MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 337         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 aprilie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

268. - Decret pentru numirea unui magistrat

 

269. - Decret pentru numirea unui magistrat

 

270. - Decret pentru numirea unui magistrat

 

271. - Decret pentru numirea unui magistrat

 

272. - Decret pentru numirea unui magistrat

 

273. - Decret pentru numirea unui magistrat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 114 din 24 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360 alin. 1 si ale art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

300. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.251/2004 privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

303. - Hotărâre pentru finantarea participării României în cadrul Elementului de Planificare (PLANELM) al Brigăzii Multinationale cu Capacitate de Luptă Ridicată a Fortelor ONU în Asteptare (SHIRBRIG)

 

305. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei financiare a României, aferentă participării în anul 2005 la Programul comunitar privind retelele de telecomunicatii transeuropene – eTEN

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

163. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti - Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate”, indicativ NP 107-04

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 16 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste în functia de judecător Bănescu Elena la Judecătoria Câmpulung.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 268.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 16 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste în functia de judecător Cozan Raluca Ioana la Judecătoria Bacău.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 269.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 16 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste în functia de judecător Aparaschivei Adrian Valentin la Judecătoria Suceava.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 270.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 16 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste în functia de judecător Nechita Maricel la Judecătoria Suceava.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 271.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 16 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste în functia de judecător Bors Corina Mariana la Judecătoria Suceava.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 272.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 87 din 16 martie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste în functia de judecător Murariu Aura-Florentina la Judecătoria Suceava.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 273.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 114

din 24 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360 alin. 1 si ale art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Constantin Doldur - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360 alin. 1 si ale art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală, ridicată de Ionel Onescu în Dosarul nr. 2.743/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 4 noiembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 2.743/2004, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360 alin. 1 si ale art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală, ridicată de Ionel Onescu în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate, privind comunicarea hotărârii si, respectiv, termenul de declarare a apelului, încalcă dreptul la apărare în măsura în care se aplică si atunci când instanta de judecată dispune amânarea pronuntării. Se arată că “în asemenea situatii părtile nu mai au cunostintă de locul si momentul pronuntării hotărârii si nici nu există certitudinea că li s-a dat posibilitatea să participe la pronuntare”, astfel încât asigurarea dreptului la apărare se poate realiza “doar prin comunicarea dispozitivului hotărârii si [...] dacă termenul de declarare a apelului sau a recursului începe să curgă de la data comunicării hotărârii [...]”.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală, exprimându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, apreciază că aceasta este neîntemeiată. În acest sens instanta arată că, în cauză, sinculpatul a fost prezent la termenul când dosarul său a rămas în pronuntare”, iar “simpla împrejurare că domiciliul său se află în altă localitate decât cea în care s-a desfăsurat judecata nu este o împrejurare obiectivă în întelesul legii care să-l fi împiedicat să ia cunostintă de continutul dispozitivului hotărârii chiar si în conditiile în care instanta a amânat pronuntarea”. Cu un minimum de diligentă, acesta era în măsură să ia cunostintă de cuprinsul hotărârii, pentru a-si sustine apărările si a promova căile de atac în conditiile legii.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă dreptul la apărare. Se arată că părtile au asigurată posibilitatea de a cunoaste termenul în care se fac deliberarea si pronuntarea hotărârii, iar în situatia în care instanta a amânat pronuntarea hotărârii, acestea “dispun de numeroase posibilităti de informare pentru a afla rezultatul deliberării si, în functie de rezultatul deliberării, să exercite calea de atac”. În punctul de vedere prezentat Guvernul precizează totodată că, “în cazul în care, din motive obiective, independent de vointa si de culpa sa, [partea] nu a putut participa la dezbateri sau la pronuntare ori nu a putut exercita căile de atac în termen legal, drepturile părtii respective sunt apărate prin dispozitiile art. 364 alin. 1 din Codul de procedură penală [...]”, privind repunerea în termenul de declarare a apelului.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate nu aduc atingere art. 129 din Legea fundamentală, deoarece “nu împiedică părtile să exercite căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, în conditiile legii”. Totodată arată că atât dispozitiile art. 360 alin. 1 din Codul de procedură penală, cât si cele ale art. 363 alin. 3 din acelasi act normativ sunt norme procedurale, a căror reglementare este de competenta exclusivă a legiuitorului. În concluzie, Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 360 alin. 1 si ale art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins:

- Art. 360 alin. 1: “Copii de pe dispozitivul hotărârii se comunică părtilor care au lipsit atât la judecată, cât si la pronuntare.”;

- Art. 363 alin. 3: “Pentru partea care a fost prezentă la dezbateri sau la pronuntare, termenul curge de la pronuntare.

Pentru părtile care au lipsit atât la dezbateri, cât si la pronuntare, precum si pentru inculpatul detinut ori pentru inculpatul militar în termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat, elev al unei institutii militare de învătământ, ori pentru inculpatul internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ, care au lipsit de la pronuntare, termenul curge de la comunicarea copiei de pe dispozitiv.”

Prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei au următorul cuprins:

- Art. 24 (Dreptul la apărare): “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

În esentă, critica de neconstitutionalitate sustine că normele vizate încalcă dreptul la apărare “în măsura în care se aplică si în situatia în care instanta de judecată a amânat pronuntarea”, întrucât, în asemenea situatii, părtile nu mai au cunostintă de locul si momentul pronuntării hotărârii si, de asemenea, nu există certitudinea că li s-a dat posibilitatea să participe la pronuntare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Prevederile legale criticate sunt norme de procedură, stabilite de legiuitor în temeiul prerogativelor conferite de art. 126 alin. (2) din Constitutie, si, contrar sustinerilor autorului exceptiei, acestea dau expresie preocupării legiuitorului de a asigura realizarea dreptului la apărare, inclusiv în ceea ce priveste posibilitatea promovării căilor de atac împotriva hotărârilor pronuntate de instantele judecătoresti.

Astfel, art. 360 alin. 1 din Codul de procedură penală prevede obligatia comunicării de copii de pe dispozitivul hotărârii părtilor care au lipsit atât la judecată, cât si la pronuntare, în scopul cunoasterii solutiei pronuntate, termenul de apel pentru acestea începând să curgă, potrivit art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală, de la data comunicării copiei de pe dispozitiv. Ratiunile pentru care legiuitorul nu a prevăzut obligatia comunicării dispozitivului hotărârii în toate situatiile sunt evidente, părtile prezente la judecată fiind în măsură să cunoască data pronuntării si, prin urmare, să afle, cu o diligentă minimă, care este hotărârea instantei, iar părtile prezente la pronuntare luând cunostintă de hotărâre chiar în momentul pronuntării sale. Asa fiind, lipsa comunicării dispozitivului hotărârii în cazurile mentionate, precum si faptul că, în aceste cazuri, termenul de declarare a apelului curge (cu exceptiile prevăzute de lege) de la data pronuntării hotărârii nu sunt de natură să aducă atingere dreptului la apărare al părtilor, acestea având posibilitatea să cunoască solutia instantei si să actioneze în consecintă, exercitându-si fără nici o îngrădire drepturile procesuale prevăzute de lege.

Pentru motivele arătate, nu este încălcat dreptul la apărare prin aplicarea dispozitiilor art. 360 alin. 1 si ale art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală în situatia relevată în motivarea exceptiei, respectiv cea a amânării pronuntării. Astfel, chiar dacă instanta dispune amânarea pronuntării, partea prezentă la judecată poate afla data pronuntării hotărârii si, prin urmare, solutia instantei, asa încât necomunicarea dispozitivului hotărârii nu este de natură să o împiedice să exercite împotriva acesteia căile de atac în conditiile legii, în spetă, apelul. Mai mult, pentru situatiile în care părtile sunt în imposibilitatea de a promova căile de atac în termenele prevăzute de lege, legiuitorul a reglementat posibilitatea repunerii în termen, art. 364 alin. 1 din Codul de procedură penală stipulând în acest sens că “apelul declarat după expirarea termenului prevăzut de lege este considerat ca fiind făcut în termen, dacă instanta de apel constată că întârzierea a fost determinată de o cauză temeinică de împiedicare, iar cererea de apel a fost făcută în cel mult 10 zile de la începerea executării pedepsei sau a despăgubirilor civile”. Ca urmare, si în aceste situatii este asigurată deplina exercitare a dreptului la apărare, astfel încât criticile formulate de autorul exceptiei sunt neîntemeiate.

De altfel, potrivit art. 129 din Constitutie, exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti se face “în conditiile legii”. Ca urmare, eventuala lipsă de diligentă a părtii care, desi a fost prezentă la judecată sau la pronuntarea hotărârii judecătoresti, nu promovează căile de atac în termenul prevăzut de lege, invocând lipsa comunicării dispozitivului hotărârii, nu poate constitui temei al criticii de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 360 alin. 1 si ale art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală, ridicată de Ionel Onescu în Dosarul nr. 2.743/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2005.

 

PRESEDINTE,

CONSTANTIN DOLDUR

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.251/2004 privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.251/2004 privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.230 din 21 decembrie 2004, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 300.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Nr.crt.

Denumirea agentului economic

Număr de persoane

1.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

1.200

2.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

1.757

3.

Societatea Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A. Târgu Jiu

500

4.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva

1.250

5.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

1.500

6.

Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

400

7.

Societatea Comercială “Cuprumin” - S.A. Abrud

171

8.

Societatea Comercială “Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

150

9.

Societatea Comercială “Băita” - S.A. Stei

150

10.

Societatea Comercială “Miniera Banat Anina” - S.A.

100

11.

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

50

12.

Societatea Natională a Sării - S.A. Bucuresti

200

13.

Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni” - S.A.

130

14.

Societatea Comercială “Complexul Energetic Rovinari” - S.A.

70

 

TOTAL:

7.628

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru finantarea participării României în cadrul Elementului de Planificare (PLANELM) al Brigăzii Multinationale cu Capacitate de Luptă Ridicată a Fortelor ONU în Asteptare (SHIRBRIG)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Apărării Nationale să efectueze plata contributiei anuale pentru sustinerea Elementului de Planificare (PLANELM) al Brigăzii Multinationale cu Capacitate de Luptă Ridicată a Fortelor ONU în Asteptare (SHIRBRIG), pe toată perioada mentinerii statutului de membru în cadrul initiativei, în conformitate cu reglementările legale, în limita bugetului aprobat.

Art. 2. - Participarea României cu personal de stat major, în cadrul Elementului de Planificare (PLANELM) al Brigăzii Multinationale cu Capacitate de Luptă Ridicată a Fortelor ONU în Asteptare (SHIRBRIG), pe toată perioada mentinerii statutului de membru în cadrul initiativei, se asigură cu încadrarea în numărul de personal si în fondurile aprobate prin legile bugetare anuale pentru Ministerul Apărării Nationale.

Art. 3. - Salarizarea personalului prevăzut la art. 2 se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Nationale.

Art. 4. - Finantarea participării la misiune se face potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 958/2000 pentru aprobarea finantării necesare României în cadrul Elementului de Planificare (PLANELM) al Brigăzii Multinationale cu Capacitate de Luptă Ridicată a Fortelor ONU în Asteptare (SHIRBRIG) si Hotărârea Guvernului nr. 374/2003 pentru finantarea continuării participării României în cadrul Elementului de Planificare (PLANELM) al Brigăzii Multinationale cu Capacitate de Luptă Ridicată a Fortelor ONU în Asteptare (SHIRBRIG), nepublicate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 303.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei financiare a României, aferentă participării în anul 2005 la Programul comunitar privind retelele de telecomunicatii transeuropene – eTEN

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata în limita echivalentului în lei al sumei de 246.000 euro, reprezentând contributia financiară a României, aferentă participării în anul 2005 la Programul comunitar privind retelele de telecomunicatii transeuropene - eTEN.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se asigură din bugetul aprobat pe anul 2005 Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data plătii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Florin Bejan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 aprilie 2005.

Nr. 305.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti - Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate”, indicativ NP 107-04

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 30 din 15 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orăsenesti - Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate”, indicativ NP 107-04, elaborată de către Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.


Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 15 februarie 2005.

Nr. 163.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr.1.