MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 68         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 ianuarie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1. - Decret pentru numirea unui magistrat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 506 din 16 noiembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

274/2004. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor prevăzute la art. 52 alin. (1) si (2) din Legea petrolului nr. 238/2004

 

713/2004. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea normelor de autorizare sanitară a unitătilor sanitare cu paturi

 

847/1.532/357/2004. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea si prezentarea băuturilor spirtoase

 

3. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 83/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea si certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu exceptia cărnii proaspete

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 274 din 22 decembrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Barbu Delia Simona se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Băilesti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2005.

Nr. 1.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 506

din 16 noiembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Maruva Import Export” - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 5.880/2004 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, domnul avocat Constantin Eugen Iordăchescu, în baza delegatiei depuse la dosar, constatându-se lipsa Autoritătii Nationale de Control - Garda financiară – Comisariatul Regional Cluj, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 482D/2004, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Societatea Comercială “GPV România Prodcom Service” - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 6.536/2004 al Tribunalului Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ. La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, domnul avocat Mih.ly Andor, constatându-se lipsa Autoritătii Nationale de Control - Garda financiară - Comisariatul Regional Cluj, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. De asemenea, Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 495D/2004, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Societatea Comercială “Tipoholding” - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 6.093/2004 al Judecătoriei Cluj-Napoca. La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, domnul avocat Constantin Eugen Iordăchescu, în baza delegatiei depuse la dosar, constatându-se lipsa Autoritătii Nationale de Control - Garda financiară - Comisariatul Regional Cluj, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantii părtilor prezente, precum si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 482D/2004 si nr. 495D/2004 la Dosarul nr. 423D/2004, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Societătii Comerciale “Maruva Import Export” - S.R.L. din Cluj-Napoca, care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând următoarele: dispozitiile de lege criticate instituie în fapt un monopol de stat asupra activitătilor desfăsurate de agentii economici specializati si autorizati pentru valorificarea deseurilor industriale reciclabile, ceea ce încalcă art. 45 si art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie, întrucât nu creează un regim juridic care să protejeze detinătorii de deseuri de practicile anticoncurentiale. De asemenea, mai arată că, potrivit acelorasi dispozitii de lege, agentii economici autorizati pentru valorificare nu au obligatia legală de a prelua efectiv deseurile industriale de la producătorii si detinătorii acestora, astfel că se creează abuzuri grave în desfăsurarea în mod liber a activitătilor economice. De asemenea, se mai sustine că agentilor economici specializati nu le este impusă nici obligatia practicării anumitor preturi sau tarife, ceea ce face din agentii economici producători si detinători de deseuri industriale furnizori captivi ai acestora. Ordonanta criticată nu reglementează obligativitatea unei forme legale de publicitate a agentilor economici specializati si autorizati pentru valorificarea deseurilor, asa încât detinătorul de deseuri nu are posibilitatea de a verifica valabilitatea autorizatiei acestora. În sfârsit, se mai sustine că prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 contravin art. 115 din Constitutie, întrucât din continutul acesteia nu rezultă, explicit sau implicit, în ce a constat urgenta reală si serioasă pentru adoptarea acestui act normativ.

Aceleasi argumente, în sensul admiterii exceptiei de neconstitutionalitate, sunt formulate si de către reprezentantul Societătii Comerciale “GPV România Prodcom Service” - S.R.L. din Cluj-Napoca si al Societătii Comerciale “Tipoholding” - S.A. din Cluj-Napoca, atât prin sustinerile orale, cât si prin notele scrise depuse la dosare.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât apreciază că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 31 mai 2004, din 9 august 2004 si din 21 iunie 2004, pronuntate în dosarele nr. 5.880/2004, nr. 6.536/2004 si nr. 6.093/2004, Judecătoria Cluj-Napoca si Tribunalul Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. Exceptiile au fost ridicate de Societatea Comercială “Maruva Import Export” - S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, de Societatea Comercială “GPV România Prodcom Service” - S.R.L. din Cluj-Napoca si de Societatea Comercială “Tipoholding” - S.A. din Cluj-Napoca în cauze având ca obiect plângeri contraventionale formulate împotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a unor contraventii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, care în toate dosarele se întemeiază pe sustineri privind încălcarea art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie, referitoare la principiile privind libertatea comertului si protectia concurentei loiale, cu o argumentare asemănătoare, se arată că art. 5 lit. c) din ordonanta criticată sinstituie în fapt un monopol privind activitătile agentilor economici specializati si autorizati pentru valorificarea deseurilor industriale reciclabile”. Or, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, tarifele si preturile practicate în cadrul unor activităti cu caracter de monopol se stabilesc si se ajustează cu avizul Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competente; agentilor economici specializati si autorizati pentru preluarea si valorificarea deseurilor industriale nu le este impusă, prin acte normative, obligatia de a practica anumite preturi sau tarife maximale ori minimale, “acestia având posibilitatea de a practica orice preturi, după bunul lor plac si care, în consecintă, sunt impuse fortat agentilor economici producători si detinători de deseuri industriale, care se află în pozitia de furnizor captiv al acestor «beneficiari» ai livrărilor de deseuri”.

În continuare, sunt criticate prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, în ansamblu, în legătură cu care se sustine: agentii economici autorizati pentru valorificare nu sunt obligati să preia efectiv deseurile industriale de la agentii economici detinători ai acestora, ceea ce creează abuzuri în desfăsurarea în mod liber a activitătilor economice, precum si în asigurarea cadrului legal referitor la libertatea comertului si la protectia concurentei loiale; dau posibilitatea agentilor economici specializati si autorizati în valorificarea deseurilor de a exploata starea de dependentă a agentului economic detinător de deseuri industriale reciclabile si de a impune preturi de vânzare sau de cumpărare a deseurilor si chiar refuzul de a trata cu anumiti furnizori de deseuri; nici ordonanta si nici alt act normativ publicat în Monitorul Oficial al României nu asigură publicitatea legală a agentilor economici specializati si autorizati pentru valorificare, astfel că detinătorii de deseuri industriale reciclabile nu cunosc identitatea lor si nu pot verifica, întrucât ordonanta criticată nu prevede dacă acestia detin sau nu autorizatii de valorificare emise de Comisia Natională pentru Reciclarea Materialelor.

În sfârsit, în Dosarul nr. 423D/2004, autorul exceptiei de neconstitutionalitate, prezentând situatia de fapt, consideră că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale contraventiei, iar procesul-verbal de constatare si sanctionare întocmit este lovit de nulitate absolută.

Judecătoria Cluj-Napoca apreciază că dispozitiile art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 nu sunt constitutionale “în sensul arătat de către reprezentanta petitionarei, deoarece practic nu se instituie un monopol al agentilor economici autorizati pentru preluarea si valorificarea deseurilor reciclabile”, întrucât, “conform dispozitiilor aceluiasi act normativ, accesul agentilor economici la procedura de autorizare este liber si neîngrădit, iar această procedură este dictată si de importanta socială a materiei reglementate”. Cu privire la celelalte sustineri ale autorului exceptiei de neconstitutionalitate, instanta de judecată consideră că acestea sunt de competenta legiuitorului, “Curtea Constitutională neavând căderea de a se pronunta în acest sens”. De asemenea, în Dosarul nr. 495D/2004, mai arată că scopul ordonantei criticate este asigurarea gestionării eficiente a deseurilor industriale reciclabile, în conditii de protectie a mediului si a sănătătii populatiei, si reprezintă expresia dreptului recunoscut statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general, drept garantat de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Tribunalul Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ, exprimându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, apreciază că aceasta este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Astfel, în legătură cu invocarea încălcării prevederilor art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) din Constitutie, apreciază că art. 5 lit. c) din ordonantă nu “instituie un monopol” al agentilor economici specializati si autorizati în activitatea de colectare a deseurilor industriale reciclabile, ci stabilesc doar “conditiile în care cu egalitate de sanse, în urma autorizării, agentii economici pot să desfăsoare activităti de reciclare pe piata deseurilor industriale”. Mai consideră că “legiuitorul nu impune agentilor economici detinători de deseuri industriale să intre în raporturi economice cu agentii economici specializati si autorizati să desfăsoare operatiuni pe piata deseurilor industriale”, dar în considerarea interesului public general cu privire la reciclarea si valorificarea acestor deseuri, conform normelor de protectie a mediului si a sănătătii populatiei, “a înteles să limiteze si să controleze predarea către agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenientă”; or, această reglementare nu contravine, asa cum sustine autorul exceptiei, principiilor economiei de piată consacrate de art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie. În legătură cu criticile privind inexistenta obligatiei legale ca agentii economici specializati si autorizati pentru preluarea si valorificarea deseurilor industriale să practice anumite preturi sau tarife minimale ori maximale apreciază că dispozitiile de lege criticate “nu au ca obiect de reglementare stabilirea unor preturi”. În ceea ce priveste referirea autorului exceptiei la presupusa pozitie dominantă pe care o dobândesc agentii economici autorizati să valorifice deseuri industriale reciclabile, arată că aceasta este eronată, deoarece agentul economic detinător al unor astfel de deseuri, care alege să le gestioneze în conditiile stabilite de art. 5 lit. c), iar nu potrivit celor stabilite la lit. a) sau b) ale aceluiasi articol din ordonantă, “nu poate invoca faptul că se află într-o «stare de dependentă» fată de agentul economic autorizat conform legii si nici faptul că nu dispune de  «o solutie alternativă în conditii echivalente»”. În sfârsit, consideră că sustinerile referitoare la deficientele Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 si care nu privesc prevederile art. 5 lit. c) din aceasta nu constituie aspecte de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional. În acest sens, arată că art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, care instituie în sarcina persoanelor juridice bligatia de a preda deseurile industriale reciclabile către agentii economici specializati, autorizati să le valorifice, nu contravine art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie, ci “se conformează acestor principii”, asigurându-se astfel “cadrul normativ necesar gestionării eficiente a deseurilor industriale reciclabile, în concordantă cu interesul national de refacere si ocrotire a mediului înconjurător, precum si de mentinere a echilibrului ecologic”. Consideră că, alături de alte măsuri, prin această ordonantă “se reglementează rolul statului în garantarea dreptului fundamental la ocrotirea sănătătii, prevăzut de art. 34 din Constitutie, respectiv a dreptului la un mediu sănătos, prevăzut de art. 35 din Constitutie”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevederi al căror continut este următorul: “Detinătorii de deseuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligati să asigure strângerea, sortarea si depozitarea temporară a acestora, cu respectarea normelor de protectie a mediului si a sănătătii populatiei, precum si reintroducerea lor în circuitul productiv prin: [...]; c) predarea către agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenientă.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie, potrivit cărora: “(1) Economia României este o economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele: art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 stabileste obligatia persoanelor juridice detinătoare de deseuri industriale reciclabile de a asigura, cu respectarea normelor de protectie a mediului si a sănătătii populatiei, reintroducerea lor în circuitul productiv prin una dintre modalitătile prevăzute la lit. a)-c) ale textului. Din continutul articolului rezultă că optiunea alegerii uneia dintre aceste modalităti apartine detinătorului de deseuri. În cauză, critica de neconstitutionalitate priveste lit. c) a art. 5 din ordonantă, referitoare la predarea deseurilor industriale reciclabile către agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, pe baza documentelor de provenientă. În opinia autorului exceptiei, aceste dispozitii încalcă principiile fundamentale privind libertatea comertului si concurenta loială, prevăzute de art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie. În esentă, încălcarea constă în aceea că dispozitiile de lege supuse controlului de constitutionalitate instituie în fapt “un monopol privind activitătile agentilor economici specializati si autorizati pentru valorificarea deseurilor industriale reciclabile”, respectiv “numai agentii economici autorizati conform art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 au posibilitatea atât să preia, cât si să valorifice aceste deseuri industriale reciclabile”. Asa fiind, consideră că prevederile art. 4 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 ar fi aplicabile si agentilor economici care desfăsoară această activitate de monopol; or, în realitate, ei nu sunt obligati prin acte normative să practice preturi sau tarife maximale ori minimale, ceea ce conduce la impunerea unor preturi “după bunul plac” si situarea agentilor economici detinători de deseuri industriale “în pozitia de consumator captiv al acestor servicii”.

Curtea constată că dispozitiile textului de lege criticat ca fiind neconstitutional nu justifică formularea acestor sustineri, întrucât lit. c) a art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 stabileste una dintre modalitătile în care detinătorii de deseuri industriale reciclabile, persoane juridice, pot să desfăsoare activităti de reciclare a deseurilor industriale. Într-adevăr, potrivit ordonantei, atât agentii economici care realizează activităti de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice, cât si detinătorii de deseuri industriale reciclabile, persoane juridice, care realizează operatiuni de valorificare a deseurilor, sunt obligati să desfăsoare această activitate cu respectarea normelor de protectie a mediului si a sănătătii populatiei si numai pe bază de autorizatie de valorificare emisă de Comisia Natională pentru Reciclarea Materialelor.

Asadar, oricare dintre persoanele juridice detinătoare de deseuri industriale reciclabile care, potrivit optiunii lor, doresc să desfăsoare o astfel de activitate o poate face, dar cu respectarea conditiilor anterior arătate, deoarece nici art. 5, nici altă prevedere din cuprinsul ordonantei nu interzice aceasta. Rezultă că prin dispozitiile de lege ce fac obiectul controlului de constitutionalitate nu se instituie, asa cum sustine autorul exceptiei, “un monopol privind activitătile agentilor economici specializati si autorizati pentru valorificarea deseurilor industriale reciclabile”, ci se stabilesc doar conditiile în care acesti agenti economici pot desfăsura activităti de reciclare a deseurilor industriale; or, asemenea reglementare nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si sunt chiar în sensul prevederilor art. 34 “Dreptul la ocrotirea sănătătii” si ale art. 35 “Dreptul la mediu sănătos” din Constitutie.

În ceea ce priveste celelalte critici formulate atât în legătură cu dispozitiile art. 5 din ordonantă – inexistenta obligatiei agentilor economici specializati si autorizati pentru preluarea si valorificarea deseurilor industriale si inexistenta unei proceduri legale referitoare la publicitatea acestei categorii de agenti economici -, cât si privind prevederile ordonantei în ansamblu, Curtea constată că acestea nu vizează aspecte de constitutionalitate si, în consecintă, nu pot fi retinute.

Tot astfel, nu pot fi retinute nici aspectele înfătisate cu privire la situatia de fapt din dosar, întrucât ele nu intră în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE :

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Murava Import Export” - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 5.880/2004 al Judecătoriei Cluj-Napoca, de Societatea Comercială “Tipoholding” - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 6.093/2004 al Judecătoriei Cluj- Napoca si de Societatea Comercială “GPV România Prodcom Service” - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 6.536/2004 al Tribunalului Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 noiembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor prevăzute la art. 52 alin. (1) si (2) din Legea petrolului nr. 238/2004

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, precum si al art. 94 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor prevăzute la art. 52 alin. (1) si (2) din Legea petrolului nr. 238/2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării. Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 204/2000 privind tarifele percepute pentru actele emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în exercitarea atributiilor sale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 29 august 2000, cu modificările ulterioare, precum si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 107/2001 privind aprobarea tarifelor percepute pentru emiterea actelor de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol, emise în baza Legii petrolului nr. 134/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 21 august 2001.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 24 decembrie 2004.

Nr. 274.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI TEHNICE

privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor prevăzute la art. 52 alin. (1) si (2) din Legea petrolului nr. 238/2004

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) este autoritatea competentă a statului, organizată în subordinea Guvernului, desemnată prin Legea petrolului nr. 238/2004 cu gestionarea resurselor de petrol, proprietate publică a statului român, cu negocierea si încheierea acordurilor petroliere, cu urmărirea respectării prevederilor legale si contractuale, precum si cu constituirea fondului geologic national si a fondului national de resurse minerale.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea petrolului nr. 238/2004, pentru actele eliberate în exercitarea atributiilor sale, A.N.R.M. percepe:

a) tarife stabilite pe baza costurilor aferente, cuprinzând cheltuieli cu salarii, contributii sociale aferente salariilor si cheltuieli materiale;

b) taxe pentru consultarea si utilizarea unor date si informatii referitoare la resursele de petrol, stabilite în functie de volumul informatiilor, calitatea acestora, metodele de investigare si de vechimea acestora.

Art. 3. - Conform prevederilor art. 94 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, tarifele si taxele se fundamentează, se aprobă si se încasează conform instructiunilor tehnice emise de conducătorul A.N.R.M.

 

CAPITOLUL II

Fundamentarea tarifelor si taxelor

 

Art. 4. - În exercitarea atributiilor prevăzute de legislatia în vigoare, A.N.R.M. analizează, din punct de vedere al conformitătii cu actele normative care reglementează activitatea extractivă, studiile de fezabilitate, documentatiile de evaluare a rezervelor/resurselor, precum si planurile si programele de explorare/exploatare, în vederea emiterii avizelor, notificărilor, autorizatiilor, inclusiv a documentelor de verificare, înregistrare si confirmare a resurselor/rezervelor de petrol.

Art. 5. - Tarifele se fundamentează pe baza costurilor aferente, directe si indirecte, cuprinzând cheltuieli cu salarii, contributii sociale aferente salariilor si cheltuieli materiale.

Art. 6. - (1) Calcularea tarifului pentru fiecare act emis de A.N.R.M. se face prin înmultirea costurilor (lei/oră/ specialist) cu numărul mediu de ore necesar elaborării fiecărui act emis, precizat în anexa nr. 1.

(2) Tarifele pentru actele emise de A.N.R.M. sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 7. - În evaluarea numărului de ore necesar elaborării unui act sunt luate în considerare:

a) activitatea de secretariat si arhivă (înregistrare, repartizare, urmărire a procesului, corespondentă cu solicitantul si/sau cu alte entităti, după caz, căutarea în arhive si manipularea documentelor necesare în solutionarea solicitării etc.);

b) activitatea de documentare;

c) solicitarea si analiza unor puncte de vedere;

d) solicitarea unor expertize independente, dacă este cazul. Plata expertizelor independente se face direct de titularul acordului petrolier către expertizatorul atestat de A.N.R.M.;

e) solicitarea unor eventuale completări si precizări ale documentatiei;

f) emiterea actului;

g) aprobarea documentului emis de către conducerea A.N.R.M.

Art. 8. - Atestarea capacitătii tehnice a persoanelor juridice si fizice care desfăsoară activităti în domeniul petrolier se face în conformitate cu prevederile ordinului presedintelui A.N.R.M.

Art. 9. - (1) Calcularea taxelor pentru consultarea si utilizarea unor date si informatii referitoare la resursele de petrol are în vedere volumul informatiilor, calitatea acestora, metodele de investigare.

(2) Taxele pentru consultarea si utilizarea unor date si informatii referitoare la resursele de petrol sunt precizate în anexa nr. 2.

Art. 10. - Taxele prevăzute în anexa nr. 2 se aplică unor date mai noi de 10 ani. Pentru date cu o vechime mai mare de 10 ani taxele se reduc astfel:

a) 20%, pentru date si informatii cu o vechime de 10-20 de ani;

b) 30%, pentru date si informatii cu o vechime de 20-40 de ani;

c) 40%, pentru date si informatii cu o vechime mai mare de 40 de ani.

 

CAPITOLUL III

Aprobarea tarifelor si taxelor

 

Art. 11. - Aprobarea tarifelor si taxelor se face prin ordin al presedintelui A.N.R.M.

Art. 12. - Actualizarea tarifelor se face în situatiile în care costurile directe si indirecte depăsesc cu mai mult de 20% costurile curente.

 

CAPITOLUL IV

Încasarea tarifelor si taxelor

 

Art. 13. - Solicitarea eliberării actelor prevăzute în anexa nr. 1 se face printr-o scrisoare-comandă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 14. - Solicitarea accesului la consultarea datelor si utilizarea informatiilor prevăzute în anexa nr. 2 se face printr-o scrisoare-comandă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 15. - Actele eliberate de A.N.R.M., prevăzute la pct. 6, 7, 12 si 13 din anexa nr. 1, si consultarea si utilizarea documentelor si informatiilor mentionate la pct. 1 din anexa nr. 2 vor fi încadrate, în functie de criteriile prezentate în anexele nr. 3-5, în tariful, respectiv taxa corespunzătoare, de către directia de specialitate responsabilă cu elaborarea actului.

Art. 16. - Emiterea facturii pentru taxele si tarifele percepute de A.N.R.M. se face de către Directia economico-financiară, resurse umane si administrativ.

Art. 17. - Actele sau, după caz, datele si informatiile vor fi eliberate numai după ce solicitantul face dovada că a achitat tariful corespunzător.

Art. 18. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele instructiuni tehnice.

 

ANEXE

la instructiuni

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 3

La instructiuni

 

CRITERII

de încadrare*) în clasele A, B sau C a actelor emise conform nr. crt. 6 din anexa nr. 1 si lista avizelor emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în baza Legii petrolului nr. 238/2004

 

Clasa A. - Acte de complexitate redusă

În această categorie se încadrează actele emise, referitoare la obiective:

A.a) situate la adâncimi mai mici de 1.000 m;

A.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate redusă (o singură metodă);

A.c) în zonele cu geologie simplă, caracterizată prin:

(i) înclinări reduse ale straturilor;

(ii) lipsa variatiilor de facies;

(iii) formatiuni nederanjate tectonic.

Actele de complexitate redusă sunt:

A.1. Aviz pentru săparea sondelor până la adâncimea de 1.000 m;

A.2. Aviz pentru prospectiuni geologice, geofizice sau geochimice (un singur perimetru sau o singură metodă de explorare);

A.3. Aviz pentru prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor;

A.4. Aviz pentru modificarea amplasamentului (peste 150 m fată de amplasamentul initial);

A.5. Aviz pentru încadrarea sondelor la categoria explorare;

A.6. Aviz pentru sistarea lucrărilor (foraj sau probe de productie);

A.7. Aviz pentru modificarea obiectivului si adâncimii;

A.8. Alte avize referitoare la operatiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la pct. A.a)-A.c).

Clasa B. - Acte de complexitate medie

În această categorie se încadrează actele emise, referitoare la obiective:

B.a) situate pe treapta de adâncime cuprinsă între 1.000 m

si 3.000 m;

B.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate medie (două sau mai multe metode de explorare);

B.c.) în zonele cu geologie complicată, caracterizată prin:

(i) straturi larg cutate;

(ii) formatiuni afectate de falii normale sau de decrosare;

(iii) formatiuni care prezintă variatii laterale de facies.

Actele de complexitate medie sunt:

B.1. Aviz pentru săparea sondelor la adâncimi cuprinse între 1.000 m-3.000 m;

B.2. Aviz pentru prospectiuni geologice, geofizice si geochimice (două sau mai multe perimetre si/sau două sau mai multe metode de explorare);

B.3. Aviz pentru trecerea în conservare a sondelor;

B.4. Aviz pentru trecerea în exploatare experimentală sau definitivă;

B.5. Aviz pentru abandonarea sondelor;

B.6. Aviz pentru prelungirea exploatării experimentale;

B.7. Aviz pentru ridicarea abandonării/conservării;

B.8. Alte avize referitoare la operatiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la pct. B.a)-B.c).

Clasa C. - Acte de complexitate ridicată

În această categorie se încadrează actele emise, referitoare la obiective:

C.a) situate la adâncimi mai mari de 3.000 m;

C.b) propuse a fi explorate prin programe de complexitate ridicată (mai multe metode de explorare);

C.c) situate în zone cu geologie foarte complicată, caracterizate prin:

(i) straturi puternic tectonizate;

(ii) afectate de falii cu caracter de încălecare;

(iii) formatiuni care prezintă frecvente variatii de facies pe orizontală si verticală.

Actele de complexitate ridicată sunt:

C.1. Aviz pentru programul de cercetare anual;

C.2. Aviz pentru săparea sondelor la adâncimi mai mari de 3.000 m;

C.3. Aviz pentru prospectiuni geologice, geofizice si

geochimice (mai mult de două perimetre sau mai mult de două metode de explorare);

C.4. Aviz pentru abandonarea sondelor;

C.5. Aviz pentru trecerea în conservare;

C.6. Aviz pentru trecerea în exploatare experimentală/definitivă;

C.7. Aviz pentru ridicarea abandonării/conservării;

C.8. Aviz pentru prelungirea exploatării experimentale;

C.9. Aviz pentru transformarea în sondă de injectie;

C.10. Alte avize referitoare la operatiuni petroliere efectuate pentru obiectivele clasificate conform criteriilor stabilite la pct. C.a)-C.c).


*) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum două dintre conditiile clasei respective.

 

ANEXA Nr. 4

la instructiunile tehnice

 

CRITERII

de încadrare*) în categoriile de complexitate A, B, C sau D a actelor emise conform nr. crt. 8, 13 si 14 din anexa nr. 1

 

Categoria zăcământului Criteriile de încadrare*)

A. Zăcăminte comerciale (structuri) de mici dimensiuni, care au:

- 1-5 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice;

- 1-2 tipuri de substantă;

- maximum 5 blocuri tectonice separate din punct de vedere hidrodinamic;

- maximum 5 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie;

- maximum 20 de sonde săpate pe structură.

B. Zăcăminte comerciale (structuri) de mici dimensiuni, care au;

- 1-5 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice;

- 1-2 tipuri de substantă;

- maximum 5 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau 2 boltiri secundare în cadrul structurii;

- 6-10 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie;

- 21-100 de sonde săpate pe structură.

C. Zăcăminte comerciale (structuri) de dimensiuni medii, care au:

- 6-10 pachete/orizonturi pentru care se evaluează rezurse geologice;

- mai mult de două tipuri de substantă;

- 6-10 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau 3 boltiri secundare în cadrul structurii si/sau maximum două sectoare separate din punct de vedere structuraltectonic;

- 11-15 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie;

- 21-100 de sonde săpate pe structură.

D. Zăcăminte comerciale (structuri) de dimensiuni mari, care au:

- peste 10 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice;

- mai mult de două tipuri de substantă;

- peste 10 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau mai mult de 3 boltiri secundare în cadrul structurii si/sau mai mult de două sectoare separate din punct de vedere structural-tectonic;

- peste 15 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie;

- peste 100 de sonde săpate pe structură.


*) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum 3 dintre conditiile gradului respectiv.

 

ANEXA Nr. 5

la instructiunile tehnice

 

CRITERII

de încadrare*) în clasele A, B sau C a documentatiilor geologice si geofizice prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 2

 

A. Clasa A

Criteriile de încadrare a unei documentatii la clasa A sunt următoarele:

a) se referă la suprafete mai mici de 50 km2;

b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie simplă, caracterizată prin înclinări reduse ale straturilor, lipsa variatiilor de facies, formatiuni în zonele cu geologie simplă, caracterizată prin înclinări reduse ale straturilor, lipsa variatiilor de facies si/sau formatiuni nederanjate tectonic;

c) cuprinde date si informatii înregistrate cu cel mult două metodologii diferite de explorare;

d) cuprinde date referitoare la cel mult 20 de sonde;

e) cuprinde date mai vechi de 20 de ani.

B. Clasa B

Criteriile de încadrare a unei documentatii la clasa B sunt următoarele:

a) se referă la suprafete cuprinse între 50 km2 si 200 km2;

b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie complicată, caracterizată prin prezenta straturilor larg cutate, formatiuni afectate de falii normale sau de decrosare si/sau formatiuni care prezintă variatii laterale de facies;

c) cuprinde date si informatii înregistrate cu 2-4 metodologii diferite de explorare;

d) cuprinde date referitoare la 21-100 de sonde;

e) cuprinde date cu vechime de 10-20 de ani.

C. Clasa C

Criteriile de încadrare a unei documentatii la “clasa C” sunt următoarele:

a) se referă la suprafete mai mari de 200 km2;

b) cuprinde date referitoare la zone cu geologie foarte complicată, caracterizate prin straturi puternic tectonizate, afectate de falii cu caracter de încălecare si/sau formatiuni care prezintă frecvente variatii de facies pe orizontală si verticală;

c) cuprinde date si informatii înregistrate prin mai mult de 4 metodologii diferite de explorare;

d) cuprinde date referitoare la mai mult de 100 de sonde;

e) cuprinde date cu vechime mai mică de 10 ani.


*) Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum 3 dintre conditiile clasei respective.

 

ANEXA Nr. 6

la instructiunile tehnice

 

MODEL DE SCRISOARE-COMANDĂ

 

Persoana juridică .........................................................................

Reprezentată prin ........................................................................

Adresa ..........................................................................................

Cod unic de înregistrare .............................................................

Nr. înregistrare la registrul comertului .......................................

Nr. de telefon, fax sau adresa de e-mail .................................

 

Nr. ......./........

 

Către

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

În baza prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, vă transmitem anexat documentatia ..................................................*), în vederea emiterii .........................................................**), pentru operatiuni petroliere în perimetrul ................................................................***).

În termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita tariful perceput, prin ordin de plată sau în numerar.

Prezenta tine loc de comandă fermă.

 

Reprezentant autorizat al agentului economic,

...................................................................

 

Încadrarea documentatiei****)

 

Documentatia a fost evaluată în cadrul ................................*****), se încadrează la pozitia ............. din anexa nr. 1 la instructiunile tehnice aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 274/2004 si se tarifează cu suma de ................ lei.

 

Data

............................

Director,

.............................

 


*) Titlul documentatiei.

**) Conform denumirii actelor precizate în anexele nr. 1 si 3.

***) Denumirea perimetrului conform titulaturii din acordul de concesiune.

****) Se completează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

*****) Titulatura directiei generale sau a inspectoratelor teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în ale căror atributii intră emiterea actului solicitat.

 

ANEXA Nr. 7

la instructiunile tehnice

 

MODEL DE SCRISOARE-COMANDĂ

 

Persoana juridică................................................................

Reprezentată prin...............................................................

Adresa..............................................................................

Cod unic de înregistrare .................................................…

Nr. înregistrare la registrul comertului............................…..

Nr. de telefon, fax sau adresa e-mail ...........................……

 

Către

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

În baza prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, în vederea efectuării operatiunilor petroliere în perimetrul ...................*), vă rugăm să ne puneti la dispozitie următoarele date/informatii:

1. ...................................................

2. ...................................................

3. ...................................................

În termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita taxa percepută, prin ordin de plată sau în numerar.

Prezenta tine loc de comandă fermă.

 

Reprezentant autorizat al agentului economic,

......................................................

 

Încadrarea datelor/informatiilor solicitate conform anexei nr. 2**)

 

Datele/informatiile solicitate se încadrează la pozitia/pozitiile ..................................... din anexa nr. 2 la instructiunile tehnice aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 274/2004 si se tarifează cu suma de .................. lei.

 

Data

.....................

Director,

...........................

 


*) Denumirea perimetrului conform titulaturii din acordul de concesiune.

**) Se completează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea normelor de autorizare sanitară a unitătilor sanitare cu paturi

 

Văzând Referatul Directiei generale sănătate publică si Inspectia sanitară de stat nr. OB 6.695/2004,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă normele de autorizare a unitătilor sanitare cu paturi, cuprinse în anexele nr. 1-4.

Art. 2. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Directia generală sănătate publică si Inspectia sanitară de stat, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si toate unitătile sanitare cu paturi, indiferent de forma de organizare, vor  duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul M.S. nr. 190/1982 privind stabilirea normelor tehnice de prevenire si controlul infectiilor nosocomiale.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 8 iunie 2004.

Nr. 713.


*) Anexele nr. 1-4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII,

PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII

RURALE

Nr. 847 din 15 noiembrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.532 din 18 noiembrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU

PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 357 din 28 decembrie 2004

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea,

descrierea si prezentarea băuturilor spirtoase

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 95.243 din 8 noiembrie 2004 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea si prezentarea băuturilor spirtoase,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. I. - Normele privind definirea, descrierea si prezentarea băuturilor spirtoase, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 11 august 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(2) Băuturile spirtoase care nu corespund prevederilor precizate pentru produsele definite la art. 5 nu pot primi denumirile care le sunt rezervate la acest articol. Ele trebuie denumite «băuturi spirtoase» sau «băuturi alcoolice distilate».”

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) În afara produselor definite la art. 5 pct. 8, 10, 12, 14 si 21, se interzice inscriptionarea pe etichete a cuvintelor: «de fructe si/sau portiuni vegetale, cafea, ciocolată».

(2) În cazul produselor mentionate la art. 5 pct. 21, se admite inscriptionarea cuvintelor: «de fructe si/sau portiuni vegetale, cafea, ciocolată», numai în cazul în care aceste ingrediente apar în denumirea sub care se vinde produsul si sunt înscrise în lista ingredientelor, urmate de cantitatea exprimată în procente.”

Art. II. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 83/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea si certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu exceptia cărnii proaspete

 

În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

în baza legislatiei sanitare veterinare armonizate cu reglementările Uniunii Europene în vigoare,

văzând Referatul de aprobare nr. 30.159 din 13 ianuarie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Articol unic. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 83/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea si certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu exceptia cărnii proaspete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 11 octombrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

“Art. 51. - Prin derogare de la art. 5, prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 30 iunie 2005.”

2. Articolul 3 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Produsele de origine animală definite la art. 1, cu exceptia laptelui crud si a laptelui destinat consumului uman, obtinute de către producătorii particulari în gospodăria proprie, pot fi comercializate direct de către producătorii particulari către consumatorul final, fără marcă de sănătate, numai în locurile special amenajate, autorizate în acest sens, controlate si supravegheate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor.”

3. La articolul 6 litera C, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Marca de sănătate care se aplică pe produsele din carne de vânat sălbatic destinate exportului în Uniunea Europeană este o stampilă de formă ovală având dimensiunile de 6,5/4,5 cm care contine următoarele informatii:

- în partea superioară: “ROMANIA” cu litere majuscule;

- în centru: numărul de aprobare al unitătii sau centrului de reambalare, acordat de autoritatea centrală competentă pentru efectuarea unor activităti de export;

- în partea inferioară: “INSPECTAT GUVERNAMENTAL” cu litere majuscule.

Inscriptiile de pe stampilă se efectuează în limba engleză.

Caracterele literelor au înăltimea de 0,8 cm si 1 cm pentru cifre.”

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2005.

Nr. 3.