MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1102         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 decembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 588 din 8 noiembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul National Anticoruptie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

287. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 008-05 “Aparate de cântărit cu functionare automată“

 

288. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 005-05 “Contoare de energie electrică activă“

 

289. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 044-05 “Măsuri de volum pentru cereale“

 

290. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 066-05 “Ansambluri de măsurare a puterii calorifice a combustibililor“

 

291. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 059-05 “Instalatii portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere“

 

292. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 073-05 “Lentile de testare oftalmologică“

 

293. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 030-05 “Audiometre“

 

294. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 045-05 “Măsuri de volum pentru lapte“

 

295. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 031-05 “Refractometre si polarimetre pentru determinarea concentratiei de zahăr“

 

296. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 046-05 “Butoaie (altele decât cele pentru bere) si budane“

 

297. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 080-04 “Analizoare electrochimice pentru lichide“

 

298. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 076-05 “Conductometre pentru determinarea conductivitătii electrolitice a solutiilor apoase“

 

299. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 079-05 “Umidimetre“

 

300. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 064-05 “Termometre medicale“

 

301. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 021-05 “Aparate pentru măsurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre)“

 

302. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 015-05 “Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor“

 

303. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 053-05 “Greutăti de lucru“

 

304. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 057-05 “Instalatii pentru cântărirea în mers a autovehiculelor“

 

305. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 056-05 “Aparate de cântărit cu functionare neautomată“

 

306. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 055-05 “Aparate pentru măsurarea masei hectolitrice a cerealelor“

 

307. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 071-05 “Densitometre“

 

308. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 020-05 “Ceasornice programatoare pentru contoare de energie electrică“

 

309. – Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 072-05 “Dioptrimetre“

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 588

din 8 noiembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul National Anticoruptie

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Daniela Ramona Maritiu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul National Anticoruptie, exceptie ridicată de Gheorghe Buzatu, Anisoara Neagoe, Petre Dorobantu si Răsvan Gabriel Serban în Dosarul nr. 1.511/2005 al Tribunalului Mehedinti – Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public arată că autorii exceptiei critică enumerarea limitativă a categoriilor de magistrati care primesc un spor de 40% din indemnizatia de încadrare brută lunară. Justificarea instituirii acestui spor, în conditiile în care nu există specializări pentru anumite categorii de magistrati, cum sunt judecătorii care compun completele de judecată specializate în infractiunile de coruptie sau procurorii care participă la judecarea acestor cauze, reprezintă o problemă de legiferare, iar nu una de constitutionalitate. În concluzie arată că, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Curtea se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, “fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“, punând concluzii de respingere a exceptiei ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 15 aprilie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 1.511/2005, Tribunalul Mehedinti – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie. Exceptia a fost ridicată de Gheorghe

Buzatu, Anisoara Neagoe, Petre Dorobantu si Răsvan Gabriel Serban, cu ocazia solutionării unei actiuni civile ce are ca obiect drepturi salariale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin, cu privire la încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, că nu există în realitate complete specializate pentru judecarea cauzelor de coruptie, marea majoritate a judecătorilor sectiilor penale ale tribunalelor si curtilor de apel solutionând acest gen de cauze si, ca atare, nu se justifică acordarea unor drepturi salariale sporite. Totodată aceste cauze nu necesită o specializare anume fată de alte categorii de cauze, solutionate de alte sectii ale acelorasi instante, si, de asemenea, nu presupun un grad de complexitate sporit fată de acestea. Mai arată că, “în plus, acest gen de cauze nu supune judecătorul cauzei unor pericole mai mari decât cele la care este expus procurorul care a instrumentat cauza, care poate fi din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale sau curtile de apel, pentru că unele cauze de coruptie sunt de competenta acestor parchete, iar procurorul, spre deosebire de judecătorul care instrumentează aceeasi cauză, doar în altă fază a procesului, nu beneficiază de aceste drepturi“. În acest sens invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 89/2003, prin care s-a statuat că dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 sunt neconstitutionale, întrucât limitează aplicarea legii la pedepse, măsuri si sanctiuni aplicate prin hotărâri judecătoresti rămase definitive până la data intrării în vigoare a legii, excluzând pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate ulterior pentru fapte săvârsite până la această dată. Totodată arată că legiuitorul a acordat acest spor si în privinta altor categorii de cauze, cum sunt cele privind combaterea criminalitătii organizate si a terorismului, precum si tuturor judecătorilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorilor de la parchetul de pe lângă această instantă.

În ceea ce priveste încălcarea prevederilor art. 124 alin. (3) din Constitutie, autorii exceptiei sustin că acordarea sporului de 40% numai anumitor judecători aduce atingere independentei judecătorului, întrucât repartizarea judecătorilor pe sectii si desemnarea judecătorilor specializati în cauze de coruptie se fac de presedintele instantei respective, iar “a lăsa la îndemnâna conducerii instantei acordarea sau neacordarea unor drepturi salariale atentează la independenta judecătorului, care are o componentă importantă în independenta materială“.

Tribunalul Mehedinti – Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată. În acest sens, arată că acordarea anumitor drepturi salariale numai anumitor judecători aduce atingere principiului independentei judecătorilor, principiu consacrat în art. 124 alin. (3) din Constitutie, repartizarea judecătorilor în solutionarea cauzei fiind atributul exclusiv al presedintelui instantei. De asemenea, arată că prin acordarea acestor drepturi se ajunge la inechităti de proportie între judecători, deoarece există cauze, cum ar fi restituirea imobilelor nationalizate în temeiul unor legi speciale de reparatie, cauzele având ca obiect procedura reorganizării judiciare, care sunt cel putin la fel de complexe ca si cele pentru care se plăteste acest spor. Totodată se ajunge la situatia în care un judecător de la o instantă inferioară, dar care intră într-o astfel de cauză, să obtină drepturi salariale mai mari decât un judecător de la o instantă superioară, dar care nu intră în astfel de cauze.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul arată că, în urma modificării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 601/2004, alineatul (4) al articolului 28 a devenit alineatul (5) al aceluiasi articol. În continuare, arată că se impune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece dispozitia de lege criticată reflectă principiile conturate în ultima vreme atât la nivel european, cât si la nivel international, si anume specializarea organelor statului în combaterea anumitor fenomene, în special coruptia, dar si criminalitatea organizată sau terorismul, pe de o parte, si alocarea de mijloace financiare suficiente pentru îndeplinirea, de către autoritătile competente, a sarcinilor existente, pe de altă parte. Aceste principii sunt reflectate în legislatia română prin reglementările existente, referitoare la procurorii specializati în combaterea coruptiei, a criminalitătii organizate si a terorismului, a judecătorilor din completele specializate etc.

În ceea ce priveste invocarea de către autorul exceptiei a dispozitiilor art. 16 din Constitutie, arată că principiul egalitătii în fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite. Instituirea unor reguli speciale în considerarea unor situatii deosebite, atâta timp cât instituirea acestor reguli nu se face în mod discriminatoriu, nu contravine principiului constitutional al egalitătii în drepturi, or, dispozitiile de lege criticate nu instituie nici privilegii si nici discriminări, în sensul art. 4 alin. (2) din Constitutie, ele aplicându-se în mod egal tuturor persoanelor specializate în lupta împotriva coruptiei, care functionează în cadrul sistemului judiciar.

De asemenea, se arată că nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile art. 124 alin. (3) din Constitutie, deoarece în prezent repartizarea cauzelor se realizează, în mod aleatoriu, prin sistem informatic sau, în cazul în care acesta nu se poate aplica, prin metode clare, menite a înlătura posibilitatea de subiectivism ce ar fi putut s-o manifeste repartizarea de către presedintele instantei a dosarelor pe complete, inclusiv în cazul completelor specializate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. Astfel, dispozitiile legale criticate, prin care se instituie un spor la indemnizatia de încadrare brută lunară pentru personalul prevăzut de ipoteza normei legale, nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât principiul egalitătii în drepturi nu presupune uniformitate, astfel încât la situatii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Stabilirea unui tratament juridic diferentiat în cazul categoriilor de personal reprezintă o optiune a legiuitorului, justificată, în cazul dispozitiilor legale criticate, de complexitatea activitătii desfăsurate, “precum si de necesitatea instituirii unor măsuri imediate pentru întărirea capacitătii Parchetului National Anticoruptie ca parchet specializat în combaterea infractiunilor de coruptie“.

În ceea ce priveste invocarea art. 124 alin. (3) din Constitutie, apreciază că aceste dispozitii din Legea fundamentală nu au incidentă în cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile            procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 28 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 503/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002. Anterior sesizării Curtii, dispozitiile art. 28 alin. (4) au fost modificate prin prevederile art. IV pct. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 27 aprilie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 601/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.227 din 20 decembrie 2004. Asadar, Curtea constată că autorii exceptiei în mod gresit au invocat neconstitutionalitatea art. 28 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002. În realitate, exceptia priveste dispozitiile art. 28 alin. (5) din ordonanta de urgentă. De asemenea, titlul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2004 a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134 din 29 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005. Noul titlu al ordonantei de urgentă este “Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul National Anticoruptie“.

Textul de lege criticat are următorul continut:

– Art. 28 alin. (5): “Personalul prevăzut la alin. (1), judecătorii care compun completele de judecată specializate în infractiunile de coruptie – potrivit art. 29 din Legea nr. 78/2000, cu modificările si completările ulterioare –, procurorii care participă la judecarea acestor cauze, presedintele, vicepresedintele, presedintii de sectii si judecătorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, adjunctii săi si procurorii din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie beneficiază de un spor de 40% la indemnizatia de încadrare brută lunară. Personalul din Parchetul National Anticoruptie prevăzut la alin. (2) si (3) beneficiază de un spor de 30% pentru activitatea specializată de combatere a infractiunilor de coruptie pe care o desfăsoară.“

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 124 alin. (3) din Constitutie, care au următorul continut:

– Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“;

– Art. 124 alin. (3): “Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor de lege care instituie un spor de 40% din indemnizatia de încadrare brută lunară pentru anumiti magistrati, Curtea constată că autorii exceptiei critică enumerarea limitativă a acestor categorii de magistrati, fiind nemultumiti de faptul că dispozitia legală în discutie nu prevede acordarea acestui spor tuturor magistratilor. Potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Curtea se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, “fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“.

Ca atare, Curtea constată că nu are competenta de a completa prevederea legală potrivit căreia sporul de 40% se aplică numai anumitor magistrati, ci intră în competenta exclusivă a legiuitorului adoptarea unor prevederi legale care să instituie anumite discriminări pozitive. Justificarea instituirii acestui spor, în conditiile în care nu există specializări pentru anumite categorii de magistrati, cum sunt judecătorii care compun completele de judecată specializate în infractiunile de coruptie sau procurorii care participă la judecarea acestor cauze, reprezintă o problemă de legiferare, iar nu una de constitutionalitate. În aceeasi ordine de idei, acordarea acestui spor si judecătorilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie se înscrie în aceeasi competentă de legiferare, Curtea Constitutională neputându-se erija într-un “legislator pozitiv“. În sensul celor expuse mai sus, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 328 din 21 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 1 august 2005, Decizia nr. 395 din 12 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 24 august 2005, si prin Decizia nr. 447 din 15 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 30 septembrie 2005.

            Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul National Anticoruptie, exceptie ridicată de Gheorghe Buzatu, Anisoara Neagoe, Petre Dorobantu si Răsvan Gabriel Serban în Dosarul nr. 1.511/2005 al Tribunalului Mehedinti – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 noiembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 008-05 “Aparate de cântărit cu functionare automată“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 008-05 “Aparate de cântărit cu functionare automată“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste Norma de metrologie legală NML 3-08-97 “Dozatoare gravimetrice cu functionare automată“ si Norma tehnică de metrologie NTM 3-13-72 “Verificarea balantelor automate înregistratoare“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel, a normelor specificate la art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor acte normative, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a

prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordonarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 6 luni de la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 287.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 005-05 “Contoare de energie electrică activă“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 005-05 “Contoare de energie electrică activă“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste Norma de metrologie legală NML 5-02-97 “Contoare de energie electrică activă“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a normei prezentate le art. 2 pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestui act normativ, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– timp de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 6 luni de la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 288.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 044-05 “Măsuri de volum pentru cereale“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 044-05 “Măsuri de volum pentru cereale“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste Instructiunile 131-58 “Verificarea măsurilor de capacitate folosite la măsurarea materiilor uscate“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a reglementării prevăzute la art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au

aprobare de model acordată în baza acestui act normativ, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– timp de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordonarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 289.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 066-05 “Ansambluri de măsurare a puterii calorifice a combustibililor“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 066-05 “Ansambluri de măsurare a puterii calorifice a combustibililor“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste normele tehnice de metrologie NTM 5-27-86 “Verificarea si etalonarea metrologică a instalatiilor pentru măsurarea puterii calorifice a combustibililor solizi si lichizi“, NTM 5-28-86 “Verificarea metrologică a instalatiilor pentru măsurarea puterii calorifice superioare a combustibililor gazosi“, NTM 5-29-87 “Verificarea metrologică a instalatiilor radiometrice pentru determinarea puterii calorifice a combustibililor solizi, tip AWQC-3“, NTM 7-35-95 “Verificarea si etalonarea contoarelor de gaze umede“, NTM 7-36-95 “Verificarea bombelor calorimetrice“ si procedurile P 39-98 “Etalonarea si verificarea calorimetrelor cu circulatie de apă“, P 67-99 “Sisteme calorimetrice adiabatice de măsurare a puterii calorifice a combustibililor solizi-lichizi, tip C 4000“, P 99-99 “Sisteme calorimetrice de măsurare a puterii calorifice a combustibililor solizi-lichizi, tip C 5000“, P 134-00 “Sisteme calorimetrice izoperibolice de măsurare a puterii calorifice a combustibililor solizi-lichizi tip 1261 si 1266“, P 186-03 “Sisteme calorimetrice automate de măsurare continuă a puterii calorifice, a indicelui Wobbe si a densitătii relative a gazelor combustibile, tip CWD 2000“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a normelor si procedurilor prezentate la art. 2, pentru mijloacele de

măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor acte normative, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 290.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 059-05 “Instalatii portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 059-05 “Instalatii portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Procedura de încercare/verificare metrologică P 216-04 “Instalatii portabile pentru

determinarea sarcinii pe axă la vehicule rutiere“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite folosirea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a instructiunilor mentionate la art. 2, pentru mijloacele de măsurare ce au aprobare de model acordată baza acestui act normativ, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– timp de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordonarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 291.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 073-05 “Lentile de testare oftalmologică“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 073-05 “Lentile de testare oftalmologică“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 2. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 292.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 030-05 “Audiometre“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 030-05 “Audiometre“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste Norma de metrologie legală NML 4-01-96 “Audiometre tonale“.

Art. 3. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 293.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 045-05 “Măsuri de volum pentru lapte“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 045-05 “Măsuri de volum pentru lapte“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste Norma tehnică de metrologie NTM 1-122-90 “Verificarea metrologică a măsurilor de volum, pentru lapte“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a normei mentionate la art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestui act normativ, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– timp de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordonarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 294.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 031-05 “Refractometre si polarimetre pentru

determinarea concentratiei de zahăr“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 031-05 “Refractometre si polarimetre pentru determinarea concentratiei de zahăr“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste Norma de metrologie legală NML 8-02-95 “Refractometre electronice de laborator“ si normele tehnice de metrologie NTM 8-18-87 “Verificarea metrologică a refractometrelor de laborator“ si NTM 9-26-94 “Verificarea metrologică a zaharimetrelor polarimetrice“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a normelor mentionate la art. 2 pentru mijloacele de măsurare care au

aprobare de model acordată în baza acestor acte normative, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordonarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 295.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 046-05 “Butoaie (altele decât cele pentru bere) si budane“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 046-05 “Butoaie (altele decât cele pentru bere) si budane“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste Norma tehnică de metrologie NTM 1-109-88 “Verificarea metrologică a butoaielor si budanelor“.

Art. 3. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 296.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 080-04 “Analizoare electrochimice pentru lichide“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 080-04 “Analizoare electrochimice pentru lichide“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din

prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste normele de metrologie legală NML 8-06-98 îpH-metre si electrozi pH“, NML 8-08-98 îpX-metre si electrozi ion selectivi“, NML 8-13-98 “Analizor pentru determinarea concentratiei de oxigen dizolvat din solutii apoase“ si norma tehnică de metrologie NTM 8-17-87 “Verificarea metrologică a redoxmetrelor“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a reglementărilor prevăzute la art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor acte normative, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 297.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 076-05 “Conductometre pentru determinarea conductivitătii electrolitice a solutiilor apoase“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 076-05 “Conductometre pentru determinarea conductivitătii electrolitice a solutiilor apoase“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste Procedura P 49-98 “Conductometre“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a procedurii mentionate la art. 2 pentru mijloacele de măsurare care au

aprobare de model acordată în baza acestui act normativ, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 298.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 079-05 “Umidimetre“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 079-05 “Umidimetre“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste normele de metrologie legală NML 9-08-96 “Umidimetre pentru grăunte de cereale si seminte oleaginoase“ si NML 8-09-98 “Umidimetre pentru lemn“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a reglementărilor prezentate la art. 2 pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor acte normative, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 299.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 064-05 “Termometre medicale“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 064-05 “Termometre medicale“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste normele de metrologie legală NML 4-02-97 “Termometre electrice medicale cu dispozitiv de maxim“, NML 4-03-97

“Termometre electrice medicale cu măsurare continuă“ si NML 7-03-97 “Termometre medicale maximale din sticlă cu mercur“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a normelor prezentate la art. 2 pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor acte normative, pe o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 300.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 021-05 “Aparate pentru măsurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre)“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 021-05 “Aparate pentru măsurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre)“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste Norma tehnică de metrologie NTM 2-191-94 “Verificarea metrologică si exploatarea aparatelor de măsurat viteza de circulatie a autovehiculelor – cinemometre“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la

data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 301.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 015-05 “Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 015-05 “Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste procedurile de încercare/verificare metrologică P79-99 “Nivelmetru pentru măsurarea nivelului cu ultrasunete tip PROSONIC FMU 861 cu senzor tip FDU 80“, P80-99 “Traductor de nivel tip BM 90“, P110-99 “Traductoare capacitive de nivel“, P116-99 “Nivelmetru cu ultrasunete pentru măsurarea nivelului lichidelor, tip MSP 90“, P124-99 “Traductor de nivel capacitiv cu electrod, tip EL 21“, P171-02 “Nivelmetre

electronice pentru măsurarea nivelului de apă în canale deschise“ si P180-02 “Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor în rezervoare fixe de depozitare“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a procedurilor de încercare/verificare metrologică mentionate la art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor acte normative, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 302.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 053-05 “Greutăti de lucru“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 053-05 “Greutăti de lucru“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste Norma tehnică de metrologie NTM 3-06-76 “Verificarea greutătilor de lucru“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, a normei prezentate la art. 2 pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestui act normativ, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– pe o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordonarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 303.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 057-05 “Instalatii pentru cântărirea în mers a autovehiculelor“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 057-05 “Instalatii pentru cântărirea în mers a autovehiculelor“, cuprinsă în anexa*) care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste Procedura P 97-99 “Încercarea/verificarea metrologică a basculelor pod cu functionare automată pentru vehicule rutiere“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel, a procedurii specificate la art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestui act normativ, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordonarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 304.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 056-05 “Aparate de cântărit cu functionare neautomată“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 056-05 “Aparate de cântărit cu functionare neautomată“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală de la art. 1 înlocuieste Norma de metrologie legală NML 3-02/1-94 “Aparate de cântărit cu functionare neautomată“.

Art. 3. – Unitătile din structura si în subordonarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 305.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 055-05 “Aparate pentru măsurarea masei hectolitrice a cerealelor“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 055-05 “Aparate pentru măsurarea masei hectolitrice a cerealelor“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Instructiunile nr. 3-04-76 “Instructiuni pentru verificarea balantelor de cereale“, cu exceptia

cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite folosirea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a instructiunilor mentionate la art. 2, pentru mijloacele de măsurare ce au aprobare de model acordată în baza acestui act normativ, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificarea metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordonarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 306.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 071-05 “Densitometre“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 071-05 “Densitometre“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă de metrologie legală NML 8-04-97 “Densitometre optice prin transmisie“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite utilizarea în continuare, în paralel, a normelor specificate la art. 2, pentru mijloacele de măsurare care au aprobare de model acordată în baza acestor acte normative, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificare metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordonarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 307.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 020-05 “Ceasornice programatoare pentru contoare de energie electrică“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 020-05 “Ceasornice programatoare pentru contoare de energie electrică“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Norma de metrologie legală prevăzută la art. 1 înlocuieste Norma de metrologie legală NML 1-09-97 “Ceasornice-programatoare cu cuart pentru contoare de energie electrică“, cu exceptia cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. – (1) Se admite folosirea în continuare, în paralel cu norma de metrologie legală prevăzută la art. 1, a normei mentionate la art. 2, pentru mijloacele de

măsurare ce au aprobare de model acordată în baza acestui act normativ, după cum urmează:

– până la expirarea valabilitătii aprobării de model, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificarea metrologică initială;

– o perioadă de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru verificări metrologice periodice si după reparatii.

(2) Activitătile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. – Unitătile din structura si în subordonarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 308.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 072-05 “Dioptrimetre“

 

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

            Art. 1. – Se aprobă Norma de metrologie legală NML 072-05 “Dioptrimetre“, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezenta normă înlocuieste Norma tehnică de metrologie NTM 1-77-86 “Verificarea metrologică a dioptrimetrelor“.

Art. 3. – Unitătile din structura si în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Valentin Pătăsanu

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2005.

Nr. 309.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.