MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 130 bis         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 februarie 2005

 

SUMAR

 

Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.596/2004 privind disciplinele si programele pentru examenul national de bacalaureat - 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind disciplinele si programele pentru examenul national de bacalaureat - 2005*)

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista disciplinelor la care se sustine examenul national de bacalaureat pentru probele d), e) si f), mentionate în Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului national de bacalaureat pentru sesiunile anului 2005. Lista este prezentată în anexa nr. 1**), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă programele pentru disciplinele examenului national de bacalaureat din sesiunile anului 2005, prezentate în anexa nr. 2**), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Directia generală pentru învătământ în limbile minoritătilor nationale si accesul la educatie, Serviciul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 31 august 2004.

Nr. 4.596.


*) Ordinul nr. 4.596/2004 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 10 februarie 2005, si este reprodus si în acest număr bis.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

Pagina a 60-a

Pagina a 61-a

Pagina a 62-a

Pagina a 63-a

Pagina a 64-a

Pagina a 65-a

Pagina a 66-a

Pagina a 67-a

Pagina a 68-a

Pagina a 69-a

Pagina a 70-a

Pagina a 71-a

Pagina a 72-a

Pagina a 73-a

Pagina a 74-a

Pagina a 75-a

Pagina a 76-a

Pagina a 77-a

Pagina a 78-a

Pagina a 79-a

Pagina a 80-a

Pagina a 81-a

Pagina a 82-a

Pagina a 83-a

Pagina a 84-a

Pagina a 85-a

Pagina a 86-a

Pagina a 87-a

Pagina a 88-a

Pagina a 89-a

Pagina a 90-a

Pagina a 91-a

Pagina a 92-a

Pagina a 93-a

Pagina a 94-a

Pagina a 95-a

Pagina a 96-a

Pagina a 97-a

Pagina a 98-a

Pagina a 99-a

Pagina a 100-a

Pagina a 101-a

Pagina a 102-a

Pagina a 103-a

Pagina a 104-a

Pagina a 105-a

Pagina a 106-a

Pagina a 107-a

Pagina a 108-a

Pagina a 109-a

Pagina a 110-a

Pagina a 111-a

Pagina a 112-a

Pagina a 113-a

Pagina a 114-a

Pagina a 115-a

Pagina a 116-a

Pagina a 117-a

Pagina a 118-a

Pagina a 119-a

Pagina a 120-a

Pagina a 121-a

Pagina a 122-a

Pagina a 123-a

Pagina a 124-a

Pagina a 125-a

Pagina a 126-a

Pagina a 127-a

Pagina a 128-a

Pagina a 129-a

Pagina a 130-a

Pagina a 131-a

Pagina a 132-a

Pagina a 133-a

Pagina a 134-a

Pagina a 135-a

Pagina a 136-a

Pagina a 137-a

Pagina a 138-a

Pagina a 139-a

Pagina a 140-a

Pagina a 141-a

Pagina a 142-a

Pagina a 143-a

Pagina a 144-a

Pagina a 145-a

Pagina a 146-a

Pagina a 147-a

Pagina a 148-a

Pagina a 149-a

Pagina a 150-a

Pagina a 151-a

Pagina a 152-a

Pagina a 153-a

Pagina a 154-a

Pagina a 155-a

Pagina a 156-a

Pagina a 157-a

Pagina a 158-a

Pagina a 159-a

Pagina a 160-a

Pagina a 161-a

Pagina a 162-a

Pagina a 163-a

Pagina a 164-a

Pagina a 165-a

Pagina a 166-a

Pagina a 167-a

Pagina a 168-a

Pagina a 169-a

Pagina a 170-a

Pagina a 171-a

Pagina a 172-a

Pagina a 173-a

Pagina a 174-a

Pagina a 175-a

Pagina a 176-a

Pagina a 177-a

Pagina a 178-a

Pagina a 179-a

Pagina a 180-a

Pagina a 181-a

Pagina a 182-a

Pagina a 183-a

Pagina a 184-a

Pagina a 185-a

Pagina a 186-a

Pagina a 187-a

Pagina a 188-a

Pagina a 189-a

Pagina a 190-a

Pagina a 191-a

Pagina a 192-a

Pagina a 193-a

Pagina a 194-a

Pagina a 195-a

Pagina a 196-a

Pagina a 197-a

Pagina a 198-a

Pagina a 199-a

Pagina a 200-a

Pagina a 201-a

Pagina a 202-a

Pagina a 203-a

Pagina a 204-a

Pagina a 205-a

Pagina a 206-a

Pagina a 207-a

Pagina a 208-a

Pagina a 209-a

Pagina a 210-a

Pagina a 211-a

Pagina a 212-a

Pagina a 213-a

Pagina a 214-a

Pagina a 215-a

Pagina a 216-a

Pagina a 217-a

Pagina a 218-a

Pagina a 219-a

Pagina a 220-a

Pagina a 221-a

Pagina a 222-a

Pagina a 223-a

Pagina a 224-a

Pagina a 225-a

Pagina a 226-a

Pagina a 227-a

Pagina a 228-a

Pagina a 229-a

Pagina a 220-a

Pagina a 231-a

Pagina a 232-a

Pagina a 233-a

Pagina a 234-a

Pagina a 235-a

Pagina a 236-a

Pagina a 237-a

Pagina a 238-a

Pagina a 239-a

Pagina a 240-a

Pagina a 241-a

Pagina a 242-a

Pagina a 243-a

Pagina a 244-a

Pagina a 245-a

Pagina a 246-a

Pagina a 247-a

Pagina a 248-a

Pagina a 249-a

Pagina a 250-a

Pagina a 251-a

Pagina a 252-a

Pagina a 253-a

Pagina a 254-a

Pagina a 255-a

Pagina a 256-a

Pagina a 257-a

Pagina a 258-a

Pagina a 259-a

Pagina a 260-a

Pagina a 261-a

Pagina a 262-a

Pagina a 263-a

Pagina a 264-a

Pagina a 265-a

Pagina a 266-a

Pagina a 267-a

Pagina a 268-a

Pagina a 269-a

Pagina a 270-a