MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 589         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 iulie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

220. – Lege privind ratificarea Protocolului aditional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia si Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005

 

Protocol aditional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia si Republicii Slovace la Uniunea Europeană

 

597. – Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului aditional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia si Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 274 din 26 mai 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 290 din 9 iunie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

591. – Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Africa de Sud în domeniul cooperării stiintifice si tehnologice, semnat la Bucuresti la 15 septembrie 2004

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Africa de Sud în domeniul cooperării stiintifice si tehnologice

 

640. – Hotărâre privind organizarea de către România a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de sefi de stat si de guvern a Organizatiei Internationale a Francofoniei, la Bucuresti, în perioada 25–29 septembrie 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.491. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Protocolului aditional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia si Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

 Articol unic. – Se ratifică Protocolul aditional*) la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia si Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 6 iulie 2005.

Nr. 220.

 

 

PROTOCOL ADITIONAL

la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si comunitătile europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia si Republicii Slovace la Uniunea Europeană*)


*) Traducere.

 

România, pe de o parte, si Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul fiărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, părtile contractante la Tratatul instituind Comunitatea Europeană si la Tratatul instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, denumite în continuare state membre, reprezentate de Consiliul Uniunii Europene, si Comunitatea Europeană si Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, denumite în continuare Comunitatea, reprezentată de Consiliul Uniunii Europene si de Comisia Comunitătilor Europene, pe de altă parte,

având în vedere aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia si Republicii Slovace la Uniunea Europeană si, prin urmare, la Comunitate, la 1 mai 2004,

având în vedere Acordul european instituind o asociere între Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si România, pe de altă parte (denumit în continuare Acordul european), semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 si intrat în vigoare la 1 februarie 1995, având în vedere Tratatul privind aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia si Republicii Slovace la Uniunea Europeană (denumit în continuare Tratatul de aderare), semnat la Atena la 16 aprilie 2003 si intrat în vigoare la 1 mai 2004,

considerând că, în conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (2) din Actul anexat la Tratatul de aderare, aderarea noilor părti contractante la Acordul european a fost convenită prin încheierea unui protocol la Acordul european, decid:

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului aditional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia si Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind ratificarea Protocolului aditional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia si Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 iulie 2005.

Nr. 597.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 274

din 26 mai 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Irina Loredana Lăpădat – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Stelian Constantin Iordănescu, personal, si de Ana Ciurcu, Emil Gongescu, Nicoleta Dumitrescu, prin mandatar Stelian Constantin Iordănescu, în Dosarul nr. 12.119/2002 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei Stelian Constantin Iordănescu. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că părtile Corneliu Liviu Popescu si Rodica Iuliana Elena Popescu au depus la dosarul cauzei note scrise prin care solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 138D/2005. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Maria Marcon în Dosarul nr. 2.204/2004 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate care fac obiectul dosarelor nr. 77D/2005 si nr. 138D/2005 au continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor. Autorul exceptiei si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 138D/2005 la Dosarul nr. 77D/2005.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul pe fond.

Autorul exceptiei Stelian Constantin Iordănescu solicită admiterea exceptiei astfel cum a fost formulată prin notele scrise depuse la dosar.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând practica în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 25 ianuarie 2005 si din 27 ianuarie 2005, pronuntate în dosarele nr. 12.119/2002 si nr. 2.204/2004, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti si Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

Exceptia a fost ridicată de Stelian Constantin Iordănescu, personal, si de Ana Ciurcu, Emil Gongescu, Nicoleta Dumitrescu, prin mandatar Stelian Constantin Iordănescu, în Dosarul nr. 12.119/2002 si de Maria Marcon în Dosarul nr. 2.204/2004.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 [devenit art. 50 alin. (2) în urma republicării] contravin dispozitiilor constitutionale referitoare la neretroactivitatea legii, deoarece acest text de lege “validează, cu efect retroactiv, acte juridice care la momentul încheierii lor erau lovite de nulitate absolută (...)“. Se mai arată că textul de lege criticat încalcă si dispozitiile art. 16 din Constitutie, deoarece îcreează un dezechilibru pe plan procesual între fostii proprietari si fostii chiriasi (...)“, întrucât “fostii chiriasi sunt obligati să-si dovedească buna-credintă, pornindu-se ab initio de la o prezumtie de rea-credintă“. Se mai invocă si încălcarea dispozitiilor art. 44 si 136 din Constitutie, prin “deschiderea căii de declarare a nulitătii absolute a unor acte prin care s-a dobândit dreptul de proprietate“, în conditiile în care “este incontestabil că la data încheierii lor aceste acte respectau toate normele legale în vigoare“.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece contravine dispozitiilor art. 15 alin. (2) si ale art. 44 alin. (2) si (3) din Constitutie. În ceea ce priveste încălcarea principiului constitutional al neretroactivitătii, instanta de judecată arată că textul de lege criticat “vizează un caz de nulitate necunoscut sub imperiul legii în vigoare la data încheierii actelor declarate nule de legea nouă (...)“, consacrându-se astfel, “cu efect retroactiv, (...) un caz de nulitate a unui act juridic în care simpla invocare a bunei credine este nu numai necesară, dar si suficientă pentru dobândirea unui drept real imobiliar de la o altă persoană decât de la cea a adevăratului proprietar (...)“. Se mai arată că este încălcat în acest mod si principiul constitutional al garantării si ocrotirii proprietătii private.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că prevederile legale criticate nu încalcă principiul constitutional al neretroactivitătii legii, deoarece “se consacră o solutie care exista si anterior intrării în vigoare a actului normativ (...)“. De asemenea, se mai arată că textul de lege criticat “nu instituie obligatia fostilor chiriasi de a-si dovedi buna credintă“ si “nu protejează interesele unei anumite categorii sociale în interesul alteia, din moment ce proprietatea este garantată, în conditiile legii“. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată în acest sens că textul de lege criticat “lipseste de eficientă juridică actele de înstrăinare a imobilelor preluate de către stat fără titlu valabil, prin sanctionarea lor cu nulitatea absolută“, cu exceptia cazului în care îasemenea acte îsi mentin

valabilitatea în situatia în care au fost încheiate cu bună-credintă“. Se mai precizează că, în sensul jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie, textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, deoarece “ocrotirea interesului dobânditorului de bună-credintă (...) a fost determinată de ratiuni care vizează asigurarea securitătii circuitului civil si stabilitatea raporturilor juridice civile si nu aplicarea retroactivă a legii“. Invocă în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale. Nu poate fi retinută nici încălcarea art. 16 din Constitutie, deoarece prevederile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 “se aplică tuturor persoanelor prevăzute în ipoteza normei legale, respectiv tuturor celor care au încheiat cu reacredintă acte juridice de înstrăinare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil“. În ceea ce priveste invocarea încălcării art. 44 din Constitutie, se apreciază că textul de lege criticat nu contravine acestor dispozitii constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din

Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Asa cum rezultă din încheierile de sesizare a Curtii Constitutionale din data de 25 ianuarie 2005 si 27 ianuarie 2005, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001.

Legea nr. 10/2001 a fost republicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare. Astfel, art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 a devenit art. 50 alin. (2), fără a se modifica substanta reglementării.

Prevederile legale criticate au următorul continut:

– Art. 50 alin. (2): “Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credintă.“

În opinia autorilor exceptie de neconstitutionalitate, prevederile contravin dispozitiilor art. 15 alin. (2), art. 16, art. 44 si art. 136 din Constitutie, al căror continut este următorul:

– Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.“;

Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară. Statul român garantează egalitatea de sanse între femei si bărbati pentru ocuparea acestor functii si demnităti.

(4) În conditiile aderării României la Uniunea Europeană, cetătenii Uniunii care îndeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi în autoritătile administratiei publice locale.“;

– Art. 44: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietatea publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de orice altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

 (8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.“;

– Art. 136: “(1) Proprietatea este publică sau privată.

(2) Proprietatea publică este garantată si ocrotită prin lege si apartine statului si unitătilor administrativ-teritoriale.

(3) Bogătiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil, de interes national, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietătii publice.

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În conditiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosintă gratuită institutiilor de utilitate publică.

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Articolul 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, devenit art. 50 alin. (2) în urma republicării legii, au mai făcut obiect al controlului de neconstitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 71 din 18 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2003, exceptia de neconstitutionalitate a fost respinsă ca neîntemeiată. Pentru a pronunta această solutie Curtea a retinut că, potrivit textului de lege criticat, sanctiunea nulitătii absolute loveste actele juridice de înstrăinare în cazul în care obiectul actului de înstrăinare îl constituie un imobil preluat de stat fără titlu valabil sau actul de înstrăinare a fost încheiat cu rea-credintă. Întrucât este de principiu că nimeni nu poate transmite altuia mai mult decât are el însusi, respectiv “nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet“, un act de înstrăinare consimtit de un neproprietar, fiind esentialmente viciat si lipsit de eficientă juridică, se poate sustine că prevederea expresă a unei sanctiuni cu o asemenea finalitate nu are caracter retroactiv. Mai mult, examinând teza întâi a art. 46 alin. (2) prin raportare la teza a doua a aceluiasi text, Curtea constată că, fără a o prevedea in terminis, aceasta are în vedere actele de înstrăinare încheiate cu reacredin tă, sanctionate cu nulitatea absolută, în lumina principiilor dreptului civil, si anterior actualei reglementări, ceea ce impune concluzia că textul de lege criticat nu are caracter novator si, prin urmare, nu retroactivează.

Totodată, prin Decizia nr. 191 din 25 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 1 august 2002, Curtea a retinut că, în conflictul de interese legitime dintre adevăratul proprietar si subdobânditorul de bună-credintă al bunului, a fost preferat cel din urmă. Recunoasterea prevalentei interesului subdobânditorului de bună-credintă a fost impusă de preocuparea pentru asigurarea securitătii circuitului civil si a stabilitătii raporturilor juridice. Din punct de vedere juridic solutia a fost întemeiată pe ratiuni de ordin pragmatic, concretizate în principiul validitătii aparentei în drept, a cărui esentă este exprimată prin adagiul “error communis facit jus“.

În aceeasi decizia s-a mai retinut că “(...) singurul element novator adus de textul dedus controlului îl constituie consacrarea expresă, pe cale legală, a principiului ocrotirii bunei-credinte, într-un domeniu particular, dar de interes social major, acela al regimului juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

Consacrarea unei astfel de solutii legislative a fost impusă legiuitorului si de împrejurarea că în această materie eroarea comună cu privire la concordanta dintre aparentă si realitate îsi are temeiul în cadrul legislativ în vigoare la acel moment, ce confirmă, cu forta unei prezumtii juris et de jure, că proprietarul aparent, statul, este adevăratul proprietar. O atare împrejurare justifică pe deplin optiunea legiuitorului de a conferi bunei-credinte o eficientă juridică similară celei din dreptul comun.

În considerarea acestor argumente, Curtea a constatat că textul de lege dedus controlului de constitutionalitate nu are caracter retroactiv si a respins ca neîntemeiată exceptia.

Solutiile pronuntate în deciziile anterior mentionate, precum si considerentele ce au stat la baza acestora îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au fost aduse elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Stelian Constantin Iordănescu, personal, si de Ana Ciurcu, Emil Gongescu, Nicoleta Dumitrescu, prin mandatar Stelian Constantin Iordănescu, în Dosarul nr. 12.119/2002 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti si de Maria Marcon în Dosarul nr. 2.204/2004 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 mai 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Lăpădat

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 290

din 9 iunie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Nicoleta Grigorescu – procuror

Florentina Geangu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Conad“ – S.A. din Călărasi în Dosarul nr. 692/P/2004 al Tribunalului Călărasi.La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează Curtea că părtile Nicolae Dragu si Constantin Cuzeli au depus la dosar concluzii scrise prin care solicită respingerea exceptiei ca nefondată.

Reprezentantul Ministerului Public, făcând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 22 decembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 692/P/2004, Tribunalul Călărasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de recurenta Societatea Comercială “Conad“ – S.A. din Călărasi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autoarea acesteia sustine că dispozitiile art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind liberul acces la justitie, precum si celor ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare. Autoarea exceptiei arată că textul de lege criticat lasă la latitudinea instantei posibilitatea de a chema sau a nu chema partea care a formulat cererea de recuzare. De asemenea, mai arată că, potrivit dispozitiilor din Constitutie, orice persoană se poate adresa nemijlocit justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime si nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. Totodată, autoarea exceptiei precizează că a depus o cerere de recuzare a tuturor magistratilor Tribunalului Călărasi si a solicitat, în scris, Curtii de Apel Bucuresti să fie citată, însă această instantă nu a dat curs cererii sale, astfel încât apreciază că solutia dată este nelegală.

Tribunalul Călărasi apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că prevederile art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală nu contravin dispozitiilor art. 16 din Constitutie, referitoare la egalitatea în drepturi, întrucât nu contin privilegii sau discriminări. De asemenea, consideră că, prin textul de lege criticat, nu sunt încălcate nici dispozitiile art. 21 si art. 24 din Legea fundamentală, deoarece încheierea prin care s-a respins cererea de recuzare poate fi atacată o dată cu hotărârea instantei prin care s-a solutionat cauza.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu instituie privilegii sau discriminări, nu îngrădesc accesul liber la justitie si nu încalcă sub nici un aspect dreptul părtilor la un proces echitabil si nici la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil. Totodată, arată că atât inculpatul, cât si celelalte părti îsi pot exercita dreptul la apărare si celelalte drepturi procesuale în fata instantei competente, precum si dreptul de a ataca, prin mijloacele prevăzute de lege, hotărârea prin care această instantă va solutiona cauza.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: “Examinarea declaratiei de abtinere sau a cererii de recuzare se face de îndată, ascultându-se procurorul când este prezent în instantă, iar dacă se găseste necesar, si părtile, precum si persoana care se abtine sau a cărei recuzare se cere.“

Autoarea exceptiei consideră aceste dispozitii de lege ca fiind contrare mai multor prevederi ale Constitutiei, si anume art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justitie si art. 24 referitor la dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Astfel, potrivit prevederilor constitutionale ale art. 126 alin. (2), “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege“, iar, potrivit dispozitiilor art. 127 din Constitutie, “Sedintele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege“. De asemenea, conform prevederilor cuprinse în art. 129 din Constitutie, “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii“. Rezultă, asadar, că, potrivit Constitutiei, legiuitorul este unica autoritate competentă să reglementeze procedura de judecată, cazurile în care sedintele de judecată nu sunt publice, precum si căile de atac si conditiile exercitării acestora. Asa fiind, iar procedura de solutionare a cererilor de recuzare făcând parte integrantă din procedura de judecată, reglementarea acesteia este în deplină concordantă cu prevederile constitutionale.

Se mai retine că reglementarea procedurii de solutionare a cererilor de recuzare reflectă preocuparea legiuitorului pentru asigurarea celeritătii acestei proceduri.

Astfel, potrivit art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, examinarea cererii de recuzare se face “de îndată“, iar părtile sunt ascultate numai “dacă se găseste necesar“, în vederea împiedicării tergiversării solutionării cererii de recuzare si, implicit, a cauzei în care aceasta a fost formulată.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală în raport de art. 16 din Constitutie, se constată că aceasta nu poate fi retinută, deoarece dispozitiile legale criticate referitoare la procedura recuzării în materie penală nu instituie privilegii sau discriminări pentru părtile cărora li se aplică aceste prevederi legale.

Dispozitiile criticate nu aduc atingere nici liberului acces la justitie, prevăzut de art. 21 din Constitutie, deoarece încheierea prin care se solutionează cererea de abtinere sau de recuzare poate fi atacată cu recurs o dată cu hotărârea prin care s-a solutionat fondul cauzei.

De asemenea, normele criticate nu aduc atingere dreptului persoanei ca, în tot cursul procesului, să fie asistată de un avocat, ales sau numit din oficiu, si de a se prevala, neîngrădit, de toate garantiile pe care le presupune un proces echitabil, astfel încât nu poate fi retinută nici pretinsa încălcare a prevederilor art. 24 din Constitutie, privind dreptul la apărare.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală prin Decizia nr. 241 din 27 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 24 iunie 2004, si prin Decizia nr. 306 din 8 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 27 august 2004, respingând exceptia  ca fiind neîntemeiată. Întrucât nu au intervenit elementenoi, solutia adoptată în aceste decizii, precum si considerentele pe care se întemeiază sunt valabile si în cauza de fată.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Conad“ – S.A. din Călărasi în Dosarul nr. 692/P/2004 al Tribunalului Călărasi.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 iunie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Africa de Sud în domeniul cooperării stiintifice si tehnologice, semnat la Bucuresti la 15 septembrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Africa de Sud în domeniul cooperării stiintifice si tehnologice, semnat la Bucuresti la 15 septembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2005.

Nr. 591.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Africa de Sud în domeniul cooperării stiintifice si tehnologice

 

PREAMBUL

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Africa de Sud, denumite în continuare părti,

recunoscând importanta domeniului stiintei si tehnologiei în dezvoltarea economiilor lor nationale si îmbunătătirii standardelor socioeconomice de viată,

considerând că dezvoltarea relatiilor stiintifice si tehnologice vor fi beneficiul celor două state,

dorind să întărească cooperarea între cele două state si în particular în domeniul stiintei si tehnologiei,

considerând mai departe că o astfel de cooperare va promova dezvoltarea relatiilor existente de prietenie între cele două state,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiective

 

Părtile vor promova si vor sprijini dezvoltarea cooperării în domeniile stiintei si tehnologiei între cele două tări în baza egalitătii si avantajului reciproc.

 

ARTICOLUL 2

Modalităti de cooperare

 

Cooperarea dintre părti în domeniile stiintei si tehnologiei se va efectua prin:

a) schimb de oameni de stiintă, cercetători, experti;

b) schimb de informatii stiintifice si tehnologice si de documentatie;

c) organizarea de seminarii stiintifice si tehnologice, conferinte si workshopuri în domenii de interes comun;

d) formularea si implementarea de programe comune de cercetare-dezvoltare si schimb de cunostinte rezultate;

e) alte modalităti de cooperare convenite de comun acord între părti.

 

ARTICOLUL 3

Institutii promotoare

 

Autoritătile responsabile, competente pentru facilitarea punerii în aplicare a prezentului acord, sunt:

– din partea Guvernului României – Ministerul Educatiei si Cercetării;

– din partea Guvernului Republicii Africa de Sud – Departamentul Stiintei si Tehnologiei.

 

ARTICOLUL 4

Comitetul mixt de cooperare stiintifică si tehnologică

 

(1) În scopul punerii în aplicare a prezentului acord se înfiintează un comitet mixt de cooperare stiintifică si tehnologică, denumit în continuare Comitet mixt, compus din reprezentanti desemnati de către părti. Părtile îsi vor notifica reciproc numele reprezentantilor acestora în Comitetul mixt.

(2) Sarcinile Comitetului mixt vor fi:

a) să identifice domeniile de cooperare prioritare;

b) să creeze conditii favorabile pentru punerea în aplicare a prezentului acord;

c) să faciliteze implementarea de proiecte si programe comune;

d) să promoveze schimbul de informatii în vederea dezvoltării viitoare a cooperării; si

e) să analizeze progresul referitor la implementarea prezentului acord si să îndrume activitătile viitoare de cooperare.

(3) Comitetul mixt se va întâlni alternativ în România si Republica Africa de Sud, la date convenite de comun acord.

(4) Comitetul mixt îsi va stabili propriile reguli si proceduri.

 

ARTICOLUL 5

Punerea în aplicare a prezentului acord si a protocoalelor

 

(1) Părtile vor promova în cadrul prezentului acord coordonarea stiintifică si tehnologică între agentiile lor guvernamentale, institute de cercetare, universităti si alte organizatii de cercetare si dezvoltare, denumite în continuare entităti de cooperare, inclusiv semnarea de acorduri de implementare si protocoale.

(2) Acordurile si protocoalele la care se face referire la alin. (1) vor fi încheiate în conformitate cu legislatia internă din statele respective si cu obligatiile internationale pe care părtile si le-au asumat.

(3) Acordurile si protocoalele la care se face referire la alin. (1) vor include prevederi referitoare la achizitionarea, protectia, partajul, transferul si brevetarea proprietătii intelectuale, la aranjamente financiare relevante, precum si la alte chestiuni pertinente.

Art. 2. – Cheltuielile privind punerea în aplicare a acordului prevăzut la art. 1 se suportă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, din bugetul aprobat annual Ministerului Educatiei si Cercetării.

 

ARTICOLUL 6

Drepturi de proprietate intelectuală

 

(1) Acordurile si protocoalele la care se face referire la art. 5 alin. (1) vor lua în considerare protectia si distributia drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi de proprietate ce rezultă din activitătile de cooperare în baza prezentului acord. Părtile se vor consulta între ele în acest sens atunci când este necesar.

(2) Termenii si conditiile pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală vor fi stabilite în acorduri sau protocoale separate convenite de comun acord de către părti.

 

ARTICOLUL 7

Echipamente si aparatură

 

(1) Termenele de livrare si receptie ale echipamentelor cerute de către institute pentru activităti comune de cercetare în promovarea prezentului acord vor fi convenite în scris între părti sau între entitătile de cooperare, după cum este cazul.

(2) Livrarea echipamentului si a aparaturii de la un stat la altul în cursul implementării prezentului acord va fi efectuată în conformitate cu termenele convenite între părti.

 

ARTICOLUL 8

Schimbul de informatii

 

Părtile vor promova în cadrul bibliotecilor stiintifice, centrelor de informare stiintifică si tehnologică si al institutelor schimbul de cărti, periodice si bibliografii, prin schimb de informatii si documente, informatie electronică si comunicatii prin retea.

 

ARTICOLUL 9

Terte părti

 

(1) Nici o parte nu va divulga informatiile obtinute de către sau de la personalul său în cadrul prezentului acord unei terte părti, fără a avea consimtământul celeilalte părti.

(2) Oamenii de stiintă, cercetătorii, expertii tehnici si alte institutii din alt stat tert sau organizatii internationale pot fi invitati, prin consimtământul scris al entitătilor de cooperare, pentru a participa la proiecte si programe în cadrul prezentului acord. Costul unei astfel de participări va fi suportat de terta parte, dacă părtile nu au convenit altfel în scris.

 

ARTICOLUL 10

Prevederi financiare

 

(1) Cheltuielile de călătorie între cele două state pentru personalul desemnat vor fi suportate de către partea trimitătoare, în timp ce alte cheltuieli vor fi suportate în conformitate cu termenii stabiliti în scris între părti.

(2) Cheltuielile legate de colaborarea dintre entitătile de cooperare, în termenii art. 5 alin. (1), vor fi suportate în conformitate cu termenii conveniti în scris între entităti.

 

ARTICOLUL 11

Asistentă si facilităti

 

Fiecare parte, în conformitate cu legile si reglementările sale în vigoare si cu obligatiile internationale, va acorda asistentă si facilităti celeilalte părti, personalului desemnat pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt încredintate, în conformitate cu prevederile prezentului acord.

 

ARTICOLUL 12

Prevederi medicale

 

(1) Partea trimitătoare sau entitătile de cooperare se vor asigura ca tot personalul ce se află în vizită în statul gazdă în limitele prezentului acord să aibă toate resursele necesare ori mecanismele respective pentru a acoperi toate cheltuielile în caz de îmbolnăviri sau accidente.

(2) În conformitate cu alin. (1), personalul aflat în vizită va fi sfătuit să aibă asigurare medicală din statul de provenientă, pentru durata sederii în celălalt stat.

(3) Dacă este necesar, detaliile privind tratamentul medical si acoperirea cheltuielilor medicale pot fi incluse în acorduri încheiate între entitătile de cooperare, făcându-se referire la art. 5 alin. (1).

 

ARTICOLUL 13

Intrarea în vigoare si încetarea valabilitătii

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile îsi comunică îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Data intrării în vigoare este data ultimei notificări.

(2) Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 ani, după care va face subiectul unei revizuiri între părti. Prezentul acord va fi prelungit în mod automat pe noi perioade de 5 ani, dacă nici una dintre părti nu transmite celeilalte părti, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, pe canale diplomatice, o notificare scrisă privind intentia sa de denuntare a acestui acord.

(3) Încheierea prezentului acord nu va afecta finalizarea proiectelor sau programelor derulate în baza acestuia si nefinalizate la denuntarea lui.

 

ARTICOLUL 14

Amendamente

 

Prezentul acord poate fi modificat în scris prin consimtământul reciproc al părtilor, prin schimb de note între părti pe canale diplomatice. Prezentul acord astfel modificat va intra în vigoare conform art. 13 alin. (1).

 

ARTICOLUL 15

Solutionarea diferendelor

 

Orice diferend referitor la interpretarea sau implementarea prezentului acord va fi solutionat pe cale amiabilă, prin consultări sau negocieri între părti.

Ca mărturie a celor de mai sus, reprezentantii, fiind autorizati de către guvernele respective, au semnat prezentul acord în două exemplare originale, în limbile

română si engleză, ambele texte fiind egal autentice. În cazul unei diferente de interpretare textul în limba engleză va prevala.

Semnat la Bucuresti la 15 septembrie 2004.

 

Pentru Guvernul României,

Gheorghe Popa

Pentru Guvernul Republicii Africa de Sud,

Mosibudi Mangena


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea de către România a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de sefi de stat si de guvern a Organizatiei Internationale a Francofoniei, la Bucuresti, în perioada 25–29 septembrie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă organizarea de către România a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de sefi de stat si de guvern a Organizatiei Internationale a Francofoniei, la Bucuresti, în perioada 25–29 septembrie 2006, denumită în continuare Reuniune.

(2) Actiunile aferente Reuniunii sunt:

a) Anul Francofoniei în România;

b) Festivalul Culturilor Francofone la Paris;

c) Festivalul aniversar centenar “Sedar Senghor“;

d) reuniunile instantelor Organizatiei Internationale a Francofoniei, denumită în continuare Organizatie: Consiliul permanent, Conferinta ministerială, reuniunea sefilor de stat si de guvern.

(3) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, institutiile administratiei publice ale statului arborează steagul Organizatiei.

(4) Reuniunile instantelor Organizatiei sunt organizate la Centrul International de Conferinte de la Palatul Parlamentului, în prezenta a 63 de sefi de stat si de

guvern si a 7 sefi de organizatii internationale, în total maximum 3.000 de invitati, dintre care maximum 1.000 de jurnalisti.

(5) Ministerele ce fac parte din Comitetul interinstitutional de organizare, înfiintat potrivit art. 3, pun la dispozitie organizatorilor, în mod gratuit, spatii de desfăsurare pentru manifestările aferente Reuniunii.

(6) Cu ocazia Reuniunii, se inaugurează, la Bucuresti, localul unui nou liceu francez, precum si statuia lui Charles de Gaulle în piata care îi poartă numele.

(7) Societatea Comercială “Romfilatelia“ – S.A., filială a Companiei Nationale iPosta Română“ – S.A., editează, pentru actiunile complexe ce însotesc Anul Francofoniei în România, o colită cu două timbre dedicate unul centenarului nasterii lui Leopold Sedar Senghor si unul celei de-a XI-a Reuniuni a Francofoniei – Bucuresti, 2006. În acord cu Comisariatul General pentru Francofonie, Societatea Comercială “Romfilatelia“ – S.A. instituie un concurs pentru logoul acestei manifestări, ce va trebui să constituie si tema artistică pentru cel de-al doilea timbru.

Art. 2. – Reprezentarea Guvernului României, în ceea ce priveste organizarea si participarea României la Reuniune, se asigură de un comisar guvernamental, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

Art. 3. – (1) În vederea realizării demersurilor si luării măsurilor necesare pentru organizarea si participarea României la Reuniune, se constituie Comitetul

interinstitutional de organizare, denumit în continuare Comitet.

(2) Comitetul este condus de comisarul guvernamental si are în componentă reprezentanti, obligatoriu la nivel de secretar de stat sau echivalent, din cadrul următoarelor institutii:

a) Administratia Prezidentială;

b) Secretariatul General al Guvernului;

c) Ministerul Afacerilor Externe;

d) Ministerul Culturii si Cultelor;

e) Ministerul Educatiei si Cercetării;

f) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

g) Ministerul Justitiei;

h) Ministerul Finantelor Publice;

i) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

j) Ministerul Sănătătii;

k) Ministerul Administratiei si Internelor;

l) Primăria Municipiului Bucuresti;

m) Institutul Cultural Român;

n) Serviciul de Protectie si Pază;

o) Serviciul de Telecomunicatii Speciale;

p) Serviciul Român de Informatii;

r) Serviciul de Informatii Externe.

(3) În desfăsurarea activitătii sale, Comitetul cooperează si cu alte institutii publice si private, precum si cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale.

(4) Comitetul se constituie în colective tehnice de lucru, formate din reprezentanti ai institutiilor prevăzute la alin. (2), ai altor autorităti si institutii publice, precum si ai persoanelor juridice de drept privat, care colaborează direct cu reprezentantii Comitetului de pilotaj al Organizatiei.

Art. 4. – (1) Pentru asigurarea pregătirii organizării de către România a Reuniunii, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe se constituie, pentru o perioadă de 20 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comisariatul General pentru Francofonie, denumit în continuare Comisariat.

(2) Comisariatul este condus de comisarul guvernamental, care îsi desfăsoară activitatea sub directa coordonare a ministrului afacerilor externe.

(3) Numărul de posturi pentru Centrala Ministerului Afacerilor Externe, prevăzut la art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare, se suplimentează cu 20 de posturi aferente Comisariatului. Organizarea si functionarea Comisariatului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(4) Personalul Comisariatului este salarizat în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si, după caz, ale Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate.

(5) Pentru desfăsurarea activitătii Comisariatului, Ministerul Afacerilor Externe este autorizat să închirieze o clădire care să asigure necesarul de spatii pentru cel putin 10 birouri si o sală de reuniuni dotată corespunzător (mobilier, logistică, birotică).

(6) Parcul auto normat al Ministerului Afacerilor Externe se majorează cu două autovehicule de reprezentare, 6 autoturisme si două microbuze.

(7) Pe perioada desfăsurării Reuniunii, Ministerul Afacerilor Externe este autorizat să achizitioneze, în conditiile legii, prestarea următoarelor servicii: soferi – 500 de persoane, ghizi si însotitori – 400 de persoane, activităti de secretariat – 100 de persoane si să închirieze 300 de autoturisme de reprezentare si 100 de microbuze si autobuze.

Art. 5. – Comisariatul are următoarele atributii principale:

a) elaborează programul pentru organizarea de către România a Reuniunii, precum si participarea României la aceasta;

b) asigură colaborarea cu reprezentantii Organizatiei în scopul pregătirii si realizării activitătilor cuprinse în programul Reuniunii;

c) elaborează caietele de sarcini si organizează licitatii, în conditiile legii, pentru proiectarea, organizarea si realizarea actiunilor Reuniunii;

d) realizează activitătile aferente etapelor de pregătire si de desfăsurare a organizării Reuniunii până la închiderea ei, precum si cele legate de conditiile stabilite de organizatori privind predarea locatiei, inclusiv prin încheiere de contracte, în conditiile legii, cu parteneri români sau străini;

e) elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru desfăsurarea propriei activităti, precum si pentru asigurarea organizării de către România a Reuniunii, incluzând toate cele patru actiuni prevăzute la art. 1 alin. (2);

f) prezintă periodic ministrului afacerilor externe rapoarte privind stadiul pregătirii organizării Reuniunii si modul de gestionare a fondurilor aferente;

g) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate. Art. 6. – (1) Cheltuielile aferente pregătirii si participării României la Reuniune se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Pentru asigurarea finantării cheltuielilor aferente pregătirii organizării de către România a Reuniunii se pot atrage fonduri provenite din donatii si sponsorizări ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, din tară si din străinătate, alte surse atrase în conditiile legii, precum si resurse financiare externe.

(3) Comisarul guvernamental răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării si participării României la Reuniune, potrivit prevederilor legale.

(4) Structura detaliată a bugetului aferent organizării si participării României la Reuniune se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Boroianu,

secretar de stat

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ioan Onisei,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2005.

Nr. 640.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006

 

În temeiul art. 80 alin. (1), al art. 92 alin. (2) si (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – În vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat, institutiile de învătământ superior cărora li s-a conferit, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, calitatea de institutie organizatoare de doctorat până la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 sunt obligate să  reorganizeze această activitate începând cu anuluniversitar 2005/2006, astfel încât doctoratul să devină un ciclu distinct de studii universitare.

Art. 2. – Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567/2005, doctoratul este de două tipuri: doctorat stiintific si doctorat profesional. Specialistii din domeniile fundamentale arte si cultură fizică si sport pot obtine fie doctorat profesional, fie doctorat stiintific.

Art. 3. – Fiecare institutie organizatoare de studii universitare de doctorat, denumită în continuare I.O.S.U.D.,elaborează până la 25 septembrie 2005 Regulamentul de organizare si desfăsurare a studiilor universitare de doctorat. Prin prevederile acestui regulament I.O.S.U.D. detaliază:

a) cadrul institutional, legal si contractual;

b) normele de conduită etică si profesională;

c) aspectele de natură financiară, privind organizarea studiilor de doctorat, conform legislatiei în vigoare.

Art. 4. – O componentă distinctă a Regulamentului de organizare si desfăsurare a studiilor universitare de doctorat trebuie să se refere la mecanismele de asigurare a calitătii programelor de studii avansate si programelor de cercetare stiintifică ale I.O.S.U.D. Implicarea de cadre didactice, cercetători stiintifici si experti care activează în alte I.O.S.U.D. de mare prestigiu din tară si/sau din străinătate, doctoratele în cotutelă internatională sunt premise pentru recunoasterea natională si internatională a valorii studiilor doctorale oferite de o institutie de învătământ superior.

Art. 5. – I.O.S.U.D. reglementează situatia conducătorilor de doctorat afiliati din alte institutii.

Art. 6. – I.O.S.U.D. are obligatia să cuprindă în regulament prevederi referitoare la drepturile si obligatiile doctorandului, ale conducătorului de doctorat si ale institutiei organizatoare.

Art. 7. – În Regulamentul I.O.S.U.D. trebuie specificat dreptul doctorandului de a obtine informatii care să facă transparente calificativele obtinute. În acest context, se cer a fi precizate termenele si căile legale de contestare a calificativelor, modalitătile de solutionare a acestor contestatii si de anuntare a rezultatelor analizei întreprinse în astfel de împrejurări.

Art. 8. – Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567/2005, studiile universitare de doctorat se pot organiza atât la forma de învătământ de zi, pe locuri de studii finantate de la buget si pe locuri cu taxă de studii, cât si la forma de învătământ fără frecventă, numai pe locuri cu taxă. În anul universitar 2005/2006 întreaga finantare aferentă locurilor de studii de doctorat repartizate institutiilor de învătământ superior prin ordin al ministrului educatiei si cercetării se utilizează pentru finantarea doctoratului organizat la forma de învătământ de zi.

Art. 9. – Criteriile de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat se stabilesc de către fiecare I.O.S.U.D. pe baza regulamentului propriu, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 10. – (1) Începând cu anul universitar 2005/2006, regimul de studii al cetătenilor străini care doresc să urmeze doctoratul în România este acelasi cu cel al cetătenilor români.

(2) Senatele institutiilor de învătământ superior pot asigura, la cererea doctorandului străin, un curs pregătitor de limba română, conform reglementărilor în vigoare.

(3) Admiterea la studii universitare de doctorat a cetătenilor străini se reglementează prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 11. – (1) Bursa de doctorat se acordă de către I.O.S.U.D. pe bază de concurs, potrivit Regulamentului de organizare si desfăsurare a studiilor universitare de doctorat, fie pe întreaga perioadă a studiilor doctorale, fie pe una dintre componente, pe toată durata anului calendaristic.

(2) I.O.S.U.D. poate facilita doctorandului obtinerea de resurse suplimentare de finantare a studiilor (granturi de cercetare, contracte de consultantă etc.).

(3) În cadrul contractului de studii, I.O.S.U.D. poate solicita doctorandului cu bursă de la forma de învătământ de zi pe locuri finantate de la buget efectuarea a 4–6 ore didactice pe săptămână fără remunerare suplimentară.

Art. 12. – Studiile universitare de doctorat presupun parcurgerea a două etape succesive sub îndrumarea unui conducător de doctorat: programul de pregătire universitară avansată si programul de cercetare stiintifică. Cerintele  celor două etape ale studiilor universitare de doctorat sunt identice la ambele forme de învătământ.

Art. 13. – Programul de pregătire universitară avansată se realizează pe parcursul a 2–3 semestre. La realizarea lui pot participa, alături de conducătorii de doctorat, si alte cadre didactice, cercetători si experti ai I.O.S.U.D. sau  personal asociat, cel putin cu gradul didactic de lector universitar si cu titlul de doctor. Pregătirea se realizează potrivit planului de învătământ elaborat de catedrele de profil si aprobat de senatul institutiei de învătământ superior.

Art. 14. – Planul de învătământ al programului de pregătire universitară avansată cuprinde cel mult 8–10 ore didactice pe săptămână: cursuri, seminarii si lucrări aplicative. O parte din disciplinele planului de învătământ pot avea regim optional, conform Regulamentului I.O.S.U.D. Finalizarea studiului la disciplinele de pregătire avansată se face prin examene. Pentru disciplinele de pregătire avansată, I.O.S.U.D. aplică Sistemul european de credite transferabile (ECTS).

Art. 15. – În conceperea planurilor de studii universitare de doctorat, I.O.S.U.D. promovează pregătirea interdisciplinară ca o modalitate de stimulare a cercetării stiintifice. Organizarea de cursuri, seminarii si lucrări aplicative specifice unei anumite discipline poate fi realizată în cadrul consortiilor I.O.S.U.D., concomitent pentru mai multe programe de pregătire universitară avansată. Totodată I.O.S.U.D. trebuie să permită si să încurajeze flexibilitatea în organizarea pregătirii universitare avansate, astfel încât fiecare doctorand să poată opta pentru acele discipline care servesc cel mai bine programul propriu de cercetare stiintifică.

Art. 16. – (1) Alături de disciplinele care vizează pregătirea universitară avansată, planul de învătământ al I.O.S.U.D. cuprinde si modulul de pregătire complementară bazată pe munca independentă a doctoranzilor. În conceperea acestor activităti de pregătire complementară, I.O.S.U.D. trebuie să pornească de la premisa că în societatea cunoasterii doctoratul este un tip distinct de învătare prin si pentru cercetare, care permite doctorandului să obtină atât competente de vârf în domeniul specializat de studiu, cât si aptitudini personale si manageriale generice pentru:

a) a elabora proiecte de cercetare în vederea obtinerii de mijloace pentru finantarea lor;

b) a descoperi solutii inovative si a le comunica eficient;

c) a asigura un bun management al timpului si al resurselor implicate în cercetare;

d) a monitoriza permanent calitatea si performanta în propria activitate si în activitatea echipei din care face parte.

(2) Organizarea si evaluarea acestor activităti se fac pe baza Regulamentului I.O.S.U.D.

Art. 17. – Pe parcursul programului de pregătire universitară avansată doctorandul elaborează proiectul programului de cercetare stiintifică. Examinarea si aprecierea calitativă a acestui proiect se fac potrivit prevederilor legale.

Art. 18. – Acceptarea, în conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 567/2005, a programului propus de către doctorand înseamnă promovarea sa în programul de cercetare stiintifică, concomitent cu recunoasterea temei proiectului ca temă a tezei de doctorat. I.O.S.U.D. poate decide înlocuirea conducătorului de doctorat numit initial, pentru a asigura compatibilitatea dintre tema tezei de doctorat si programul de cercetare al conducătorului de doctorat.

Art. 19. – Tezele de doctorat referitoare la limba, cultura sau civilizatia unei comunităti pot fi redactate în limba respectivei culturi. În acest caz, rezumatul tezei va fi redactat în limba română.

Art. 20. – Îndrumarea doctorandului poate fi făcută de 2 conducători de teză de doctorat, mai ales în cazul temelor de cercetare stiintifică interdisciplinară. Pe baza unui acord de cotutelă se stabilesc responsabilitătile  fiecărui conducător de doctorat, iar dacă sunt implicatedouă I.O.S.U.D., se precizează si modalitatea de partajare institutională a responsabilitătilor de îndrumare a doctorandului.

Art. 21. – Fiecare I.O.S.U.D. stabileste prin regulament propriu modalitatea de monitorizare si evaluare a doctorandului pe durata de 3–4 semestre ale programului de cercetare stiintifică prin rapoarte intermediare de cercetare (referate de doctorat) si modul de valorificare a acestora. I.O.S.U.D. are standarde de excelentă în realizarea doctoratului doar dacă rezultatele intermediare de cercetare ale doctoranzilor sunt prezente în publicatii  nationale si internationale de prestigiu.

Art. 22. – Schimbarea formei de învătământ pe parcursul studiilor universitare de doctorat, întreruperea studiilor, schimbarea temei tezei de doctorat sau a conducătorului de doctorat se realizează potrivit clauzelor contractului de studii doctorale si cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567/2005.

Art. 23. – Transferul doctorandului la un alt I.O.S.U.D. se face cu acordul celor două institutii implicate în transfer, cu respectarea prevederilor legale si a principiilor cuprinse în regulamentele de organizare si functionare a acestora.

Art. 24. – În cazuri bine justificate, programul de cercetare stiintifică al doctorandului se poate prelungi cu 1–2 ani. Durata cu care se prelungeste programul de cercetare stiintifică al doctorandului se finantează din resurse extrabugetare ale I.O.S.U.D, pe baza reglementărilor proprii.

Art. 25. – În vederea organizării programului de cercetare stiintifică, I.O.S.U.D. se poate asocia cu alte institutii de învătământ superior, cu institute ale Academiei Române, cu alte institute de cercetare din tară sau din străinătate, formând consortii pentru asigurarea unui mediu propice de cercetare stiintifică pentru fiecare doctorand.

Art. 26. – Teza de doctorat se sustine în sedintă publică, de regulă, la 3 ani de la înmatricularea doctorandului la I.O.S.U.D. Doctorandul, conducătorul de doctorat si I.O.S.U.D. trebuie să ia măsuri adecvate pentru ca prezentarea tezei de doctorat în catedra de specialitate sau în colectivul de cercetare stiintifică, trimiterea tezei spre evaluare către referentii oficiali si informarea comunitătii academice si stiintifice asupra continutului tezei de doctorat să se încadreze în timp.

Art. 27. – Sustinerea tezei de doctorat în sedintă publică poate avea loc numai după ce au fost primite rapoarte favorabile din partea tuturor referentilor oficiali.

Art. 28. – Dacă teza de doctorat obtine în urma sustinerii calificativul “Foarte bine“ sau Bine“, I.O.S.U.D. înaintează Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare – C.N.A.T.D.C.U. – o copie a dosarului doctorandului si un exemplar al tezei de doctorat în vederea validării titlului de doctor acordat de comisia numită pentru sustinerea publică. Dacă teza a fost redactată într-o limbă de circulatie internatională, se atasează si un rezumat redactat în limba română.

Art. 29. – Dacă în sedinta de sustinere publică teza de doctorat obtine calificativul “Satisfăcător“ sau “Nesatisfăcător“, ea trebuie refăcută. Prin regulament propriu, I.O.S.U.D. stabileste termenul de refacere a tezei de doctorat, precum si conditiile de reevaluare a tezei de către comisie.

Art. 30. – C.N.A.T.D.C.U. verifică legalitatea acordării titlului de doctor si analizează valabilitatea calificativului atribuit tezei prin comisii de experti desemnate pe domenii de studii universitare de doctorat si validează sau, după caz, invalidează decizia comisiei de doctorat. Titlul de doctor se conferă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, la propunerea C.N.A.T.D.C.U.

Art. 31. – În situatia în care C.N.A.T.D.C.U. respinge acordarea titlului de doctor, I.O.S.U.D. are obligatia de a organiza refacerea tezei de doctorat potrivit recomandărilor comisiei de experti. Costurile de refacere a unei teze respinse de C.N.A.T.D.C.U. se suportă de I.O.S.U.D. din bugetul propriu.

Art. 32. – Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567/2005, toate I.O.S.U.D. si toti conducătorii de doctorat se supun evaluării externe în perioada 1 octombrie 2005 – 1 mai 2006. Metodologia evaluării se adoptă printr-un ordin distinct al ministrului educatiei si cercetării. Evaluarea se reia periodic, o dată la 5 ani, pentru a stimula preocupările I.O.S.U.D. în vederea asigurării interne a calitătii.

Art. 33. – Conducătorii de doctorat care au fost validati de C.N.A.T.D.C.U. pentru un anumit domeniu de studii de doctorat urmează să fie supusi evaluării în vederea revalidării pentru acelasi domeniu în care s-au consacrat stiintific.

Art. 34. – Pentru domeniile noi de doctorat, care apar odată cu dezvoltarea stiintei, se pot valida conducători de doctorat care au doctoratul obtinut în domenii apropiate si desfăsoară cercetări în noul domeniu.

Art. 35. – Institutiile de învătământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, C.N.A.T.D.C.U. si Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 36. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 6 iulie 2005.

Nr. 4.491.