MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 9         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.288/2004. - Hotărâre pentru aprobarea repartizării principalelor functii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea repartizării principalelor functii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea principalelor functii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentă, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Principalele tipuri de risc generatoare de situatii de urgentă în România, grupate în functie de natura lor, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Managementul tipurilor de risc generatoare de situatii de urgentă se repartizează pe ministere si alte institutii publice centrale de specialitate, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.

Art. 4. - Ministerul Administratiei si Internelor coordonează gestionarea situatiilor de urgentă la nivel central, prin Inspectoratul General pentru Situatii de

Urgentă, iar la nivel teritorial, prin inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene si al municipiului Bucuresti, constituite conform legii.

Art. 5. - În cazul aparitiei si a altor tipuri de riscuri sau amenintări ce pot genera situatii de urgentă pe teritoriul României si/sau cu efecte transfrontaliere, neprevăzute la art. 2, Comitetul National pentru Situatii de Urgentă va lua măsuri pentru repartizarea si coordonarea activitătilor de gestionare a acestora cu sprijinul ministerelor si al celorlalte organe centrale abilitate de lege.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat,

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.288.

 

ANEXE

 

REPARTIZAREA

principalelor functii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea

si gestionarea situatiilor de urgentă

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a