată:

 

Calitatea carburantilor

Cantitatea natională

totală comercializată (litri/tone)

Benzină normală fără plumb (CO minima = 91)1)

 

Benzină fără plumb (CO minima = 95)1)

 

Benzină fără plumb (CO minima = 95 si cu un continut

de sulf mai mic de 50 ppm)2)

 

Benzină fără plumb si fără sulf (cu un continut

de sulf mai mic de 10 ppm)3)

 

Benzină fără plumb (95 CO < 98)

 

Benzină fără plumb (CO ≥ 98)

 

Motorină4)

 

Motorină (cu un continut de sulf mai mic de 50 ppm)5)

 

Motorină (cu un continut de sulf mai mic de 10 ppm)6)

 

 


1) Conform specificatiilor din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004.

2) Conform specificatiilor din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004.

3) Conform specificatiilor din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004, cu exceptia continutului de sulf care trebuie să fie mai mic de 10 ppm.

4) Conform specificatiilor din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004.

5) Conform specificatiilor din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004.

6) Conform specificatiilor din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004, cu exceptia continutului de sulf care trebuie să fie mai mic de 10 ppm.

 

6. Disponibilitatea geografică a carburantilor fără sulf

Raportarea trebuie să descrie în ce măsură introducerea pe piată a carburantilor fără sulf este asigurată pe teritoriul României.

7. Stabilirea perioadei estivale în ceea ce priveste volatilitatea benzinei

Conform anexei nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004, presiunea vaporilor pentru benzină trebuie să fie mai mică de 60 kPa pe perioada estivală, respectiv de la 1 mai la 30 septembrie.

Perioada estivală 1 mai - 30 septembrie

8. Formularul de raportare pentru benzină

Sinteza informatiilor privind monitorizarea calitătii benzinei colectate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie este conformă tabelului din anexa nr. 1 la prezenta anexă. Metodele de încercare sunt cele prevăzute în standardul SR EN 228:2004 sau, dacă este cazul, într-o versiune ulterioară.

9. Formularul de raportare pentru motorină

Sinteza informatiilor privind monitorizarea calitătii motorinei colectate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie este conformă tabelului din anexa nr. 2 la prezenta anexă.

Metodele de încercare sunt cele prevăzute în standardul SR EN 590:2004 sau, dacă este cazul, într-o versiune ulterioară.

10. Depunerea raportului privind monitorizarea calitătii carburantilor

Raportul privind monitorizarea calitătii carburantilor va fi prezentat în mod oficial secretarului general al Comisiei Europene.

Raportul privind monitorizarea calitătii carburantilor poate fi transmis secretarului general al Comisiei Europene si în format electronic.

 

ANEXA Nr. 1

la formularul comun

 

SINTEZA

privind carburantii comercializati pentru vehicule cu motoare cu aprindere prin scânteie (benzină)

 

Tara

 

Anul de raportare

 

Calitatea de referintă sau calitatea natională

 

 

1. Informatii privind calitatea benzinei introduse pe piată

 

Parametrii

Unitatea

Rezultatele analitice si statistice

Valoarea limită*)

Specificatia natională,

dacă există

Conform Directivei

98/70/CE

Numărul de

esantioane

Minimum

Maximum

Metoda

Abaterea

standard

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Cifra octanică “research”

-

 

 

 

 

 

 

 

95

-

Cifra octanică “motor”

-

 

 

 

 

 

 

 

85

 

Presiunea vaporilor “Reid”

kPa

 

 

 

 

 

 

 

-

60,0

Distilare:

- evaporat la 100şC

- evaporat la 150şC

%(v/v)

%(v/v)

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

 

46,0

75,0

 

-

-

Analiza

hidrocarburilor:

- olefine

- aromatice

- benzen

%(v/v)

 

%(v/v)

%(v/v)

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0

42,0

1,0

Continutul

de oxigen

%(m/m)

 

 

 

 

 

 

 

-

2,7

Oxigenati:

- metanol 

- etanol

- alcool izopropilic

- alcool tertbutilic

- alcool izobutilic

- eteri cu cinci sau mai

multi atomi de carbon pe

moleculă

- alti oxigenati

 

%(v/v)

%(v/v)

%(v/v)

%(v/v)

%(v/v)

%(v/v)

 

 

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

-

 

3

5

10

7

10

15

 

 

10

Continutul mg/kg de sulf

 

 

 

 

 

 

 

 

-

150

Continutul g/l de plumb

 

 

 

 

 

 

 

 

-

0,005

 


*) Valorile limită sunt “valori reale” si au fost stabilite în conformitate cu procedurile privind stabilirea limitelor din SR EN ISO 4259:1999.

Rezultatele măsurătorilor individuale se interpretează conform criteriilor descrise în SR EN ISO 4259:1999.

 

2. Informatii privind cantitatea benzinei introduse pe piată

 

 

Total

 

Ianuarie

 

Aprilie

 

Iulie

 

Octombrie

 

Februarie

 

Mai

 

August

 

Noiembrie

 

Martie

 

Iunie

 

Septembrie

 

Decembrie

 

 

ANEXA Nr. 2

la formularul comun

 

SINTEZA

pentru carburantii comercializati pentru vehicule cu motoare cu aprindere prin compresie (motorină)

 

Tara

 

Anul de raportare

 

Calitatea de referintă sau calitatea natională

 

 

1. Informatii privind calitatea motorinei introduse pe piată

 

Parametrii

Unitatea

Rezultatele analitice si statistice

Valoarea limită*)

Specificatia natională,

dacă există

Conform Directivei

98/70/CE

Numărul de

esantioane

Minimum

Maximum

Metoda

Abaterea

standard

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Cifra cetanică

-

 

 

 

 

 

 

 

51,0

-

Densitatea la 15şC

kg/m3

 

 

 

 

 

 

 

-

845

Distilare la 95%

°C

 

 

 

 

 

 

 

-

360

Hidrocarburi aromatice policiclice

% (m/m)

 

 

 

 

 

 

 

-

11

Continutul de sulf

mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

-

350

 


*) Valorile limită sunt “valori reale” si au fost stabilite în conformitate cu procedurile privind stabilirea limitelor din SR EN ISO 4259:1999.

Rezultatele măsurătorilor individuale se interpretează conform criteriilor descrise în SR EN ISO 4259:1999.

 

2. Informatii privind cantitatea motorinei introduse pe piată

 

Numărul de esantioane în luna

Total

 

Ianuarie

 

Aprilie

 

Iulie

 

Octombrie

 

Februarie

 

Mai

 

August

 

Noiembrie

 

Martie

 

Iunie

 

Septembrie

 

Decembrie

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind desemnarea unui laborator pentru determinarea continutului de tetrahydrocanabinol la soiurile de cânepă

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 94.478 din 13 septembrie 2004 al Directiei generale de reglementare si implementare,

în baza art. 3 din Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, Industrie Alimentară si Dezvoltare Rurală, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.564/2003 privind înfiintarea laboratoarelor publice pentru controlul calitătii si igienei vinului si al Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se desemnează Laboratorul regional pentru controlul calitătii si igienei vinului Blaj, judetul Alba, pentru determinarea continutului de tetrahydrocanabinol, denumit în continuare THC, la soiurile de cânepă cultivată.

(2) Achizitionarea chiturilor se va face de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, iar plata se va efectua din bugetul alocat pentru anul 2005.

Art. 2. - (1) Controlul continutului în THC este obligatoriu la toată suprafata de cânepă cultivată, conform legislatiei în vigoare.

(2) Recoltarea probelor se efectuează de către personalul împuternicit din cadrul inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor din judetele cultivatoare de cânepă sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor.

(3) Inspectia natională pentru calitatea semintelor si reglementarea pietei semintelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va transmite precizări cu privire la recoltarea probelor la inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor.

Art. 3. - Metodologia pentru determinarea continutului de THC, conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 327/2002, va fi transmisă laboratorului prevăzut la art. 1 de către directia de specialitate din Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2004.

Nr. 677.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea “140 de ani de la înfiintarea Universitătii din Bucuresti”

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale Ordonantei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Băncii Nationale a României de a pune în circulatie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale pretioase, aprobată prin Legea nr. 244/1998, Banca Natională a României va pune în circulatie, începând cu data de 27 septembrie 2004, o monedă din argint cu valoarea nominală de 500 lei, emisiunea “140 de ani de la înfiintarea Universitătii din Bucuresti”.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

- forma: rotundă;

- metalul: argint;

- titlul: 999/1000;

- calitatea: proof;

- greutatea: 31,103 g;

- marginea: netedă;

- diametrul: 37 mm.

Aversul monedei contine în partea stângă stema României, valoarea nominală “500 LEI”, anul emisiunii .2004” si inscriptia “ROMANIA” gravată de-a lungul unei linii verticale. În partea dreaptă este amplasată o compozitie grafică simbolizând cultura si stiinta, în interiorul căreia figurează sigla Universitătii din Bucuresti. Deasupra si dedesubtul compozitiei grafice sunt gravate două elemente ornamentale.

Pe reversul monedei sunt redate 3 elemente grafice principale, si anume: bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, întemeietorul Universitătii din Bucuresti, una dintre stemele domnitorului si imaginea clădirii universitătii. Sub bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza este reprodusă semnătura în facsimil a acestuia. De asemenea, mai regăsim un element ornamental situat între bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza si stema acestuia. Inscriptiile “UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI” si “140 DE ANI” sunt gravate circular, în partea superioară a monedei. Sub clădirea Universitătii din Bucuresti este amplasată orizontal inscriptia “INTEMEIATA LA 1864 DE AL. IOAN CUZA”.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de un certificat de autenticitate, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si de casierul central, precum si de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Art. 4. - Monedele din argint, emisiunea “140 de ani de la înfiintarea Universitătii din Bucuresti”, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint, emisiunea “140 de ani de la înfiintarea Universitătii din Bucuresti”, se realizează prin ghiseele sucursalelor Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 22 septembrie 2004.

Nr. 23.