MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1182         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 decembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.700. – Hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuintei în cazul familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde energie termică furnizată în sistem centralizat si care au optat pentru modalitatea de facturare si plată a energiei termice în sistem binom

 

1.762. – Hotărâre privind indexarea cuantumului alocatiei lunare de plasament

 

1.763. – Hotărâre privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparentală

 

1.764. – Hotărâre privind actualizarea alocatiei sociale cuvenite adultilor nevăzători cu handicap grav si accentuat, precum si a indemnizatiei lunare cuvenite adultilor cu handicap grav si accentuat, altii decât nevăzătorii

 

1.765. – Hotărâre privind indexarea unor venituri ale populatiei începând cu luna ianuarie 2006

 

1.766. – Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată

 

1.767. – Hotărâre privind stabilirea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii

 

1.770. – Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum si al alocatiei pentru copiii nou-născuti, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

5. – Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit

 

6. – Ordin pentru aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuintei în cazul familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde energie termică furnizată în sistem centralizat si care au optat pentru modalitatea de facturare si plată a energiei termice în sistem binom

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Începând cu data de 1 ianuarie 2006, familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde energie termică furnizată în sistem centralizat si care au optat pentru modalitatea de facturare si plată a energiei termice în sistemul de tarifare prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuintei după cum urmează:

a) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 110 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 141 lei (RON) pe perioada lunilor ianuarie–martie 2006 si de 35 lei (RON) pe perioada lunilor aprilie–octombrie 2006;

b) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 110 lei (RON) si 150 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 89 lei (RON) pe perioada lunilor ianuarie–martie 2006 si de 24 lei (RON) pe perioada lunilor aprilie–octombrie 2006;

c) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 150 lei (RON) si 190 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 60 lei (RON) pe perioada lunilor ianuarie–martie 2006 si de 16 lei (RON) pe perioada lunilor aprilie–octombrie 2006;

d) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 190 lei (RON) si 225 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 41 lei (RON) pe perioada lunilor ianuarie–martie 2006 si de 10 lei (RON) pe perioada lunilor aprilie–octombrie 2006;

e) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 225 lei (RON) si 260 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 30 lei (RON) pe perioada lunilor ianuarie–martie 2006 si de 8 lei (RON) pe perioada lunilor aprilie–octombrie 2006;

f) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260 lei (RON) si 310 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 20 lei (RON) pe perioada lunilor ianuarie–martie 2006 si de 5 lei (RON) pe perioada lunilor aprilie–octombrie 2006.

Art. 2. – Începând cu data de 1 ianuarie 2006, familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde energie termică furnizată în sistem centralizat si care au optat pentru modalitatea de facturare si plată a energiei termice în sistemul de tarifare prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuintei după cum urmează:

a) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 110 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 120 lei (RON) pe perioada lunilor ianuarie–martie 2006 si de 44 lei (RON) pe perioada lunilor aprilie–octombrie 2006;

b) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 110 lei (RON) si 150 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 80 lei (RON) pe perioada lunilor ianuarie–martie 2006 si de 28 lei (RON) pe perioada lunilor aprilie–octombrie 2006;

c) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 150 lei (RON) si 190 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 52 lei (RON) pe perioada lunilor ianuarie–martie 2006 si de 19 lei (RON) pe perioada lunilor aprilie–octombrie 2006;

d) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 190 lei (RON) si 225 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 35 lei (RON) pe perioada lunilor ianuarie–martie 2006 si de 13 lei (RON) pe perioada lunilor aprilie–octombrie 2006;

e) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 225 lei (RON) si 260 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 28 lei (RON) pe perioada lunilor ianuarie–martie 2006 si de 9 lei (RON) pe perioada lunilor aprilie–octombrie 2006;

f) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260 lei (RON) si 310 lei (RON) li se acordă lunar o sumă de 18 lei (RON) pe perioada lunilor ianuarie–martie 2006 si de 6 lei (RON) pe perioada lunilor aprilie–octombrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2005.

Nr. 1.700.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea cuantumului alocatiei lunare de plasament

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 119 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Începând cu data de 1 ianuarie 2006, cuantumul lunar al alocatiei de plasament se stabileste la 82 lei (RON).

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.762.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind corectarea limitelor de venituri si indexarea cuantumului alocatiei familiale complementare si al alocatiei de sustinere pentru familia monoparentală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – (1) Începând cu luna ianuarie 2006, limita de venituri prevăzută la art. 2 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocatia familială complementară si alocatia de sustinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de 168 lei (RON).

(2) Cuantumul alocatiei familiale complementare, prevăzut la art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de:

a) 34 lei (RON) pentru familia cu un copil;

b) 40 lei (RON) pentru familia cu 2 copii;

c) 45 lei (RON) pentru familia cu 3 copii;

d) 50 lei (RON) pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

(3) Cuantumul alocatiei de sustinere pentru familia monoparentală, prevăzut la art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de:

a) 50 lei (RON) pentru familia cu un copil;

b) 59 lei (RON) pentru familia cu 2 copii;

c) 67 lei (RON) pentru familia cu 3 copii;

d) 76 lei (RON) pentru familia cu 4 sau mai multi copii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.763.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea alocatiei sociale cuvenite adultilor nevăzători cu handicap grav si accentuat, precum si a indemnizatiei lunare cuvenite adultilor cu handicap grav si accentuat, altii decât nevăzătorii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Începând cu data de 1 ianuarie 2006, adultii nevăzători cu handicap grav beneficiază de un venit lunar sub forma unei alocatii sociale în cuantum de 178 lei (RON), iar adultii nevăzători cu handicap accentuat beneficiază de un venit lunar sub forma unei alocatii sociale în cuantum de 89 lei (RON).

Art. 2. – Începând cu data de 1 ianuarie 2006, adultii cu handicap grav si accentuat, cu exceptia nevăzătorilor, care nu realizează venituri din salarii sau pensii, cu exceptia pensiei de urmas, beneficiază de un venit lunar sub forma unei indemnizatii lunare în cuantum de 158 lei (RON).

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.764.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea unor venituri ale populatiei începând cu luna ianuarie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Începând cu luna ianuarie 2006, se indexează cu 5,5% următoarele venituri ale populatiei:

a) pensiile I.O.V.R.;

b) suma fixă pentru îngrijire acordată, în temeiul Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., invalizilor si accidentatilor de război, mari mutilati si cei încadrati în gradul I de invaliditate;

c) indemnizatiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare;

d) indemnizatiile lunare acordate în baza Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare;

e) indemnizatiile si sporurile ce se acordă în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protectie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din aceleasi fonduri ca si drepturile de bază.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.765.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul

muncii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Începând cu data de 1 ianuarie 2006, salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată se stabileste la 330 lei (RON) lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2006, reprezentând 1,95 lei (RON)/oră.

Art. 2. – (1) Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, prevăzut la art. 1.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), salariul de bază sau, după caz, coeficientii de ierarhizare în baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru functiile în care este încadrat personalul respectiv se majorează în mod corespunzător.

Art. 3. – Nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, stabilit potrivit art. 1, nu modifică cuantumul drepturilor salariale existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilite prin contractele colective de muncă, contractele individuale de muncă sau prin alte acte normative, în functie de nivelul salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată.

Art. 4. – (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut de art. 1 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON).

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, al Inspectiei Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă judetene si al municipiului Bucuresti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 2.346/2004 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe tară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2005, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.766.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Începând cu data de 1 ianuarie 2006, cuantumul lunar al alocatiei de stat pentru copii se stabileste la 24 lei (RON).

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.767.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum si al alocatiei pentru copiii nou-născuti, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3), al art. 23 alin. (4) si al art. 25 alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, nivelul lunar al venitului minim garantat, prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, este de:

a) 166 lei (RON) pentru familiile formate din două persoane;

b) 231 lei (RON) pentru familiile formate din 3 persoane;

c) 287 lei (RON) pentru familiile formate din 4 persoane;

d) 341 lei (RON) pentru familiile formate din 5 persoane;

e) câte 23 lei (RON) pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în conditiile prevăzute de Legea nr. 416/2001.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoana singură, prevăzut la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, este de 92 lei (RON).

Art. 2. – Începând cu data de 1 ianuarie 2006, cuantumul ajutorului social lunar care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, prevăzut la art. 23 alin. (3) din Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, este de 195 lei (RON).

Art. 3. – Începând cu data de 1 ianuarie 2006, cuantumul alocatiei pentru copiii nou-născuti, prevăzut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, este de 195 lei (RON).

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.770.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 82 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 181 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. 3 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Reglementările contabile prevăzute la art. 1 se aplică:

a) băncilor, persoane juridice române;

b) organizatiilor cooperatiste de credit;

c) institutiilor emitente de monedă electronică;

d) caselor de economii pentru domeniul locativ;

e) sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine, denumite în continuare institutii de credit.

Art. 3. – Potrivit legii contabilitătii, situatiile financiare anuale trebuie însotite de o declaratie scrisă de asumare a răspunderii conducerii institutiei de credit pentru întocmirea situatiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit.

Art. 4. – (1) Situatiile financiare anuale întocmite de institutiile de credit sunt auditate de către auditori financiari/verificate de către cenzori, potrivit legii, după caz.

(2) Fac obiectul auditării, potrivit legii, si situatiile financiare anuale consolidate întocmite de o institutie de credit (societate-mamă).

Art. 5. – Banca Natională a României va urmări în cadrul actiunilor de supraveghere desfăsurate potrivit legii aplicarea de către institutiile de credit a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor sau instituirea măsurilor prevăzute de art. 99 si, respectiv, art. 100 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, de art. 189 si, respectiv, art. 191 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si a celor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. – Banca Natională a României, cu consultarea organismelor profesionale de profil, actualizează permanent Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, în functie de reglementările ce se adoptă pe parcurs si, în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, le supune avizării Ministerului Finantelor Publice în vederea aplicării lor.

Art. 8. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

Art. 9. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

– Normele nr. 8/2002 privind elaborarea situatiilor financiare consolidate de către institutiile de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 2 septembrie 2002;

– orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 5.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. 1, ale art. 82 si ale art. 88 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 181 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă si se dispune aplicarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu exercitiul financiar al anului 2006.

(2) Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, prevăzute la alin. (1), se aplică:

– băncilor, persoane juridice române;

– organizatiilor cooperatiste de credit;

– institutiilor emitente de monedă electronică;

– caselor de economii pentru domeniul locativ;

– sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine, denumite în continuare institutii de credit.

(3) Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin, privesc întocmirea si prezentarea situatiilor financiare periodice ale institutiilor de credit.

Art. 2. – Administratorii, directorii financiari-contabili, contabilii-sefi, orice alte persoane care au obligatia gestionării patrimoniului institutiilor de credit răspund, potrivit legii, pentru însusirea si aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiarcontabile, precum si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situatiile financiare periodice.

Art. 3. – Institutiile de credit au obligatia să depună la Directia Supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României situatiile financiare periodice întocmite în conformitate cu modelele si normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. – Situatiile financiare periodice ale institutiilor de credit se depun la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea si utilizarea situatiilor financiare periodice ce fac obiectul prezentului ordin.

Art. 5. – Banca Natională a României, cu consultarea asociatiilor profesionale de profil constituite în baza prevederilor art. 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, actualizează permanent Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit, în functie de reglementările ce se adoptă pe parcurs.

Art. 6. – Banca Natională a României va urmări în cadrul actiunilor de supraveghere desfăsurate potrivit legii aplicarea de către institutiile de credit a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor sau instituirea măsurilor prevăzute de art. 99 si, respectiv, art. 100 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, de art. 189 si, respectiv, art. 191 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si a celor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. – Odată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

– Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 si 228 bis din 4 aprilie 2003;

– Ordinul Băncii Nationale a României nr. 3/2004 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 3 martie 2004;

– Ordinul Băncii Nationale a României nr. 1/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora pentru institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 si 211 bis din 14 martie 2005;

– orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 6.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.182 bis în afara abonamentului, care poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.