MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 330         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 aprilie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

263. - Decret pentru numirea unui magistrat

 

264. - Decret pentru numirea unui magistrat

 

265. - Decret pentru numirea unui magistrat

 

266. - Decret pentru numirea unui magistrat

 

267. - Decret pentru numirea unui magistrat

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

28. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare

 

291. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari

 

293. - Hotărâre pentru declararea zilei de 23 aprilie “Ziua Bibliotecarului din România”

 

294. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

295. - Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.818/2004 pentru aprobarea scoaterii din functiune si demolării unor constructii, proprietate privată a statului

 

298. - Hotărâre pentru aprobarea atestării localitătii Bran, judetul Brasov, ca statiune turistică de interes local

 

299. - Hotărâre pentru aprobarea atestării localitătii Ocna Sibiului, judetul Sibiu, ca statiune turistică de interes local

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 16 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste în functia de judecător Cristian Mirela Cătălina la Judecătoria Alba Iulia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 263.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 16 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste în functia de judecător Graure Luminita Cristina la Judecătoria Pitesti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 264.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 16 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste în functia de judecător Terzea Viorel la Judecătoria Curtea de Arges.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 265.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 16 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste în functia de judecător Fundătureanu Ioan la Judecătoria Curtea de Arges.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 266.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 16 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste în functia de judecător Rotaru Raluca la Judecătoria Costesti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 267.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare

 

Având în vedere faptul că prin art. 7 alin. (6) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare se prevede ca termen limită de depunere a cererilor pentru achizitionarea unui calculator data de 31 martie 2005,

întrucât măsura legislativă se adresează familiilor defavorizate, familii care întâmpină dificultăti inclusiv în privinta accesului la informatii, dat fiind faptul că un număr mare de cereri a fost adresat direct Ministerului Educatiei si Cercetării si inspectoratelor scolare judetene si nu unitătilor de învătământ, cum era normal,

având în vedere că ultimele două săptămâni din perioada de depunere a cererilor au coincis cu vacanta scolară, elevii au fost pusi în situatia ca, în momentul reluării cursurilor, să constate că perioada de depunere a cererilor a expirat,

întrucât măsurile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă vizează necesitatea modificării structurii calendarului pentru acordarea ajutorului pe anul 2005 ca urmare a aparitiei unor întârzieri în depunerea cererilor, ceea ce constituie o situatie de urgentă si extraordinară,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 28 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (6) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(6) În anul 2005, cererile prevăzute la alin. (1) si (3) se vor depune până cel târziu la data de 30 aprilie.”

2. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Începând cu anul 2006, cererile prevăzute la alin. (1) si (3) se vor depune în fiecare an până cel târziu la data de 31 martie, dacă prin hotărârea Guvernului prin care se actualizează anual calendarul pentru acordarea ajutorului financiar, conform art. 10 alin. (2), nu s-a prevăzut un alt termen.”

3. Alineatul (5) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(5) Pentru anii următori lista va fi publicată, prin intermediul portalului, la data de 1 mai, cu exceptia anului 2005, când lista va fi publicată, prin intermediul portalului, la data de 1 iunie.”

4. La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Calendarul pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut în prezenta lege va putea fi actualizat în fiecare an printr-o hotărâre a Guvernului.”

Art. II. - Prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Florin Bejan,

secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 28.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 28 martie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Autoritătile administratiei publice de specialitate au următoarele obligatii în domeniu:

1. Secretariatul pentru compusi desemnati elaborează, actualizează si publică inventarul national al echipamentelor si materialelor ce contin compusi desemnati;

2. autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului:

a) acordă asistentă agentilor economici la întocmirea răspunsurilor la cerintele inventarierii echipamentelor si a altor materiale ce contin compusi desemnati;

b) elaborează, actualizează si întretin inventarele judetene ale echipamentelor si altor materiale ce contin compusi desemnati;

c) comunică Secretariatului pentru compusi desemnati datele de la nivelul judetului;

d) aprobă planurile de eliminare pentru compusii desemnati;

e) inspectează echipamentele si materialele care contin compusi desemnati.”

2. Alineatul (6) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(6) Autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului vor transmite inventarele reactualizate annual Secretariatului pentru compusi desemnati.”

3. Articolul 12 se abrogă.

4. Partea introductivă a articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - În cazul amplasamentelor în care sunt depozitate echipamente sau materiale despre care se cunoaste sau în legătură cu care există indicii că ar contine compusi desemnati în cantităti mai mari decât cantitătile minimale, trebuie să se ia următoarele măsuri de precautie:”.

5. Alineatele (3), (4) si (6) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:

“(3) Planurile de eliminare întocmite de operatorii economici trebuie să precizeze faptul că echipamentele în functiune ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm si un volum de peste 5 dm3 vor putea fi utilizate în continuare, până la sfârsitul existentei lor utile, în conditiile respectării în toate privintele a normelor tehnologice stabilite.

(4) În planurile de eliminare se va mentiona ca termen limită pentru eliminarea echipamentelor scoase din functiune, care nu mai pot fi folosite fiind depăsite fizic sau moral, cu volum de PCB mai mare de 5 dm3, deseurilor sau altor materiale care contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm, data de 31 decembrie 2010.

...................................................................................................

(6) Pentru transferul echipamentelor sau materialelor ce contin cantităti mai mari de compusi desemnati decât cantitătile minimale se aplică Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 aprilie 2004.”

6. Alineatul (7) al articolului 17 se abrogă.

7. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 18 se abrogă.

8. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului sunt împuternicite să inspecteze unitătile în care se găsesc compusi desemnati în cantităti mai mari decât cantitătile minimale si operatorii de transport autorizati.”

9. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

1. cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele fizice si de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele juridice, care încalcă prevederile:

a) art. 6, prin efectuarea oricăreia dintre activitătile interzise;

b) art. 7, prin înlocuirea lichidului din echipamente în alte conditii decât cele admise;

c) art. 8 alin. (1);

2. cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoanele fizice si de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice, care încalcă prevederile:

a) art. 14, prin nerespectarea termenului impus în vederea etichetării si/sau prin etichetare inadecvată;

b) art. 15, prin nerespectarea măsurilor de precautie;

c) art. 16 alin. (1);

d) art. 17 alin. (1), prin nedepunerea proiectului planului de eliminare la autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului;

e) art. 17 alin. (4), pentru nerespectarea termenelor prevăzute în planurile de eliminare;

f) art. 19, prin neîndeplinirea solicitărilor autoritătii publice teritoriale pentru protectia mediului, cu ocazia efectuării inspectiilor.”

10. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Dispozitiile referitoare la contraventii, prevăzute la art. 20 si 21, se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

11. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

12. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

13. Anexa nr. 8 se abrogă.

Art. II. - Prezenta hotărâre transpune Directiva 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor si trifenililor policlorurati (PCB si PCT), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 243/33/1969.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

 

Bucuresti, 7 aprilie 2005.

Nr. 291.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 173/2000)

 

“Semnificatia unor termeni prevăzuti în hotărâre:

a) cantităti minimale - o concentratie totală de minimum 50 ppm compusi desemnati la un volum total de peste 5 dm3, considerate împreună;

b) compusi desemnati - compusi chimici sau clase de substante chimice supuse unui control special conform hotărârii;

c) planuri de eliminare - scheme întocmite de agentii economici si aprobate de agentiile teritoriale de protectie a mediului privind graficul de transfer al compusilor desemnati pentru operatiunea de eliminare;

d) lichidul înlocuit - compozitii ce contin compusi desemnati si care există în echipamente înainte de înlocuirea lichidului;

e) inventar national - baza de date în care se descriu existenta, tipul si locul unde se găsesc în România toti compusii desemnati în cantităti mai mari decât cele minimale;

f) operator de transport autorizat - persoana autorizată de agentiile teritoriale de protectie a mediului pentru transferul compusilor desemnati de la un amplasament la altul;

g) lichidul de înlocuire - compozitii ce contin compusi desemnati în proportii mai mici de 50 ppm si care pot fi utilizate pentru înlocuirea lichidului cu continut de compusi desemnati mai mare decât cantitătile minimale din echipamente;

h) înlocuirea lichidului - evacuarea din echipamente a lichidelor ce contin compusi desemnati si umplerea echipamentelor cu alte lichide.”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru declararea zilei de 23 aprilie “Ziua Bibliotecarului din România”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se declară ziua de 23 aprilie “Ziua Bibliotecarului din România”.

Art. 2. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor si Ministerul Educatiei si Cercetării împreună cu autoritătile administratiei publice centrale si locale, precum si cu organizatiile profesionale de profil vor acorda sprijin de specialitate pentru organizarea si desfăsurarea manifestărilor ocazionate de acest eveniment.

(2) Cu acest prilej se vor organiza actiuni culturalartistice, simpozioane, dezbateri profesionale, expozitii si alte actiuni cu tematică specifică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 293.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, cu suma de 5.100.000 mii lei, astfel:

a) 2.100.000 mii lei la titlul 02 “Cheltuieli de personal”, articolul 14 “Deplasări, detasări, transferări”, alineatul 01 “Deplasări, detasări, transferări în tară”;

b) 3.000.000 mii lei la titlul 38 “Transferuri”, articolul 40 “Transferuri neconsolidabile”, alineatul 04 “Pensii si ajutoare IOVR, militari si alte persoane”.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat

pentru Problemele Revolutionarilor

din Decembrie 1989

Petrisor Morar,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 294.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.818/2004 pentru aprobarea scoaterii din functiune si demolării unor constructii, proprietate privată a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.818/2004 pentru aprobarea scoaterii din functiune si demolării unor constructii, proprietate privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.025 din 5 noiembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 295.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea atestării localitătii Bran, judetul Brasov, ca statiune turistică de interes local

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, si al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor  localităti ca statiuni turistice de interes national, respectiv local, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă atestarea localitătii Bran, judetul Brasov, ca statiune turistică de interes local.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor

si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 298.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea atestării localitătii Ocna Sibiului, judetul Sibiu, ca statiune turistică de interes local

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, si al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor localităti ca statiuni turistice de interes national, respectiv local, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă atestarea localitătii Ocna Sibiului, judetul Sibiu, ca statiune turistică de interes local.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor

si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 299.