MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1097         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 decembrie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

364. – Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU

 

987. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 131/2005 privind reorganizarea grupelor teritoriale de control ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

1.198. – Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru actualizarea anexelor nr. 2, 3, 4 si 5 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 462/2001

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

70. – Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investitii financiare

 

71. – Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 16/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat organizată ca piată reglementată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – Directia reactori nucleari va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 364.

 

*) ANEXA

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 131/2005 privind reorganizarea grupelor teritoriale de control ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) coroborate cu prevederile art. 7 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. I. – Anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 131/2005 privind reorganizarea grupelor teritoriale de control ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 8 martie 2005, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. – Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2005.

Nr. 987.

 

ANEXĂ

 

GRUPE TERITORIALE DE CONTROL

ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

Nr.

crt.

Sediul grupei

teritoriale de control

Aria

de competentă teritorială

1.

Arad

Arad, Bihor, Caras-Severin, Timis

2.

Brasov

Brasov, Buzău, Covasna, Vrancea

3.

Bucuresti

Arges, Bucuresti, Dâmbovita, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Teleorman

4.

Cluj-Napoca

Cluj, Maramures, Satu Mare, Sălaj

5.

Constanta

Brăila, Călărasi, Constanta, Galati, Ialomita, Tulcea

6.

Craiova

Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vâlcea

7.

Iasi

Bacău, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui

8.

Sibiu

Alba, Sibiu, Hunedoara

9.

Târgu Mures

Bistrita-Năsăud, Harghita, Mures

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru actualizarea anexelor nr. 2, 3, 4 si 5 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 462/2001

 

În baza prevederilor art. 55 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 462/2001,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se înlocuiesc anexele nr. 2, 3, 4 si 5 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 462/2001, cu anexele nr. 1–4 la prezentul ordin.

Art. 2. – Anexele nr. 1–4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2005.

Nr. 1.198.

 

ANEXE

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investitii financiare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3), (5), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată si completată prin Legea nr. 297/2004,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în sedinta din data de 9 noiembrie 2005, emiterea următorului ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de investitii financiare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Bulentinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2005.

Nr. 70.

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 16/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat organizată ca piată reglementată

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (5) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată si completată prin Legea nr. 297/2004,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în sedintele din data de 23 august 2005 si 28 octombrie 2005, emiterea următorului ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul nr. 16/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat organizată ca piată reglementată, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. – Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 71.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.