MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 790         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 31 august 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

935. – Hotărâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

971. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Constanta

 

972. – Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Constanta

 

973. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Gorj

 

974. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Mures

 

976. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în judetul Ialomita

 

977. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Maramures

 

982. – Hotărâre privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

986. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru Autoritatea Natională pentru Tineret

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.344. – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “EURO CONSULT BROKER – Societate de Consultantă si Brokeraj în Asigurări“ – S.R.L.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea partială a unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Marius Bălu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 11 august 2005.

Nr. 935.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate publică a statului, care se transmit partial din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul

bunurilor aflate în

administrarea Ministerului

Apărării Nationale,

care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea 2 Mai,

judetul Constanta

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Statul român –

Ministerul

Administratiei

si Internelor

– imobil 2.297

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 107.097

Suprafata totală a terenului = 400 m2

Localitatea Midia,

judetul Constanta

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Statul român –

Ministerul

Administratiei

si Internelor

– imobil 1.852

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 107.145

Suprafata totală a terenului = 400 m2

Localitatea Sinoie,

judetul Constanta

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Statul român –

Ministerul

Administratiei

si Internelor

– imobil 1.885

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 107.194

Suprafata totală a terenului = 400 m2

Localitatea

Gura Portitei,

judetul Constanta

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Statul român –

Ministerul

Administratiei

si Internelor

– imobil 832

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 107.092

Suprafata totală a terenului = 400 m2

Localitatea

Sfântu Gheorghe,

judetul Tulcea

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Statul român –

Ministerul

Administratiei

si Internelor

– imobil 1.300

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 107.192

Suprafata totală a terenului = 400 m2

Municipiul

Constanta,

cartierul Sara,

judetul Constanta

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Statul român –

Ministerul

Administratiei

si Internelor

– imobil 2.292

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 107.158

Suprafata totală a terenului = 50 m2

Localitatea Sulina,

judetul Tulcea

Statul român –

Ministerul Apărării

Nationale

Statul român –

Ministerul

Administratiei

si Internelor

– imobil 3.348

– cod 8.29.09

– nr. M.F. 107.201

Suprafata totală a terenului = 50 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 1.500 mii lei (RON), pentru judetul Constanta, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetelor unitătilor administrativ-teritoriale din judetul Constanta pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se repartizează pe comune, orase si municipii de către Consiliul Judetean Constanta, prin hotărâre, după consultarea primarilor si cu asistentă tehnică de specialitate a Directiei generale a finantelor publice si a Directiei pentru dialog, familie si solidaritate socială, în functie de numărul asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 971.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judetene si comunale pe anul 2005 cu suma de 600 mii lei (RON), pentru judetul Constanta, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Cumpăna, judetul Constanta, pentru finantarea lucrării “Modernizare drumuri intravilan“.

(2) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 600 mii lei (RON), pentru judetul Constanta, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului local al comunei 23 August pentru finantarea cheltuielilor privind aductiunea apei potabile în satul Mosneni, comuna 23 August, judetul Constanta.

Art. 2. – Utilizarea sumelor prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 972.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 160 mii lei (RON), pentru judetul Gorj, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului Târgu Jiu, judetul Gorj, pentru Teatrul “Elvira Godeanu“ din Târgu Jiu, în vederea efectuării a două turnee culturale în străinătate.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 973.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judetene si comunale cu suma de 300 mii lei (RON) pentru judetul Mures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Gurghiu, judetul Mures, pentru finantarea obiectivului de investitii “Modernizarea drumului comunal DC 7 Gurghiu–Casva–Glăjărie, km 0 + 000 – 10 + 770, judetul Mures“.

Art. 2. – Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 974.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în judetul Ialomita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 50 mii lei (RON) din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, bugetului propriu al orasului Fierbinti-Târg, judetul Ialomita, în vederea înlăturării efectelor unor calamităti naturale, pentru realizarea lucrărilor urgente de refacere a podului Micsunesti situat pe drumul comunal DC 23, pe raza orasului Fierbinti-Târg.

Art. 2. – Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 50 mii lei (RON) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005.

Art. 3. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 976.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 500 mii lei (RON), pentru judetul Maramures, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru continuarea lucrărilor de constructie a unor lăcasuri de cult din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Sătmarului.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 977.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor repartizate pe unităti administrativ-teritoriale din judetul Maramures

 

Nr.

crt.

Unitatea

administrativ-teritorială

Destinatia

Suma

– mii lei RON –

1.

Municipiul Baia Mare

Catedrala Episcopală “Sfânta Treime“

200

2.

Municipiul Baia Mare

Biserica “Nasterea Domnului“

100

3.

Comuna Vadu Izei

Biserica “Sfântul Apostol Andrei“

100

4.

Comuna Grosi

Mănăstirea “Învierea Domnului“ Habra-Grosi Băii Mari

100

 

TOTAL:

 

500

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Maria Cristina Manda,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Valentin Naumescu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 982.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care solicită acordarea cetăteniei române

 

1. Costas Iulia, fiica lui Grigori si Varvara, cetătean moldovean, născută la 4 iunie 1948 în localitatea Chinesma, judetul Ivanovo, Rusia, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 10, ap. 12, sectorul 1.

2. Vukadinovic Milijana, fiica lui Miljko si Jelisava, cetătean sârb, născută la 26 mai 1958 în localitatea Pec, Serbia, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, Bd. Tineretului nr. 1, bl. 5, et. 10, ap. 30, sectorul 4.

3. Zlotyanu Anna, fiica lui Kravcenko Victor si Albina, cetătean rus, născută la 26 decembrie 1971 în localitatea Kostroma, Rusia, cu domiciliul actual în municipiul Bucuresti, str. Av. Stamatescu Grigore nr. 11, sectorul 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru Autoritatea Natională pentru Tineret

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2005, cu suma de 949.600 lei (RON), a bugetului Cancelariei Primului-Ministru la capitolul 57.01 “Învătământ“, titlul “Subventii“, pentru Autoritatea Natională pentru Tineret, în vederea asigurării cheltuielilor pentru organizarea de tabere gratuite pentru copiii familiilor afectate de inundatii.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Constantin Gheorghe

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret,

Károly Borbély

p. Ministrul finantelor publice,

Nicolae Ivan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 august 2005.

Nr. 986.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “EURO CONSULT BROKER – Societate de Consultantă si Brokeraj în Asigurări“ – S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19) si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 31 martie 2005, conform art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia, ca urmare a analizării documentatiei aferente Notei nr. 15.539 din 8 februarie 2005 privind controlul efectuat la societate, s-a hotărât retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “EURO CONSULT BROKER – Societate de Consultantă si Brokeraj în Asigurări“ – S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, Calea Mosilor nr. 125, et. 2, ap. 3, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/9629/2000, cod unic de înregistrare nr. 13465407, reprezentată legal de domnul Mugurel Cosmin Frunzetti, în calitate de administrator/director executiv, avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

În baza Deciziei nr. 3.498 din 12 noiembrie 2004 s-a dispus efectuarea unui control asupra activitătii desfăsurate de brokerul de asigurare, directia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor transmitând societătii Adresa nr. 43.897 din 7 decembrie 2004 privind demararea actiunii de control. Prin adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 44.235 din 16 decembrie 2004 societatea a adus la cunostintă autoritătii de supraveghere faptul că, începând cu data de 18 august 2004, societatea si-a schimbat denumirea si sediul social, renuntând a obiectul de activitate brokeraj în asigurări si cesionând integral portofoliul de clienti.

Prin urmare, s-a procedat la analizarea documentelor si a evidentelor brokerului de asigurare existente în cadrul directiilor de specialitate, din care a rezultat că până la data de 4 noiembrie 2004 societatea nu figurează cu obligatii de plată restante către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 4 alin. (1), art. 5 lit. g) si art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, se retrage autorizatia de functionare nr. 241 din 28 august 2002 a brokerului de asigurare Societatea Comercială “EURO CONSULT BROKER – Societate de Consultantă si Brokeraj în Asigurări“ – S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, Calea Mosilor nr. 125, et. 2, ap. 3, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/9629/2000, cod unic de înregistrare nr. 13465407, reprezentată legal de domnul Mugurel Cosmin Frunzetti, în calitate de administrator/director executiv. Art. 2. – Societătii i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. – Brokerul de asigurare are obligatia să-si notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, la data emiterii prezentei decizii.

Art. 4. – (1) Împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială “EURO CONSULT BROKER – Societate de Consultantă si Brokeraj în Asigurări“ – S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 8 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 26 aprilie 2005.

Nr. 3.344.