MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 573         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 iulie 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

558. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

559. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

560. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

561. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

562. – Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

69. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

71. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 

72. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere

 

637. – Hotărâre privind declasificarea unor informatii secrete de stat cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 00100 din 23 ianuarie 2003

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 168 din 18 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Tănăsescu Alexandru, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 558.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 168 din 18 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Neacsu Neculai Ionel Horatiu, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 559.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 168 din 18 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Todor Petru, prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 560.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 168 din 18 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Nicoară Florin Niculae, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovita, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 561.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 168 din 18 mai 2005,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Cârstea Mihail, procuror inspector sef în cadrul Sectiei de inspectie a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functia de magistrat ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2005.

Nr. 562.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Având în vedere că programul de restructurare a unitătilor miniere se desfăsoară mult mai rapid decât programul de restructurare prevăzut de strategia industriei miniere, este necesar a se adopta măsuri imediate pentru extinderea categoriilor de persoane disponibilizate care beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, ceea ce constituie o situatie extraordinară si vizează interesul general si imediat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 31 decembrie 2006, ca urmare a restructurării sau reorganizării societătilor comerciale si regiilor autonome prevăzute la art. 1, beneficiază de următoarele drepturi:“.

2. La articolul 2 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

 “a) la momentul disponibilizării, respectiv desfacerii contractului individual de muncă, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-au făcut disponibilizările, comunicat de Institutul National de Statistică;“.

3. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) indemnizatia de somaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum si un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-au făcut disponibilizările, comunicat de Institutul National de Statistică, si nivelul indemnizatiei de somaj;“.

4. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(4) După expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj, persoanele disponibilizate în conditiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (3), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-au făcut disponibilizările, comunicat de Institutul National de Statistică.“

5. Alineatul (51) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(51) Perioada în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel putin 17 ani în conditii speciale, 13,5 ani în conditii speciale în zona I de radiatii sau 15 ani în conditii speciale în zona II de radiatii, beneficiază de venit lunar de completare si de plăti compensatorii, potrivit prezentei ordonante de urgentă, constituie stagiu de cotizare realizat în conditiile speciale de muncă, inclusiv în situatiile prevăzute la art. 7 alin. (4).“

6. Alineatul (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(6) Pe perioada acordării, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, a venitului lunar de completare si a plătilor compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-au făcut disponibilizările, comunicat de Institutul National de Statistică.“

7. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgentă numai persoanele disponibilizate care la data intrării în vigoare a acesteia au contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată, încheiate înainte de data de 1 ianuarie 2005.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 69.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 

Tinând seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2004, conform cărora politistii se transferă în interesul serviciului, iar  personalul contractual este preluat de serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, respectiv de serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, precum si de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2004, conform cărora personalul contractual se preia de serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor,

luând în considerare faptul că în forma actuală a acestor acte normative personalului respectiv nu i se pot asigura toate drepturile avute, inclusiv cele de hrană, specifice personalului din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si faptul că această situatie ar crea nemultumiri, cu impact negativ asupra însăsi activitătii serviciilor publice comunitare, se impune luarea unor măsuri imediate, extraordinare, pentru ca personalului sus-mentionat să i se poată mentine drepturile de care beneficiază în prezent.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 83/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (2) si (3) ale articolului 151 vor avea următorul cuprins:

“(2) Politistii încadrati la Directia de pasapoarte si la formatiunile teritoriale de pasapoarte din cadrul serviciilor judetene de evidentă informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidentă informatizată a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului Administratiei si Internelor, se transferă în interesul serviciului si se numesc pe functii la Directia generală de pasapoarte, respectiv la serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, în conditiile legii, păstrându-si toate drepturile anterior dobândite.

(3) Personalul contractual încadrat la Directia de pasapoarte si la formatiunile teritoriale de pasapoarte din cadrul serviciilor judetene de evidentă informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidentă informatizată a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului Administratiei si Internelor, va fi preluat, în conditiile legii, de Directia generală de pasapoarte, respectiv de serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, păstrându-si toate drepturile anterior dobândite.“

2. După alineatul (5) al articolului 151 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Drepturile personalului prevăzut la alin. (2) si (3) se acordă de prefecturi de la capitolul 55.01 «Ordine publică si sigurantă natională».“

3. Alineatele (2) si (3) ale articolului 152 vor avea următorul cuprins:

“(2) Politistii încadrati la Serviciul central regim permise de conducere si certificate de înmatriculare si la compartimentele regim permise de conducere si certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judetene de evidentă informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere si certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidentă informatizată a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului Administratiei si Internelor, se transferă în interesul serviciului si se numesc pe functii la Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, respectiv la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, în conditiile legii, păstrându-si toate drepturile anterior dobândite.

(3) Personalul contractual încadrat la Serviciul central regim permise de conducere si certificate de înmatriculare si la compartimentele regim permise de conducere si certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judetene de evidentă informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere si certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidentă informatizată a persoanei al municipiului Bucuresti din structura Ministerului Administratiei si Internelor, va fi preluat, în conditiile legii, de Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, respectiv de serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor, păstrându-si toate drepturile anterior dobândite.“

4. După alineatul (4) al articolului 152 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Drepturile personalului prevăzut la alin. (2) si (3) se acordă de prefecturi de la capitolul 55.01 «Ordine publică si sigurantă natională».“

Art. II. – Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 241 va avea următorul cuprins:

“(2) Personalul contractual încadrat la serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor, provenit din structurile teritoriale de evidentă informatizată a persoanei din cadrul Directiei generale de evidentă informatizată a persoanei, se preia de Ministerul Administratiei si Internelor si cu aceeasi dată se detasează, în conditiile legii, la serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor, păstrându-si toate drepturile anterior dobândite, urmând ca drepturile specifice personalului contractual din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională de care beneficia să se acorde de Ministerul Administratiei si Internelor de la capitolul 55.01 «Ordine publică si sigurantă natională».“

2. După alineatul (2) al articolului 241 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Pe bază de protocoale încheiate, în conditiile legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă*), împreună cu personalul preluat de Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit alin. (2), se preiau si fondurile aferente, reprezentând drepturi specifice dobândite anterior de personalul contractual din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, alocate de la bugetul de stat în temeiul art. 251 alin. (2).“

3. După alineatul (3) al articolului 241 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările rezultate ca urmare a prevederilor alin. (21) în volumul si în structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Administratiei si Internelor si în bugetele locale.“

Art. III. – Aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă se realizează din fondurile aprobate pentru Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 71.


*) Data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se referă la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2005.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere

 

În vederea realizării restructurării industriei miniere în conformitate cu strategia industriei miniere, pentru implementarea măsurilor de atenuare a impactului social nefavorabil al închiderii minelor si de revitalizare a activitătilor economice din regiunile miniere, elemente care vizează interesul public si constituie situatii extraordinare si de urgentă,

având în vedere termenul de 30 iunie 2005 pentru întărirea institutională a Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, prevăzut în Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere – ANDZM“

2. În tot cuprinsul ordonantei de urgentă se înlocuiesc

“Ministerul Industriei si Resurselor“ cu “Ministerul Economiei si Comertului“, respectiv “ANDIPRZM“ cu “ANDZM“.

3. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(4) Personalul ANDZM este format din functionari publici si personal contractual.“

4. La articolul 1 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Zonele de operare, respectiv localitătile, pentru fiecare program gestionat de ANDZM vor fi stabilite prin ordin al ministrului economiei si comertului.“

5. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Obiectivul ANDZM îl constituie întocmirea strategiei de regenerare economică si socială a zonelor miniere si punerea în aplicare a acesteia prin programe proprii sau prin sprijinirea comunitătilor locale.

(2) Atributiile principale ale ANDZM sunt:

a) elaborarea si implementarea programului general de regenerare economică si socială a zonelor miniere si a unor programe locale pentru localitătile sau zonele miniere cele mai afectate de procesul de restructurare a industriei miniere;

b) gestionarea fondurilor si a programelor ce i-au fost încredintate în conditiile prevăzute de lege;

c) atragerea de fonduri suplimentare pe baza unor programe întocmite în nume propriu;

d) sprijinirea autoritătilor publice, societătilor comerciale, a altor persoane juridice si în general a comunitătilor din zonele miniere pentru întocmirea de proiecte si atragerea de fonduri destinate regenerării economice si sociale;

e) asigurarea de informatii economice si sociale din zonele miniere, necesare Ministerului Economiei si Comertului la elaborarea si actualizarea strategiei de dezvoltare si restructurare a industriei miniere.“

6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) În exercitarea atributiilor sale, ANDZM colaborează cu institutii guvernamentale si neguvernamentale, cu organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu autorităti ale administratiei publice locale pentru elaborarea si corelarea punerii în aplicare a programelor care vizează obiectivul său.

(2) În scopul stabilirii unei conceptii unitare în vederea realizării obiectivului si atributiilor prevăzute la art. 2 se înfiintează comisia interministerială formată din reprezentanti ai Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, Agentiei Române pentru Investitii Străine si Comisiei Antisărăcie si Promovare a Incluziunii Sociale.

(3) Membrii comisiei interministeriale vor fi desemnati de institutiile prevăzute la alin. (2).

(4) Componenta, atributiile si regulamentul de functionare ale comisiei interministeriale prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului.

(5) Comisia interministerială prevăzută la alin. (2) acordă sprijin ANDZM pentru:

a) atragerea de surse de finantare în vederea dezvoltării de programe pentru reconstructia socioeconomică a zonelor miniere;

b) restructurarea industriei miniere si crearea de noi activităti în zonele miniere;

c) reconversia profesională a persoanelor disponibilizate din sectorul minier;

d) identificarea domeniilor de interes pentru crearea de structuri economice alternative celor miniere, în raport cu resursele locale ale zonelor miniere;

e) refacerea ambientului distrus de activitătile miniere;

f) dezvoltarea socială a localitătilor din zonele miniere;

g) organizarea si finantarea incubatoarelor de afaceri;

h) participarea cu măsuri de acompaniament social la programele de restructurare a sectorului minier.“

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art.6. – (1) ANDZM functionează cu 6 birouri regionale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) În zonele de operare ale ANDZM, din cadrul birourilor regionale vor putea functiona reprezentante locale.

(3) Numărul maxim al functiilor publice de conducere din cadrul ANDZM este 12, dintre care 6 sefi ai birourilor regionale prevăzute în anexă.

(4) Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (4) din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, nivelul functiilor de conducere se stabileste prin ordin al ministrului economiei si comertului.“

8. Anexa se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. II. – Personalul încadrat în prezent în cadrul colectivelor zonale se redistribuie, în conditiile legii, în cadrul birourilor regionale si al reprezentantelor locale.

Art. III. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/1998, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 72.

 

ANEXĂ

 

LISTA

birourilor regionale ale Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere

 

Nr.

crt.

Biroul regional

Localitatea

Regiunea de dezvoltare

1.

S-V (sud-vest)

Târgu Jiu

4

2.

V (vest)

Petrosani

5

3.

N-V (nord-vest)

Baia Mare

6

4.

N-E (nord-est)

Piatra-Neamt

1

5.

C (centru)

Alba Iulia

7

6.

S, S-E (sud, sud-est)

Ploiesti

2, 3

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declasificarea unor informatii secrete de stat cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 00100 din 23 ianuarie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările ulterioare, al art. 19 si al art. 20 alin. (1) lit. b) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se declasifică informatiile secrete de stat, nivel de secretizare “strict secret“, cuprinse în art. 3, respectiv în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 00100 din 23 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru Radu Timofte

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 637.