MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 323         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 aprilie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

242. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

243. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

244. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

349. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor privind structura functională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR

 

14.900. - Hotărâre privind aprobarea Normei pentru modificarea si completarea Normelor privind derularea activitătii de garantare a creditelor pentru productia de export (garantii pentru capital de lucru), în numele si contul statului (cod ISO: NI-CST-01-II/1)

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 109 din 23 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Popescu Viorica, judecător la Judecătoria Focsani, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării, din data de 15 aprilie 2005.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 12 aprilie 2005.

Nr. 242.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 109 din 23 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Teodorescu Vasile, judecător la Tribunalul Vrancea, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării, din data de 15 aprilie 2005.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2005.

Nr. 243.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 109 din 23 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bălosu Florentina-Davia, judecător la Tribunalul Cluj, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2005.

Nr. 244.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind structura functională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei de sănătate publică nr. M.C.4.547/2005,

având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind structura functională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 11 aprilie 2005.

Nr. 349.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind structura functională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare

 

1. Cabinetele medicale, indiferent de forma de înfiintare si organizare, trebuie să functioneze numai în baza autorizatiei sanitare.

2. Autorizarea sanitară a cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate, precum si a societătilor civile medicale constituie actul care atestă întrunirea conditiilor igienico-sanitare pentru functionarea acestora.

3. Autorizarea sanitară a cabinetelor medicale se face de către directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

4. Pentru cabinetele medicale asociate sau grupate, cât si pentru societatea civilă medicală se eliberează o autorizatie unică pe adresa sediului în care îsi desfăsoară activitatea fiecare cabinet medical care face parte din respectiva asociere.

5. Autorizatia sanitară de functionare se eliberează la cererea medicului titular sau a medicilor asociati din cadrul societătii civile medicale sau, după caz, la solicitarea autoritătii publice de stat (centrală sau locală).

6. Directia de sănătate publică ce a eliberat autorizatia sanitară de functionare va verifica periodic respectarea conditiilor igienico-sanitare si a structurii functionale prevăzute, în functie de profilul de activitate.

7. Normele de structură functională si de igienă obligatorii pentru autorizarea cabinetelor medicale sunt următoarele:

7.1. Norme obligatorii privind structura functională si circuitele functionale în cabinetele medicale, indiferent de

profil:

7.1.1. Sala de asteptare va avea o suprafată minimă de 1/1,5 m2/persoană, în cazul cabinetelor pentru adulti, si 1,5/2 m2/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana însotitoare).

7.1.2. Cabinetul de consultatii va avea o suprafată minimă de 14 m2 si va fi dotat cu o chiuvetă racordată la apă curentă, caldă si rece.

7.1.3. În scopul efectuării sterilizării si păstrării sterilitătii dispozitivelor si materialelor sanitare, organizarea activitătilor propriu-zise de sterilizare, precum si a activitătilor conexe (spălarea, decontaminarea, împachetarea si stocarea) va avea în vedere:

a) respectarea circuitelor si utilizarea spatiilor anume desemnate;

b) amplasarea punctului de sterilizare într-un spatiu adecvat organizării activitătii de curătare si pregătire pentru sterilizare a instrumentarului si/sau a materialului moale, sterilizării propriu-zise si depozitării temporare a materialului sterilizat;

c) aparatura de sterilizare autorizată de autoritatea centrală în domeniul sănătătii (Ministerul Sănătătii) si respectarea prevederilor cuprinse în cartea tehnică a fiecărui aparat;

d) caietul de sterilizare care atestă efectuarea sterilizării cuprinde:

- numărul sarjei si continutul pachetelor;

- data si ora de debut si de sfârsit a ciclului;

- temperatura la care s-a efectuat sterilizarea;

- rezultatele indicatorilor fizico-chimici si biologici;

- numele si semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea.

7.1.4. În scopul asigurării landului de frig, cabinetul medical va fi dotat cu:

- cel putin un frigider cu congelator, care va fi prevăzut cu usă la acest compartiment, precum si cu termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; înregistrările privind graficele de temperatură ale frigiderului vor fi cuprinse într-un registru separat;

- cel putin două genti izoterme - una pentru transportul vaccinurilor si una pentru transportul diverselor probe biologice - si un termos (în eventualitatea transportului unor cantităti mici de vaccin).

7.1.5. Sala de tratamente va fi special amenajată, fiind necesară o suprafată minimă de 16 m2, si va fi dotată cu o chiuvetă racordată la apă rece si caldă.

7.1.6. În cazul cabinetelor medicale asociate sau grupate, cu trei sau mai multi medici, este necesară existenta unui cabinet pentru vaccinări, altul decât sala de tratamente.

7.1.7. În cabinetele în care se efectuează interventii chirurgicale care necesită spitalizare de o zi va fi delimitat un spatiu pentru recuperare postoperatorie, dotat cu paturi, asigurându-se o suprafată minimă de 6 m2/pat.

7.1.8. Personalului sanitar din cabinetele medicale îi va fi asigurat un spatiu cu destinatie de vestiar; numărul vestiarelor si spatiul destinat acestora va fi în functie de numărul personalului care desfăsoară activitate concomitentă.

7.1.9. Încăperile cu profil administrativ vor fi separate de cele în care se desfăsoară activităti medicale.

7.1.10. Cabinetul medical va avea un grup sanitar pentru pacienti, la care accesul să fie posibil din sala de asteptare, separat de cel destinat personalului sanitar. În cazul cabinetelor medicale din mediul rural, acolo unde nu există posibilitatea racordării la reteaua de canalizare, grupul sanitar va fi de tip fosă septică de beton, vidanjabilă.

7.1.11. Dotarea minimă obligatorie necesară fiecărui cabinet medical, în functie de specialitate, precum si a laboratoarelor de microbiologie si a celor clinice va respecta prevederile legale în vigoare.

7.1.12. În cabinetele medicale cu profil radiologic se vor respecta normele de radioprotectie si controlul individual al expunerii externe.

7.1.13. Se vor realiza circuite separate pentru adulti si copii sau se va face programarea acestora la ore diferite.

7.1.14. a) În cabinetele medicale unde au loc prelevări de fluide biologice (sânge, urină, materii fecale, secretii etc.), în vederea diagnosticului de laborator (biochimic, hematologic, microbiologic, histologic etc.), se va delimita un spatiu destinat acestui gen de activitate.

b) Spatiul prevăzut la lit. a) va fi dotat cu canapea sau scaun cu spătar extensibil, cu accesorii pentru sustinerea antebratului, dulap pentru instrumentar steril, măsută pentru pregătirea prelevării probei, măsută pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate.

c) În cazul în care diagnosticul propriu-zis de laborator se efectuează în altă parte, se va organiza transportul în sigurantă al probelor recoltate (containere speciale cu pereti impermeabili, cu posibilitate de închidere, usor transportabile, din materiale care să permită decontaminarea, curătarea si dezinfectia lor), pentru a evita contaminarea persoanei care transportă probele si/sau a mediului.

7.2. Norme igienico-sanitare obligatorii pentru cabinetele medicale, indiferent de profil:

7.2.1. Asigurarea cu apă potabilă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii nr. 994/2004 privind aprobarea Normelor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale în unitătile sanitare

7.2.2. Racordarea la reteaua de canalizare a orasului sau, în cazurile în care nu există sisteme publice de canalizare, dotarea acestora cu instalatii proprii de colectare, tratare, evacuare a apelor uzate, astfel încât să nu se producă poluarea solului, a apei si a aerului

7.2.3. Deseurile rezultate în urma activitătilor medicale vor fi colectate, depozitate, evacuate si neutralizate conform prevederilor legale în vigoare.

7.2.4. Asigurarea unui microclimat corespunzător

7.2.5. Asigurarea iluminării naturale si artificiale necesare desfăsurării în conditii optime a activitătii medicosanitare

7.2.6. Asigurarea limitării zgomotului sub normele admise si/sau asigurarea protectiei antifonice eficiente în interiorul si în afara cabinetelor

7.2.7. Asigurarea cu materiale pentru efectuarea curăteniei

7.2.8. Asigurarea cu dezinfectante, antiseptice si decontaminante avizate de Ministerul Sănătătii. Folosirea acestora se va face în functie de instructiunile de utilizare, la concentratiile si timpii de utilizare specificati de producător.

7.2.9. Asigurarea de echipament de protectie a personalului sanitar, în conformitate cu legislatia în vigoare

7.2.10. Asigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind precautiile universale.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei pentru modificarea si completarea Normelor privind derularea activitătii de garantare a creditelor pentru productia de export (garantii pentru capital de lucru), în numele si contul statului (cod ISO: NI-CST-01-II/1)

Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, întrunit în plenul sedintei din ziua de 21 februarie 2005,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 844/1991 privind înfiintarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, cu modificările si completările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

analizând Norma pentru modificarea si completarea Normelor privind derularea activitătii de garantare a creditelor pentru productia de export (garantii pentru capital de lucru), în numele si contul statului (cod ISO: NI-CST-01-II/1) si tinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, cu modificările si completările ulterioare;

- Nota nr. 135 din 15 februarie 2005, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- avizul favorabil acordat de Comisia pregătitoare în sedinta din data de 16 februarie 2005 si propunerile formulate în sedinta din data de 21 februarie 2005 de către membrii Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior,

HOTĂRĂSTE:

Se aprobă Norma pentru modificarea si completarea Normelor privind derularea activitătii de garantare a creditelor pentru productia de export (garantii pentru capital de lucru), în numele si contul statului (cod ISO: NI-CST-01-II/1), prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

 

p. Presedintele Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior,

Mariana Diaconescu

 

Bucuresti, 21 februarie 2005.

Nr. 14.900.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a