MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 688         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 august 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

726. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

727. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

728. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

729. – Decret pentru numirea unui magistrat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

763. – Hotărâre privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2005–martie 2006

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2004,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256 din 6 iulie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Butnaru Ciprian, procuror financiar, se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 726.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2004,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256 din 6 iulie 2005,

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Dobrescu Maria, procuror financiar, se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 727.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2004,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256 din 6 iulie 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Cârstea Valentin, procuror financiar, se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caras-Severin.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 728.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curtii de Conturi de Ministerul Public, precum si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activitătii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de către instantele judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2004,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256 din 6 iulie 2005,

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Jura Doru, procuror financiar, se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caras-Severin.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 iulie 2005.

Nr. 729.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2005 – martie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Legii energiei electrice nr. 318/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Programul de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2005 – martie 2006, a cărui sinteză este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. – Autoritătile publice prevăzute în anexa nr. 2 vor duce la îndeplinire prevederile programului prevăzut la art. 1.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2005.

Nr. 763.

 

ANEXA Nr. 1