MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 325         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 aprilie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

95. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 71 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

258. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 71 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

96. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

259. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

97. - Lege pentru acordarea de compensatii cetătenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 

260. - Decret privind promulgarea Legii pentru acordarea de compensatii cetătenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietateastatului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

296. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Dialog Social

 

297. - Hotărâre privind aprobarea organizării unor manifestări culturale si de diplomatie publică pentru marcarea evenimentului semnării Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană

 

REGULAMENTE ALE CONSILIILOR PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

 

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 71 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 2 din 13 ianuarie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 71 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 18 ianuarie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 95.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 71 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 71 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2005.

Nr. 258.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 4, alineatul (12) al articolului 284 va avea următorul cuprins:

“(12) Taxele de timbru prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără constructii, din extravilan, se reduc la jumătate.”

2. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art. II. - Aplicarea prevederilor alin. (5) al art. 221 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 96.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2005.

Nr. 259.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru acordarea de compensatii cetătenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Persoanele care, conform prevederilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, sunt îndreptătite la compensatii, fostii proprietari sau mostenitorii acestora vor depune la comisiile judetene si comisia municipiului Bucuresti cereri însotite de acte doveditoare, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 2. - Cererile de despăgubiri respinse prin hotărâri ale comisiilor judetene si ale comisiei municipiului Bucuresti, pentru motivul nedepunerii în termenul prevăzut de lege, si care nu au fost validate de către fosta Comisie Centrală din Ministerul Finantelor Publice sau de către Departamentul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 din cadrul Cancelariei Primului-Ministru sunt considerate cereri noi, în sensul prezentei legi.

Art. 3. - Comisiile înfiintate în temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 9/1998 îsi continuă activitatea până la finalizarea tuturor cererilor depuse conform prevederilor prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 97.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru acordarea de compensatii cetătenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru acordarea de compensatii cetătenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 aprilie 2005.

Nr. 260.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Dialog Social

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 si art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (1) lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se înfiintează Departamentul pentru Dialog Social ca structură fără personalitate juridică în aparatul de lucru al Guvernului, subordonat primului-ministru.

Art. 2. - Departamentul pentru Dialog Social asigură stabilirea si coordonarea relatiilor de parteneriat social ale Guvernului cu organizatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national, precum si cu alte organizatii ale societătii civile.

Art. 3. - (1) Departamentul pentru Dialog Social are următoarele atributii principale:

a) asigură comunicarea între Guvern si partenerii de dialog social;

b) pregăteste, elaborează, negociază si urmăreste încheierea întelegerilor cu partenerii sociali;

c) initiază, coordonează si urmăreste realizarea programelor de dezvoltare a relatiilor de parteneriat social în colaborare cu autoritătile administratiei publice centrale si locale, patronatele, sindicatele si alte structuri ale societătii civile organizate, precum si cu organisme si institutii internationale în domeniu;

d) organizează întâlnirile primului-ministru cu reprezentantii partenerilor de dialog social;

e) asigură legătura Guvernului cu Consiliul Economic si Social;

f) asigură coordonarea metodologică si monitorizarea comisiilor consultative de dialog social, înfiintate prin Hotărârea Guvernului nr. 314/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere si al prefecturilor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Departamentul pentru Dialog Social îndeplineste orice alte atributii specifice, prevăzute în alte acte normative sau stabilite de primul-ministru.

(3) Pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (1) si (2), Departamentul pentru Dialog Social colaborează cu toate ministerele si cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, care au obligatia de a-i furniza datele si informatiile necesare în vederea asigurării în conditii optime a relatiei Guvernului cu partenerii de dialog social. În acest scop, Departamentului pentru Dialog Social îi vor fi puse la dispozitie, în cel mai scurt timp de la solicitare, datele referitoare la problemele din domeniul dialogului social.

Art. 4. - (1) Departamentul pentru Dialog Social este condus de un secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Atributiile secretarului de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

(3) În exercitarea atributiilor care îi revin secretarul de stat emite ordine cu caracter individual.

Art. 5. - Structura organizatorică a Departamentului pentru Dialog Social este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - (1) Atributiile si sarcinile compartimentelor din cadrul Departamentului pentru Dialog Social se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului Departamentului pentru Dialog Social se stabilesc prin fisa postului, care se întocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare.

Art. 7. - Numărul maxim de posturi al Departamentului pentru Dialog Social este de 10, exclusiv demnitarul.

Art. 8. - Resursele financiare necesare în vederea functionării Departamentului pentru Dialog Social se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 296.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului pentru Dialog Social

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării unor manifestări culturale si de diplomatie publică pentru marcarea evenimentului semnării Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea, în perioada aprilie-mai 2005, de către misiunile diplomatice externe românesti a unor manifestări culturale si de diplomatie publică, de marcare a evenimentului semnării de către România a Tratatului de aderare la Uniunea Europeană.

Art. 2. - Cheltuielile aferente actiunilor prevăzute la art. 1, inclusiv cele reprezentate de transportul, cazarea si diurna sau onorariul unor artisti, achizitia si distribuirea de materiale promotionale, precum si cele ocazionate de desfăsurarea unor actiuni protocolare, în conditiile legii, se suportă din bugetul aprobat de Ministerul Afacerilor Externe pe anul în curs, în limita sumei de 1 miliard de lei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 297.

 

REGULAMENTE ALE CONSILIILOR PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională

al Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia

 

CAPITOLUL I

Organizarea Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia

 

Art. 1. - (1) Consiliul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, denumit în continuare Consiliul, este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit si functionează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, în scopul coordonării activitătilor de elaborare si monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

(2) Consiliul îsi desfăsoară activitătile în concordantă cu obiectivele politicii regionale stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 315/2004.

(3) Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, denumită în continuare regiunea, are în componenta sa judetele: Arges, Călărasi, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman.

(4) La nivelul regiunii se organizează Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, denumită în continuare Agentia, organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică si care functionează în conditiile Legii si ale statutului aprobat de Consiliu.

Art. 2. - (1) Consiliul este alcătuit din 28 de membri, câte 4 de la nivelul fiecărui judet care compune regiunea, după cum urmează:

a) presedintele consiliului judetean;

b) reprezentantul consiliilor locale municipale;

c) reprezentantul consiliilor locale orăsenesti;

d) reprezentantul consiliilor locale comunale.

(2) De regulă, reprezentantul consiliilor locale municipale este primarul municipiului resedintă de judet, după cum reprezentantii celorlalte categorii de consilii locale sunt primari.

Art. 3. - (1) Consiliul alege un presedinte si un vicepresedine, care nu pot fi reprezentanti ai aceluiasi judet; aceste functii sunt îndeplinite, prin rotatie, pentru câte un mandat de un an, de către presedintii consiliilor judetene.

(2) La numirea presedintelui Consiliului, functia de vicepresedinte va fi detinută de presedintele consiliului judetean al cărui judet urmează să preia mandatul de presedinte.

(3) În cazul în care presedintele nu îsi poate îndeplini atributiile, acestea vor fi preluate, de drept si integral, de către vicepresedinte.

(4) În absenta presedintelui si a vicepresedintelui, lucrările sedintelor Consiliului vor fi conduse de către un presedinte de consiliu judetean, ales prin votul deschis al majoritătii membrilor prezenti la sedintă.

Art. 4. - Secretariatul Consiliului, denumit în continuare secretariat, este constituit din personal specializat din cadrul Agentiei, desemnat de directorul acesteia.

Art. 5. - (1) La fiecare sedintă a Consiliului participă de drept, fără a putea vota, directorul Agentiei.

(2) Prefectii judetelor prevăzute la art. 1 alin. (3) pot participa, fără drept de vot, la lucrările Consiliului.

(3) În functie de problematica supusă dezbaterii, la lucrările sedintelor Consiliului pot asista si lua cuvântul, în calitate de invitat al membrilor Consiliului sau al directorului Agentiei, fără drept de vot, si alte persoane, cum ar fi: reprezentanti ai unor organisme internationale, reprezentanti ai administratiei publice centrale si locale, ai institutiilor si organizatiilor cu atributii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanti ai societătii civile si parteneri socioeconomici relevanti; acestia pot face propuneri pe care Consiliul le poate dezbate si supune la vot, dacă este cazul.

(4) În cazul reuniunilor Consiliului în cadrul cărora se supun spre avizare sau aprobare proiecte de dezvoltare regională conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) si d) din Legea nr. 315/2004, membrii acestuia si invitatii semnează o declaratie de confidentialitate si impartialitate.

(5) Nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese, precum si a declaratiilor de confidentialitate atrage răspunderea membrilor Consiliului si se pedepseste potrivit legii; în cazul în care se constată vinovătia unui membru al Consiliului, oricare ar fi functia sa, acesta nu mai poate detine calitatea de membru si nici nu poate fi reales pe o perioadă de cel putin 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti.

 

CAPITOLUL II

Functionarea Consiliului

 

Art. 6. - (1) Reuniunile Consiliului se pot desfăsura numai în prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor care îl constituie si cu conditia reprezentării tuturor judetelor din cadrul regiunii.

(2) Dacă la o sedintă a Consiliului nu sunt întrunite conditiile de participare prevăzue la alin. (1), atunci ea se amână, urmând să fie convocată o nouă sedintă în termen de cel mult 15 zile lucrătoare. Sedinta convocată în urma unei amânări se desfăsoară chiar dacă nu întruneste conditiile prevăzute la alin. (1), iar hotărârile adoptate de Consiliu în cadrul acestei sedinte sunt obligatorii.

(3) Membrii Consiliului care nu pot participa la reuniunile acestuia desemnează, prin mandat scris, un înlocuitor; acesta trebuie să fie reprezentantul aceleiasi categorii de autorităti din care face parte membrul care nu poate participa si are toate prerogativele acestuia pe durata sedintei respective.

(4) Mandatul prevăzut la alin. (3), prin care sunt prezentate si motivele neparticipării la sedinta respectivă, se depune si se înregistrează înainte de începerea lucrărilor acesteia, la secretariat. Un membru al secretariatului îi aduce la cunostintă presedintelui Consiliului care sunt membrii absenti, precum si persoanele care participă pe bază de mandat.

(5) În exercitarea atributiilor ce îi revin Consiliul adoptă hotărâri, presedintele Consiliului depunând toate eforturile ca acestea să fie însusite prin consens. Dacă nu este posibil să se realizeze consensul, hotărârea respectivă este supusă la vot si se adoptă cu votul deschis al majoritătii membrilor prezenti la sedintă. În caz de paritate, votul presedintelui este decisiv.

(6) Hotărârile adoptate se comunică Consiliului national pentru dezvoltare regională, membrilor Consiliului, precum si celor interesati, prin grija secretariatului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării.

Art. 7. - (1) Sedintele ordinare ale Consiliului se desfăsoară trimestrial, la convocarea presedintelui sau, în absenta acestuia, a vicepresedintelui. La refuzul nejustificat al presedintelui de a convoca în termen sedintele ordinare ale Consiliului, sarcina convocării îi revine vicepresedintelui sau unei treimi din numărul membrilor Consiliului.

(2) În cazuri deosebite, sedintele extraordinare ale Consiliului se pot organiza la convocarea persoanelor prevăzute la alin. (1), precum si la solicitarea unei treimi din numărul total al membrilor Consiliului, a directorului Agentiei, precum si la cererea Consiliului national pentru dezvoltare regională. Solicitarea si/sau cererea trebuie transmise, în scris, tuturor membrilor Consiliului.

(3) Ca exceptie de la prevederile art. 6 alin. (5) teza a doua, Consiliul poate adopta hotărâri prin procedură scrisă.

(4) Acordul membrilor Consiliului privind adoptarea hotărârilor prin procedură scrisă se transmite de către acestia, în format electronic sau prin fax, pe adresa presedintelui si a vicepresedintelui Consiliului, precum si pe adresa secretariatului.

(5) Hotărârile se consideră aprobate în procedură scrisă, dacă acordul este dat de majoritatea membrilor Consiliului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii propunerii de hotărâre. În caz de paritate, acordul presedintelui este decisiv.

(6) În textul fiecărei hotărâri adoptate prin procedură scrisă, conform alin. (3)-(5), se specifică modalitatea de adoptare a acesteia.

(7) Hotărârile adoptate în procedură scrisă se comunică de către secretariat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acestora, institutiilor si persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (6).

Art. 8. - (1) Convocarea si transmiterea invitatiilor la sedintele Consiliului se fac în scris de către secretariat, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăsurării reuniunii. În mod obligatoriu acestea contin data, ora, locul desfăsurării si ordinea de zi, precum si adresa de Internet de la care pot fi obtinute informatii privind sedinta respectivă.

(2) În cazul membrilor Consiliului care optează pentru efectuarea corespondentei prin intermediul postei electronice, convocarea, precum si orice alt material se transmit, prin grija secretariatului, la adresa comunicată de membrul respectiv.

(3) Ordinea de zi a sedintei Consiliului si, după caz, materialele care urmează a fi supuse dezbaterii se publică pe pagina de Internet a Agentiei, cu cel putin 7 zile lucrătoare înainte de data sedintei.

Art. 9. - (1) La începutul fiecărei sedinte presedintele Consiliului supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprobă cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) Ordinea de zi poate fi completată si cu alte probleme decât cele comunicate initial, cu aprobarea a două treimi din numărul membrilor prezenti.

(3) La sfârsitul fiecărei sedinte se propune, în principiu, data următoarei sedinte ordinare.

 

CAPITOLUL III

Atributiile Consiliului

 

Art. 10. - (1) Consiliul are, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) si ale art. 9 lit. j) si n) din Legea nr. 315/2004, următoarele atributii principale:

a) analizează si aprobă strategia si programele de dezvoltare regională;

b) sprijină elaborarea în parteneriat a Planului national de dezvoltare;

c) aprobă proiectele de dezvoltare regională, selectionate la nivel regional în concordantă cu prioritătile si metodologia elaborate de Consiliul national pentru dezvoltare regională, împreună cu organismele regionale specializate;

d) transmite Consiliului national pentru dezvoltare regională, în vederea aprobării finantării, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedură de selectie la nivel national;

e) aprobă criteriile, prioritătile, alocarea si destinatiile resurselor Fondului national pentru dezvoltare regională;

f) prezintă Consiliului national pentru dezvoltare regională propuneri privind alocarea de resurse la Fondul national pentru dezvoltare regională;

g) urmăreste utilizarea fondurilor alocate din Fondul national pentru dezvoltare regională;

h) propune Consiliului national pentru dezvoltare regională cuantumul contributiilor anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele celor 7 judete membre, alocate Fondului national pentru dezvoltare regională, în vederea finantării politicilor regionale, precum si destinatia si esalonările de plată ale acestora;

i) atrage alte contributii financiare, locale si regionale, în vederea realizării obiectivelor regionale, sursele atrase constituindu-se ca venituri la Fondul national pentru dezvoltare regională;

j) aprobă rapoartele de activitate semestriale întocmite de Agentie;

k) coordonează si sprijină dezvoltarea parteneriatelor regionale;

l) elaborează si aprobă regulamentul propriu de organizare si functionare, în conformitate cu Regulamentulcadru de organizare si functionare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004;

m) avizează contractele, conventiile, acordurile, protocoalele, precum si alte documente similare încheiate de către Agentie cu tertii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu institutiile similare din cadrul Uniunii Europene, si informează corespunzător Consiliul national pentru dezvoltare regională;

n) aprobă Statutul de organizare si functionare a Agentiei, organigrama acesteia, precum si statul de functii;

o) coordonează activitătile de mediatizare la nivel regional a politicilor si obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor regionale finantate de Uniunea Europeană, precum si pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurând transparenta si informarea corectă, rapidă si în timp util a cetătenilor, în special a întreprinzătorilor;

p) aprobă rapoartele Agentiei în care sunt evidentiate stadiul, dificultătile de implementare, precum si impactul programelor si proiectelor de dezvoltare regională, rapoarte care vor fi înaintate Consiliului national pentru dezvoltare regională;

q) aprobă propunerile anuale ale bugetelor de venituri si cheltuieli elaborate de Agentie;

r) îndeplineste si atributiile ce îi revin în conformitate cu legislatia privind zonele defavorizate;

s) aprobă sigiliul, însemnele, sigla, misiunea, viziunea si valorile Agentiei.

(2) Consiliul elaborează rapoarte semestriale, precum si un raport anual de activitate. Aceste rapoarte se transmit spre informare Consiliului national pentru dezvoltare regională, în maximum 30 de zile calendaristice de la sfârsitul perioadei pentru care a fost întocmit raportul.

(3) Consiliul îl numeste si îl eliberează din functie pe directorul Agentiei.

(4) Numirea directorului Agentiei se face prin concurs, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (6) din Legea nr. 315/2004, precum si cu alte reglementări în materie.

(5) Eliberarea din functie a directorului Agentiei se face de către Consiliu, cu votul majoritătii membrilor acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii si ale oricăror alte acte normative care reglementează domeniul relatiilor de muncă.

(6) Hotărârea privind eliberarea din functie a directorului Agentiei se transmite în scris, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia, spre informare Consiliului national pentru dezvoltare regională. În sedinta imediat următoare secretariatul Consiliului national pentru dezvoltare regională informează membrii acestui consiliu.

(7) Hotărârea Consiliului privind eliberarea din functie a directorului Agentiei este însotită de procesul-verbal detaliat al sedintei, precum si de documentatia care să ateste cauzele care au determinat eliberarea din functie a acestuia.

(8) În cazul încetării raporturilor de serviciu ale directorului Agentiei, perioada de interimat va fi asigurată de către o persoană din cadrul Agentiei, desemnată de Consiliu si care are o experientă continuă de cel putin 3 ani în domeniul implementării proiectelor de dezvoltare regională. Până la întrunirea Consiliului, interimatul se asigură de către persoana din cadrul Agentiei desemnată de presedintele Consiliului.

Art. 11. - Presedintele Consiliului are următoarele atributii principale:

a) convoacă, coordonează pregătirea si conduce sedintele Consiliului;

b) aprobă proiectul ordinii de zi, precum si materialele ce urmează să fie transmise cu ocazia convocării sedintelor Consiliului;

c) semnează hotărârile si procesele-verbale ale sedintelor Consiliului, rapoartele semestriale, precum si raportul anual de activitate ale acestuia;

d) aprobă modificările la procesele-verbale ale sedintelor, tinând seama de propunerile si de observatiile membrilor Consiliului, precum si de cele ale secretariatului acestuia;

e) împreună cu vicepresedintele reprezintă Consiliul în cadrul Consiliului national pentru dezvoltare regională;

f) este presedintele comisiei de examinare pentru postul de director al Agentiei;

g) reprezintă regiunea si Consiliul în relatiile cu alte regiuni din tară si din străinătate, precum si cu orice alte entităti;

h) îndeplineste si alte atributii care rezultă din organizarea executării si din executarea în concret a prevederilor Legii nr. 315/2004 sau ale altor acte normative, precum si însărcinările date de Consiliu.

Art. 12. - Vicepresedintele Consiliului are următoarele atributii:

a) preia atributiile presedintelui Consiliului, pe bază de mandat scris si semnat de acesta, în cazul în care, din motive justificate, presedintele nu le poate îndeplini;

b) participă la organizarea sedintelor Consiliului;

c) face observatii si propuneri cu privire la continutul si modul de întocmire a procesului-verbal al sedintei Consiliului;

d) împreună cu presedintele reprezintă Consiliul în cadrul Consiliului national pentru dezvoltare regională;

e) îndeplineste si alte atributii stabilite de Consiliu sau de presedintele acestuia.

Art. 13. - Secretariatul asigură realizarea următoarelor activităti principale:

a) pregătirea documentelor necesare convocării reuniunilor Consiliului;

b) publicarea pe pagina de Internet a Agentiei a ordinii de zi a sedintelor, a proceselor-verbale ale acestora, precum si a materialelor pentru care Consiliul hotărăste publicarea;

c) convocarea si transmiterea invitatiilor la sedintele Consiliului, conform prevederilor art. 7 alin. (1) si (2) si ale art. 8;

d) întocmirea proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului si transmiterea formei finale semnate de către presedintele acestuia, precum si a hotărârilor Consiliului la Consiliul national pentru dezvoltare regională, membrilor Consiliului, precum si celor interesati, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care a avut loc sedinta;

e) înregistrarea acordului transmis prin procedură scrisă, conform art. 7 alin. (3)-(5), si transmiterea hotărârilor adoptate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestora, institutiilor si persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (6);

f) redactarea rapoartelor semestriale, precum si a raportului anual de activitate ale Consiliului si transmiterea acestora, după aprobarea lor de către Consiliu, în maximum 30 de zile calendaristice de la sfârsitul perioadei mentionate, spre informare Consiliului national pentru dezvoltare regională;

g) primirea si înregistrarea mandatelor scrise privind numirea unor înlocuitori la sedintele Consiliului;

h) asigurarea între sedinte a asistentei de specialitate presedintelui si vicepresedintelui Consiliului;

i) înregistrarea si păstrarea, în conditii adecvate, a declaratiilor de confidentialitate si impartialitate date de membrii Consiliului si de invitati, conform art. 5 alin. (5);

j) primirea si distribuirea corespondentei destinate Consiliului;

k) constituirea si păstrarea unui registru de evidentă privind activitătile Consiliului;

l) asigurarea activitătilor de registratură si arhivare a documentelor privind activitătile Consiliului;

m) ducerea la îndeplinire si a altor activităti care sunt stabilite de Consiliu sau de presedintele acestuia.

 

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

 

Art. 14. - Membrii Consiliului îsi exercită atributiile cu titlu gratuit.

Art. 15. - Adoptarea, modificarea si completarea prezentului regulament se fac cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor Consiliului si numai în prezenta a cel putin unui reprezentant din fiecare judet.

Art. 16. - Prezentul regulament, potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 315/2004, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.