MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1177         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 decembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

387. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară

 

1.316. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

41. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

42. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

43. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

44. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

45. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

46. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central- Europeană – Dimensiunea Parlamentară

 

47. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 

48. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 16/2005 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2003

 

49. – Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005

 

50. – Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2006

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

29. – Hotărâre privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

189. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 47/2005

 

364. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinte cu regim de înăltime până la P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasă în acoperisuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde“, indicativ GP 110–04

 

7.923. – Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind implementarea Amendamentului nr. 25 la Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115 din 14 iulie 2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 si nr. 679 bis din 28 iulie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

“11. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«(4) Bunurile imobile – clădiri si terenuri aferente –, prevăzute în anexă, care fac obiectul reglementării Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente si a celorlalte acte normative în materia proprietătii vor fi vândute după clarificarea situatiei juridice a acestora si intabularea în cartea funciară, potrivit legislatiei în vigoare.»“

2. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 21 si 22, cu următorul cuprins:

“21 Alineatul (2) al articolului 9 se abrogă.

22. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

«Art. 91. – Achizitionarea bunurilor imobile – clădiri si terenuri aferente –, prevăzute în anexă, precum si constructia unor imobile noi necesare activitătii sanitarveterinare pot fi finantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură.»“

3. La articolul I, punctul 3 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 decembrie 2005.

Nr. 387.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 decembrie 2005.

Nr. 1.316.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2005:

1. domnul deputat Stanciu Anghel, membru al Grupului parlamentar al P.S.D., îl înlocuieste pe domnul deputat Podgorean Radu;

2. domnul deputat Moldovan Emil Radu, membru al Grupului parlamentar al P.S.D., o înlocuieste pe doamna deputat Sârbu Daciana Octavia;

3. domnul deputat Codîrlă Liviu, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste pe domnul deputat Stanciu Anghel;

4. domnul deputat Avram Dumitru, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste pe domnul deputat Dumitriu Dragos.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 decembrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2005.

Nr. 41.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie constituite prin Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005:

1. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Austria

– domnul deputat Dumitriu Dragos, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste, în calitate de vicepresedinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe domnul deputat Liga Dănut;

2. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coreea

– domnul deputat Buzea Cristian Valeriu, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste, în calitate de presedinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe domnul deputat Cantaragiu Bogdan;

3. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză – Camera Deputatilor

– domnul deputat Călian Petru, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste, în calitate de vicepresedinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe domnul deputat Ciocâlteu Alexandru;

4. Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia

– doamna deputat Mărculet Petrescu Mira Anca Victoria, membră a Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste, în calitate de presedinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe domnul deputat Ciontu Corneliu;

5. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovenia

– domnul deputat Moisoiu Adrian, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste, în calitate de vicepresedinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe domnul deputat Grigore Dan;

6. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Hasemit al Iordaniei

– domnul deputat Buciuta Stefan, membru al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale, este desemnat în calitate de membru al Grupului parlamentar de prietenie, în locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului Tcaciuc Stefan;

7. Grupul parlamentar de prietenie cu Serbia si Muntenegru

– domnul deputat Iriza Marius, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste, în calitate de presedinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe domnul deputat Almăsan Liviu;

8. Grupul parlamentar de prietenie cu Ucraina – domnul deputat Buciuta Stefan, membru al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale, este desemnat în calitate de membru al Grupului parlamentar de prietenie, în locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului Tcaciuc Stefan;

9. Grupul parlamentar de prietenie cu Bahrein

– domnul deputat Buzea Cristian Valeriu, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste, în calitate de vicepresedinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe domnul deputat Puzdrea Dumitru;

10. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Panama

– domnul deputat Buciuta Stefan, membru al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale, este desemnat în calitate de membru al Grupului parlamentar de prietenie, în locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului Tcaciuc Stefan;

11. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Thailandei

– domnul deputat Stănescu Cristian, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste, în calitate de vicepresedinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe domnul deputat Brânză William Gabriel;

12. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Socialistă Vietnam

– domnul deputat Mînzînă Ion, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste, în calitate de presedinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe domnul deputat Stanciu Anghel.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 decembrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2005.

Nr. 42.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 4/2005:

1. Domnul deputat Ifrim Mircea, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste, în calitate de membru supleant, pe domnul deputat Ionescu Daniel;

2. Domnul deputat Tamás Sándor, membru al Grupului parlamentar al U.D.M.R., îl înlocuieste, în calitate de membru supleant, pe domnul deputat Kelemen Atilla Béla Ladislau.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 decembrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2005.

Nr. 43.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2005:

1. domnul senator Prodan Tiberiu Aurelian, membru al Grupului parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L. – P.D.“ din Senat, îl înlocuieste, în calitate de membru titular, pe domnul senator Cioroianu Adrian Mihai;

2. doamna deputat Mărculet Petrescu Mira Anca Victoria, membră a Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste, în calitate de membru titular, pe domnul deputat Ciocâlteu Alexandru;

3. domnul deputat Purceld Octavian-Mircea, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., o înlocuieste, în calitate de membru supleant, pe doamna deputat Mărculet Petrescu Mira Anca Victoria.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 decembrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2005.

Nr. 44.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2005:

1. domnul deputat Ciopraga Mircea, membru al Grupului parlamentar al P.N.L., îl înlocuieste pe domnul deputat Dragomir Gheorghe;

2. domnul senator Dina Carol, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste pe domnul senator Onaca Dorel-Constantin.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 decembrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2005.

Nr. 45.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă înlocuirea domnului deputat Brânză William Gabriel cu domnul deputat Baban Stefan, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., din componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Initiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 decembrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2005.

Nr. 46.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2005 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă înlocuirea domnului deputat Cantaragiu Bogdan cu domnul deputat Stănescu Cristian, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., în calitate de membru supleant, din componenta nominală a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 decembrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2005.

Nr. 47.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 16/2005 privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2003

 

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. – Se aprobă înlocuirea domnului deputat Daniel Ionescu cu domnul deputat Ion Mînzînă, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., din componenta nominală a Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2003.

Art. II. – Comisia comună specială a Camerei Deputatilor si Senatului pentru controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2003, instituită prin Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2005, cu modificarea prevăzută la art. I, este abilitată să exercite si controlul executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2004.

Art. III. – Raportul comisiei prevăzute la art. II, întocmit ca urmare a controlului executiei bugetului Curtii de Conturi pe anul 2004, va fi prezentat birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului până la data de 20 februarie 2006.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 decembrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2005.

Nr. 48.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Bugetul de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005, rectificat, finantat integral din venituri extrabugetare, se stabileste la suma de 213.550.710 mii ROL (21.355,071 mii RON) – venituri curente si sold din anul precedent, la suma de 212.550.710 mii ROL (21.255,071 mii RON) – cheltuieli si la suma de 1.000.000 mii ROL (100 mii RON) – excedent bugetar.

Art. 2. – Detalierea cheltuielilor pe structura clasificatiei bugetului de stat, precum si cuantumul comisioanelor pentru tranzactiile derulate pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Repartizarea pe trimestre a bugetului rectificat de venituri si cheltuieli se face de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare în conformitate cu obiectivele si sarcinile acesteia.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2005.

Nr. 49.

 

ANEXĂ1)

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Bugetul de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2006, finantat integral din venituri extrabugetare, se stabileste la suma de 29.070 mii lei – venituri curente si sold din anul precedent, 28.970 mii lei – cheltuieli si la suma de 100 mii lei – excedent bugetar.

Art. 2. – Detalierea cheltuielilor pe structura clasificatiei bugetului de stat este prezentată în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri si cheltuieli se face de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare în conformitate cu obiectivele si sarcinile acesteia.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 20 decembrie 2005.

Nr. 50.

 

ANEXA Nr. 1


*) Comisionul pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate, conform art. 13 alin. (2) lit. e) si alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată si completată prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, este de câte 0,10 lei/contract, perceput de la fiecare parte contractantă, si este cuprins în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

ANEXA Nr. 2

 

CUANTUMUL

comisioanelor pentru tranzactiile derulate pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate si pe sistemele alternative de tranzactionare prevăzute pentru anul 2006

 

Nr.

crt.

Felul operatiunii

Baza legală/act normativ/articol

Nivelul propus

Valoarea

1.

Comision pentru tranzactiile derulate pe pietele reglementate

de instrumente financiare derivate si pe sistemele alternative de tranzactionare

Art. 13 alin. (2) lit. e) din Ordonanta  de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată si completată prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare

0,10 lei/contract, perceput de la fiecare parte contractantă

200.000 lei

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 

În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se înfiintează o comisie de anchetă având drept scop investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA pe teritoriul României sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA, care ar fi transportat persoane acuzate de săvârsirea unor acte de terorism.

Art. 2. – Componenta nominală a comisiei si biroul acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Senatul României cere tuturor organelor de stat, institutiilor si organizatiilor să pună la dispozitia comisiei de anchetă prevăzute la art. 1, în timp util, orice informatii care sunt de natură să servească activitătii acesteia.

Art. 4. – Raportul comisiei de anchetă prevăzute la art. 1 va fi prezentat până la data de 15 februarie 2006.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 decembrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 decembrie 2005.

Nr. 29.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Grupul parlamentar

1.

Melescanu Teodor Viorel

Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr“ – P.N.L. – P.D.

2.

Nicolai Norica

Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr“ – P.N.L. – P.D.

3.

Rădulescu Cristache

Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr“ – P.N.L. – P.D.

4.

Vraciu Jan

Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr“ – P.N.L. – P.D.

5.

Georgescu Radu Cristian

Grupul parlamentar al P.S.D.

6.

Maior George Cristian

Grupul parlamentar al P.S.D.

7.

Ticău Silvia Adriana

Grupul parlamentar al P.S.D.

8.

Ilascu Ilie

Grupul parlamentar al P.R.M.

9.

Petrescu Ilie

Grupul parlamentar al P.R.M.

10.

Stoica Ilie

Grupul parlamentar al P.C.

11.

Szabó Károly Ferenc

Grupul parlamentar al U.D.M.R.

 

BIROUL

Comisiei de anchetă pentru investigarea afirmatiilor referitoare la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 

1. Nicolai Norica – presedinte

2. Maior George Cristian – vicepresedinte

3. Petrescu Ilie – secretar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 47/2005

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs public  de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. – Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice si resursa minerală, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – (1) Ofertele redactate în limba română pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36–38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(3) Dacă termenul prevăzut la alin. (2) se împlineste într-o zi nelucrătoare, acesta se prorogă până la ora 15,00 a primei zile lucrătoare următoare.

Art. 4. – Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42–45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare norme, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. în cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă.

Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termenul de valabilitate;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national (F.G.N.) si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale (F.N.R./R.M.), utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R./R.M., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare acesteia, precum si acordul de confidentialitate pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice incluse în F.G.N. si/sau în F.N.R./R.M. încheiat între ofertant si Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate cuprinzând situatia lichiditătii globale, a solvabilitătii patrimoniale, a ratei profitului brut si a rentabilitătii financiare a ofertantului. Lipsa mentionării situatiei oricărui indicator privind bonitatea financiară, precum si prezentarea altor indicatori decât cei prevăzuti de art. 59 alin. (1) din norme atrag depunctarea ofertei;

h) certificate constatatoare/adeverinte emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, sau

– documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel putin informatii privind instalatiile si utilajele specifice activitătilor miniere detinute de ofertant si titlul detinerii acestora, precum si personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitătilor miniere, si un memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, sau

– copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie;

B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. Aa), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din norme;

b) raportul anual auditat;

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul de refacere a mediului.

Programul de explorare propus va cuprinde minimal următoarele: geologia regiunii cu lucrările de cercetare executate anterior, inclusiv harta geologică a zonei, descrierea lucrărilor propuse si amplasarea acestora pe un plan de situatie, volumele fizice si valorice ale lucrărilor propuse, esalonate pe ani contractuali, fisa perimetrului propus elaborată conform Instructiunii tehnice nr. 85–03/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 bis din 1 septembrie 1998 etc.

Programul de refacere a mediului va cuprinde minimal următoarele: mentionarea factorilor de mediu ce vor fi afectati de lucrările de explorare propuse, inclusiv modul de afectare a acestora, lucrările de refacere a mediului preconizate, volumele fizice si valorice ale lucrărilor propuse, esalonate pe ani contractuali etc.

Art. 5. – În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din norme, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

Art. 6. – (1) În vederea formulării ofertelor, Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitie persoanelor juridice interesate date si informatii geologice.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din norme, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.

Art. 7. – Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 8. – (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de explorare se desfăsoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare, punctajele aferente capacitătii financiare, capacitătii tehnice, programului de explorare si proiectului de refacere a mediului, precum si datele limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului pot fi obtinute gratuit de participantii la concursul public de ofertă de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefoanele:

317.00.96 ori 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.

Art. 9. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 16 decembrie 2005.

Nr. 189.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

perimetrelor scoase la concurs public de oferte pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare, Runda nr. 47/2005

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinte cu regim de înăltime până la P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasă în acoperisuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde“, indicativ GP 110–04

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 15 din 29 septembrie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate – CTS 11 si Procesul-verbal de avizare nr. 66 din 16 noiembrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Reglementarea tehnică “Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinte cu regim de înăltime până la P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperisurilor tip terasă în acoperisuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde“, indicativ GP 110–04, elaborată de Institutul de Proiectare, Cercetare si Tehnică de Calcul în Constructii – I.P.C.T. – S.A. Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 8 martie 2005.

Nr. 364.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.177 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Natională a Vămilor

 

ORDIN

privind implementarea Amendamentului nr. 25 la Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.)

 

Având în vedere Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 34/2005 cu privire la exercitarea atributiilor de conducere a Autoritătii Nationale a Vămilor,

în temeiul prevederilor art. 59 din Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R.,

tinând seama de prevederile art. 100 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare, si de prevederile art. 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se implementează Amendamentul nr. 25 la Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificările ulterioare,

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2005.

Nr. 7.923.

 

ANEXĂ

 

AMENDAMENTUL Nr. 25 LA CONVENTIA T.I.R., 1975

 

Anexa 6, noua notă explicativă 0.1 b)

Se adaugă o nouă notă explicativă, 0.1 b) la articolul 1 b) al Conventiei, formulată după cum urmează:

“0.1 b) Din paragraful b) al articolului 1 rezultă că, în situatia în care mai multe birouri vamale de plecare sau de destinatie sunt situate în una sau mai multe tări, se pot efectua mai multe operatiuni T.I.R. pe teritoriul aceleiasi părti contractante. În aceste conditii, segmentul national al unui transport T.I.R., realizat între două birouri vamale consecutive, indiferent dacă sunt birouri de plecare, de destinatie sau de trecere, poate fi considerat ca o singură operatiune T.I.R.“.

Anexa 2, articolul 3, paragrafele 9 si 10

Se înlocuieste începutul paragrafului 9 al articolului 3 din anexa 2 cu textul următor:

“9. Vor fi utilizate ca mijloace de închidere:

a) cabluri de otel cu un diametru de cel putin 3 mm;

sau

b) cordoane din cânepă sau din sisal cu un diametru de cel putin 8 mm, îmbrăcat într-un învelis din material plastic transparent neextensibil; sau

c) cabluri formate dintr-un anumit număr de fibre optice încorporate într-un învelis din otel torsadat, el însusi îmbrăcat într-un învelis din material plastic transparent neextensibil; sau

d) cabluri formate dintr-un mijloc din material textil înconjurat de cel putin patru toroane formate numai din fire de otel si acoperind în întregime mijlocul, cu conditia ca diametrul acestor cabluri să fie de cel putin 3 mm (fără a se tine seama de învelisul transparent, dacă acesta există).

Cablurile conforme cu dispozitiile paragrafului 9 a) sau d) al prezentului articol vor putea fi îmbrăcate într-un învelis din material plastic transparent neextensibil.“

Se înlocuieste paragraful 10 al articolului 3 din anexa 2 cu textul următor:

“10. Fiecare tip de cablu sau cordon va trebui să fie dintr-o singură bucată si prevăzut cu un cap metalic dur la fiecare extremitate. Fiecare cap metalic trebuie să permită trecerea legăturii sigiliului vamal. Dispozitivul de fixare a fiecărui cap metalic al cablului conform cu dispozitiile paragrafului 9 a), b) sau d) al prezentului articol trebuie să comporte un nit gol traversând cablul sau cordonul si permitând trecerea legăturii sigiliului vamal.

Cablul sau cordonul va trebui să rămână vizibil de o parte si de alta a nitului gol, astfel încât să fie posibil să se constate că acest cablu sau cordon este într-adevăr dintr-o singură bucată (a se vedea schita nr. 5 anexată la prezentul regulament).“

Anexa 6, nota explicativă 2.3.9

Se sterge nota explicativă la articolul 3, paragraful 9 din anexa 2 (cabluri de fixare din otel cu mijloc din material textil).

Anexa 7, partea I, articolul 4, paragrafele 9 si 10

Se înlocuieste începutul paragrafului 9 al articolului 4 din partea I a anexei 7 cu textul următor:

“9. Se vor folosi următoarele legături de închidere: a) cabluri de otel cu un diametru de cel putin 3 mm;

sau

b) cordoane din cânepă sau din sisal cu un diametru de cel putin 8 mm acoperite cu învelis transparent neextensibil din material plastic; sau

c) cabluri formate dintr-un anumit număr de fibre optice încorporate într-un învelis din otel torsadat, el însusi îmbrăcat într-un învelis din material plastic transparent neextensibil; sau

d) cabluri formate dintr-un mijloc din material textil înconjurat de cel putin patru toroane formate numai din fire de otel si acoperind în întregime mijlocul, cu conditia ca diametrul acestor cabluri să fie de cel putin 3 mm (fără a se tine seama de învelisul transparent, dacă acesta există).

Cablurile conforme cu dispozitiile paragrafului 9 a) sau d) al prezentului articol vor putea fi îmbrăcate într-un învelis din material plastic transparent neextensibil.“

Se înlocuieste paragraful 10 al articolului 4 din partea I a anexei 7 cu textul următor:

“10. Fiecare tip de cablu sau cordon va trebui să fie dintr-o singură bucată si prevăzut cu un cap metalic dur la fiecare extremitate. Fiecare cap metalic trebuie să permită trecerea legăturii sigiliului vamal. Dispozitivul de fixare a fiecărui cap metalic al cablului conform cu dispozitiile paragrafului 9 a), b) sau d) al prezentului articol trebuie să comporte un nit gol traversând cablul sau cordonul si permitând trecerea legăturii sigiliului vamal. Cablul sau cordonul va trebui să rămână vizibil de o parte si de alta a nitului gol, astfel încât să fie posibil să se constate că acest cablu sau cordon este într-adevăr dintr-o singură bucată (a se vedea schita nr. 5 anexată la prezentul regulament).“