MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 309         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 aprilie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

79. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005

 

201. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005

 

80. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

 

202. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

 

83. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

205. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

84. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

206. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 115 din 24 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

315. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Procedurii de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale

 

Rectificări la: Legea nr. 290/2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 4 din 20 ianuarie 2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 25 ianuarie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2005.

Nr. 79.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2005.

Nr. 201.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 3 din 13 ianuarie 2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 21 ianuarie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2005.

Nr. 80.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2005.

Nr. 202.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 13 din 27 ianuarie 2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 28 ianuarie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2005.

Nr. 83.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2005.

Nr. 205.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 14 din 27 ianuarie 2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 28 ianuarie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 aprilie 2005.

Nr. 84.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 aprilie 2005.

Nr. 206.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 115

din 24 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Constantin Doldur - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală, ridicată de Georgeta Ion în Dosarul nr. 3.250/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal este prezentă personal Georgeta Ion, lipsind partea Stelică Grecu, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează Curtea că autoarea exceptiei a depus la dosar concluzii scrise, precum si un set de acte.

Având cuvântul pe fond, Georgeta Ion învederează mai întâi că în cuprinsul concluziilor scrise, referindu-se la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, a invocat în mod eronat cauza “Pandrea contra României”, în realitate fiind vorba despre cauza “Pantea împotriva României”. În sustinerea exceptiei arată că textele de lege criticate ar trebui să facă referire si la termenul în care se administrează probele, fiind necesar ca sintagma “termen rezonabil” să fie inclusă în cuprinsul acestor prevederi legale.

Reprezentantul Ministerului Public, arătând că în cauză sunt criticate omisiuni legislative, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 9 noiembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.250/2004, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală, ridicată de Georgeta Ion în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate nu oferă protectie suficientă fată de “abuzurile, toleranta sau pasivitatea oficială a reprezentantilor implicati în cercetarea si supravegherea penală a faptelor”, ceea ce încalcă dreptul la un proces echitabil. Se sustine totodată că, .[...] fără să se efectueze o anchetă oficială din cauza opozitiei politiei, prin interpretarea eronată a faptelor si împrejurărilor s-a realizat o denegare de dreptate contrar articolelor [...] mentionate, întrucât elementul central al oricărei proceduri penale conditionează derularea sa echitabilă, prin calificarea juridică a faptului ilicit, un rol important avându-l administrarea probelor, principiul egalitătii armelor si termenul rezonabil de solutionare”, precum si faptul că “nedezvăluirea unor probe, [...] folosirea de probe falsificate sau obtinute ilegal [...] au condus la niste rezultate cu niste consecinte deosebit de grave”.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală, exprimându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, apreciază că aceasta este neîntemeiată. Se arată că textele de lege criticate nu contravin normelor si principiilor constitutionale invocate de autoarea exceptiei ci, dimpotrivă, “ele sunt concretizarea regulilor de bază ale procesului penal privind rolul activ al organelor de urmărire penală si al instantelor de judecată, în desfăsurarea procesului penal, precum si aceea a aflării adevărului în cadrul unui asemenea proces”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată, întrucât dispozitiile constitutionale pretins încălcate “nu au legătură cu art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală [...]”. Se arată că acestea “sunt texte de aplicabilitate generală, cuprinzând principii privind probele si nu texte privind o anumită procedură derulată într-o anumită fază de procedură penală”. Se precizează totodată că, “referitor la situatia concretă de fapt, aceasta este de competenta exclusivă a instantei de judecată, fiind o problemă de aplicare a legii si nu de competenta Curtii Constitutionale”.

Avocatul Poporului consideră că normele criticate nu aduc atingere prevederilor art. 16 din Legea fundamentală, atât timp cât este asigurată egalitatea juridică a cetătenilor în utilizarea probelor, precum si faptul că acestea “nu contravin sub nici un aspect dreptului la un proces echitabil”. Se arată totodată că nu poate fi retinută critica în raport cu prevederile constitutionale ale art. 131 alin. (1), prerogativele încredintate procurorului de către legiuitor, privind aprecierea probelor în cursul urmăririi penale, fiind o expresie a rolului Ministerului Public.

În concluzie, Avocatul Poporului apreciază că exceptia este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autoarei exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins:

- Art. 62: “În vederea aflării adevărului, organul de urmărire penală si instanta de judecată sunt obligate să lămurească cauza sub toate aspectele, pe bază de probe.”;

- Art. 63 alin. 1: “Constituie probă orice element de fapt care serveste la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la identificarea persoanei care a săvârsit-o si la cunoasterea împrejurărilor necesare pentru justa solutionare a cauzei.”

În motivarea exceptiei sunt invocate dispozitiile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 20 alin. (2) referitoare la prioritatea reglementărilor internationale privind drepturile omului fată de normele interne si ale art. 131 alin. (1) privind rolul Ministerului Public, cu raportare la art. 6 paragraful 1, art. 13 si 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care reglementează dreptul la un proces echitabil, dreptul la un recurs efectiv si, respectiv, interzicerea discriminării. Se invocă, de asemenea, art. 1 din Protocolul nr. 1 la conventie, privind protectia proprietătii.

Autoarea exceptiei sustine, în esentă, că în cauză nu s-ar fi realizat o “anchetă eficace”, fapt determinat de interpretarea eronată a “faptelor si împrejurărilor”, “nedezvăluirea unor probe” si “folosirea de probe falsificate sau obtinute ilegal”, ceea ce contravine principiilor unui proces echitabil. Se mai sustine că art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală ar trebui să facă referire si la termenul în care se administrează probele.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că sustinerile autoarei exceptiei vizează, în realitate, modul de aplicare a dispozitiilor legale criticate de către organele de urmărire penală. În fapt, autoarea exceptiei a formulat plângere împotriva Rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale nr. 768/P/2000 a Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti, care a fost respinsă prin Sentinta nr. 46 din 17 mai 2004 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penală. Împotriva acestei sentinte aceeasi autoare a declarat recurs, prin care a fost criticată solutia de neîncepere a urmăririi penale atacată, sub aspectul modului de instrumentare a cauzei de către organele de urmărire penală si, în special, al probelor administrate. În consecintă, s-a solicitat “respectarea art. 6 paragraf 1 - CEDO” si s-a invocat prezenta exceptie de neconstitutionalitate.

Curtea retine că aspectele relevate în motivarea exceptiei sunt de competenta instantei de judecată, întrucât nu intră în atributiile Curtii Constitutionale cenzurarea aplicării legii de către organele de urmărire penală.

Controlul judecătoresc sub acest aspect se realizează în cadrul căilor de atac prevăzute de lege, care, de altfel, au si fost promovate în cauză. O asemenea ingerintă a Curtii în activitatea de judecată ar fi contrară art. 126 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia “Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege”.

Nu poate fi primită nici solicitarea autoarei exceptiei în sensul completării textelor de lege criticate, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, “Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 si art. 63 alin. 1 din Codul de procedură penală, ridicată de Georgeta Ion în Dosarul nr. 3.250/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2005.

 

PRESEDINTE,

CONSTANTIN DOLDUR

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale

 

Având în vedere prevederile art. 29 din Normele privind autorizarea si functionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 119/2004, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei de sănătate publică nr. M.C./4.308 din 5 aprilie 2005, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Schemele de intercomparare laboratoare de analize medicale, aflate în desfăsurare pe teritoriul României, vor fi notificate Ministerului Sănătătii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Notificarea este valabilă pe o perioadă de 3 ani. În cazul în care solicitantul este în curs de implementare a sistemului de management al calitătii, conform ISO 9001:2000, se poate acorda o notificare provizorie, valabilă pe o perioadă de un an.

Art. 4. - Directia de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 5 aprilie 2005.

Nr. 315.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ DE NOTIFICARE

a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale

 

Art. 1. - Solicitantul adresează o cerere Directiei de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii, prin care cere notificarea ca administrator de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale, la care atasează formularul de notificare prevăzut în anexa nr. 1, pentru fiecare schemă de intercomparare pentru care solicită notificarea, însotit de documentatia prevăzută în anexa nr. 3. Ministerul Sănătătii va asigura accesibilitatea la formularul electronic de notificare, prin afisarea acestuia pe site-ul oficial al institutiei.

Art. 2. - Directia de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii evaluează conformitatea documentatiei depuse si transmite solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, adeverinta de notificare prevăzută în anexa nr. 2 sau motivatia neacordării acesteia.

Art. 3. - Pentru fiecare notificare se achită o taxă al cărei cuantum este de 200.000 lei.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură de notificare.

 

ANEXA Nr. 1

la procedura de notificare

 

FORMULAR DE NOTIFICARE

pentru schema de intercomparare ....................................

 

1. Date despre solicitant (denumirea, adresa, telefon, fax, nr. de înregistrare la registrul comertului):

2. În regulamentul de organizare si functionare sau în obiectul de activitate înregistrat la registrul comertului figurează si “furnizarea de servicii de administrator de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale sau de administrator/organizator de programe de evaluare externă de calitate”:

o Da o Nu

3. Domeniul schemei de intercomparare oferite ................................., inclusiv o scurtă descriere a specificatiilor corespunzătoare schemei (din prospect)

4. Certificat de acreditare ISO 43-1 nr. ..................., emis de .................................. la data de ....................., valabil până la data de ..................................

5. Sistem de management al calitătii, certificat ISO 9001:2000:

o Da o Nu o În curs de implementare

Certificat nr. ................, emis de ................... la data de ...................., valabil până la data de .................. (inclusiv pentru procesul de furnizare de materiale de referintă si/sau de testare, precum si pentru procesul de administrare de scheme de intercomparare)

6. Producătorul/producătorii si, dacă este cazul, si distribuitorul/distribuitorii de materiale de referintă si/sau de testare, utilizate pentru schema de intercomparare, sunt (pentru fiecare material de referintă/testare utilizat în schemă):

Numele si prenumele, adresa, telefon, fax, e-mail:

7. Certificat ISO 9001:2000 al producătorului si, dacă este cazul, si al distribuitorului de la care sunt procurate materialele de referintă si/sau de testare:

o Da o Nu o În curs de implementare

Certificat nr. ......................., emis de ................................. la data de ............................................, valabil până la data de ......................

8. Detin certificate de conformitate pentru fiecare material de referintă/testare utilizat în schemă, eliberate de către producător.

9. Declaratia solicitantului:

Declar pe propria răspundere că datele si informatiile de mai sus sunt corecte.

............................................................................................................

 

(numele, prenumele si semnătura conducătorului organizatiei solicitante)

Data ............................... LS

 

ANEXA Nr. 2

la procedura de notificare

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Directia de sănătate publică

 

ADEVERINTĂ DE NOTIFICARE

 

Nr. .................... din ..........................

Se acordă prezenta adeverintă de notificare organizatiei .............................................................................................................

(denumirea, adresa, telefon, fax, e-mail, nr. de înregistrare la registrul comertului)

privind schema (schemele) de intercomparare laboratoare de analize medicale ..............................................................., valabilă ......... ani,

de la ..................................................... până la ................................................................. .

Cererea de notificare a fost înregistrată la nr. ............................. din ........................................... .

 

Director,

........................................

 

ANEXA Nr. 3

la procedura de notificare

 

LISTA

cuprinzând documentele care trebuie depuse împreună cu formularul de notificare

 

1. Copie de pe certificatul de acreditare ISO 43-1

2. Prospectul schemei de intercomparare

3. Copie de pe certificatul ISO 9001:2000 al solicitantului

4. Copii de pe certificatele ISO 9001:2000 ale producătorilor/distribuitorilor de materiale de referintă si/sau de testare

5. Copie de pe regulamentul de organizare si functionare sau certificatul de înregistrare la registrul comertului.

 

RECTIFICĂRI

 

În formula de atestare a legalitătii adoptării Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial”):

- în loc de “... ale art. 76 alin. (1)”... se va citi: “... ale art. 76 alin. (2)...”.