MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 321         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 aprilie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

245. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

246. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

13. - Circulară privind modificarea ratelor dobânzilor plătite pentru rezervele minime obligatorii în monedă natională si în euro si a ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.104. - Ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de garantare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 109 din 23 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Dinu Virginia, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2005.

Nr. 245.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 109 din 23 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Pop Ioan, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrita-Năsăud, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2005.

Nr. 246.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind modificarea ratelor dobânzilor plătite pentru rezervele minime obligatorii în monedă natională si în euro si a ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

 

În baza dispozitiilor art. 5 si 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Articol unic. - Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2005, următoarele rate ale dobânzilor practicate de Banca Natională a României pentru rezervele minime obligatorii se stabilesc astfel:

a) rata dobânzii plătită pentru rezervele minime obligatorii constituite în monedă natională: 2% pe an;

b) rata dobânzii plătită pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro: 0,70% pe an;

c) rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională: 30% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2005.

Nr. 13.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de garantare

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 13 aprilie 2005, prin care s-au adoptat Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de garantare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de garantare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.998/1996 pentru aprobarea Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 29 octombrie 1996.

Art. 3. - Departamentul Fond garantare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 13 aprilie 2005.

Nr. 3.104.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de garantare I. Constituirea si destinatia Fondului de garantare

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează procedurile de constituire, de administrare si de utilizare a Fondului de garantare prevăzut la art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare, precum si procedurile specifice de plată a sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, conform dispozitiilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare.

(2) Fondul de garantare, denumit în continuare Fond, se constituie în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Fondul se constituie din următoarele surse financiare:

a) sume datorate de asigurători cu titlu de contributii la constituirea si mentinerea Fondului, pentru asigurările generale, conform art. 60 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare;

b) sume datorate de asigurători cu titlu de contributii la constituirea si mentinerea Fondului, pentru asigurările de viată, conform art. 60 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare;

c) sume datorate de asigurători cu titlu de dobânzi si penalităti de întârziere pentru neplata la termenul de scadentă a contributiei legale, conform art. 62 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare;

d) sume rezultate din fructificarea disponibilitătilor Fondului, conform art. 60 alin. 3 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare;

e) sume obtinute în urma exercitării actiunilor în regres, precum si din recuperarea creantelor Fondului în cadrul unor proceduri de urmărire si încasare silită sau de faliment, pentru valorificarea creantelor Fondului, conform art. 611 alineatul final din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, si art. 27 din Legea nr. 503/2004;

f) orice alte sume din alte surse (donatii, sponsorizări etc.), potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - (1) Calculul sumelor datorate cu titlu de contributie la constituirea Fondului se efectuează de asigurători separat pentru asigurările generale si, respectiv, pentru asigurările de viată, pe baza evidentelor contabile lunare, după cum urmează: la suma totală a primelor brute încasate din activitatea de asigurare directă si din coasigurare se aplică o cotă procentuală, potrivit art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, obtinându-se suma cuvenită Fondului.

(2) Primele brute de asigurare încasate se determină astfel: la rulajul creditor al contului 401 “Decontări privind primele de asigurare” se adaugă rulajul creditor al contului 405 “Decontări privind operatiunile de coasigurare”, diminuate cu rulajul debitor al contului 402 “Prime anulate si de restituit”. Asigurătorii care au evidentiat în contabilitate sumele încasate de la potentialii asigurati în creditul contului 474 “Venituri înregistrate în avans”, iar la intrarea în vigoare a contractului de asigurare au debitat direct contul 474 “Venituri înregistrate în avans” prin contul 701 “Venituri din prime brute subscrise privind asigurările de viată directe” si/sau prin contul 702 “Venituri din prime brute subscrise privind asigurările generale directe”, la baza de calcul a Fondului vor adăuga si rulajul debitor al contului 474, aferent acestor sume.

(3) În contabilitatea asigurătorilor constituirea Fondului se reflectă în debitul contului 643 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate”, respectiv 6431 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate privind asigurările de viată” si 6432 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate privind asigurările generale”, prin creditul contului 443 “Fonduri speciale privind activitatea de asigurări”, respectiv 4431 “Fonduri speciale privind activitatea de asigurări de viată” si 4432 “Fonduri speciale privind activitatea de asigurări generale”.

(4) Cota procentuală prevăzută la alin. (1) se stabileste prin norme de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, separat pentru asigurări generale si asigurări de viată, care se pun în aplicare prin ordin al presedintelui acesteia, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Contributia datorată de asigurători la Fond se achită lunar, în moneda natională - leu, până la data de 25 inclusiv a lunii curente pentru luna expirată, în următoarele conturi deschise la Trezoreria Statului pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor:

- 50250114045240 “Disponibil din venituri proprii aferente Fondului de garantare pentru asigurările de viată”;

- 50250214045240 “Disponibil din venituri proprii aferente Fondului de garantare pentru asigurările generale”.

(2) Pentru neachitarea la termen a sumelor destinate Fondului, asigurătorii datorează dobânzi si/sau penalităti de întârziere, conform prevederilor art. 62 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Dobânzile si penalitătile de întârziere se evidentiază separat pe ordinul de plată prin care se achită contributia si se virează în contul Fondului.

Art. 5. - (1) Asigurătorii sunt obligati să întocmească si să transmită lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, până la data de 25 inclusiv a lunii curente pentru luna expirată, raportări privind modul de constituire si virare a contributiei la Fond, separat pentru asigurări generale si asigurări de viată, conform art. 20 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1 la prezentele norme.

(2) Datele si/sau informatiile continute în raportările lunare se stabilesc conform prevederilor art. 3. O dată cu transmiterea raportărilor asigurătorii anexează în mod obligatoriu o declaratie pe propria răspundere, dată sub semnătură reprezentantului legal al acestora, sub sanctiunile prevăzute de Codul penal pentru infractiunile de înselăciune si/sau de fals în declaratii, prin care se atestă că datele si/sau informatiile transmise sunt reale, corecte si complete.

Art. 6. - (1) Fondul are ca destinatie plata indemnizatiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii încheiate, în conditiile legii, cu asigurătorul fată de care s-a constatat starea de insolvabilitate, în limita disponibilitătilor existente în conturile Fondului la momentul plătii.

(2) În cazul contractelor de asigurare, altele decât cele de asigurare de viată, plata indemnizatiilor/despăgubirilor de la Fond se face numai în conditiile producerii riscurilor asigurate cuprinse în contractele de asigurare respective.

Art. 7. - Reprezentarea Fondului în fata autoritătilor publice, a instantelor judecătoresti, a organelor judiciare si/sau a oricăror alte persoane fizice si/sau juridice, după caz, se face de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în calitate de administrator al Fondului, prin departamentul specializat prevăzut la art. 9 alin. (1).

Art. 8. - Asigurătorii pot efectua operatiuni de regularizare si/sau de compensare a sumelor virate la Fond, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea prealabilă a administratorului Fondului.

II. Administratia si structura bugetului de venituri si cheltuieli ale Fondului

Art. 9. - (1) Administrarea si gestionarea Fondului se efectuează de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită în continuare administratorul Fondului, conform art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, si art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, printr-un departament specializat, ale cărui structură si regulament de organizare si functionare sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor poate delega unuia sau mai multora dintre membrii săi o parte din atributiile privind administrarea, gestionarea si reprezentarea Fondului.

(3) Departamentul specializat prevăzut la alin. (1) procedează la verificarea dosarelor de daună si a creantelor de asigurări înregistrate în evidentele administratorului Fondului, potrivit legii, si întocmeste listele creditorilor de asigurări îndreptătiti la primirea sumelor cuvenite de la Fond. Listele creditorilor se înaintează, cu propunerea de aprobare, comisiei speciale prevăzute la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 503/2004. În vederea aprobării, comisia specială poate verifica prin sondaj dosarele de daună si creantele de asigurări prevăzute în listele creditorilor si, în toate cazurile în care consideră că este necesar, poate dispune reverificarea de către departament a dosarelor de daună si/sau a creantelor respective. Dosarele de daună se verifică, în vederea întocmirii listelor creditorilor de asigurări, de către serviciile constituite în cadrul departamentului specializat si se semnează, cu mentiunea “bun de plată”, de către conducătorii Directiei plăti despăgubiri si, respectiv, Directiei economice din cadrul departamentului.

(4) După aprobarea listelor propuse de departamentul specializat, conform alin. (3), comisia specială publică listele creditorilor de asigurări ale căror creante certe, lichide si exigibile urmează a fi plătite de la Fond.

Art. 10. - (1) Dacă disponibilitătile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea plătilor, acestea vor fi onorate pe măsura alimentării Fondului cu resursele prevăzute de lege, într-o perioadă de cel mult 3 ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoresti privind deschiderea procedurii de faliment a asigurătorului debitor.

(2) În cazul în care disponibilitătile Fondului nu sunt suficiente, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate majora oricând în timpul anului, până la 10%, cota prevăzută la art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare. Art. 11. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului cuprinde:

- la partea de venituri, structura surselor financiare de constituire a Fondului, conform art. 2;

- la partea de cheltuieli, volumul cheltuielilor pentru plata indemnizatiilor/despăgubirilor cuvenite creditorilor de asigurări conform legii si prezentelor norme, precum si cheltuielile de constituire, administrare si utilizare a Fondului, separat pe cele două categorii de asigurări, respectiv asigurări generale si de viată. În cadrul cheltuielilor de constituire, administrare si utilizare a Fondului se includ si cheltuielile ocazionate de achizitionarea/dobândirea/

utilizarea, în conditiile legii, a unor bunuri, a unor spatii de depozitare a arhivelor administratorului Fondului si/sau a unor sedii de lucru ale acestuia, după caz.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului se aprobă de către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 12. - Organizarea si conducerea evidentei contabile a Fondului se fac potrivit dispozitiilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale reglementărilor legale în vigoare în materie.

Art. 13. - (1) Disponibilitătile Fondului se fructifică potrivit art. 60 alin. 3 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare.

(2) La finele anului financiar, excedentul bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

III. Procedura si conditiile de efectuare a plătilor din disponibilitătile Fondului

Art. 14. - După data rămânerii irevocabile a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment împotriva societătii de asigurare debitoare, administratorul Fondului este în drept să efectueze plăti din disponibilitătile acestui fond, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, în conditiile prevederilor Legii nr. 503/2004 si ale prezentelor norme.

Art. 15. - (1) Indemnizatiile/despăgubirile se acordă persoanelor fizice sau juridice care au calitatea de asigurat, beneficiar sau tertă persoană păgubită, denumite în continuare creditori de asigurări, potrivit conditiilor contractelor de asigurare încheiate cu asigurătorul declarat în stare de insolvabilitate potrivit legii.

(2) Creditorii de asigurări prevăzuti la alin. (1) îndreptătiti să solicite plata si, respectiv, să primească sume din disponibilitătile Fondului sunt, după caz:

a) persoana asigurată (asiguratul) - orice persoană fizică sau juridică aflată în raporturi juridice cu societatea de asigurare debitoare prin încheierea contractului de asigurare, având calitatea (si) de parte contractantă;

b) beneficiarul asigurării - terta persoană căreia, în baza legii sau a contractului de asigurare, societatea de asigurare debitoare urmează să-i achite sumele cuvenite ca urmare a realizării evenimentului prevăzut în contract (caz asigurat);

c) terta persoană păgubită (în cazul asigurării de răspundere civilă) - persoana fizică sau juridică prejudiciată prin atingerea adusă bunurilor ori sănătătii sale si fată de care persoana asigurată este obligată, potrivit legii, la repararea prejudiciului în conditiile stabilirii răspunderii civile delictuale a acesteia. Prin tertă persoană păgubită se întelege, de asemenea, orice persoană fizică sau juridică prejudiciată prin nerespectarea conditiilor de asigurare ale contractelor, a cărei calitate de creditor de asigurări a fost stabilită în temeiul subrogatiei acesteia în drepturile creditorului prin plata creantei de asigurări ori, după caz, în temeiul unei hotărâri judecătoresti irevocabile.

În această notiune se încadrează, după caz, si asigurătorii care fac dovada efectuării plătii despăgubirilor în baza unui contract de asigurare facultativ, subrogându-se astfel în drepturile tertelor persoane păgubite conform art. 22 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România care a efectuat plăti din fondul de compensare (Fondul comun Carte Verde) cu titlu de despăgubiri pentru pagube produse de asiguratii de răspundere civilă Carte Verde ai asiguratilor societătii de asigurare debitoare aflate în stare de insolvabilitate, în îndeplinirea obligatiilor asumate în acest sens prin statut si prin Conventia Tip Interbirouri.

(3) În sensul prezentelor norme sunt asimilate tertelor persoane păgubite prevăzute la alin. (2) lit. c) si unitătile service specializate în activitatea de reparatie a autovehiculelor de productie internă si/sau de productie externă, agreate de societatea de asigurare debitoare prin conventii încheiate în acest sens, care fac dovada primirii unei confirmări de plată din partea asigurătorului cu privire la plata sumelor datorate persoanelor păgubite prin accidente auto.

Art. 16. - Administratorul Fondului poate efectua plata indemnizatiilor/

despăgubirilor reprezentând următoarele:

a) sume cuvenite cu titlu de creante de asigurări care sunt certe, lichide si exigibile si care sunt înregistrate sub acest titlu în lista creditorilor publicată de administratorul Fondului, conform art. 23 alin. (3) din Legea nr. 503/2004;

b) sume cuvenite cu titlu de creante de asigurări care sunt acceptate la plată prin decizie a administratorului Fondului, emisă în conditiile prevăzute la art. 24 alin. (1)-(5) si la art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 503/2004, si care sunt înregistrate sub acest titlu în lista creditorilor publicată conform art. 24 alin. (6) din aceeasi lege;

c) sume cuvenite cu titlu de creante de asigurări care reprezintă prime de asigurare sau sume cuvenite asiguratilor, după caz, prevăzute la art. 25 alin. (2) si (3) din Legea nr. 503/2004.

Art. 17. - Creditorilor de asigurări prevăzuti la art. 15, care au încasat indemnizatiile/despăgubirile cuvenite de la Fond potrivit art. 16, li se interzice să solicite valorificarea creantelor de asigurări în cadrul procedurii falimentului societătii de asigurare debitoare, conform art. 48 alin. (2) din Legea nr. 503/2004.

Art. 18. - (1) Plătile din disponibilitătile Fondului către creditorii de asigurări se fac integral, în ordinea înregistrării creantelor si în cuantumul prevăzut în listele aprobate publicate de administratorul Fondului conform art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (6) si art. 25 din Legea nr. 503/2004.

(2) Plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări din disponibilitătile Fondului se face de către administratorul Fondului, prin departamentul specializat prevăzut la art. 9 alin. (1), în limita resurselor disponibile la data efectuării plătii si în conditiile art. 10 alin. (1), pe baza unei cereri de plată tip prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme.

Cererea se transmite administratorului Fondului în termen de cel mult 60 de zile de la data publicării listelor, sub sanctiunea respingerii acesteia ca tardivă.

(3) Plătile de la Fond se fac în moneda natională - leu, iar în cazul creantelor în valută, echivalentul în lei se calculează prin utilizarea cursului de referintă fată de valutele respective, stabilit de Banca Natională a României la data efectuării plătii.

(4) Sumele cuvenite de la Fond se plătesc creditorilor de asigurări prin trezorerie, C.E.C., postă si/sau prin alte institutii de credit (bănci) autorizate de Banca Natională a României.

Art. 19. - Toate sumele plătite din disponibilitătile Fondului se înregistrează de către administratorul Fondului, prin departamentul specializat, cu titlu de creante de asigurări, la dosarul de faliment înregistrat pe rolul instantei judecătoresti competente, împreună cu dovada plătii acestora, în vederea recuperării creantelor Fondului din valorificarea bunurilor si/sau din veniturile societătii de asigurare debitoare, în conditiile Legii nr. 503/2004 si ale Legii nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 20. - (1) Creantele Fondului reprezintă creante de asigurări conform art. 3 lit. i) si art. 49 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 si se achită cu prioritate absolută fată de orice alte creante, imediat după achitarea sumelor prevăzute la art. 122 pct. 1 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, beneficiind de toate drepturile si/sau de garantiile ori de privilegiile legale ale creantelor de asigurări care au fost plătite din disponibilitătile Fondului.

(2) Administratorul Fondului este îndreptătit să înregistreze la masa credală constituită în cadrul procedurii de faliment declansate împotriva societătii de asigurare debitoare, în tot cursul procedurii, în vederea recuperării lor din valorificarea bunurilor si/sau din veniturile acesteia, toate sumele achitate creditorilor de asigurări, precum si orice sume, dobânzi si/sau cheltuieli plătite din disponibilitătile Fondului, conform art. 27 din Legea nr. 503/2004.

(3) Administratorul Fondului poate proceda la compensarea creantelor sale cu cele ale societătii de asigurare debitoare, conform art. 75 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si cu aprobarea tribunalului, conform prevederilor art. 38 alin. (1) lit. f) din acelasi act normativ.

Administratorul Fondului poate adjudeca, în contul creantei sale constituite din sumele prevăzute la art. 19 si la alin. (2) al prezentului articol, în calitate de creditor privilegiat, bunurile/activele societătii de asigurare debitoare, în conditiile prevăzute la art. 512 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

IV. Dispozitii speciale privind utilizarea Fondului în cadrul procedurilor de faliment declansate si aflate în desfăsurare înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 503/2004

Art. 21. - (1) În conformitate cu art. 72 din Legea nr. 503/2004, procedura de faliment deschisă împotriva unei societăti de asigurare debitoare, aflată pe rolul instantei judecătoresti competente la data intrării în vigoare a acestui act normativ, continuă să se desfăsoare si se închide în conditiile respectivei legi.

(2) Actele si/sau, după caz, măsurile adoptate în cadrul procedurii de faliment înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 503/2004 rămân legal îndeplinite si sunt câstigate cauzei, conform prevederilor Legii nr. 64/1995, republicată, si ale Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, aplicabile la momentul adoptării acestor acte si/sau măsuri. După momentul intrării în vigoare a Legii nr. 503/2004, toate actele si/sau măsurile adoptate în cadrul procedurii de faliment se îndeplinesc cu respectarea întocmai si de îndată a dispozitiilor acesteia, sub sanctiunea anulării lor potrivit legii.

Art. 22. - În termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, prin hotărâre a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, se constituie comisia specială prevăzută la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 503/2004.

Art. 23. - În temeiul art. 40 lit. a) si s) si al art. 43 din Legea nr. 503/2004, administratorul Fondului, prin departamentul specializat prevăzut la art. 9 alin. (1), solicită lichidatorului judiciar desemnat în dosarul de faliment întocmirea si transmiterea unui raport amănuntit asupra situatiei bunurilor/veniturilor societătii de asigurare debitoare si asupra stadiului procedurii de lichidare. Raportul se întocmeste si se transmite administratorului Fondului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.

Art. 24. - (1) Raportul lichidatorului judiciar, prevăzut la art. 23, trebuie să cuprindă, în afara informatiilor si datelor referitoare la situatia bunurilor si/sau veniturilor societătii de asigurare debitoare si la stadiul procedurii de lichidare, următoarele elemente privind:

a) situatia creantelor de asigurări înregistrate la dosarul de faliment cu respectarea prevederilor Legii nr. 64/1995, republicată, cu precizarea numelui/denumirii creditorilor de asigurări, a cuantumului creantelor admise si înregistrate în tabelul consolidat al creantelor, precum si a ordinii de prioritate/a privilegiului/a garantiei legale de care se bucură aceste creante;

b) situatia creantelor de asigurări înregistrate la dosarul de faliment cu respectarea prevederilor Legii nr. 64/1995, republicată, cu precizarea creditorilor de asigurări ale căror creante nu au fost admise de lichidatorul judiciar în cuantumul solicitat de acestia ori, după caz, au fost respinse la plată. Prevederile lit. a) referitoare la elementele privind creditorii si creantele de asigurări se aplică în mod corespunzător;

c) situatia creantelor de asigurări aferente dosarelor de daună existente în evidentele societătii de asigurare debitoare, aprobate la plată de către aceasta, dar neînregistrate la dosarul de faliment în conditiile Legii nr. 64/1995, republicată;

d) situatia creantelor de asigurări aferente dosarelor de daună existente în evidentele societătii de asigurare debitoare, neaprobate la plată de către aceasta si neînregistrate la dosarul de faliment în conditiile Legii nr. 64/1995, republicată;

e) situatia creantelor de asigurări care au făcut/fac obiectul unor operatiuni de compensare ori al unor concordate sau, după caz, al unor litigii aflate spre solutionare pe rolul instantelor judecătoresti competente la data întocmirii raportului; lichidatorul judiciar va preciza elementele de identificare a creditorilor de asigurări si a creantelor acestora, corespunzător prevederilor lit. a);

f) situatia sumelor aferente primelor de asigurare restante primite în cadrul procedurii de faliment pe seama societătii de asigurare debitoare, conform art. 40 lit. l) din Legea nr. 503/2004;

g) propunerile lichidatorului judiciar privind modalitătile concrete de lichidare a bunurilor si/sau a drepturilor din patrimoniul societătii de asigurare debitoare, prevăzute la art. 40 lit. t) din Legea nr. 503/2004, precum si/sau măsurile întreprinse de acesta până la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

(2) O dată cu transmiterea raportului întocmit conform alin. (1) lichidatorul judiciar pune la dispozitia administratorului Fondului dosarele de daună si toate înscrisurile/documentatiile aferente înregistrate în evidentele sale, precum si un exemplar al tabelului definitiv consolidat al creantelor, întocmit în cadrul procedurii de faliment.

Dacă este cazul, lichidatorul judiciar transmite administratorului Fondului si situatia plătilor către creditorii de asigurări ale căror creante au fost valorificate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 503/2004, în cadrul procedurii de faliment reglementate de Legea nr. 64/1995, republicată, si de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Sumele obtinute din valorificarea drepturilor si/sau a bunurilor societătii de asigurare debitoare, care au fost plătite creditorilor acesteia înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 503/2004, rămân corect distribuite conform tabelului definitiv consolidat al creditorilor si planului de distribuire, întocmite si aprobate în cadrul procedurii de faliment reglementate de dispozitiile Legii nr. 64/1995, republicată, si conform prevederilor speciale ale art. 32 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în vigoare la momentul distribuirii sumelor.

(4) Sumele obtinute din valorificarea drepturilor si/sau a bunurilor societătii de asigurare debitoare, care nu au făcut obiectul unui plan de distribuire conform alin. (3) si nu au fost achitate creditorilor societătii de asigurare debitoare până la data intrării în vigoare a Legii nr. 503/2004, se distribuie, după caz, cu respectarea ordinii de preferintă prevăzute la art. 49 din aceeasi lege. Sumele plătite de administratorul Fondului către creditorii de asigurări ale căror creante nu au fost valorificate potrivit alin. (2) si (3), precum si/sau, după caz, sumele plătite creditorilor de asigurări acceptati la plată conform listelor publicate potrivit art. 9 alin. (4) beneficiază de ordinea de prioritate prevăzută la art. 49 din Legea nr. 503/2004. Creantele administratorului Fondului se îndestulează din sumele existente în conturile de lichidare, obtinute din valorificarea drepturilor si/sau a bunurilor societătii de asigurare debitoare, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 503/2004.

Art. 25. - (1) În urma înregistrării raportului lichidatorului judiciar, întocmit si transmis conform art. 24 alin. (1) si (2), administratorul Fondului verifică, prin departamentul specializat prevăzut la art. 9 alin. (1), dosarele de daună si înscrisurile/documentatiile aferente acestora, în vederea întocmirii listelor creditorilor de asigurări ale căror creante certe, lichide si exigibile sunt acceptate la plată din disponibilitătile Fondului.

(2) Comisia specială prevăzută la art. 22 analizează listele creditorilor de asigurări, propuse de către departamentul specializat, si ia toate măsurile în vederea publicării acestora, în conditiile prevăzute la art. 9 alin. (3) si (4).

(3) Orice persoană care se încadrează în categoria creditorilor de asigurări definită la art. 3 lit. h) din Legea nr. 503/2004 si care pretinde vreun drept de creante de asigurări împotriva societătii de asigurare debitoare si/sau ale cărei creante nu se regăsesc înregistrate în cuprinsul listelor publicate conform alin. (2), precum si/sau, după caz, creditorii de asigurări acceptati la plată conform listelor publicate si ale căror sume nu corespund cu creantele pretinse în baza unor documente justificative pot formula obiectiuni în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data publicării listelor. Obiectiunile se adresează administratorului Fondului care, prin comisia specială prevăzută la art. 22, emite o decizie motivată de admitere a obiectiunilor si de aprobare la plată a sumelor de la Fond sau, după caz, de respingere a obiectiunilor si de refuz la plată a sumelor pretinse de la Fond. În urma deciziei de aprobare, administratorul Fondului va publica, în conditiile prezentelor norme, o listă suplimentară a creditorilor de asigurări ale căror sume au fost acceptate la plată, cu titlu de creante de asigurări, din disponibilitătile Fondului.

(4) Împotriva deciziei administratorului Fondului persoana interesată si/sau creditorul de asigurări acceptat la plată, prevăzuti la alin. (3), pot formula plângere în conditiile art. 24 alin. (5), raportat la art. 19 din Legea nr. 503/2004. Prevederile art. 24 alin. (6) din Legea nr. 503/2004, referitoare la creditorii de asigurări acceptati la plată prin hotărâre judecătorească, se aplică în mod corespunzător.

Art. 26. - (1) Creantele de asigurări constatate printr-un titlu executoriu obtinut înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 503/2004 si neînregistrate la masa credală conform Legii nr. 64/1995, republicată, se transmit administratorului Fondului în vederea verificării lor de către departamentul specializat prevăzut la art. 9 alin. (1) si, după caz, a valorificării acestora, prin plata sumelor cuvenite de la Fond, în conditiile prezentelor norme si ale art. 24 alin. (5) si (6) din Legea nr. 503/2004.

(2) Titlul executoriu prevăzut la alin. (1) se transmite administratorului Fondului, în original, însotit de o declaratie a creditorului de asigurări, dată pe propria răspundere si sub semnătura legalizată a acestuia, din care să rezulte că suma pretinsă de la Fond cu titlu de creantă de asigurări nu a fost înregistrată si/sau valorificată în cadrul procedurii de faliment al societătii de asigurare debitoare ori în cadrul unei alte proceduri de urmărire si încasare silită sau prin alte mijloace si/sau modalităti legale de plată, după caz.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător si în cazul creantelor de asigurări care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instantelor judecătoresti competente sau care, după caz, sunt constatate prin hotărâri judecătoresti irevocabile, potrivit legii. Hotărârile judecătoresti se transmit administratorului Fondului, în original, după învestirea lor cu formulă executorie conform prevederilor Codului de procedură civilă.

Art. 27. - În conformitate cu prevederile art. 611 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, administratorul Fondului se subrogă în toate drepturile creditorilor de asigurări pentru creantele plătite din disponibilitătile acestuia. Creantele Fondului se înregistrează la masa credală în vederea valorificării lor si a completării disponibilitătilor acestuia, potrivit art. 27 alin. (2) si (3) din Legea nr. 503/2004.

V. Dispozitii finale

Art. 28. - (1) Verificarea modului de constituire de către asigurători a contributiei la Fond si de virare la termen a acesteia, precum si verificarea datelor cuprinse în raportările lunare se fac de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 503/2004, precum si ale normelor date în aplicarea acestor acte normative. În calitatea sa de administrator al Fondului, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate dispune, prin departamentul specializat prevăzut la art. 9 alin. (1), efectuarea actiunilor de analiză si de control cu privire la situatia financiară a societătii de asigurare.

(2) Actul prin care se constată si se individualizează obligatia de plată a sumelor cuvenite Fondului, întocmit sau emis de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau de administratorul Fondului, după caz, constituie titlu de creantă potrivit legii.

Art. 29. - (1) Nerespectarea în orice mod a prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctionează în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 503/2004, ale Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare. Constatarea faptelor nelegale, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în temeiul competentelor si atributiilor legale ale acesteia.

(2) În cazul constatării existentei unor indicii cu privire la săvârsirea unor infractiuni, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum si/sau administratorul Fondului, după caz, solicită organelor competente analizarea faptelor si stabilirea răspunderii civile sau penale, după caz, a persoanelor vinovate.

Art. 30. - La data publicării prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.998/1996 pentru aprobarea Normelor privind constituirea, utilizarea si gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 29 octombrie 1996.

 

ANEXA Nr. 1

 

RAPORTARE

privind modul de constituire si virare a contributiei la Fondul de garantare pentru luna .....................

 

Nr.

crt.

Explicatii

Total

Asigurări

de viată

Asigurări

generale

Documentul/

data

0

1

2

3

4

5

1.

Volumul de prime brute încasate din activitatea de asigurare directă si coasigurare

 

 

 

X

2.

Contributia datorată

 

 

 

X

3.

Contributia virată

 

 

 

 

4.

Dobânda virată

 

 

 

 

5.

Penalităti de întârziere virate

 

 

 

 

 

Subsemnatul (conducător executiv) ........................, în calitate de ........................, cunoscând prevederile Codului penal privind infractiunea de fals în declaratii, declar pe propria răspundere că toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostintă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

Numele si prenumele (cu majuscule) ...................................

Semnătura ....................

Stampila societătii

 

ANEXA Nr. 2

Fată

 

CERERE DE PLATĂ

a indemnizatiei/despăgubirii

 

Subsemnatul/Subsemnata ...................................., reprezentant/reprezentantă (împuternicit/împuternicită) al/a ...................., cu sediul social în ........................., str. .................... nr. ....., bl. ...., sc. ..., ap. ...., judetul/sectorul ................., având C.U.I. ......................, domiciliat/domiciliată în ........................., str. .............................. nr. ........., bl. ........., sc. ........, et. ......, ap. ........, judetul/sectorul ..............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I./pasaport seria ................. nr. ............, eliberat/eliberată de .............................. la data de ......................, C.N.P. ............................, telefon/fax .................., creditor de asigurări al Societătii Comerciale ........................................, înscris la pozitia nr. ........................................... în lista creditorilor publicată de administratorul Fondului de garantare, solicit Fondului de garantare administrat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor acordarea indemnizatiei/despăgubirii, în sumă de ..................................... lei.

Sunt posesor/posesoare al/a contractului de asigurare obligatorie/facultativă seria ............. nr. ........., încheiat cu societatea de asigurare .............................., cu valabilitate de la data de ...................................... la data de .......................................... .

 

Solicit ca plata să se efectueze:

- în contul de card nr. ............, deschis la Banca ....................;

- în contul nr. ......................, deschis la Banca .........................;

- prin postă la adresa de mai sus;

- prin unitătile C.E.C. de domiciliu.

Declar pe propria răspundere că nu am încheiat contract pentru acest tip de asigurare cu altă societate de asigurare si nu am primit indemnizatie/despăgubire aferentă obiectului contractului mentionat mai sus.

 

Data ................... Semnătura/stampila .................

 

Verso

 

 

DECLARATIE ÎN CAZUL EXISTENTEI UNUI ALT CONTRACT DE ASIGURARE*)

 

Societatea de asigurare ...............................................................................................................................................

Contractul de asigurare ...............................................................................................................................................

Valabilitate: de la data de ..................................................... la data de ..................................................................

Cerere de despăgubire: DA/NU

Despăgubire primită în sumă de .............................. DA/NU la data de .................... privind evenimentul din data

de ......................

Data .................                      Semnătura/stampila ............

 


*) Se barează acest chenar în cazul în care nu sunt date de completat.

 

DECLARATIA PERSOANEI PĂGUBITE

(se va completa numai de către persoana păgubită)

 

Am luat cunostintă de faptul că obtinerea sau încercarea, prin orice mijloace, de obtinere pe nedrept a indemnizatiilor/despăgubirilor din asigurare sau înlesnirea unor asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale.

Declar că prin încasarea indemnizatiei/despăgubirii am fost integral indemnizat/despăgubit pentru sumele asigurate/pagubele suferite si nu mai am nici o pretentie de la asigurătorul ................ si Fondul de garantare în legătură cu paguba respectivă.

Declar că prin încasarea de la Fondul de garantare a indemnizatiilor/despăgubirilor dau acestuia si Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor drepturile, actiunile, privilegiile sau ipotecile mele în contra asigurătorului debitor ..............., conform art. 1107 din Codul civil privind subrogarea conventională.

 

Data ..................... Semnătura/stampila ..........

 

Anexez la prezenta:

- copie de pe actul de identitate

- copie de pe contractul de asigurare

- procură, împuternicire etc.

- .........................................................................

- .........................................................................

- .........................................................................

- .........................................................................

- .........................................................................